DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 13 martie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 15/2003 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al romaniei, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008, si, ulterior, a fost modificata prin:
 • Legea nr. 237/2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 2010;
 • Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, publicata in mnitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013.


  Art. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
  (2) Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul.
  (3) Atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consilului local.

  Art. 2
  Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse intre 150 m2 si 300 m2 in municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, intre 250 m2 si 400 m2 in orase si intre 250 m2 si 1.000 m2 in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale.

  Art. 3
  (1) De prevederile art. 1 beneficiaza, o singura data, tinerii care, la data depunerii cererii prevazute la art. 4, au varsta de pana la 35 de ani si indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) au implinit varsta de 18 ani;
  b) la data depunerii cererii, precum si la data rezolvarii acesteia nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati.
  (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fata de cele prevazute la alin. (1), in vederea atribuirii terenurilor disponibile.


  Art. 4
  (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul lcoal al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care solicitantul are domiciliul
  (2) Cererea cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care se mentioneaza ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte; o declaratie similara se depune si la data rezolvarii cererii.

  Art. 5
  Consiliul local caruia i-a fost adresata cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare, in conditiile prevazute de lege.

  Art. 6
  (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (1), prin hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.
  (3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) si planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizeaza pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza si se finanteaza de consiliile locale.

  Art. 7
  (1) Tinerii prevazuti la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinte proprietate personala pe terenul atribuit in baza prezentei legi, pot beneficia de credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Tinerii care si-au construit locuinte proprietate personala in conditiile prezentei legi beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 8
  Dupa finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotari, la solicitarea proprietarului locuintei, vanzarea directa catre acesta a terenului respectiv. Pretul de vanzare se stabileste prin expertiza tehnica, intocmita de un expert evaluator autorizat si aprobata de consiliul local.

  Art. 9
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice**) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi***), in termen de doua luni de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  ------
  **) Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se infiinteaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin preluarea activitatii in domeniul administratiei publice, a structurilor si institutiilor specializate in acest domeniu de la Ministerul Administratiei si Internelor.
  ***) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 896/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 19 august 2008.

  Art. 10
  Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I****).
  -------
  ****) Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003.