DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi. Legea 355/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 25 noiembrie 2009
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Starea de mobilizare reprezinta totalitatea masurilor extraordinare care se pot institui, in principal, in domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic si militar, planificate si pregatite pe timp de pace, precum si a actiunilor desfasurate pentru aplicarea acestora, potrivit legii, la aparitia sau iminenta unei amenintari grave care poate afecta suveranitatea, independenta si unitatea statului, integritatea teritoriala a tarii si democratia constitutionala.

Art. 2
Starea de razboi reprezinta totalitatea masurilor extraordinare care se pot institui, in principal, in domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic si militar, in vederea exercitarii dreptului inerent al statului la autoaparare individuala sau colectiva.

Art. 3
(1) Mobilizarea poate fi partiala sau totala.
(2) Mobilizarea partiala consta in aplicarea succesiva si limitata a masurilor si a actiunilor prevazute la art. 1, in una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, precum si pentru anumite elemente ale fortelor destinate apararii. Economia poate fi mobilizata in totalitate, in unitatile administrativ-teritoriale unde s-a declarat aceasta stare. La nivel national, pot fi mobilizati operatorii economici si institutiile publice din domeniile de activitate necesare sustinerii efortului de aparare.
(3) Mobilizarea totala consta in aplicarea masurilor si actiunilor prevazute la art. 1 pe intregul teritoriu al statului.

Art. 4
Pe timpul starii de mobilizare partiala sau totala ori al starii de razboi se pot dispune, cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata, masuri pentru restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale.


Capitolul II - Declararea starii de mobilizare partiala sau totala si a starii de razboi, precum si incetarea acestora


Art. 5
Mobilizarea partiala sau totala si starea de razboi se declara potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata.

Art. 6
Parlamentul declara, prin hotarare, in sedinta comuna, mobilizarea partiala, totala, demobilizarea sau, in exclusivitate, starea de razboi. Parlamentul aproba sau respinge, anterior sau ulterior emiterii, dupa caz, decretul Presedintelui Romaniei de declarare a mobilizarii partiale sau totale ori a demobilizarii.

Art. 7
Presedintele Romaniei poate declara, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, prin decret, contrasemnat de primul-ministru, mobilizarea sau demobilizarea, dupa caz, a fortelor destinate apararii. Numai in cazuri exceptionale, hotararea Presedintelui se supune ulterior aprobarii Parlamentului, in cel mult 5 zile de la adoptare.

Art. 8
(1) Hotararea Parlamentului privind declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi sau decretul Presedintelui Romaniei privind declararea starii de mobilizare se publica imediat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, dupa caz:
a) motivele care au impus declararea mobilizarii sau a starii de razboi;
b) tipul mobilizarii;
c) unitatea sau unitatile administrativ-teritoriale in care se declara mobilizarea, elementele fortelor destinate apararii, precum si, la nivel national, operatorii economici si institutiile publice din domeniile de activitate necesare sustinerii efortului de aparare;
d) masurile de prima urgenta care urmeaza a fi luate, precum si nominalizarea documentelor care includ activitatea operatorilor economici si a institutiilor publice care se mobilizeaza si urmeaza a fi puse in aplicare;
e) drepturile si libertatile fundamentale al caror exercitiu se restrange, conform prevederilor constitutionale, pe timpul mobilizarii sau al starii de razboi;
f) autoritatile militare si civile desemnate pentru executarea prevederilor hotararii Parlamentului sau ale decretului Presedintelui Romaniei si competentele acestora, inclusiv cele transferate de la alte autoritati;
g) alte prevederi, daca se considera necesare.
(2) Hotararea Parlamentului sau decretul Presedintelui Romaniei, prevazute la alin. (1), se transmite imediat Guvernului si celorlalte autoritati publice cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, care raspund de punerea in aplicare a prevederilor acesteia/acestuia.

Art. 9
Hotararea Parlamentului privind declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi, precum si decretul Presedintelui Romaniei privind declararea starii de mobilizare se transmit, pentru informarea populatiei, imediat si in mod corect, prin toate mijloacele de comunicare in masa.

Art. 10
Dispozitiile art. 8 si 9 se aplica in mod corespunzator si hotararii Parlamentului privind incetarea starii de mobilizare sau a starii de razboi, precum si decretului Presedintelui Romaniei privind declararea incetarii starii de mobilizare.


Capitolul III - Organizarea si functionarea sistemului national de mobilizare


Art. 11
Sistemul national de mobilizare cuprinde structuri de conducere si de executie, cu resursele, infrastructura si relatiile aferente, care au atributii, potrivit prevederilor prezentei legi si ale altor acte normative, in domeniul mobilizarii.

Art. 12
Conducerea sistemului national de mobilizare este un atribut exclusiv al autoritatilor constitutionale ale statului, respectiv Parlamentul, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul si alte autoritati publice cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit atributiilor stabilite prin lege.

Art. 13
Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre masurile luate in calitate de comandant al fortelor armate.

Art. 14
Ministerul Apararii Nationale coordoneaza unitar planificarea si evaluarea pregatirii pentru mobilizare a fortelor destinate apararii si monitorizeaza executarea acestor activitati, prin Statul Major General si structurile specifice din cadrul celorlalte institutii/autoritati publice cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, indeplinind in acest scop urmatoarele atributii:
a) analizeaza nevoile de aparare si propune Consiliului Suprem de Aparare a Tarii masurile privind organizarea si inzestrarea fortelor destinate apararii si pregatirii populatiei;
b) inainteaza propuneri Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru declararea mobilizarii si demobilizarii fortelor destinate apararii;
c) planifica, organizeaza si desfasoara pe timp de pace pregatirea pentru mobilizare a fortelor destinate apararii, a populatiei, a persoanelor din conducerea autoritatilor publice centrale si locale, precum si a operatorilor economici si institutiilor publice, cu sarcini la mobilizare si razboi, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pentru apararea tarii;
d) evalueaza pe timp de pace, in cooperare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, activitatea operatorilor economici si a institutiilor publice cu sarcini si atributii pentru asigurarea Armatei Romaniei, denumita in continuare armata, cu resurse materiale la mobilizare si razboi;
e) monitorizeaza activitatea operatorilor economici militarizati pentru satisfacerea cererilor armatei;
f) asigura generarea si regenerarea fortelor armatei, potrivit actelor normative in domeniu.

Art. 15
(1) Conducerea mobilizarii fortelor destinate apararii constituie atributul fiecarei institutii cu atributii in domeniu, pentru structurile subordonate sau coordonate.
(2) Conducerea mobilizarii fortelor armatei constituie atributul sefului Statului Major General si se realizeaza la nivel strategic din Centrul de conducere a mobilizarii, constituit la Statul Major General, prin Grupa centrala de conducere a mobilizarii.

Art. 16
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale asigura punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare si a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare, in conditiile legii.

Art. 17
Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, la nivel de executie, sistemul national de mobilizare se compune din fortele destinate apararii, autoritatile publice, serviciile publice deconcentrate si serviciile comunitare, institutiile publice si operatorii economici a caror activitate este nemijlocit legata de asigurarea resurselor necesare mobilizarii si ducerii razboiului, precum si din resursele, infrastructura si relatiile aferente.

Art. 18
Elementele sistemului national de mobilizare, la nivel de executie, prevazute la art. 17, raspund de executarea masurilor si indeplinirea actiunilor privind starea de mobilizare sau starea de razboi, fiecare in domeniul sau de activitate, potrivit legii. Daca este necesar, acestea constituie structuri specifice, din aparatul propriu si/sau din unitati aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritate, pentru organizarea, coordonarea si executarea sarcinilor ce le revin.

Art. 19
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, urmatoarele autoritati militare pot emite, pe toata perioada starii de mobilizare sau a starii de razboi, ordonante militare, care sunt obligatorii, conform legii, astfel:
a) ministrul apararii nationale si seful Statului Major General, pe intregul teritoriu al tarii;
b) comandantii militari din judete, numiti de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru judetele respective;
c) comandantii de garnizoane, pentru garnizoana respectiva.
(2) Ordonanta militara cuprinde:
a) titlul si numarul;
b) autoritatea emitenta;
c) baza legala a emiterii;
d) perioada de aplicare;
e) regulile si masurile speciale care se dispun in zona de aplicare a acesteia, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii acestora;
f) autoritatea abilitata sa asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor acesteia;
g) modul de aducere la cunostinta populatiei;
h) data, stampila si semnatura autoritatii emitente.
(3) Pe timpul starii de razboi, autoritatile militare prevazute la alin. (1) pot dispune masurile speciale conform atributiilor si raspunderilor prevazute la art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004. In plus, acestea mai pot dispune masuri si stabili mijloace pentru:
a) interzicerea demisiei, pentru persoanele cu sarcini la mobilizare si razboi;
b) interzicerea accesului in zone sau obiective cu grad de risc ridicat din punct de vedere al sigurantei persoanelor, in care au loc actiuni militare;
c) obligativitatea adapostirii populatiei in lucrarile permanente sau temporare;
d) suspendarea temporara a autorizatiilor de procurare a armei si/sau a permiselor de arma, precum si suspendarea eliberarii acestor documente;
e) interzicerea temporara a utilizarii aparatelor de zbor si de navigatie pe apa;
f) interzicerea iluminatului si respectarea regulilor de camuflaj.
(4) Autoritatile militare prevazute la alin. (1) sunt obligate sa ia toate masurile pentru reducerea la minimum a vulnerabilitatilor asupra personalului, facilitatilor si materialelor necesare activitatilor militare fata de amenintari si riscuri.

Art. 20
(1) La declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi, unele atributii ale autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate si ale autoritatilor administratiei publice locale pot trece in competenta autoritatilor militare, asa cum au fost prevazute in hotararea Parlamentului ori in decretul Presedintelui Romaniei privind declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi.
(2) Autoritatile civile ale administratiei publice continua exercitarea atributiilor care nu au fost transferate autoritatilor prevazute la alin. (1) si au obligatia de a indeplini intocmai prevederile ordonantelor militare.

Art. 21
Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, autoritatile civile ale administratiei publice au atributii privind:
a) asigurarea indeplinirii masurilor stabilite si a respectarii regulilor dispuse, fiecare in domeniul sau de activitate;
b) punerea la dispozitia autoritatilor abilitate a evidentei salariatilor cu obligatii militare la mobilizare si razboi;
c) asigurarea indeplinirii de catre operatorii economici, institutiile publice si persoanele fizice a dispozitiilor si masurilor privind pregatirea economiei, a teritoriului si a populatiei pentru aparare;
d) asigurarea indeplinirii masurilor pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri si a prestarilor de servicii in interes public;
e) asigurarea reparatiei, conform planurilor existente, a resurselor de materii prime, a produselor industriale, a bunurilor alimentare, a energiei, a transporturilor, a lucrarilor publice si a comunicatiilor;
f) asigurarea punerii in aplicare a masurilor stabilite pentru rationalizarea consumurilor.

Art. 22
Conducatorii autoritatilor publice care au atributii la mobilizare si razboi au obligatia de a pune in aplicare documentele de mobilizare, precum si ordinele si instructiunile privind modul de actiune a structurilor proprii si a celor din sfera lor de activitate, potrivit reglementarilor legale, pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi.


Capitolul IV - Asigurarea si utilizarea resurselor umane, materiale si financiare pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi


Art. 23
(1) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi se utilizeaza resurse umane, materiale si financiare.
(2) Resursele umane provin din randul cadrelor militare in activitate, al politistilor, al soldatilor si al gradatilor voluntari, al studentilor si al elevilor din institutiile militare de invatamant care au absolvit anul I, mai putin cei din colegiile militare liceale, din randul rezervistilor, al personalului civil din cadrul autoritatilor publice care au atributii la mobilizare si razboi, precum si din randul cetatenilor romani care au obligatii militare sau care pot fi chemati sa execute prestari de servicii in interes public, potrivit legii.
(3) Pentru asigurarea resurselor umane pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi se constituie si se instruieste, pe timp de pace, rezerva de mobilizare, care cuprinde rezerva operationala si rezerva generala, asa cum sunt reglementate in Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Rezervistii cuprinsi in rezerva de mobilizare participa la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la solicitarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.
(4) Resursele materiale necesare mobilizarii fortelor destinate apararii se compun din:
a) rezervele proprii;
b) capacitatile pentru aparare, potrivit legii;
c) rezervele de mobilizare, potrivit legii;
d) productia curenta a operatorilor economici;
e) importuri;
f) alte resurse prevazute de lege.
(5) Rezervele proprii, prevazute la alin. (4) lit. a), se constituie de catre fiecare institutie cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit actelor normative specifice, statelor de organizare si normelor de inzestrare la razboi, si cuprind tehnica militara si materiale, in majoritate, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigura din productia interna sau din import.
(6) Constituirea rezervelor proprii de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale se realizeaza pe baza programelor multianuale si a resurselor financiare alocate in acest sens prin bugetele anuale.

Art. 24
Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi se executa completarea fortelor destinate apararii potrivit statelor de organizare pentru razboi, instruirea acestora, precum si utilizarea resurselor materiale in vederea inzestrarii conform normelor pentru razboi, pana la realizarea nivelului de operationalizare necesar indeplinirii misiunilor specifice primite.

Art. 25
Resursele materiale si serviciile necesare sustinerii efortului de aparare se asigura de institutiile publice si operatorii economici, pe baza comenzilor de stat, emise de institutiile care administreaza fonduri cuprinse in bugetul de stat pentru razboi, in conditiile legii, dupa punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare. Achizitiile se pot face printr-un regim derogatoriu de la dispozitiile legale in vigoare, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 26
(1) Chemarea rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi se face pe baza ordinelor de chemare, intocmite potrivit modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, cu decontarea cheltuielilor de transport. Decontarea cheltuielilor de transport se realizeaza pe baza cupoanelor din ordinul de chemare, de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al conducatorilor acestora.
(2) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, persoanele cu obligatii militare din rezerva generala pot fi chemate pentru completarea fortelor destinate apararii sau pentru prestari de servicii in interes public, potrivit legii, cu exceptia celor mobilizate la locul de munca.
(3) Persoanele fara obligatii militare pot fi chemate numai pentru prestari de servicii in interes public, potrivit legii.
(4) Personalul operatorilor economici militarizati se supune regimului de control si disciplina militara.
(5) Personalul societatilor specializate de paza care executa paza si protectia la obiectivele clasificate de importanta deosebita la mobilizare si razboi se mobilizeaza la locul de munca si se integreaza, din punct de vedere operativ, in sistemul de paza al Jandarmeriei Romane.

Art. 27
(1) Planificarea, pregatirea si executia activitatilor pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi sunt reglementate prin ordine ale conducatorilor institutiilor cu atributii la mobilizare si razboi.
(2) Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi coordonarea unitara a acestor activitati se realizeaza de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 28
Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi, centrele militare au urmatoarele atributii:
a) solicita structurilor Ministerului Administratiei si Internelor si operatorilor economici punerea in aplicare a masurilor prevazute de documentele de mobilizare transmise pe timp de pace;
b) coopereaza cu fortele destinate apararii pentru refacerea capacitatii operationale;
c) coordoneaza, indruma si verifica activitatea desfasurata pe linia evidentei militare a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor, potrivit legii;
d) colaboreaza cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor pentru anuntarea si trimiterea cetatenilor incorporabili la recrutare-incorporare si a rezervistilor la unitatile din compunerea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale;
e) colaboreaza cu structurile teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru anuntarea si prezentarea cetatenilor prevazuti a fi mobilizati la locul de munca si a celor chemati pentru prestari de servicii in interes public;
f) coopereaza cu unitatile militare pentru punerea in aplicare a planului de mobilizare al garnizoanei;
g) contribuie la punerea in aplicare a planului de asistenta familiala si la rezolvarea problemelor sociale ale personalului mobilizat;
h) asigura, potrivit legii, plata ajutoarelor legale pentru familiile militarilor decedati.

Art. 29
(1) Finantarea cheltuielilor aferente starii de mobilizare si a starii de razboi se asigura de la bugetul de stat pentru razboi, elaborat si aprobat in conditiile legii.
(2) Executia bugetului de stat pentru razboi se aproba de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
(3) Presedintele Romaniei poate hotari punerea in aplicare a executiei bugetului de stat pentru razboi numai in cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armata indreptata impotriva tarii, potrivit prevederilor constitutionale.
(4) Cheltuielile se finanteaza prin Trezoreria Statului, in limita bugetelor aprobate.

Art. 30
(1) Executia de casa a bugetelor si operatiunile de incasari si plati in lei ale structurilor din sistemul de aparare si securitate nationala se efectueaza prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(2) Operatiunile de incasari si plati in valuta se efectueaza prin intermediul institutiilor de credit sau prin unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz.

Art. 31
Decontarile intre unitatile militare si alte persoane juridice sau fizice se efectueaza cu sau fara numerar, prin utilizarea formelor si instrumentelor de decontare existente, pentru operatiunile respective, pe timp de pace.

Art. 32
Persoanele fizice si juridice care au sustinut efortul de razboi al tarii vor fi sprijinite cu prioritate de structurile autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru redobandirea bunurilor rechizitionate sau acordarea despagubirilor, precum si pentru reintegrarea in societate.


Capitolul V - Masuri privind asistenta familiala a militarilor si a personalului civil cu obligatii militare, pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi


Art. 33
Asistenta familiala pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi se organizeaza si se desfasoara pe baza planului de sprijin familial elaborat, pe timp de pace, de comandantii structurilor militare.

Art. 34
Coordonarea activitatii de sprijin familial se realizeaza la nivel central si local, potrivit normelor interne ale institutiilor din sistemul de aparare si securitate nationala.

Art. 35
Activitatea de sprijin familial include servicii de asistenta sociala si de consiliere familiala.

Art. 36
Autoritatile administratiei publice acorda sprijin pentru rezolvarea problemelor familiale ale militarilor si personalului civil cu obligatii militare.


Capitolul VI - Demobilizarea


Art. 37
Demobilizarea reprezinta renuntarea la masurile si activitatile desfasurate in vederea mobilizarii, ca urmare a incetarii actiunii factorilor care au generat mobilizarea si a inexistentei altor factori care sa impuna mentinerea starii de mobilizare partiala sau totala.

Art. 38
Demobilizarea se declara de catre autoritatile publice abilitate de Constitutia Romaniei, republicata, sa declare starea de mobilizare, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 39
(1) Demobilizarea poate fi partiala sau totala.
(2) Demobilizarea partiala se poate executa in anumite unitati administrativ-teritoriale, in cadrul unor operatori economici si institutii publice din domeniile de activitate care au sustinut efortul de aparare, precum si in cadrul unor elemente ale fortelor destinate apararii.
(3) Demobilizarea totala se executa in toate domeniile de activitate, pe intregul teritoriu al statului.

Art. 40
Demobilizarea cuprinde:
a) trecerea fortelor destinate apararii la incadrarea potrivit prevederilor pentru pace ale statelor de organizare si normelor de inzestrare;
b) emiterea ordinelor de demobilizare a rezervistilor;
c) completarea rezervelor materiale utilizate la mobilizare si razboi;
d) demilitarizarea operatorilor economici;
e) incetarea masurilor pentru restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale;
f) desfasurarea activitatilor administrativ-financiare pentru solutionarea situatiei bunurilor rechizitionate, potrivit legii;
g) refacerea capacitatii operationale a fortelor destinate apararii.

Art. 41
Autoritatile administratiei publice centrale si locale sprijina organizarea si desfasurarea demobilizarii.


Capitolul VII - Sanctiuni


Art. 42
(1) Refuzul persoanelor legal chemate de a presta servicii in interes public pe durata starii de mobilizare partiala sau totala si a starii de razboi constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
(2) Actiunea penala se pune in miscare numai la sesizarea comandantului centrului militar.

Art. 43
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) indeplinirea vadit necorespunzatoare si cu rea-credinta a prestarilor de servicii in interes public, pe durata starii de mobilizare partiala sau totala ori a starii de razboi;
b) refuzul operatorilor economici specializati de a transmite populatiei, imediat si in mod corect, potrivit dispozitiilor art. 9, hotararea Parlamentului privind declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi ori decretul Presedintelui Romaniei privind declararea starii de mobilizare;
c) neindeplinirea, cu rea-credinta, a masurilor dispuse de autoritatile militare prevazute la art. 19 alin. (1), in masura in care aceasta nu constituie infractiune.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele juridice.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de ministrul apararii nationale sau, dupa caz, de conducatorii institutiilor publice cu atributii la mobilizare si razboi.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 44
Institutiile din domeniul apararii si securitatii nationale acorda drepturile banesti, de hrana, echipare si asigurare medicala cuvenite personalului pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi, potrivit legii.

Art. 45
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Ministerul Finantelor Publice, in colaborare cu institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, elaboreaza, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, normele privind finantarea pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi, care se aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 46
In aplicarea prevederilor prezentei legi, conducatorii institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pot emite ordine si dispozitii.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: