DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 10/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 22 ianuarie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieraGuvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, denumite in continuare parti contractante, pornind de la dorinta dezvoltarii in continuare a colaborarii bilaterale,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontiera la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1.932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie, avand in vedere faptul ca este in interesul Uniunii Europene sa se asigure ca frontierele cu vecinii sai nu constituie o bariera in calea comertului, a schimburilor sociale si culturale sau in calea cooperarii regionale, a
u convenit asupra urmatoarelor:

ARTICOLUL 1
(1) Prezentul acord reglementeaza regimul juridic al micului trafic la frontiera comuna a statelor partilor contractante.
(2) In sensul prezentului acord, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
a) zona de frontiera cuprinde teritoriul statelor partilor contractante, care nu depaseste 30 de km de la frontiera de stat si se afla de o parte si de alta a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova. Unitatile administrativ-teritoriale care sunt situate partial in zona de 30 de km si partial in zona cuprinsa intre 30 si 50 de km de la frontiera comuna vor fi considerate ca apartinand zonei de frontiera. Zona de frontiera cuprinde unitatile administrativ-teritoriale mentionate in anexa nr. 1;
b) rezidenti in zona de frontiera sunt persoanele care locuiesc in mod legal, de cel putin un an, in zona de frontiera a statului unei parti contractante. In cazuri exceptionale si temeinic justificate casatorii, nasteri sau adoptii , pentru membrii de familie poate fi considerata adecvata o perioada de resedinta mai mica de un an;
c) mic trafic de frontiera inseamna trecerea frecventa a frontierei comune a statelor partilor contractante de catre rezidentii in zona de frontiera a statului unei parti contractante, care intentioneaza sa ramana in zona de frontiera a statului celeilalte parti contractante, in special din motive de ordin social, cultural, familial sau intemeiate economic, pentru o perioada care sa nu depaseasca 3 luni de sedere neintrerupta, calculata de la data trecerii frontierei;
d) permisul de mic trafic de frontiera reprezinta documentul care da dreptul rezidentilor in zona de frontiera sa treaca frontiera statelor partilor contractante in regim de mic trafic de frontiera.

ARTICOLUL 2
(1) Rezidentii in zona de frontiera pot trece frontiera comuna a statelor partilor contractante, in conformitate cu regimul privind micul trafic de frontiera, in urmatoarele conditii:
a) sunt in posesia permisului de mic trafic de frontiera si a pasaportului valabil;
b) nu reprezinta o amenintare pentru ordinea publica, siguranta nationala, sanatatea publica sau relatiile internationale ale statelor partilor contractante. Autoritatile romane competente se vor asigura ca solicitantii de permise de mic trafic de frontiera nu reprezinta o amenintare pentru ordinea publica, siguranta nationala, sanatatea publica ale oricaruia dintre statele membre ale Uniunii Europene. Din momentul in care Romania va deveni membru cu drepturi depline al spatiului Schengen, autoritatile romane competente nu vor da curs solicitarilor de eliberare a permiselor de mic trafic de frontiera persoanelor pentru care au fost emise alerte in Sistemul de informare Schengen (SIS);
c) nu fac obiectul unei expulzari sau interdictii ori impotriva lor nu au fost introduse alerte in bazele de date ale statelor partilor contractante, cu scopul de a le fi refuzata intrarea.
(2) Autoritatile de frontiera ale statelor partilor contractante efectueaza controale la intrare si la iesire asupra rezidentilor in zona de frontiera, pentru a se asigura ca acestia indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).
(3) Nu se vor aplica stampile de intrare sau iesire pe permisele de mic trafic de frontiera eliberate in cadrul regimului privind micul trafic de frontiera.

ARTICOLUL 3
(1) Permisul de mic trafic de frontiera contine:
a) titlul "Permis de mic trafic de frontiera" si numarul acestuia;
b) fotografia titularului permisului de mic trafic de frontiera;
c) numele, prenumele, data si locul nasterii, sexul, cetatenia si domiciliul titularului permisului de mic trafic de frontiera;
d) autoritatea care a eliberat permisul de mic trafic de frontiera, data si locul eliberarii, perioada de valabilitate, semnatura si stampila;
e) zona de frontiera in care titularul permisului de mic trafic de frontiera este autorizat sa circule;
f) seria si numarul pasaportului titularului;
g) mentiunea ca titularul nu este autorizat sa se deplaseze in afara zonei de frontiera si ca orice abuz va fi sanctionat conform prevederilor art. 8;
h) dupa caz, detalii privind locul si circumstantele in care trecerea frontierei comune este autorizata prin alte locuri decat cele stabilite in acest sens sau in alte intervale orare.
(2) In cazul in care nu sunt titulari de pasapoarte individuale, datele minorilor in varsta de pana la 14 ani pentru rezidentii in zona de frontiera a Romaniei si pana la 16 ani pentru rezidentii in zona de frontiera a Republicii Moldova pot fi inscrise in pasaportul unuia dintre parinti.
(3) Permisul de mic trafic de frontiera contine elementele de securitate si specificatiile tehnice potrivit reglementarilor specifice statelor partilor contractante.

ARTICOLUL 4
(1) Rezidentilor in zona de frontiera le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontiera cu valabilitate de la 2 la 5 ani, fara a putea depasi perioada de valabilitate a pasaportului titularului sau, dupa caz, a documentului de calatorie al minorului, in urmatoarele conditii:
a) sunt in posesia unui pasaport valabil;
b) prezinta documente care atesta ca sunt rezidenti in zona de frontiera si dovedesc ca exista motive intemeiate pentru trecerea frecventa a frontierei comune statelor partilor contractante, in temeiul regimului privind micul trafic de frontiera, conform prevederilor anexei nr. 2 ;
c) nu reprezinta o amenintare pentru ordinea publica, siguranta nationala, sanatatea publica sau relatiile internationale ale statelor partilor contractante. Autoritatile romane competente se vor asigura ca solicitantii de permise de mic trafic de frontiera nu reprezinta o amenintare pentru ordinea publica, siguranta nationala, sanatatea publica ale oricaruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
d) nu fac obiectul unei expulzari sau interdictii ori impotriva lor nu au fost introduse alerte in bazele de date ale statelor partilor contractante, cu scopul de a le fi refuzata intrarea.
(2) Taxa pentru permisul de mic trafic de frontiera nu va depasi taxa pentru emiterea vizelor de scurta sedere, in conformitate cu acordurile bilaterale in materie.
(3) Autoritatile competente ale statelor partilor contractante elibereaza permisul de mic trafic de frontiera in cel mai scurt timp de la data primirii cererii cu toate documentele doveditoare necesare.
(4) Permisele de mic trafic de frontiera se elibereaza de catre autoritatile competente ale statelor partilor contractante, mentionate in anexa nr. 3.
(5) Partile contractante fac schimb de specimene ale permiselor de mic trafic de frontiera cu 30 (treizeci) de zile inainte de introducerea acestora in circulatie. In cazul introducerii unor noi specimene sau al modificarii celor existente, partile contractante notifica imediat pe cale diplomatica si remit noile specimene ale permiselor de mic trafic de frontiera.

ARTICOLUL 5
(1) Pierderea, deteriorarea sau furtul permisului de mic trafic de frontiera pe teritoriul statului celeilalte parti contractante se declara fara intarziere de catre titular la autoritatea de frontiera competenta.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea de frontiera competenta elibereaza un certificat din care sa reiasa faptul ca frontiera comuna a fost trecuta pe baza unui permis de mic trafic de frontiera valabil. Partile contractante recunosc de comun acord ca un asemenea certificat este un document care da dreptul titularului sau sa treaca neintarziat frontiera comuna pentru a se reintoarce pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
(3) In cazul gasirii documentelor furate/pierdute, acestea vor fi inaintate cat mai curand posibil autoritatii emitente.

ARTICOLUL 6
(1) Trecerea frontierei comune a statelor partilor contractante de catre rezidentii in zona de frontiera in regim de mic trafic de frontiera se face prin punctele deschise de trecere a frontierei.
(2) Trecerea frontierei comune a statelor partilor contractante in conditiile alin. (1) se realizeaza in conformitate cu programul de lucru convenit de catre autoritatile de frontiera ale statelor partilor contractante.
(3) In situatii exceptionale, autoritatile de frontiera ale statelor partilor contractante pot stabili ca trecerea frontierei comune in regim de mic trafic de frontiera sa se desfasoare si prin alte locuri decat cele stabilite in acest sens sau in alte intervale orare.

