DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata 2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 10 noiembrie 2009

Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009. Legea nr. 24/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei.

Art. 2
Statul recunoaste dreptul fiecarei persoane fizice la un mediu sanatos, accesul liber pentru recreere in spatiile verzi proprietate publica, dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori si arbusti, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

Art. 3
Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor:
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:
1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;
2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;
f) paduri de agrement.

Art. 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) parc spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor culturaleducative, sportive sau recreative pentru populatie;
b) scuar spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
c) gradina teren cultivat cu flori, copaci si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si recreere, fiind deschis publicului;
d) fasie plantata plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizata in lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa;
e) gradina botanica gradina in care sunt prezentate colectii de plante vii cultivate in conditii naturale ori de sera, in vederea studierii acestora sau doar pentru curiozitatile pe care le prezinta;
f) gradina zoologica orice colectie de animale vii, mentinute intr-un amplasament administrat si deschis publicului, in scopul promovarii conservarii biodiversitatii si pentru a furniza mijloace de educatie, informare si petrecere a timpului liber, in relatie cu prezentarea si conservarea vietii salbatice;
g) muzeu in aer liber institutie care dispune de un spatiu verde neacoperit, special amenajat, in vederea expunerii si studierii unor obiecte de arta, relicve, documente istorice si stiintifice si a educarii publicului;
h) baza sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanta complex format dintr-un cadru vegetal si din zone construite, special amenajate si dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalatii sportive);
i) parc expozitional spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului si promovarii unor evenimente;
j) spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de ameliorare a climatului si a calitatii aerului;
k) padure de agrement padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in vederea crearii unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;
l) spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si lacurilor plantatii realizate in lungul cursurilor de apa sau imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de protectie a acestora;
m) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica plantatii realizate in lungul cailor de circulatie sau in jurul unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii mediului si protejarii infrastructurii aferente.

Art. 5
Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;
b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi;
c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi;
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

Art. 6
Persoanele juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;
b) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora;
c) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca spatii verzi.

Art. 7
Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;
b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei mediului si asigurarii calitatii vietii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;
d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in starea corespunzatoare functiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie;
f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.

Art. 8
(1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publica este exercitata de autoritatile administratiei publice locale si de alte organe imputernicite in acest scop.
(2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privata este exercitata de catre proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.

Art. 9
(1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde respectiv.
(2) Constructiile si amenajarile de orice tip, altele decat cele specificate la alin. (1), sunt interzise.
(3) Transplantarea arborilor si arbustilor se va face numai cu acordul administratiei publice locale si al autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului.
(4) Constructiile neautorizate in spatiile verzi se demoleaza si terenul se va aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul constructiei.

Art. 10
(1) Municipiile de rang zero si unu au obligatia sa efectueze, pana la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafetei, calitatii si accesibilitatii spatiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi.
(2) Strategia privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi are in vedere distributia echilibrata a acestora in raport cu specificul unitatii teritoriale de referinta, precum si crearea de spatii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si prin aplicarea de metode alternative.
(3) La extinderea suprafetei intravilanului localitatilor, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure o cota de 5% pentru amenajarea de spatii verzi publice.

Art. 11
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure finantarea materialului dendricol si a lucrarilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetatiei in spatiile verzi proprietatea acestora.
(2) Proiectele de amenajare specifica vor fi elaborate de catre specialisti in domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii si forestier.
(3) Lucrarile de amenajare se executa cu material forestier si floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere si alte plantatii de arbusti decorativi care, prin proprietatile lor biologice si morfologice, au o valoare estetica si ecologica si nu afecteaza sanatatea populatiei si biosistemele existente deja in zona.

Art. 12
(1) Intretinerea spatiilor verzi se asigura de catre proprietarii si administratorii acestora.
(2) Proprietarii si administratorii de spatii verzi cu arbori si arbusti sunt obligati sa realizeze masurile de intretinere a acestora.
(3) Proprietarii si administratorii de spatii verzi sunt obligati sa asigure masurile privind siguranta persoanelor care pot fi afectate de ruperile si desprinderile arborilor si elementelor acestora, ca urmare a gradului de imbatranire avansat sau a starii fitosanitare precare.
(4) Proprietarii si administratorii de spatii verzi sunt obligati sa asigure drenarea apelor in exces de pe suprafata spatiilor verzi, in reteaua de preluare a apelor pluviale.
(5) In cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, artar, mesteacan, stejar) plantati pe spatiile verzi din domeniul public, precum si al celor plantati in aliniamente in lungul bulevardelor si strazilor, pe terenurile din zonele urbane si rurale, este interzisa interventia cu taieri in coroana acestora, cu exceptia lucrarilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranta traficului pietonal si rutier, a imobilelor aflate in apropiere, precum si a celor de pe traseul retelelor aeriene.

Art. 13
(1) Protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurata de catre proprietarii si administratorii acestora si prin intermediul institutiilor de ordine publica abilitate conform legislatiei in vigoare.
(2) Institutiile de ordine publica sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii si administratorii spatiilor verzi in vederea prevenirii si combaterii actiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor si vegetatiei din spatiile verzi.

Art. 14
(1) Protectia vegetatiei spatiilor verzi impotriva daunatorilor se efectueaza in baza prognozelor si avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atributii de prevenire, indrumare si control de specialitate pentru protectia plantelor.
(2) Mentinerea starii de sanatate fitosanitara a vegetatiei din spatiile verzi se efectueaza de catre proprietarii si administratorii acestora, prin realizarea masurilor de prevenire a raspandirii si de combatere a bolilor si daunatorilor plantelor si prin masuri de carantina, sub directa indrumare si controlul de specialitate al unitatilor fitosanitare pentru protectia plantelor.
(3) Protectia spatiilor verzi impotriva bolilor si daunatorilor se efectueaza, de regula, prin actiuni preventive, metode biologice si metodologii integrate. Aplicarea substantelor fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor este strict limitata si se realizeaza sub coordonarea institutiilor fitosanitare si de protectia mediului.

