DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in 2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 22/04/2008

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza raporturile juridice dintre producatori si persoanele vatamate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse in circulatie, raspunderea civila pentru pagubele generate de aceste produse, precum si dreptul la actiune pentru repararea pagubelor.
Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) producator:
1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau parti componente ale produsului;
2. orice persoana care se prezinta ca producator, prin faptul ca isi inscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;
3. orice alta persoana, care importa un produs in Romania in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;
4. orice alta persoana, care importa un produs din Uniunea Europeana in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;
5. daca producatorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producator, daca el nu comunica consumatorului prejudiciat, intr-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispozitie este valabila si pentru un produs importat, in cazul in care produsul nu indica identitatea importatorului prevazut la pct. 3 ori 4, chiar daca este precizat numele producatorului;
b) produs - orice bun mobil, chiar daca acesta este incorporat intr-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se intelege si energia electrica;
c) paguba:
1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;
2. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 200**) lei;
3. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare decat echivalentul in lei a 500 euro;
d) produs cu defecte - produsul care nu ofera siguranta la care persoana este indreptatita sa se astepte, tinandu-se seama de toate imprejurarile, inclusiv de:
1. modul de prezentare a produsului;
2. toate utilizarile previzibile ale produsului;
3. data punerii in circulatie a produsului.
(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus in circulatie.
(3) Prevederile prezentului articol nu impiedica aplicarea dispozitiilor legale referitoare la daunele morale.
___________
**) Valoarea este exprimata in moneda noua, conform Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II - Conditiile raspunderii producatorilor

Art. 3
In conditiile prezentei legi, producatorul raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului sau.
Art. 4
Raspunderea producatorului nu este limitata in situatia in care paguba este determinata, cumulativ, de defectul produsului si de actiunea sau omisiunea unei terte persoane. Aceasta dispozitie nu aduce atingere dreptului producatorului de a promova actiuni in justitie impotriva tertului, in conditiile legii.
Art. 5
Daca mai multe persoane sunt raspunzatoare pentru paguba, ele raspund solidar.
Art. 6
Pentru angajarea raspunderii civile a producatorului, persoana prejudiciata trebuie sa faca dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.
Art. 7
(1) Producatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste unul dintre urmatoarele aspecte:
a) nu el este cel care a pus produsul in circulatie;
b) in functie de imprejurari, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului, din cauze neimputabile lui;
c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic al producatorului si nu a fost fabricat sau distribuit in cadrul activitatii sale profesionale;
d) defectul se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii, impuse prin reglementarile emise de autoritatile competente;
e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existent la momentul punerii in circulatie a produsului nu i-a permis depistarea defectului in cauza;
f) defectul se datoreaza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare furnizate in documentele tehnice care insotesc produsul, demonstrate in baza expertizei tehnice de specialitate.
(2) Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de producatorul produsului destinat consumatorului.
Art. 8
Raspunderea producatorului poate fi limitata sau inlaturata de instanta competenta, in cazul in care paguba este cauzata atat de defectul produsului, cat si de culpa persoanei vatamate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.
Art. 9
(1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vatamate ori prejudiciate de a pretinde despagubiri in temeiul raspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de raspundere, existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Societatile de asigurari au drept de regres impotriva producatorului, conform legislatiei in vigoare, pentru sumele platite persoanelor prejudiciate.
Art. 10
Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de raspundere a producatorului sunt lovite de nulitate absoluta.

Capitolul III - Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor

Art. 11
Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie in termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii producatorului, iar actiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusa dupa implinirea a 10 ani de la data la care producatorul a pus produsul respectiv in circulatie.
Art. 12
Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecata in a carei raza teritoriala s-a produs paguba, se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.

Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.
Art. 14
Romania va comunica Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementari legale interne care sunt emise sub incidenta prezentei legi.
Art. 15
Prevederile prezentei legi nu se aplica:
a) pagubelor generate de produsele puse in circulatie anterior datei intrarii in vigoare a acesteia;
b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.
Art. 16
Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/CEE din 25 iulie 1985 privind raspunderea producatorului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificata si completata prin Directiva nr. 1.999/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 1999.
Art. 17
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 si art. 14, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 si art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplica pana la data de 1 ianuarie 2007.
Art. 18
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 42-427 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
Poate fi de interes si:
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
Ordinul nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabile
HG 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice. Hotararea 14/2011
OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010
Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Ordonanta 20/2010
HG 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice. Hotarare nr. 77/2010
OG 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Ordonanta nr. 2/2010
HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Cons
Produse inovative in turismul national si international
Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: