DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, legea nr. 488/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 08/01/2007

Mentiune importanta - Legea nr. 182/2000 a fost deja republicata in 2008
 • Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008

  Art. I
  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1.
  Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil, ca parte a patrimoniului cultural national, si reglementeaza activitatile specifice de protejare a acestora.
  (2) Patrimoniul cultural national cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezinta o marturie si o expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie; cuprinde toate elementele rezultate din interactiunea, de-a lungul timpului, intre factorii umani si cei naturali."
  2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Statul garanteaza proprietatea si asigura, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.
  (2) Exercitarea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, precum si a dreptului de administrare asupra unui bun din patrimoniul cultural national mobil este supusa reglementarilor prezentei legi.
  (3) Statul asigura, potrivit legii, baza materiala si resursele financiare necesare pentru protejarea patrimoniului cultural national mobil.
  (4) In sensul prezentei legi, prin protejarea patrimoniului cultural national mobil se intelege ansamblul de masuri avand caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic, menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securitatii, intretinerea, prepararea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national mobil, in vederea asigurarii accesului democratic la cultura si a transmiterii acestui patrimoniu generatiilor viitoare.
  (5) Protejarea patrimoniului cultural national mobil este realizata prin intermediul autoritatilor administratiei publice, al unor institutii specializate, cum sunt muzeele, colectiile publice, casele memoriale, arhivele si bibliotecile, al cultelor religioase si institutiilor ecleziastice, precum si al organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniu."
  3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Patrimoniul cultural national mobil este alcatuit din bunuri cu valoare istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale ale evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale contributiei romanesti, precum si a minoritatilor nationale la civilizatia universala.
  (2) Bunurile care alcatuiesc patrimoniul cultural national mobil sunt:
  1. bunuri arheologice si istorico-documentare, precum:
  a) descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, insemne funerare, cu exceptia esantioanelor de materiale de constructie, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;
  b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
  c) marturii materiale si documentare privind istoria politica, economica, sociala, militara, religioasa, stiintifica, artistica, sportiva sau din alte domenii;
  d) manuscrise, incunabule, carti rare si carti vechi, carti cu valoare bibliofila;
  e) documente si tiparituri de interes social: documente de arhiva, harti si alte materiale cartografice;
  f) obiecte cu valoare memorialistica;
  g) obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, marci postale, drapele si stindarde;
  h) piese epigrafice;
  i) fotografii, clisee fotografice, filme, inregistrari audio si video;
  j) instrumente muzicale;
  k) uniforme militare si accesorii ale acestora;
  l) obiecte cu valoare tehnica;
  2. bunuri cu semnificatie artistica, precum:
  a) opere de arta plastica: pictura, sculptura, grafica, desen, gravura, fotografie si altele;
  b) opere de arta decorativa si aplicata din sticla, ceramica, metal, lemn, textile si alte materiale, podoabe;
  c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrarie, mobilier si altele;
  d) proiecte si prototipuri de design;
  e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare si de animatie;
  f) monumente de for public, componente artistice expuse in aer liber;
  3. bunuri cu semnificatie etnografica, precum:
  a) unelte, obiecte de uz casnic si gospodaresc;
  b) piese de mobilier;
  c) ceramica;
  d) textile, piese de port, pielarie;
  e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatra, sticla;
  f) obiecte de cult;
  g) podoabe;
  h) ansambluri de obiecte etnografice;
  i) monumente din muzeele etnografice in aer liber;
  4. bunuri de importanta stiintifica, precum:
  a) specimene rare si colectii de zoologie, botanica, mineralogie si anatomie;
  b) trofee de vanat;
  5. bunuri de importanta tehnica, precum:
  a) creatii tehnice unicat;
  b) raritati, indiferent de marca;
  c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor si masinilor din creatia curenta;
  d) creatii tehnice cu valoare memoriala;
  e) realizari ale tehnicii populare;
  f) matrite de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD si altele asemenea."
  4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Bunurile apartinand patrimoniului cultural national mobil fac parte, in functie de importanta sau de semnificatia lor istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:
  a) tezaurul patrimoniului cultural national mobil, denumit in continuare tezaur, alcatuit din bunuri culturale de valoare exceptionala pentru umanitate;
  b) fondul patrimoniului cultural national mobil, denumit in continuare fond, alcatuit din bunuri culturale cu valoare deosebita pentru Romania."
  5. La articolul 6, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor coordoneaza activitatile specifice din domeniul patrimoniului cultural national mobil.
  .....................................................................................................................
  (3) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul roman in relatiile interne si internationale care au ca obiect patrimoniul cultural national mobil."
  6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8. - Autoritatile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum si titularii dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural national mobil au obligatia de a le proteja impotriva oricaror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora."
  7. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

  "CAPITOLUL II
  Cercetarea, inventarierea si clasarea"

  8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - Activitatea de cercetare, desfasurata de cercetatorii stiintifici in institutii publice specializate, detinatoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea si valorificarea stiintifica a patrimoniului cultural national mobil, in principal a celui detinut de institutia respectiva."
  9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10. - In sensul prezentei legi, prin clasare se intelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national mobil, tezaur si fond."
  10. La articolul 11 punctul 1, literele a) si e) vor avea urmatorul cuprins:
  "a) pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si administrate de institutii publice, regii autonome, companii nationale, societati nationale sau alte societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar;
  .....................................................................................................................
  e) pentru bunurile culturale mobile descoperite intamplator ori in cadrul unor cercetari arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;".
  11. La articolul 11 punctul 1, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
  "i) pentru bunurile culturale mobile ce urmeaza a fi restaurate;
  j) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansarii unei cercetari penale."
  12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Institutiile publice detinatoare de bunuri culturale mobile apartinand patrimoniului cultural national mobil au obligatia de a inventaria aceste bunuri, atat analitic, prin fisa standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii si Cultelor, cat si sinoptic, prin banca de date, continand si arhiva imagistica.
  (2) Autoritatile publice in subordinea carora functioneaza institutiile detinatoare de bunuri apartinand patrimoniului cultural national mobil au obligatia de a asigura resursele financiare necesare, in vederea inventarierii informatizate a bunurilor.
  (3) Bunurile culturale aflate in colectiile administrate de institutiile specializate, de culte si de institutiile ecleziastice sunt inventariate potrivit prevederilor prezentei legi."
  13. La articolul 14, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor comunica, in scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, dupa caz, titularului dreptului de administrare ordinul de clasare, in termen de 10 zile de la aprobare.
  (2) Ministerul Culturii si Cultelor elibereaza, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare si fisa standard a obiectului."
  14.
  Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Clasarea are ca efect inscrierea bunurilor culturale mobile in Inventarul patrimoniului cultural national mobil, in una dintre cele doua categorii, tezaur sau fond.
  (2) Inventarul patrimoniului cultural national mobil, intocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, evidenta informatizata si administrarea documentelor care au stat la baza intocmirii acestuia se efectueaza de Institutul de Memorie Culturala.
  (3) Datele privind patrimoniul cultural national mobil, cu exceptia listei cuprinzand bunurile culturale mobile si imaginea acestora, nu au destinatie publica, fara acordul proprietarilor bunurilor.
  (4) Date privind patrimoniul cultural national mobil pot fi furnizate, la cerere, de Institutul de Memorie Culturala institutiilor specializate, cercetatorilor si altor experti si specialisti acreditati, in vederea desfasurarii unor activitati specifice de identificare si cercetare. Valorificarea datelor astfel dobandite poate fi facuta numai cu consimtamantul detinatorului. Comunicarea publica a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia.
  (5) Informatiile cuprinse in inventarul prevazut la alin. (1) pot fi furnizate organelor de politie, organelor de urmarire penala si instantelor judecatoresti, numai pentru solutionarea unor cauze, in directa legatura cu respectivele bunuri culturale mobile clasate si numai cu respectarea prevederilor legale in materie."
  15.
  Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17. - In timpul desfasurarii procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil, acesta se afla sub regimul de protectie prevazut, potrivit dispozitiilor prezentei legi, pentru bunurile clasate in tezaur."
  16.
  La articolul 19, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Ordinul de declasare este luat in evidenta Inventarului patrimoniului cultural national mobil, procedandu-se la radierea bunului respectiv din inventarul prevazut la art. 15 alin. (1)."
  17.
  Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 191. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie a patrimoniului cultural national mobil in alta se poate face numai cu respectarea acelorasi proceduri prevazute pentru clasare."
  18.
  La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Ordinul de clasare, de declasare sau de trecere dintr-o categorie in alta a patrimoniului cultural national a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la comunicare."
  19.
  Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 211. - (1) Bunurile culturale mobile proprietate publica, aflate in patrimoniul unor companii nationale, societati nationale sau altor societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizeaza, vor fi supuse procedurii de clasare inainte de declansarea procesului de privatizare.
  (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau, dupa caz, autoritatea publica centrala ori locala care privatizeaza o persoana juridica din cele prevazute la alin. (1) are obligatia de a anunta, cu 30 de zile inainte, declansarea procedurii de privatizare, in scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea.
  (3) In termen de 10 zile de la data inregistrarii comunicarii prevazute la alin. (2), serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor va verifica la persoana juridica in curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate si, daca va fi cazul, va declansa procedura de clasare.
  (4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situatiei prevazute in prezentul articol vor fi date in administrarea unei institutii publice specializate, desemnate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor."
  20.
  La articolul 22 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
  "b) sa incredinteze executarea lucrarilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor."
  21.
  La articolul 22, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice si juridice de drept privat, care pot permite, in conditii contractuale, cu respectarea normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate, in fond la organizarea de spectacole, parade ale modei si ca recuzita teatrala si cinematografica."
  22.
  La articolul 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Institutiile publice au obligatia sa permita accesul expertilor si specialistilor acreditati, precum si al cercetatorilor la bunurile culturale mobile detinute in administrare, pentru efectuarea de studii si lucrari de specialitate, in conditii convenite de comun acord."
  23.
  La articolul 27, alineatele (1)-(4) vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Lucrarile de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se efectueaza numai de catre conservatori si restauratori acreditati, pe baza unui contract incheiat potrivit dispozitiilor dreptului comun.
  (2) Acreditarea conservatorilor si restauratorilor care efectueaza lucrari de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se face de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor.
  (3) Pe baza acreditarii obtinute, Ministerul Culturii si Cultelor elibereaza conservatorilor si restauratorilor certificate de libera practica, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor.
  (4) Laboratoarele si atelierele care efectueaza lucrari de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate functioneaza pe baza unei autorizatii eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare."
  24.
  Articolul 34 se abroga.
  25.
  La articolul 35, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) Vanzarea publica a bunurilor culturale mobile aflate in proprietate privata sau intermedierea vanzarii se efectueaza numai prin operatori economici autorizati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Autorizarea operatorilor economici prevazuti la alin. (1) se face de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, cu respectarea normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile."
  26.
  La articolul 37, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate in tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si va fi aprobat de ministrul culturii si cultelor."
  27.
  La articolul 40, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Bunurile culturale mobile clasate in fond, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare si semnificatie comparabile, care pot constitui unicate sau raritati pentru patrimoniul muzeal din Romania."
  28.
  La articolul 401, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 401. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate in fond, aflate in domeniul privat al statului, respectiv al judetelor, municipiilor, oraselor sau comunelor, pot fi exportate definitiv, numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importanta si semnificatie culturala si numai in cazuri cu totul exceptionale, in care prevaleaza interesul istoric, stiintific ori cultural."
  29.
  Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 441. - (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietate publica, ce sunt scoase din functiune, pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public detinatoare, numai prin transmiterea cu titlu gratuit Ministerului Culturii si Cultelor, pentru a fi repartizate institutiilor publice specializate.
  (2) Destructurarea, dezmembrarea sau, dupa caz, fragmentarea bunurilor prevazute la alin. (1), in vederea scoaterii lor din functiune, este interzisa."
  30.
  La articolul 45, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 45. - (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite in cadrul unor cercetari sistematice cu scop arheologic ori geologic sau in cadrul unor cercetari arheologice de salvare ori avand caracter preventiv, precum si cele descoperite intamplator prin lucrari de orice natura, efectuate in locuri care fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, conform art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, intra in proprietate publica, potrivit dispozitiilor legale."
  31.
  La articolul 46, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) Cercetarile arheologice sistematice, precum si cele preventive sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt autorizate, coordonate si controlate de Comisia Nationala de Arheologie si de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legislatiei in domeniul protejarii patrimoniului arheologic."
  32.
  La articolul 47, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcina arheologica a unui teren, precum si finantarea cercetarilor arheologice preventive necesare, indiferent de regimul proprietatii terenului, este obligatorie inaintea inceperii oricaror lucrari care pot afecta situl si se realizeaza potrivit prevederilor legislatiei privitoare la protejarea patrimoniului arheologic."
  33.
  La articolul 48, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Primarul este obligat sa instiinteze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 72 de ore, cu privire la bunurile descoperite, luand totodata masuri de paza si de conservare a acestora.
  .....................................................................................................................
  (4) Autorii descoperirilor intamplatoare, care au predat, in conditiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa baneasca de 30% din valoarea bunului, calculata in momentul acordarii recompensei, iar, in cazul unor descoperiri arheologice de valoare exceptionala, se poate acorda si o bonificatie suplimentara de pana la 15% din valoarea bunului."
  34.
  Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:

  "CAPITOLUL VII
  Finantarea activitatilor specifice de protejare
  a patrimoniului cultural national mobil"

  35.
  La articolul 49, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 49. - (1) Finantarea activitatilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare si punere in valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale si de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, Academia Romana si de alte institutii publice, dupa caz, din venituri proprii si din alocatii bugetare."
  36.
  Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achizitionarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national mobil se realizeaza prin organisme si institutii specializate, care au competente generale si speciale in domeniu, precum si prin persoane fizice sau juridice, in conditiile prezentei legi.
  (2) Persoanele fizice, care nu detin documente de atestare a calitatii de expert, emise de Ministerul Culturii si Cultelor, dar care sunt autorizate ca expert tehnic de alte autoritati ale administratiei publice centrale, pot realiza expertize, in conditiile prezentei legi, numai in baza acreditarii prealabile a acestora, de catre Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor."
  37.
  Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 52. - (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este organismul stiintific consultativ si de avizare in domeniu al Ministerului Culturii si Cultelor si este condusa de un presedinte numit, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, dintre specialistii cu autoritate recunoscuta in domeniu.
  (2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este alcatuita din 21 de specialisti, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, pe o perioada de 4 ani, propusi de:
  a) presedintele comisiei - 6 membri;
  b) institutiile publice specializate si colectionarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;
  c) cultele, Academia Romana si institutiile publice de invatamant superior de profil - 7 membri.
  (3) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare, elaborat de membrii Comisiei si aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
  (4) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor se constituie din subcomisii pentru domeniile prevazute la art. 3. Secretarul Comisiei si secretarii subcomisiilor sunt numiti din cadrul directiei de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor. Subcomisiile functioneaza conform regulamentului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prevazut la alin. (3). Presedintii subcomisiilor sunt vicepresedinti ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
  (5) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor poate alege ca membri de onoare specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil si al muzeografiei, care sunt propusi de presedinte si care sunt validati cu votul majoritatii simple a Comisiei.
  (6) Cheltuielile de finantare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se efectueaza din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor. Membrii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor primesc o indemnizatie lunara, pentru lunile in care aceasta se intruneste, reprezentand 20% din salariul unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile Comisiei."
  38.
  Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 521. - (1) Se infiinteaza 8 comisii zonale ale muzeelor si colectiilor, ca organisme stiintifice descentralizate ale Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
  (2) Atributiile, numarul, teritoriul de competenta, organizarea si functionarea comisiilor zonale ale muzeelor si colectiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
  (3) Comisiile zonale ale muzeelor si colectiilor au cate 7 membri, iar presedintii acestora sunt membri ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
  (4) Componenta comisiilor zonale ale muzeelor si colectiilor se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (5) Indemnizatia lunara a fiecarui membru al unei comisii zonale, pentru lunile in care Comisia lucreaza, reprezinta 20% din salariul unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile Comisiei."
  39.
  La articolul 58, literele b) si d) vor avea urmatorul cuprins:
  "b) administreaza bazele de date privind evidenta informatizata si circulatia bunurilor culturale mobile, precum si Repertoriul Arheologic National;
  .....................................................................................................................
  d) cerceteaza si valorifica documentar, inclusiv prin publicare, informatiile cuprinse in baza de date privind bunurile culturale mobile si in Repertoriul Arheologic National si acorda asistenta de specialitate, pe baza de contract, privind valorificarea documentar-stiintifica a informatiei detinute, cu acordul proprietarilor si cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;".
  40.
  La articolul 58, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
  "g) instituie, administreaza si publica pe internet, in baza informatiilor furnizate de Ministerul Culturii si Cultelor, Registrul bunurilor culturale distruse, disparute, furate sau exportate ilegal."
  41.
  Articolul 581 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 581. - Prezentul capitol reglementeaza restituirea de catre statul roman a bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, incepand cu data de 1 ianuarie 1993, si transpune prevederile Directivei 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale ce au parasit in mod ilegal teritoriul unui stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 074 din 27 martie 1993. Categoriile din care trebuie sa faca parte bunurile culturale ce fac obiectul prezentului capitol sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege."
  42.
  Articolul 582 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 582. - (1) In intelesul prezentului capitol, prin bun cultural se intelege, dupa caz, bunul care face parte din:
  a) tezaur sau fond, fiind clasat in una dintre aceste categorii juridice inainte ori dupa parasirea ilegala a teritoriului Romaniei;
  b) tezaurul unui stat membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia statului respectiv, fiind clasat in aceasta categorie inainte ori dupa parasirea ilegala a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene;
  c) colectiile publice care figureaza in patrimoniul si in inventarele muzeelor, arhivelor si fondurilor bibliotecilor din Romania sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  d) patrimoniul si inventarele cultelor religioase si ale institutiilor ecleziastice din Romania sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  e) una dintre categoriile incluse in anexa la prezenta lege.
  (2) In intelesul prezentului capitol, colectiile publice desemneaza colectiile care sunt proprietatea statelor membre ale Uniunii Europene, ale autoritatilor locale ori regionale din statele membre ale Uniunii Europene sau ale institutiilor publice aflate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, institutii definite ca publice potrivit legislatiei respectivului stat al Uniunii Europene, aceste institutii fiind semnificativ finantate ori in proprietatea statului respectiv sau in proprietatea autoritatilor locale ori regionale."
  43.
  Articolul 583 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 583. - (1) In intelesul prezentului capitol, parasirea ilegala a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene desemneaza, dupa caz:
  a) iesirea unui bun cultural de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu incalcarea legislatiei acestui stat in materie de protectie a bunurilor culturale;
  b) nerevenirea la sfarsitul unui export temporar legal sau orice incalcare a uneia dintre conditiile acestui export temporar a unui bun cultural.
  (2) In intelesul prezentului capitol, prin posesor al bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se intelege persoana fizica sau juridica ce detine, fizic, in nume propriu, respectivul bun cultural.
  (3) In intelesul prezentului capitol, prin detinator al bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se intelege persoana fizica sau juridica ce detine, fizic, respectivul bun cultural, in numele unei alte persoane fizice sau juridice, alta decat proprietarul de drept al bunului respectiv."
  44.
  La articolul 584, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 584. - (1) Daca in cadrul unei urmariri penale, efectuata in conditiile legii, sunt descoperite indicii ca un bun cultural, care se gaseste pe teritoriul statului roman, a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie notifica statului interesat, in conditiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cu modificarile si completarile ulterioare."
  45.
  Articolul 585 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 585. - (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile Legii nr. 302/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuarea de cercetari in vederea descoperirii locului unde se afla, precum si a posesorului sau detinatorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie sa cuprinda date cu privire la descrierea bunului cultural care face obiectul cererii, precum si informatii cu privire la localizarea efectiva sau prezumtiva a bunului cultural.
  (2) Daca, in conditiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie notifica aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar procurorul solicita instantei competente sa dispuna masuri privind transmiterea bunului cultural respectiv unei institutii specializate, in vederea conservarii, in conditiile Legii nr. 302/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
  46.
  La articolul 586, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Autoritatile romane competente vor lua toate masurile necesare pentru a preveni orice tentativa de a eluda procedura de restituire a bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
  (4) Autoritatile romane competente vor actiona ca mediator intre posesorul sau, dupa caz, detinatorul bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene si statul solicitant, in vederea restituirii bunului cultural respectiv, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului statului solicitant de a initia actiune in instanta, in vederea restituirii bunului cultural.
  (5) Autoritatile romane competente vor informa statul solicitant cu privire la initierea procedurii de restituire, in conditii de siguranta, a bunului cultural respectiv."
  47.
  La articolul 587, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii si Cultelor, va prezenta Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind actiunile introduse cu privire la restituirea bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene."
  48.
  La articolul 5812, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5812. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate cere oricarui stat, in conditiile legii, efectuarea de cercetari in vederea descoperirii locului unde se afla, precum si a identificarii posesorului sau detinatorului unui anume bun cultural care a parasit ilegal teritoriul Romaniei; cererea trebuie sa cuprinda date cu privire la descrierea bunului cultural, precum si informatii cu privire la localizarea prezumtiva a bunului cultural in cauza."
  49.
  La articolul 5812, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
  "(11) Actiunea in restituirea bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul statului roman poate fi introdusa de Ministerul Culturii si Cultelor.
  (12) Categoriile din care trebuie sa faca parte bunurile culturale ce fac obiectul prezentului capitol sunt prevazute in anexa la prezenta lege."
  50.
  Dupa articolul 5812 se introduc trei noi articole, articolele 5813-5815, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 5813. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor ia masuri pentru restituirea catre statul reclamant a bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul acestuia, precum si pentru efectuarea de catre statul reclamant a platii despagubirilor acordate de instanta de judecata posesorului sau detinatorului de buna-credinta, precum si institutiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural.
  (2) Ministerul Culturii si Cultelor ia masuri pentru revenirea in tara a bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul statului roman, precum si pentru efectuarea de catre statul roman a partii despagubirilor acordate de instanta de judecata posesorului sau detinatorului bunului, precum si institutiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural.
  Art. 5814. - Ministerul Culturii si Cultelor are dreptul la actiune in regres impotriva persoanei responsabile de iesirea ilegala a bunului cultural de pe teritoriul statului roman, in cazul in care bunul cultural a fost recuperat, iar statul roman a fost obligat la plata unor despagubiri posesorului sau detentorului si, dupa caz, institutiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea materiala a bunului cultural.
  Art. 5815. - Ministerul Culturii si Cultelor va notifica autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la recuperarea bunurilor culturale ce au parasit ilegal teritoriul Romaniei."
  51.
  La articolul 60 alineatul (1), literele g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
  "g) neindeplinirea de catre autoritati a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 211 alin. (2);
  h) infiintarea si functionarea operatorilor economici specializati in comercializarea bunurilor culturale mobile, fara autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor, emisa potrivit art. 35 alin. (2);".
  52.
  La articolul 60, alineatele (2)-(4) vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.
  (3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c)-f) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 20.000 lei.
  (4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. g)-r) se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 24.000 lei."
  53.
  La articolul 65, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 65. - (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 26 alin. (1) sau (2), dupa caz, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda."
  54.
  Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 66. - Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
  55.
  La articolul 69, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Tentativa se pedepseste."
  56.
  Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 71. - Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil altor persoane fizice sau juridice decat cele prevazute la art. 15 alin. (4) si (5) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda."
  57.
  Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 72. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica a patrimoniului cultural in alta, precum si declasarea unui bun cultural mobil, fara respectarea procedurilor prevazute la art. 19 si 20, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda."
  58.
  La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 73. - (1) Efectuarea de catre persoanele fizice sau juridice neautorizate, conform art. 46, a unor detectii sau sapaturi in siturile arheologice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea detectoarelor."
  59.
  Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 74. - Executarea de catre persoanele fizice, fara acreditare si certificat de libera practica, prevazute la art. 27 alin. (2) si (3), a unor lucrari de conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda."
  60.
  Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 75. - Functionarea fara autorizatia prevazuta la art. 27 alin. (4) a laboratoarelor sau atelierelor care executa lucrari de restaurare si conservare a bunurilor culturale mobile clasate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda."
  61.
  Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 76. - Topirea sau modificarea, sub orice forma, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Romaniei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
  62.
  La articolul 78, litera b) se abroga.
  63.
  Dupa articolul 86 se introduce o anexa cu urmatorul cuprins:

  "ANEXA

  CATEGORII DE BUNURI CULTURALE
  ce pot face obiectul restituirii, respectiv al recuperarii, in intelesul
  cap. VIII1 si VIII2

  1. Obiecte arheologice mai vechi de 100 de ani, care provin din:
  a) descoperiri si sapaturi arheologice, terestre sau subacvatice;
  b) situri arheologice;
  c) colectii arheologice.
  2. Elemente provenite din dezmembrarea unui monument artistic, istoric sau religios, ce constituie parte integranta din acesta, mai vechi de 100 de ani.
  3. Picturi sau tablouri realizate integral de mana, in orice tehnica si pe orice tip de suport.
  4. Mozaicuri, altele decat cele incluse la pct. 1 sau la pct. 2, si desene realizate integral de mana, in orice tehnica si pe orice tip de suport.
  5. Gravuri originale, stampe, serigrafii si litografii, impreuna cu matritele si primele exemplare imprimate ale acestora.
  6. Productii originale de arta statuara sau sculpturi si copii executate prin acelasi procedeu ca si originalul, altele decat cele incluse la pct. 1.
  7. Fotografii, filme si negativele acestora.
  8. Incunabule si manuscrise, inclusiv harti si partituri muzicale, ca exemplare individuale sau in colectii.
  9. Carti mai vechi de 100 de ani, ca exemplare izolate sau in colectii.
  10. Harti imprimate mai vechi de 200 de ani.
  11. Arhive si componente ale acestora, de orice tip, in orice tehnica, avand elemente mai vechi de 50 de ani.
  12. a) Colectii si specimene provenind din colectii de zoologie, botanica, mineralogie sau anatomie.
  b) Colectii cu semnificatie istorica, paleontologica, etnografica sau numismatica.
  13. Mijloace de transport mai vechi de 75 de ani.
  14. Orice alt bun cultural mobil neinclus in categoriile prevazute la pct. 1-13, mai vechi de 50 de ani."

  Art. II
  In cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagmele directia/directiile judeteana/judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national si directia/directiile judeteana/judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, se vor inlocui cu sintagma servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

  Art. III
  In cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii se inlocuieste cu sintagma Institutul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii.

  Art. IV
  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.