Art. 15
Controlul realizarii masurilor de protectie a spatiilor verzi este exercitat de institutiile abilitate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, autoritatea publica centrala pentru administratie si interne, autoritatile administratiei publice locale si de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor.

Art. 16
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.
(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, precum si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi.
(3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului administratiei si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora.

Art. 17
(1) Obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.
(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 18
(1) Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.
(3) Instrainarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza in conditiile prevazute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde.
(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrari de utilitate publica, stabilite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare.
(5) In limita unei cote de 5% din suprafata fiecarui obiectiv inregistrat in registrul local al spatiilor verzi, autoritatile administratiei publice locale pot autoriza amplasarea unor constructii usoare, cu caracter provizoriu, pentru activitatile de comert si alimentatie publica, in conformitate cu documentatiile de urbanism legal aprobate.

Art. 19
(1) Activitatile de administrare si gospodarire a spatiilor verzi subordonate autoritatilor administratiei publice locale sunt finantate din bugetul local pentru:
a) cheltuielile legate de regenerarea, paza si protectia spatiilor verzi si pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor;
b) efectuarea lucrarilor de proiectare si de cercetare stiintifica in domeniul protectiei si amenajarii durabile a spatiilor verzi;
c) investitiile capitale in domeniul spatiilor verzi;
d) crearea si dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potential sociocultural sau ecologic, in vederea atingerii si respectarii normativelor europene existente in domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi;
e) alte obligatii legate de administrarea si gospodarirea spatiilor verzi.
(2) Activitatile de gospodarire a spatiilor verzi proprietate privata sunt finantate de proprietari.
(3) Finantarea lucrarilor de regenerare a spatiilor verzi se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sursele de finantare necesare pentru aplicarea masurilor de administrare si gospodarire a spatiilor verzi vor fi prevazute in bugetele locale, incepand cu anul 2010.

Art. 20
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala si penala, dupa caz.

Art. 21
Persoanele fizice si persoanele juridice raspund contraventional, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru:
a) folosirea neautorizata a terenurilor cu spatii verzi;
b) nerespectarea cerintelor privind proiectarea, construirea si darea in exploatare a obiectivelor in spatiile verzi;
c) atribuirea terenurilor pentru constructii in spatiile verzi fara coordonarea cu organele teritoriale ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autoritatii centrale pentru protectia mediului si fara consultarea populatiei;
d) desfasurarea neautorizata a activitatilor economice, de turism si agrement in spatiile verzi;
e) ocuparea nelegitima a terenurilor cu spatii verzi;
f) deteriorarea spatiilor verzi in urma incendiilor sau a comportarii iresponsabile cu focul;
g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere si orice alte deseuri;
h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalatiilor tehnice si ingineresti din spatiile verzi;
i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor si a ierbii de gazon;
j) pasunatul pe spatii verzi;
k) decopertarea litierei si deteriorarea paturii vii si a stratului de sol fertil;
l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului verde;
m) plimbarea si imbaierea cainilor si a altor animale in afara spatiilor amenajate;
n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte substante nocive.

Art. 22
(1) Prejudiciile cauzate spatiilor verzi se recupereaza pe baza hotararii judecatoresti definitive.
(2) In cazul deteriorarii spatiilor verzi in urma incendiilor, se stabileste compensarea nu numai a pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci si a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului si curatarea teritoriului de deseurile provenite in urma acestuia si refacerea zonei verzi.
(3) In cazul poluarii chimice a spatiilor verzi se stabileste nu numai compensarea pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci si a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei si a lucrarilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum si a cheltuielilor medicale evaluate in cazul afectarii populatiei.
(4) Productia lemnoasa si alte produse dobandite ilicit din exploatarea spatiilor verzi sunt supuse confiscarii si transmise administratorilor spatiilor verzi.

Art. 23
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit. a), b) si c), art. 6, 9, art. 16 alin. (3) si ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) si l);
b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit. d) si ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) si n);
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 11 alin. (1) si ale art. 18 alin. (1), (3) si (4);
d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice si de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 12 alin. (5);
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1).
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al Garzii Nationale de Mediu, de persoanele imputernicite in acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de catre primari sau imputerniciti ai acestora.

Art. 24
Prevederile art. 23 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25
Prin hotarare a Guvernului, a consiliilor locale si judetene pot fi stabilite si alte fapte ce constituie contraventii la regimul spatiilor verzi.


NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 313/2009, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 24/2007 si care se aplica in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 313/2009:

"Art. II
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se elaboreaza continutul-cadru al auditului si al strategiei referitoare la conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi, care se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale responsabil cu urbanismul si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Normele tehnice prevazute la art. 18*) alin. (3) din Legea nr. 24/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se modifica si se completeaza corespunzator si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Pana la realizarea registrelor locale ale spatiilor verzi, schimbarea destinatiei spatiilor verzi definite ca atare in Legea nr. 24/2007 poate fi facuta doar pe baza unor documentatii de urbanism legal aprobate, care sa stabileasca si lucrarile de utilitate publica necesare."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor si Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei
Dimitriu Alexandru,Dimitriu Alexandru

Pret: 29 lei
24.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
77 useri online

Useri autentificati: