DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Proiect publicat in 27 mai 2010Materialul de fata reprezinta forma din 27 mai 2010 a proiectului de lege ce aduce mult discutatele masuri de restabilire a echilibrului bugetar. El nu are un caracter oficial, forma oficial urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, daca ea va trece de etapa asumarii raspunderii guvernamentale.

Sursa materialului HOTNEWS.ro

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.
(2) In situatia in care, din aplicarea prevederilor alin.(1), rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului minim brut pe tara, suma care se acorda este de 600 lei.

Art. II
(1) Se reduc cu 25% urmatoarele drepturi de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice indiferent de modul de finantare al acestora:
a) Cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta si respectiv temporara in strainatate, prevazute in Anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si in Hotararea Guvernului nr. 837/1995 republicata, cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, respectiv Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
b) Drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
c) Cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute in Anexa nr. IV/2 la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice pct. 3 alin. (1) si (2), 4 alin. (1), 6, 8, 10, 11,12;
d) Cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si respectiv valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament;
e) Compensatia lunara pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare la data publicarii prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale, bugetele locale sau, dupa caz, bugetele fondurilor speciale se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiuni in teatrele de operatii, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) – d) din Legea nr.42 din 2004 privind participarea fortelor armate la misuni in afara teritoriului statului roman.

Art. III
(1) Prevederile art. I si II din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si personalului angajat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevazut la alin. (1), precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV
Prevederile art. I - III se aplica incepand cu drepturile lunii iunie.

Art.V
Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit in conditiile prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se stabileste sau se repune in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita potrivit legii, se diminueaza cu 15%.

Art. VI
(1) Drepturile banesti prevazute de art.72, art.73^1, art.74 si art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(2) Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

Art. VII
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „pensie sociala minima garantata” se inlocuieste cu sintagma „indemnizatie sociala pentru pensionari”.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta la alin. (1) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Art. VIII
Articolul 27 din Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 se abroga.

Art. IX
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010.

Art. X
(1) Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate in plata, se diminueaza cu 15%.
(2) La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizata este de 622,9 lei.

Art. XI
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva.

Art. XII
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica.
(2) Cererile de inscriere la pensie anticipata si pensie anticipata partiala, depuse in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii.

Art. XIII
Incepand cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul drepturilor banesti, acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la art.XVII alin.(1), lit.c) - g), cu exceptia indemnizatiei de somaj diminuate potrivit art.V, aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se repun in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminueaza cu 15%.

Art. XIV
(1) Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, incepand cu drepturile lunii iunie 2010, se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
(2) Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative prevazute la art. XVII lit. h), j) si k) si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010.

Art. XV
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se reduc cu 25% urmatoarele tipuri de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
c) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.

Art. XVI
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% urmatoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
b) ajutorul lunar pentru sotul supravituitor, acordata in temeiul Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor pensionar, cu modificarile si completarile ulterioare
c) indemnizatia prevazuta de Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit¸
d) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 341/2004 Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.XVII
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, se abroga:
a) art.5 alin. (1) lit. k) din Legea nr.341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 78 si art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art.12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr.7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare;
d) art.12 lit.a), b) si d), art.12^1 si art.12^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art.2 alin.(1) si (2) din Legea nr.174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, cu modificarile ulterioare;
f) art.7 lit.a) si c) si art.8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) art.7 lit.a) si c) si art.8 din Ordonanta Guvernului nr.9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.
h) Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1028 din 27 decembrie 2006;
i) Ordonanta Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
j) Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
k) Art.25 si art. 26 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Documentele pentru transport acordate, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in temeiul actului normativ prevazut la alin. (1) lit. a) nu se mai utilizeaza.
(3)Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la alin.(1), lit.c)-g) ale caror drepturi de protectie sociala acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, au fost stabilite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se afla in plata sau se repun in plata dupa suspendare ulterior acestei date, beneficiaza de aceste drepturi in conditiile prevazute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, diminuate conform art. XIII.

Art. XXI
(1) Prevederilor art. I –III, V, VI (1), VII (3) si (4), IX, X, XII, XIII (2), XIV (1) si (2),, XV si XVI se aplica pana la 31 decembrie 2010.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditile Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a bugetului general consolidat.