ARTICOLUL 7
(1) Rezidentii in zona de frontiera care trec frontiera comuna a statelor partilor contractante in regim de mic trafic de frontiera se supun controlului de frontiera in conformitate cu legislatia nationala a statului fiecarei parti contractante.
(2) Autoritatile de frontiera ale statului fiecarei parti contractante, in conformitate cu legislatia interna a acestui stat, au dreptul sa refuze intrarea sau sa reduca termenul de sedere pe teritoriul statului sau a rezidentilor in zona de frontiera a statului celeilalte parti contractante care trec frontiera comuna in regim de mic trafic de frontiera. Atat persoana vizata, cat si autoritatile de frontiera ale statelor partilor contractante respective vor fi informate cu privire la hotararea luata.

ARTICOLUL 8
(1) Pe timpul sederii pe teritoriul statului celeilalte parti contractante in cadrul regimului de mic trafic de frontiera, rezidentii in zona de frontiera sunt obligati sa respecte legislatia statului respectiv.
(2) Incalcarea reglementarilor in vigoare referitoare la regimul de mic trafic de frontiera se sanctioneaza in conformitate cu prevederile relevante ale legislatiilor statelor partilor contractante si poate determina, dupa caz, inclusiv revocarea sau anularea permisului de mic trafic de frontiera de catre autoritatile nationale competente.
(3) Rezidentii in zona de frontiera care incalca regimul de mic trafic de frontiera stabilit prin prezentul acord si fata de care s-a luat hotararea indepartarii de pe teritoriul statului respectiv vor fi readmisi pe teritoriul statului partii contractante in care locuiesc legal, in baza prevederilor Acordului dintre Comunitatea Europeana si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007.

ARTICOLUL 9 Prevederile prezentului acord nu afecteaza drepturile si obligatiile partilor contractante care decurg din tratatele internationale la care sunt parte.

ARTICOLUL 10 Partile contractante, de comun acord, pot conveni eventuale modificari sau completari ale prezentului acord, care vor intra in vigoare conform procedurii prevazute la art. 12.

ARTICOLUL 11 Eventualele diferende in legatura cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se solutioneaza prin consultari intre autoritatile competente ale partilor contractante, iar in cazul in care acestea nu dau rezultate, pe cale diplomatica.

ARTICOLUL 12
(1) Prezentul acord se incheie pentru o durata nedeterminata si intra in vigoare in a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
(2) Oricare dintre partile contractante poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisa, transmisa celeilalte parti contractante pe cale diplomatica. Denuntarea produce efecte in a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificari de catre cealalta parte contractanta.
(3) Oricare dintre partile contractante poate suspenda aplicarea prezentului acord sau numai a unor prevederi ale acestuia din motive legate de siguranta nationala, apararea ordinii publice sau de ocrotirea sanatatii publice, printr-o notificare scrisa, transmisa celeilalte parti contractante pe cale diplomatica.
Suspendarea produce efecte in a 10-a (zecea) zi de la data primirii unei astfel de notificari de catre cealalta parte contractanta.
Reluarea aplicarii prevederilor acordului se va efectua la data primirii notificarii privind incetarea motivelor care au dus la suspendarea acordului.
(4) Anexele nr. 13 fac parte integranta din prezentul acord.


Semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, in doua exemplare originale.

Anexe

Anexele nu sunt cuprinse in prezentul material. Pentru consultarea lor va recomandam Monitorul Oficial
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
Ordin nr. 154/2013 privind stabilirea modalitatilor de asigurare a managementului Programului Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei
Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R
Ordin nr. 155/2013 privind procedurile de primire a suporterilor fata de care s-a dispus masura de siguranta a interzicerii accesului la competitii si jocuri sportive care se prezinta la sediul politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera
Hotararea 51/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele int
Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010
Legea 265/2010 pentru modificarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei. Lege nr.
HG 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Bucuresti a 13 noiembrie 2009. Hotarare nr. 218/2010
HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
OUG 16/2010 masuri de eficientizare a activitatii de intretinere a culoarului de frontiera, fasiei de protectie si a semnelor de frontiera. Ordonanta de urgenta nr 16/2010
OUG 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Ordin nr. 130/2009 privind desemnarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor membre ale Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat si pentru stabilirea procedurii de comunicare a datelor referit
Legea nr. 125/2009 privind aprobarea OUG nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10
OUG nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 270/2009
OUG nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 26/2009
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
OUG nr. 130/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a G
Lege nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
Dreptul pietei de capital
Dutescu Cristian,Dutescu Cristian

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: