DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale in RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 11 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1 - Scopul
Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, constituirea, dezvoltarea si coordonarea sistemului statistic national, pentru elaborarea sistematica si programata de statistici oficiale in vederea formularii, implementarii, modernizarii si evaluarii politicilor nationale, a planurilor de dezvoltare nationale si locale, in conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 322/1997 si ale Codului de practici ale statisticii europene.

Art. 2 - Domeniile si functiile statisticii oficiale
Statistica oficiala, acopera ansamblul activitatilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea si administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:
a) autoritatile si institutiile publice, exclusiv Banca Nationala a Romaniei, cuprinzand date si informatii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar si juridic, necesare cunoasterii realitatilor economice si sociale, fundamentarii strategiilor de dezvoltare si prognozelor, a deciziilor guvernamentale si ale operatorilor economici, elaborarii cercetarilor stiintifice, informarii opiniei publice si cooperarii internationale in domeniul statistic;
b) Banca Nationala a Romaniei, pentru domeniile in care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.

Art. 3 - Sfera de aplicare
Prezenta lege se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente in Romania, precum si celor nerezidente, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

Art. 4 - Definitiile termenilor de baza
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cercetare statistica procesul de cunoastere a fenomenelor de masa, realizat cu ajutorul metodelor statistice, incepand de la colectarea datelor individuale pana la centralizarea, procesarea, analiza si diseminarea datelor statistice in forma agregata;
b) proces statistic toate activitatile necesare colectarii de date, stocarii, procesarii, compilarii, analizei si diseminarii datelor statistice;
c) Sistem statistic national ansamblul producatorilor de statistici oficiale, reuniti intr-o structura coerenta si unitara, care participa la realizarea statisticilor oficiale;
d) scop statistic cunoasterea cantitativa a manifestarii fenomenelor economice, sociale si de mediu la nivelul ansamblului de unitati statistice simple sau complexe de acelasi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizeaza metode de colectare si de prelucrare a datelor statistice individuale si agregate;
e) furnizor de date persoana fizica sau juridica obligata, in sensul legii, sa ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau asupra altei unitati statistice supuse observarii, fata de care se afla intr-o relatie directa;
f) unitate de raportare persoana fizica, gospodaria, persoana juridica, intreprinzatorul particular, operatorul economic, asociatia profesionala, institutia publica centrala si locala, precum si oricare alta persoana de pe teritoriul Romaniei care furnizeaza date, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit continutului, formei, periodicitatii si la termenele stabilite prin Programul statistic national anual;
g) unitate statistica gospodaria, persoana fizica, persoana juridica sau o structura organizatorica a persoanei juridice, strict definita metodologic, supusa observarii statistice directe sau prin intermediul unitatii de raportare;
h) producator de statistici oficiale institutia publica sau unitatea cu profil statistic in cadrul unei autoritati sau institutii publice, parte a Sistemului statistic national, care colecteaza date statistice, proceseaza si disemineaza statistici oficiale;
i) utilizator de date statistice persoana fizica sau juridica de orice fel, care foloseste date statistice oficiale;
j) statistica oficiala activitatile reglementate prin prezenta lege sau prin alte acte normative adoptate in temeiul acesteia, precum si prin Statutul Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii nationale;
k) date statistice datele individuale sau agregate colectate la cerere, in cadrul unei cercetari statistice, de catre un producator de statistici oficiale;
l) date individuale datele cu caracter personal referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila ori datele referitoare la un operator economic cu sau fara personalitate juridica, colectate de serviciile de statistica oficiala pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrarii in scopuri statistice;
m) date statistice oficiale, denumite in continuare statistici oficiale rezultatul obtinut prin procesarea datelor individuale, de catre producatorul de statistici oficiale. Datele de natura statistica sau de alta natura, elaborate in afara conditiilor mentionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale;
n) sursa de date administrative datele colectate de autoritatile administratiei publice in indeplinirea obiectului propriu de activitate, pe baza legislatiei nationale sau a Uniunii Europene, direct aplicabile acestora, care pot fi accesate si utilizate inclusiv in scopuri statistice;
o) oficiu statistic unitatea independenta sau aflata in structura unei autoritati sau institutii publice, in al carei profil se regasesc activitati statistice de colectare, de procesare si de diseminare a datelor si care poate avea o forma institutionala distincta, cum este cazul Institutului National de Statistica, sau de departament, directie generala, directie, serviciu, birou, compartiment, dupa caz, in cadrul structurii organizatorice a autoritatii careia ii apartine;
p) registru statistic documentul sinoptic creat si gestionat electronic, utilizat in scopuri statistice, in care sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, dupa criterii si caracteristici prestabilite, unitati statistice.


Capitolul II - Principiile fundamentale ale statisticii oficiale


Art. 5 - Semnificatia si aplicarea principiilor fundamentale
Principiile fundamentale pe care se bazeaza statistica oficiala sunt urmatoarele:
a) independenta profesionala a Institutului National de Statistica si a celorlalti producatori de statistici oficiale fata de alte departamente si organisme legislative, administrative sau avand competenta in formularea de politici, precum si fata de operatorii din sectorul privat asigura credibilitatea statisticilor oficiale;
b) autoritate in materie de culegere a datelor Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale trebuie sa detina o imputernicire legala clara pentru culegerea informatiilor in vederea elaborarii de statistici europene. La cererea autoritatilor statistice, administratiile, intreprinderile si gospodariile, precum si populatia in general, pot fi obligate prin lege sa permita accesul la date sau sa furnizeze date pentru elaborarea statisticilor oficiale;
c) adecvarea resurselor resursele aflate la dispozitia Institutului National de Statistica si a celorlalti producatori de statistici oficiale trebuie sa fie suficiente pentru a raspunde cerintelor statisticilor oficiale;
d) angajamentul privind calitatea in statistici toti membrii Institutului National de Statistica si ai celorlalti producatori de statistici oficiale se angreneaza sa lucreze si sa coopereze in conformitate cu principiile stabilite in Declaratia privind calitatea Sistemului statistic european;
e) confidentialitate in statistica confidentialitatea informatiilor pe care le furnizeaza repondentii (gospodarii, intreprinderi, administratii, etc.) si utilizarea lor numai in scopuri statistice trebuie sa fie pe deplin garantate;
f) impartialitate si obiectivitate Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale trebuie sa produca si sa disemineze statistici oficiale respectand independenta stiintifica si intr-o maniera obiectiva, profesionista si transparenta prin care toti utilizatorii sunt tratati echitabil;
g) metodologia solida statisticile de calitate trebuie sa se bazeze pe o metodologie solida. Aceasta necesita instrumente, proceduri si cunostinte de specialitate adecvate;
h) proceduri statistice adecvate statisticile de calitate trebuie sa se bazeze pe proceduri statistice adecvate implementate de la culegerea datelor pana la validarea acestora;
i) sarcina de raspuns adecvata pentru repondenti sarcina de raspuns trebuie sa fie proportionala cu nevoile utilizatorilor si sa nu se dovedeasca exercitiva pentru repondenti. Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale monitorizeaza sarcina de raspuns si stabileste tinte pentru reducerea sa in timp;
j) eficienta sub raportul costurilor resursele trebuie utilizate eficient;
k) relevanta statisticile oficiale trebuie sa indeplineasca nevoile utilizatorilor;
l) precizie si fiabilitate (credibilitate) statisticile oficiale trebuie sa reflecte realitatea cu precizie si fiabilitate (sa fie demne de indreptare);
m) promptitudine si punctualitate statisticile oficiale trebuie sa fie diseminate intr-o maniera prompta si punctuala;
n) coerenta si comparabilitate statisticile oficiale trebuie sa aiba coerenta interna si in timp si sa fie comparabile intre regiuni si tari; trebuie sa fie posibila combinarea si folosirea comuna a datelor din diferite surse;
o) accesibilitate si claritate statisticile oficiale trebuie sa fie prezentate intr-o forma clara si usor de inteles, sa fie diseminate intro maniera adecvata si convenabila, sa fie disponibile si accesibile respectandu-se impartialitatea si sa fie insotite de metadate si linii directoare.


Capitolul III - Sistemul statistic national


Art. 6 - Componenta si structura Sistemului statistic national
(1) Din Sistemul statistic national fac parte:
a) Institutul National de Statistica, directiile sale teritoriale si alte institutii din subordine;
b) oficiile de statistica ale administratiei publice centrale guvernamentale;
c) oficiile de statistica ale administratiei publice locale;
d) oficiile de statistica ale altor autoritati si institutii publice, altele decat cele existente in structura Bancii Nationale a Romaniei; e) Banca Nationala a Romaniei.
(2) Oficiile de statistica prevazute la alin. (l) lit. a) d) sunt autorizate ca producatori de statistici oficiale, in conditiile in care activitatile pe care le desfasoara respecta integral prevederile prezentei legi si sunt incluse in programele statistice nationale aprobate prin hotarari ale Guvernului Romaniei.
(3) In cadrul Sistemului statistic national, Banca Nationala a Romaniei, institutie publica independenta, este producator de statistici oficiale si are competente si responsabilitati numai pentru domeniile in care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.
(4) Institutul National de Statistica si Banca Nationala a Romaniei sunt imputernicite, pentru domeniile in care au atributii potrivit legii, sa isi stabileasca metodologiile privind colectarea, procesarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice in domeniile lor de competenta, cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale prevazute la Capitolul II.
(5) Banca Nationala a Romaniei, membra a Sistemului European al Bancilor Centrale, institutie publica independenta, poate elabora strategii de dezvoltare si programe statistice de implementare, pentru dezvoltarea statisticilor oficiale in domeniile in care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.

Art. 7 - Coordonarea si functionarea Sistemului statistic national
(1) Fara a aduce atingere statutului Bancii Nationale a Romaniei in calitate de producator de statistici oficiale din domeniile specifice de competenta, Institutul National de Statistica coordoneaza activitatile statistice ale autoritatilor si institutiilor publice cuprinse in Sistemul statistic national.
(2) In raport cu producatorii de statistici oficiale prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b) d), Institutul National de Statistica exercita prerogative de monitorizare, coordonare si asistenta tehnica, pentru a asigura caracterul unitar al metodologiilor, clasificarilor, metodelor si al tehnicilor de colectare, de procesare si de diseminare a datelor statistice oficiale produse, in conformitate cu Programul statistic national anual si cu cerintele Sistemului statistic european.
(3) Institutul National de Statistica, membru al Sistemului statistic european si Banca Nationala a Romaniei, membra a Sistemului European al Bancilor Centrale, coopereaza si isi coordoneaza activitatile pentru cresterea eficientei, reducerea sarcinii de raspuns a furnizorilor de date primare, pentru imbunatatirea calitatii datelor statistice si pentru diseminarea acestora pe plan national si international.
(4) Pentru organizarea si functionarea Sistemului statistic national si in vederea implementarii si monitorizarii strategiei acestuia si a programelor statistice nationale, se infiinteaza Comitetul Sistemului Statistic National, numit in continuare COMSTAT.
(5) In cadrul COMSTAT, reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei este consultat, in vederea adoptarii si utilizarii conceptelor, clasificarilor, celor mai bune metode si tehnici de colectare, procesare si diseminare, pentru asigurarea unei mai mari coerente si a unei mai bune comparabilitati intre statisticile realizate.
(6) COMSTAT este organul cu rol consultativ, format din reprezentanti ai producatorilor de statistici oficiale.
(7) Componenta COMSTAT se stabileste prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
(8) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, COMSTAT isi aproba regulamentul propriu de organizare si functionare.
(9) Reprezentantii Institutului National de Statistica sunt membri de drept ai COMSTAT.
(10) Conducerea COMSTAT este asigurata de catre presedintele Institutului National de Statistica, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului National de Statistica.


Capitolul IV - Strategia si programele statistice nationale


Art. 8 - Strategia Sistemului statistic national
(1) Institutul National de Statistica, in cooperare cu ceilalti producatori de statistici oficiale prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b) d), elaboreaza Strategia Sistemului statistic national, denumita in continuare Strategia.
(2) Strategia constituie cadrul de consolidare institutionala, destinat construirii si dezvoltarii durabile a capacitatilor statistice nationale prin asigurarea resurselor umane si tehnologice si prin adoptarea practicilor manageriale moderne si a standardelor statistice internationale.
(3) Strategia stabileste obiectivele si actiunile necesare functionarii si dezvoltarii Sistemului statistic national, pe o perioada de maximum sapte ani, in concordanta cu perioada definita in programul statistic al Comunitatilor Europene.
(4) Strategia sta la baza elaborarii programelor statistice nationale multianuale si anuale si urmareste:
a) satisfacerea cerintelor utilizatorilor de date statistice oficiale;
b) asigurarea de date statistice actuale, relevante si de calitate, necesare fundamentarii, evaluarii si monitorizarii politicilor nationale de dezvoltare, precum si indeplinirii obligatiilor internationale ale Romaniei;
c) racordarea Sistemului statistic national la Sistemul statistic european;
d) stabilirea domeniilor prioritare de dezvoltare pe termen mediu si lung a Sistemului statistic national;
e) perfectionarea metodelor si tehnicilor de colectare, de procesare si de diseminare a datelor, in concordanta cu progresele inregistrate, in domeniul statisticii, pe plan international;
f) stabilirea prioritatilor in utilizarea resurselor pentru indeplinirea obiectivelor strategice;
g) promovarea culturii statistice si cresterea gradului de utilizare a datelor statistice oficiale;
h) cresterea credibilitatii si a transparentei procesului statistic.
(5) Strategia se elaboreaza prin consultarea utilizatorilor de date statistice oficiale si a furnizorilor de date.
(6) Strategia se avizeaza de Consiliul Statistic National si se aproba de Guvern, ca document de politici publice.
(7) Pe perioada acoperita de Strategie, aceasta poate fi actualizata, cu respectarea prevederilor alin. (1) (6).

Art. 9 - Programul statistic national multianual
(1) Institutul National de Statistica elaboreaza, pentru perioada acoperita de strategie, programe statistice nationale multianuale, in scopul definirii obiectivelor si masurilor necesare indeplinirii strategiei.
(2) Programul statistic national multianual se elaboreaza pe o perioada de maximum patru ani, tinand seama de obiectivele strategiei si de stadiul indeplinirii acestora, de programul statistic al Comunitatilor Europene, cu consultarea utilizatorilor, a producatorilor si a furnizorilor de date.
(3) Programul statistic national multianual contine masuri, actiuni, termene, resurse si responsabilitati asumate in cadrul Sistemului statistic national, necesare indeplinirii obiectivelor strategice, dezvoltarii infrastructurii statistice si a procesului statistic in ansamblul sau, minimizarii sarcinii de raspuns al furnizorilor de date si cresterii gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor, initiate sau implementate in perioada acoperita de program.
(4) Programul statistic national multianual se avizeaza de Consiliul Statistic National si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 10 - Programul statistic national anual
(1) Institutul National de Statistica, in cooperare cu ceilalti producatori de statistici oficiale prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b) d), elaboreaza programul statistic national anual, in scopul detalierii si operationalizarii programului statistic national multianual.
(2) Programul statistic national anual reprezinta instrumentul de baza prin care Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt autorizati sa realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza si diseminarea datelor statistice oficiale, in vederea asigurarii informatiilor necesare utilizatorilor interni, precum si a celor ce decurg din legislatia Uniunii Europene si din recomandarile altor organizatii internationale.
(3) Programul statistic national anual cuprinde informatii, responsabilitati, resurse si termene de realizare, cu privire la:
a) cercetari statistice;
b) lucrari de sinteza, studii si analize statistice;
c) publicatii statistice.
(4) Pentru cercetarile statistice, programul statistic national anual precizeaza obiectivul cercetarii, producatorul responsabil, categoriile de unitati statistice incluse in cercetare, sursa datelor si suportul de colectare a acestora, termenele, periodicitatea, responsabilitatile unitatilor statistice cercetate privind furnizarea si transmiterea datelor, tipul datelor statistice, tipul observarilor statistice, termenele si formatul de diseminare a datelor statistice, nivelul de agregare si de prezentare, costul si sursa de finantare, precum si alte elemente.
(5) Cercetarile statistice prevazute in directive, regulamente si decizii ale Uniunii Europene sunt incluse in programul statistic national anual.
(6) Programul statistic national anual se avizeaza de Consiliul Statistic National si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(7) Realizarea programului statistic national anual se finanteaza de la bugetul de stat, precum si din alte surse.
(8) Pentru realizarea programului statistic national anual producatorii de statistici oficiale vor include, in bugetul propriu, resursele financiare necesare.
(9) Programul statistic national anual aprobat poate fi modificat, la propunerea justificata a Institutului National de Statistica, numai prin hotarare a Guvernului, cu rectificarea corespunzatoare a bugetelor alocate.
(10) Cercetarile statistice de interes national de tipul recensamintelor populatiei si locuintelor, recensamintelor din agricultura, ale intreprinderilor, patrimoniului sau al altor cercetari statistice de mare volum, al caror program se deruleaza pe o perioada mai mare de un an si care necesita alocarea de resurse suplimentare, se aproba prin lege speciala.
(11) Institutul National de Statistica, impreuna cu ceilalti producatori de statistici oficiale, elaboreaza in prima jumatate a anului urmator celui de referinta, un raport de indeplinire a programului statistic national anual.
(12) Raportul prevazut la alin.(11) este supus avizului Consiliului Statistic National, dupa care se da publicitatii.


Capitolul V - Consiliul Statistic National


Art. 11 - Scopul si functiile Consiliului Statistic National
(1) Pentru reflectarea in programele Sistemului statistic national a cerintelor tuturor categoriilor de utilizatori de date, in vederea asigurarii caracterului obiectiv, transparent si stiintific al activitatii de statistica oficiala si pentru minimizarea eforturilor de raportare a furnizorilor de date, se infiinteaza, pe langa Institutul National de Statistica, Consiliul Statistic National, organ consultativ, numit in continuare Consiliul.
(2) Consiliul are urmatoarele atributii:
a) dezbate si formuleaza recomandari privind dezvoltarea si perfectionarea sistemului informational statistic, in scopul cresterii gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor de date;
b) dezbate, formuleaza recomandari si avizeaza proiectul strategiei si proiectele programelor statistice nationale;
c) dezbate si formuleaza recomandari in legatura cu planurile de elaborare a metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor si clasificarilor utilizate in Sistemul statistic national;
d) dezbate si formuleaza recomandari asupra tuturor planurilor de organizare si de desfasurare a cercetarilor statistice de importanta nationala, elaborate in cadrul Sistemului statistic national;
e) dezbate si formuleaza recomandari asupra perfectionarii instrumentelor si mecanismelor de implementare a principiilor de functionare a Sistemului statistic national;
f) dezbate, formuleaza recomandari si avizeaza proiectele de acte normative care privesc Sistemul statistic national;
g) semnaleaza si dezbate disfunctionalitatile din cadrul Sistemului statistic national si formuleaza recomandari pentru prevenirea si corectarea acestora.

Art. 12 - Componenta si numirea membrilor Consiliului
(1) Consiliul are urmatoarea componenta:
a) 2 reprezentanti ai Academiei Romane;
b) 4 reprezentanti ai unitatilor de invatamant superior de specialitate;
c) 3 reprezentanti ai institutelor de cercetare;
d) 6 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;
e) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei;
f) 2 reprezentanti ai organismelor sindicale;
g) 2 reprezentanti ai organizatiilor patronale;
h) 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare in masa;
i) 2 reprezentanti ai asociatiilor profesionale;
j) un reprezentant al structurilor asociative ale administratiei publice locale.
(2) Presedintele Institutului National de Statistica este membru de drept.
(3) Membrii Consiliului sunt propusi de organismele si institutiile prevazute la alin.(1), din cadrul structurilor de conducere a acestora, si sunt numiti pe o perioada de 2 ani, prin decizie a primului-ministru.
(4) Membrii Consiliului beneficiaza de o indemnizatie de participare la sedinta egala cu 25% din salariul mediu lunar brut pe economie.

Art. 13 - Reguli de functionare
(1) Conducerea Consiliului este asigurata de catre un presedinte si trei vicepresedinti, alesi prin vot deschis, cu majoritate simpla, din randul membrilor acestuia.
(2) Consiliul elaboreaza si aproba regulamentul propriu de functionare.
(3) Consiliul se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia, si isi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.
(4) In activitatea sa, Consiliul este asistat de un secretariat asigurat de Institutul National de Statistica, din personalul sau de specialitate.
(5) Consiliul elaboreaza un raport anual asupra activitatii desfasurate, pe care il da publicitatii pe pagina proprie de internet a Institutului National de Statistica sau intr-un cotidian national de mare tiraj.


Capitolul VI - Institutul National de Statistica


Art. 14 - Organizarea
(1) Institutul National de Statistica este principalul producator de date statistice oficiale ale statului, avand, in aceasta calitate, rolul de coordonator al Sistemului statistic national, in conformitate cu prevederile art.7 alin.(1).
(2) Institutul National de Statistica este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(3) In subordinea Institutului National de Statistica functioneaza, ca institutii publice cu personalitate juridica:
a) directiile regionale de statistica si directiile judetene de statistica, corespunzator structurii teritoriale a Romaniei, finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului National de Statistica;
b) Centrul National de Pregatire in Statistica si Centrul de Conferinte, finantate integral din venituri proprii.
(4) Organizarea si functionarea Institutului National de Statistica se aproba prin hotarare a Guvernului.
(5) In scopul asigurarii unui nivel corespunzator de acoperire statistica a teritoriului tarii, prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica, se pot crea compartimente, birouri sau servicii pentru colectarea si diseminarea datelor statistice si in alte orase decat cele resedinta de judet, precum si in sectoarele municipiului Bucuresti, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.

Art. 15 - Functii si atributii
(1) Institutul National de Statistica exercita, in domeniile sale de competenta, urmatoarele atributii principale:
a) realizeaza programarea strategica de dezvoltare a Sistemului statistic national;
b) defineste si implementeaza, in domeniul sau de activitate, cadrul normativ si institutional necesar realizarii obiectivelor strategice;
c) elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificarile si nomenclatoarele de interes national, pe baza cerintelor nationale si a normelor si standardelor internationale, si aplica tehnologiile si tehnicile specifice de obtinere si de procesare a datelor;
d) asigura absorbtia acquis-ului comunitar si transpunerea in practica a acestuia;
e) asigura transpunerea directivelor comunitare in domeniul statisticii si notificarea acestora catre Comisia Europeana. Suplimentar fata de procesul de notificare a masurilor nationale care transpun directive comunitare, Institutul National de Statistica notifica Comisiei Europene toate masurile legislative adoptate in domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse in legislatia autohtona, potrivit domeniilor sale de responsabilitate;
f) stabileste forma de prezentare, termenele si periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate;
g) colecteaza date statistice, produce si disemineaza statistici oficiale;
h) realizeaza studii metodologice, analize statistice si interpretari ale statisticilor oficiale;
i) organizeaza si administreaza registrele si bazele de date statistice;
j) coopereaza cu ceilalti producatori de statistici oficiale la elaborarea, implementarea si monitorizarea realizarii programelor statistice nationale;
k) acorda asistenta tehnica si metodologica celorlalti producatori de statistici oficiale in proiectarea si realizarea cercetarilor statistice specifice, precum si in administrarea bazelor de date statistice;
l) colaboreaza cu ministerele si cu alte institutii de specialitate ale administratiei publice, in vederea compatibilizarii Sistemului statistic national cu celelalte sisteme informationale;
m) monitorizeaza aplicarea unitara a principiilor fundamentale de functionare a Sistemului statistic national si respectarea reglementarilor legale in domeniul statisticii oficiale;
n) implementeaza conceptele privind managementul calitatii in statistica si ale Codului de practici al statisticii europene, in Sistemul statistic national;
o) initiaza programe de formare profesionala continua pentru personalul propriu si al celorlalti producatori de statistici oficiale, prin Centrul National de Pregatire in Statistica si prin alte institutii de specialitate;
p) promoveaza cultura statistica in Romania si desfasoara activitati de cercetare stiintifica in domeniul statisticii;
q) administreaza bunurile si gestioneaza bugetele si fondurile alocate;
r) realizeaza si alte sarcini specifice domeniului sau de activitate.
(2) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin.(1), Institutul National de Statistica este autorizat:
a) sa solicite si sa obtina gratuit date statistice de la toate persoanele fizice si juridice rezidente in Romania sau nerezidente care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) sa utilizeze, in afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodariile populatiei si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice; in categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe baza de conventii civile, pentru colectarea datelor, precum si gospodariile populatiei, in cazul in care acestea constituie unitati de observare statistica;
c) sa contracteze, in conditiile legii, servicii specializate, potrivit prevederilor art.31, pentru realizarea cercetarilor, analizelor si studiilor statistice.

Art. 16 - Resurse
(1) Nivelul fondurilor si numarul de posturi necesare realizarii activitatilor ce revin Institutului National de Statistica prin programele statistice nationale se stabilesc anual, in limita fondurilor si a numarului de posturi aprobate Secretariatului General al Guvernului, prin legea bugetului de stat.
(2) Institutul National de Statistica si directiile sale teritoriale gestioneaza fondurile obtinute, potrivit art.34, prin activitati infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
(3) Institutul National de Statistica este autorizat sa gestioneze fonduri externe, in conformitate cu prevederile legale, si sa utilizeze personal suplimentar de specialitate, pe perioada derularii activitatilor finantate din aceste fonduri.
(4) Institutul National de Statistica poate atrage si angaja, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, fonduri externe nerambursabile, altele decat cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fondurile externe nerambursabile prevazute la alin. (4) si fondurile reprezentand contributia partii romane aferenta acestora sunt cuprinse in bugetul Institutului National de Statistica.
(6) In situatia in care se obtin fonduri externe nerambursabile dupa aprobarea legii bugetului de stat, acestea se utilizeaza conform destinatiei primite si urmeaza a fi cuprinse in buget, cu prilejul rectificarilor bugetare.
(7) Contributia partii romane aferenta fondurilor prevazute la alin.(6) se asigura din creditele bugetare aprobate si urmeaza a fi cuprinsa in bugetul de stat, cu ocazia rectificarii bugetare, si se utilizeaza conform legislatiei in domeniul finantelor publice.
(8) Pentru realizarea proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile atrase si, dupa caz, din fondurile reprezentand contributia partii romane, Institutul National de Statistica si unitatile sale subordonate utilizeaza personalul propriu si personal suplimentar de specialitate, precum si operatori statistici, pe perioada derularii proiectelor.
(9) Personalul propriu prevazut la alin. (8) beneficiaza de stimulente de pana la trei salarii de baza, pe luna, pe perioada derularii proiectelor si in limita cheltuielilor de personal prevazute in fiecare proiect, potrivit acordului de finantare.
(10) Criteriile, nivelul si modul de acordare a stimulentelor prevazute la alin. (9) sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
(11) Personalul angajat in cadrul Institutului National de Statistica, inclusiv cel din directiile teritoriale, beneficiaza de un spor de stabilitate de pana la 20%, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
Transa de vechime neintrerupta in institutie
% din salariul de baza
- de la unu, pana la 5 ani 10
- de la 5 ani pana la 10 ani 12
- de la 10 ani pana la 20 de ani 15
- peste 20 de ani 20
(12) Sporul prevazut la alin. (11) se plateste de la inceputul lunii urmatoare celei in care s-a implinit transa de vechime neintrerupta in institutie.
(13) Activitatea personalului implicat in realizarea programelor statistice nationale se desfasoara in conformitate cu prevederile Codului de etica profesionala a statisticianului, care asigura cadrul necesar exercitarii sarcinilor care ii revin, cu profesionalism, loialitate, corectitudine si promptitudine.
(14) Plata persoanelor atrase temporar in activitatea de colectare a datelor statistice se realizeaza pe baza de tarife stabilite in functie de complexitatea cercetarilor efectuate; tarifele se stabilesc prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica, iar veniturile astfel obtinute se impoziteaza potrivit legii.
(15) Gospodariile populatiei, care constituie unitati de cercetare statistica, sunt platite pentru completarea formularelor aferente cercetarilor statistice la care participa, pe baza unei indemnizatii stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica, impozitate potrivit legii.
(16) In cazul deplasarilor pentru colectarea datelor in alta localitate decat cea de domiciliu, operatorii statistici beneficiaza si de decontarea cheltuielilor de transport; la aceste cheltuieli se adauga cheltuielile de transport efectuate pentru instruire, precum si cele pentru primirea si predarea chestionarelor.

Art. 17 - Conducerea
(1) Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
(2) Vicepresedintii au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de organizare a sistemului statistic national si cooperarea internationala in domeniul statistic in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);
b) coordoneaza activitatea de statistica economica si sociala;
c) coordoneaza infrastructura statistica.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni.
(4) Presedintele Institutului National de Statistica reprezinta institutia in raporturile cu Administratia prezidentiala, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, cu alte autoritati publice, cu terte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare specifica si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistica.
(5) Presedintele indeplineste, in domeniul sau de activitate, urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si a hotararilor Guvernului, a ordinelor si a instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a operatorilor economici;
b) initiaza si avizeaza proiecte de lege, de ordonante si de hotarari ale Guvernului, in conditiile stabilite de metodologia aprobata de Guvern;
c) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale in probleme de statistica, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte, precum si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state, precum si cu organizatii internationale al caror domeniu de activitate intereseaza;
d) coopereaza cu institutiile de invatamant superior de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;
e) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului, precum si directorul si directorul adjunct, dupa caz, al unitatilor sale subordonate;
f) indeplineste alte atributii specifice, in domeniul sau de activitate.
(6) Atributiile specifice vicepresedintilor sunt stabilite prin ordin al presedintelui.
(7) Secretarul general al Institutului National de Statistica, inalt functionar public, numit in conditiile legii, este subordonat presedintelui.

Art. 18 Centrul National de Pregatire in Statistica
(1) Centrul National de Pregatire in Statistica, denumit in continuare C.N.P.S., este organizat in subordinea Institutului National de Statistica, ca institutie cu personalitate juridica finantata integral din venituri proprii, in scopul promovarii stiintei si practicii statistice, prin organizarea de cursuri de scurta durata, seminarii, conferinte interne si internationale, prin participarea la activitati de cercetare stiintifica si prin acordarea de asistenta tehnica in domeniul statistic, pe plan national si international.
(2) C.N.P.S. organizeaza si promoveaza activitati de formare profesionala continua, prin sistemul educational, pentru personalul de specialitate din Institutul National de Statistica si pentru personalul de specialitate al celorlalti producatori de statistici oficiale.
(3) C.N.P.S. elibereaza, in conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, dupa caz, cu evidentierea competentelor dobandite, cu valabilitate nationala, in urmatoarele domenii: statistica, economie, econometrie, demografie si sociologie cantitativa, tehnologia informatiei, precum si in alte domenii conexe activitatii statistice.
(4) Formarea profesionala continua prin C.N.P.S. este asigurata de catre formatori, specialisti in domeniile prevazute la alin. (3) din administratia publica sau de colaboratori din tara ori din strainatate, remunerati potrivit legislatiei in vigoare.
(5) Organizarea si functionarea C.N.P.S. se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 19 - Centrul de Conferinte
(1) In subordinea Institutului National de Statistica se infiinteaza Centrul de Conferinte, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, in scopul utilizarii eficiente a salii de conferinte si a spatiilor adiacente acesteia, existente in cadrul sediului administrativ al Institutului National de Statistica.
(2) Organizarea si functionarea Centrului de Conferinte se aproba prin hotarare a Guvernului.


Capitolul VII - Oficiile de statistica ale autoritatilor si institutiilor publice


Art. 20 - Organizarea
(1) Oficiile de statistica prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) d) sunt structuri distincte, organizate in cadrul autoritatilor de care apartin, autorizate sa colecteze, sa produca si sa disemineze date statistice oficiale, pe baza programelor statistice nationale si potrivit normelor, tehnicilor si standardelor elaborate in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor si sarcinilor statisticii oficiale, autoritatile si institutiile publice care nu au structuri de statistica organizate in conformitate cu prevederile alin. (1) pot crea, in limita numarului de posturi si a bugetelor aprobate, oficii de statistica.
(3) Autoritatile si institutiile publice in structura carora functioneaza oficiile de statistica prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatilor de statistica oficiala, ce le revin in cadrul Sistemului statistic national.
(4) Oficiile de statistica organizate in conformitate cu alin. (1) si (2) se dimensioneaza, din punct de vedere al resurselor financiare si de personal, in functie de importanta, volumul si complexitatea activitatilor statistice specifice autoritatilor carora le apartin, astfel incat sa satisfaca nevoile proprii de informare statistica, precum si cerintele Sistemului statistic national.
(5) Oficiile de statistica organizate in conformitate cu alin. (1) si (2) sunt incluse in Sistemul statistic national si sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.
(6) Oficiile de statistica functioneaza in cadrul autoritatilor carora le apartin si isi exercita atributiile de statistica oficiala, in domeniul lor de activitate, sub indrumarea stiintifica si tehnico-metodologica a Institutului National de Statistica.
(7) Consiliile locale din municipii si orase cu peste 100.000 de locuitori pot crea oficii de statistica, in conditiile alin. (2).

Art. 21 - Functii si atributii
(1) Oficiile de statistica, organizate in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) si (2), indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) promoveaza si realizeaza colectarea, procesarea si diseminarea datelor statistice care privesc autoritatile publice in structura carora functioneaza, in conformitate cu normele, tehnicile si standardele statistice emise de Institutul National de Statistica, in cooperare cu ceilalti producatori de statistici oficiale, in cadrul Sistemului statistic national;
b) coopereaza cu ceilalti producatori de statistici oficiale pentru efectuarea cercetarilor statistice prevazute in programul statistic national anual;
c) actioneaza pentru armonizarea sistemelor informationale ale autoritatilor carora le apartin cu Sistemul statistic national, in scopul reducerii gradului de solicitare a furnizorilor de date; actiunile concrete de armonizare a sistemelor informationale se realizeaza prin acorduri specifice, protocoale, conventii incheiate intre Institutul National de Statistica si autoritatile publice in care sunt organizate oficii de statistica;
d) contribuie la promovarea si dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fisierelor de date statistice in sistem interconectat, in cadrul Sistemului statistic national;
e) prezinta Institutului National de Statistica si autoritatii publice careia ii apartin un raport anual privind activitatile desfasurate, raport ce va fi parte integranta a raportului anual al Sistemului statistic national.
(2) Oficiile de statistica care organizeaza cercetari statistice cuprinse in programul statistic national anual sunt obligate:
a) sa transmita, spre avizare, Institutului National de Statistica metodologia cercetarilor statistice;
b) sa furnizeze Institutului National de Statistica rezultatele cercetarilor statistice proprii prevazute in programul statistic national anual, inclusiv date individuale, in scopul procesarii statistice ulterioare, al analizei si diseminarii prin publicatii statistice de interes national.


Capitolul VIII - Colectarea datelor, sursele de date, procesarea si stocarea datelor statistice


Art. 22 - Autorizarea colectarii datelor statistice
(1) Institutul National de Statistica, directiile teritoriale din subordinea acestuia si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt autorizati sa colecteze date statistice din orice sursa disponibila, in conformitate cu activitatile prevazute in programul statistic national anual, cu respectarea prevederilor Capitolului X.
(2) Pentru asigurarea calitatii datelor statistice colectate, personalul Institutului National de Statistica, al directiilor sale teritoriale si al celorlalti producatori de statistici oficiale, pe baza unei notificari prealabile, are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele furnizorilor de date.

Art. 23 - Metode de colectare a datelor statistice
(1) Datele pot fi colectate direct de la furnizorii de date, prin:
a) posta;
b) internet;
c) telefon;
d) interviuri fata in fata, prin intermediul operatorilor statistici special acreditati in acest scop;
e) alte mijloace de comunicare directa intre furnizorii de date si producatorii de statistici oficiale.
(2) Datele pot fi colectate indirect, pentru a fi prelucrate in scopuri statistice, prin:
a) preluarea datelor continute in sursele administrative;
b) metode si mijloace tehnice de teledetectie sau prin alte metode de colectare a datelor de la distanta.
(3) In functie de scopul activitatilor statistice, producatorii de statistici oficiale pot utiliza in colectare si metode mixte.
(4) Datele solicitate, in conformitate cu programul statistic national anual, pot fi furnizate pe suport de hartie, pe suport magnetic sau prin alt procedeu necesar procesarii informatice.
(5) In cazul utilizarii metodelor prevazute la alin. (2), atunci cand furnizorii de date nu sunt informati potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), producatorii de statistici oficiale sunt autorizati sa preia inclusiv datele de identificare disponibile in sursele administrative.

Art. 24 - Drepturile furnizorilor de date
(1) Furnizorii de date au dreptul de a fi informati de catre producatorii de statistici oficiale, inainte de momentul colectarii datelor, cu privire la:
a) baza legala a colectarii datelor statistice;
b) obiectivul pentru care se solicita colectarea datelor;
c) caracterul obligatoriu al furnizarii datelor;
d) producatorul de statistici oficiale autorizat sa realizeze colectarea datelor;
e) garantarea utilizarii datelor furnizate numai in scopuri statistice;
f) garantarea confidentialitatii datelor;
g) consecintele care rezulta din refuzul de a furniza date sau ca urmare a furnizarii de date incomplete, incorecte sau dupa expirarea datei-limita stabilite prin programul statistic national anual.
(2) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, de natura celor privind originea rasiala sau etnica, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, apartenenta sindicala, cazierul judiciar, sanatatea si viata intima pot fi colectate si prelucrate numai cu acordul persoanelor in cauza, in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute la Capitolul X.

Art. 25 - Obligatiile furnizorilor de date
(1) Furnizorii de date sunt obligati sa transmita, in mod gratuit, producatorilor de statistici oficiale date corecte, actuale si complete, la termenele, periodicitatile, in forma si dupa metoda de colectare prevazute in programul statistic national anual si in conformitate cu normele metodologice.
(2) Daca datele comunicate de furnizorii de date nu sunt corecte, actuale si complete, acestia sunt obligati:
a) in urma constatarii acestei situatii de catre furnizorul de date sa le corecteze, sa le actualizeze si sa le completeze, dupa caz, sa notifice acest lucru si sa le transmita de indata producatorului de statistici oficiale care le-a solicitat;
b) in urma constatarii acestei situatii de catre producatorii de statistici oficiale sa le corecteze, sa le actualizeze, sa le completeze, dupa caz, si sa le transmita potrivit masurilor si termenelor dispuse de producatorul de statistici oficiale care le-a solicitat.
(3) Furnizorii de date au obligatia de a prezenta persoanelor autorizate de producatorii de statistici oficiale documentele si evidentele necesare verificarii calitatii datelor statistice furnizate.
(4) In cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 46 obligatiile furnizorilor de date prevazute la alin. (1) si (2) continua pana la conformarea completa, inauntrul termenului stabilit de producatorul de statistici oficiale.

Art. 26 - Surse de date statistice
Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale pot colecta date prin surse statistice si din surse administrative.

Art. 27 - Surse statistice
(1) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale colecteaza date prin urmatoarele surse statistice:
a) observari statistice exhaustive de tipul recensamintelor, care presupun colectarea de date statistice de la toate unitatile incluse in populatia statistica de referinta;
b) observari statistice prin sondaj, care presupun colectarea de date de la o parte reprezentativa a populatiei statistice de referinta;
c) observari statistice partiale de tipul anchetelor-pilot, care presupun colectarea de date de la o parte a populatiei statistice de referinta, fara a fi obligatorie asigurarea reprezentativitatii acesteia.
(2) Solicitarea de date individuale obtinute prin cercetarile statistice elaborate in cadrul Sistemului statistic national se poate realiza, exclusiv in scopuri statistice, numai prin conventii si in conditiile in care aceasta este justificata, pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea eficienta a statisticilor oficiale sau pentru imbunatatirea calitatii acestora.
(3) Colectarea de date statistice cu privire la persoane fizice si gospodarii se realizeaza de Institutul National de Statistica. Ceilalti producatori de statistici oficiale vor putea sa realizeze cercetari in gospodariile populatiei numai cu avizul Institutului National de Statistica, cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1) si (2).
(4) In scopul evaluarii metodologiilor si calitatii surselor de date, Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale pot realiza anchete-pilot.
(5) Datele colectate prin anchetele-pilot prevazute la alin. (4) nu sunt considerate si nu pot fi diseminate ca date statistice oficiale.

Art. 28 - Surse administrative
(1) Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea gradului de solicitare a furnizorilor de date, Institutul National de Statistica si directiile sale teritoriale au drept de acces la datele din evidentele autoritatilor si institutiilor publice, inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea prevederilor Capitolului X.
(2) Institutul National de Statistica si directiile sale teritoriale au dreptul de a obtine date individuale din registrele administrative de utilitate publica, in conditiile prevazute la alin. (6).
(3) Datele obtinute din surse administrative, inclusiv cele individuale, se utilizeaza numai in scopuri statistice.
(4) Ceilalti producatori de statistici oficiale au drept de acces la datele din surse administrative, inclusiv la datele individuale, gestionate de autoritatea in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
(5) Detinatorii surselor administrative de date obtinute prin metode proprii de observare si de administrare sunt obligati ca, odata cu furnizarea datelor, sa puna la dispozitie, gratuit, producatorilor de statistici oficiale, informatiile privind:
a) sfera de cuprindere;
b) definitiile caracteristicilor;
c) metodele prin care au fost colectate datele;
d) metodele de obtinere a datelor derivate.
(6) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale au acces la datele continute in sursele administrative, de preferinta la cele stocate in format electronic, acolo unde acestea exista, in baza unor conventii incheiate cu detinatorul sursei, in conformitate cu prevederile legale.
(7) Detinatorii surselor administrative de date sunt obligati sa notifice Institutului National de Statistica crearea de noi documente administrative sau modificarea celor existente.

Art. 29 - Metodologii statistice
(1) Institutul National de Statistica, in cooperare cu ceilalti producatori de statistici oficiale, stabileste metodologiile pentru realizarea cercetarilor si lucrarilor statistice, asa cum sunt prevazute in programul statistic national anual.
(2) Metodologiile statistice elaborate potrivit alin. (1) sunt aprobate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.
(3) Metodologiile, clasificarile si nomenclatoarele statistice de interes general sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Producatorii de statistici oficiale, care colecteaza date statistice pentru domeniul propriu de activitate in afara programului statistic national anual, isi pot defini propriile metodologii statistice fara avizul Institutului National de Statistica.

Art. 30 - Procesarea si stocarea datelor statistice
(1) Pe parcursul procesarii datelor colectate, producatorii de statistici oficiale aplica metode si tehnici adecvate pentru asigurarea unui grad cat mai inalt de corectitudine si de consistenta a datelor statistice produse.
(2) Pentru respectarea principiului confidentialitatii, in cadrul operatiunilor de procesare si stocare a datelor statistice colectate, producatorii de statistici oficiale sunt obligati sa separe datele de identificare a furnizorilor de date de celelalte variabile inregistrate.
(3) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt obligati sa distruga chestionarele utilizate in cercetarile statistice, precum si referintele la datele de identificare stocate pe orice tip de mediu, cu exceptia datelor necesare constituirii si actualizarii registrelor statistice, dupa incheierea procesului de procesare, dar nu mai tarziu de 18 luni de la sfarsitul perioadei de referinta.
(4) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt obligati sa inregistreze si sa stocheze, in conditii de siguranta, materialele si documentele statistice, astfel incat sa previna distrugerea intamplatoare sau neaprobata, utilizarea incorecta, falsificarea, instrainarea sau difuzarea neautorizata a acestora, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Normele de procesare, regulile de stocare, conditiile tehnice si organizatorice se elaboreaza, in domeniile de competenta ale Institutului National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale si se aproba prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

Art. 31 - Externalizarea activitatilor statistice
(1) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale pot incredinta realizarea unor activitati specifice legate de indeplinirea programului statistic national anual de tipul celor necesare tiparirii si distribuirii instrumentarului statistic, colectarii si prelucrarii datelor, proiectarii si dezvoltarii publicatiilor si diseminarii datelor statistice, catre alte persoane juridice, pe baza de contract, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale raspund de calitatea rezultatelor obtinute in cadrul activitatilor externalizate, in care scop au obligatia de a institui masuri de monitorizare si control asupra modului de desfasurare a acestor activitati.
(3) Persoanele juridice care desfasoara activitati in conditiile alin. (1) au obligatia de a respecta intocmai prevederile prezentei legi, pe tot parcursul realizarii acestora.
(4) Se interzice persoanelor juridice carora li s-au incredintat activitati potrivit alin. (1) sa utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispozitie in alte scopuri decat cele necesare realizarii activitatilor statistice, urmand sa le restituie producatorului de statistici oficiale la finalizarea acestora.
(5) Rezultatele obtinute in urma activitatilor desfasurate conform alin.(1) sunt in proprietatea exclusiva a producatorului de statistici oficiale.


Capitolul IX - Diseminarea si utilizarea datelor statistice oficiale


Art. 32 - Diseminarea datelor statistice oficiale
(1) Datele statistice oficiale produse de Institutul National de Statistica si de ceilalti producatori de statistici oficiale reprezinta un bun national de interes public si sunt accesibile, in conditii de egalitate sub aspectul volumului si al calitatii datelor si de simultaneitate a diseminarii acestora, tuturor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (1).
(2) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt obligati sa disemineze datele statistice la termenele prevazute in programul statistic national anual sau prevazute in calendarul de diseminare a datelor statistice oficiale.
(3) Datele individuale colectate de Institutul National de Statistica si de ceilalti producatori de statistici oficiale se utilizeaza numai in scopuri statistice si nu pot fi facute publice decat in forma agregata, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 35 alin. (1).
(4) Difuzarea datelor statistice oficiale inainte de termenul de diseminare stabilit, precum si tratamentul preferential acordat utilizatorilor de catre orice persoana din sistemul statisticii oficiale constituie incalcari ale sarcinilor de serviciu si atrag raspunderea disciplinara a persoanelor care se fac vinovate de aceste fapte.
(5) Publicarea datelor statistice oficiale de utilizatorii de date statistice, in forma scrisa sau electronica, ori a altor date si informatii derivate din acestea se face numai cu indicarea sursei.
(6) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale elaboreaza si disemineaza, conform programului statistic national anual sau in limita resurselor disponibile, publicatii statistice pe suport de hartie si in format electronic.
(7) Publicatiile statistice editate de Institutul National de Statistica pot fi diseminate, cu titlu gratuit, autoritatilor administratiei publice, bibliotecilor nationale si universitare, mass-mediei acreditate, precum si altor categorii de utilizatori, cu aprobarea presedintelui Institutului National de Statistica.
(8) In limita stocului disponibil, publicatiile statistice pe suport de hartie editate de Institutul National de Statistica se disemineaza la cerere, contra cost, pretul fiind stabilit in scopul recuperarii cheltuielilor necesare pentru editarea si difuzarea acestora.

Art. 33 - Termene de diseminare a datelor statistice oficiale
(1) Institutul National de Statistica este obligat sa aduca la cunostinta utilizatorilor calendarul anual de diseminare a datelor statistice oficiale, in conformitate cu termenele prevazute in programul statistic national anual.
(2) Orice modificare a termenelor stabilite in calendarul prevazut la alin. (1), intervenita in mod exceptional, se anunta cu cel putin o luna inainte, in cazul statisticilor anuale, si cu o saptamana inainte, in cazul statisticilor infraanuale.

Art. 34 - Diseminarea datelor statistice elaborate in afara programului statistic national anual
(1) Pe baza rezultatelor cercetarilor statistice cuprinse in programul statistic national anual, la cererea expresa a utilizatorilor interni si externi, Institutul National de Statistica si directiile teritoriale pot elabora si alte lucrari, pot edita publicatii statistice si pot furniza date statistice prin prelucrari speciale, potrivit cerintelor utilizatorilor, in conditiile respectarii protectiei si confidentialitatii datelor.
(2) Institutul National de Statistica si directiile sale teritoriale sunt autorizate sa realizeze, pe baza de contract, cercetari si lucrari statistice speciale, inclusiv publicatii care nu sunt cuprinse in programul statistic national anual, la cererea unor beneficiari interni sau externi.
(3) Activitatile statistice prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza contra cost, pe baza unor tarife stabilite de Institutul National de Statistica, care acopera toate cheltuielile implicate, inclusiv cele de editare si de difuzare a rezultatelor.
(4) Sumele incasate din vanzarea de publicatii statistice rezultate din activitatile prevazute la alin. (1) si (2), potrivit art. 32 alin. (8), precum si cele obtinute din furnizarea, la cererea utilizatorilor, de date statistice pe suport de hartie sau magnetic ramane la dispozitia Institutului National de Statistica si a directiilor teritoriale si se gestioneaza, in conformitate cu prevederile legale, prin activitati finantate din venituri proprii.
(5) Din veniturile realizate conform alin. (4), Institutul National de Statistica si directiile teritoriale pot efectua cheltuieli curente si de capital, soldul ramas la finele anului fiind reportat, in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

Art. 35 - Diseminarea datelor individuale
(1) Datele individuale prevazute la art. 32 alin. (3) pot fi diseminate numai in scopuri de cercetare, in urmatoarele cazuri:
a) daca datele contin caracteristicile prevazute la art. 36 alin. (6);
b) daca persoana fizica sau juridica furnizoare de date statistice isi da acordul scris pentru diseminarea datelor sale individuale;
c) daca datele au fost colectate din surse publice, universal disponibile;
d) daca datele sunt diseminate intr-o forma care nu permite identificarea directa sau indirecta a furnizorilor de date la care se refera.
(2) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale pot furniza, la cerere, unitatilor de cercetare stiintifica si cercetatorilor, date individuale anonimizate, numai in scopul realizarii de activitati de cercetare stiintifica.
(3) Accesul, in conditiile prevazute la alin. (2), la datele individuale se face doar pe baza unui contract intre parti, in care se mentioneaza explicit scopul, conditiile de utilizare, modul de valorificare si obligatia utilizatorilor de a comunica rezultatele cercetarii, de a nu le publica sau transmite unei terte parti fara acceptul scris al producatorului de statistici oficiale si de a distruge aceste date dupa omologarea rezultatelor cercetarii.
(4) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt obligati sa tina evidenta utilizatorilor prevazuti la alin. (2), precum si a scopurilor pentru care au fost furnizate datele individuale.


Capitolul X - Confidentialitatea si protectia datelor statistice


Art. 36 - Confidentialitatea datelor statistice oficiale
(1) In baza prevederilor prezentei legi, datele statistice sunt considerate confidentiale, daca se refera la o singura persoana fizica sau juridica sau daca permit identificarea, in mod direct sau indirect, a persoanei fizice sau juridice in cauza.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica din momentul in care furnizorul de date transmite datele producatorului de statistici oficiale.
(3) In cazul datelor obtinute din surse administrative, prevederile alin. (1) se aplica din momentul transmiterii acestora catre producatorul de statistici oficiale.
(4) Datele statistice rezultate din procesarea datelor individuale vor putea fi diseminate, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1), daca in urma procesului de agregare rezultatele se refera la cel putin trei unitati de raportare si daca niciuna dintre ele nu are o pondere mai mare de 80%.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidentiale datele individuale ale persoanelor juridice referitoare la denumire, adresa, profilul activitatii, capitalul social, cifra de afaceri si numarul de personal, date ce isi pastreaza caracterul public, potrivit prevederilor legale.
(6) Confidentialitatea nu se extinde asupra datelor individuale privind institutiile si organizatiile finantate de la bugetul de stat care desfasoara activitati de interes public, cu exceptia cazurilor in care astfel de date sunt protejate prin legi si alte acte normative speciale.
(7) Datele statistice confidentiale colectate de producatorii de statistici oficiale nu pot servi ca probe in justitie ori la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru furnizorii de date la care se refera.

Art. 37 - Protectia datelor statistice
(1) In scopul garantarii caracterului confidential al datelor individuale, Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt obligati sa adopte, pe parcursul intregului proces statistic, masuri administrative, organizatorice si tehnice pentru protectia confidentialitatii datelor statistice individuale, prevenirea accesului, difuzarii, instrainarii si distrugerii neautorizate a acestora.
(2) Normele si procedurile de punere in aplicare a masurilor prevazute la alin. (l), in domeniile de competenta ale Institutului National de Statistica, sunt aprobate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Personalul Institutului National de Statistica, inclusiv cel din directiile teritoriale de statistica, precum si persoanele atrase temporar in activitatea de colectare si procesare a datelor individuale sunt obligate sa respecte confidentialitatea acestor date, in timpul si dupa incetarea activitatii.
(4) Personalului prevazut la alin. (3) i se interzice sa foloseasca datele individuale obtinute prin activitatile specifice statisticii oficiale in interes propriu sau pentru realizarea unor activitati in folosul unei terte parti.
(5) Personalul prevazut la alin. (3), exclusiv persoanele atrase temporar in activitatea de colectare a datelor statistice, beneficiaza de un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de baza.


Capitolul XI - Registrele statistice


Art. 38 - Sistemul registrelor statistice
(1) Pentru completarea volumului de date disponibile, reducerea gradului de incarcare a furnizorilor de date si realizarea cercetarilor statistice prin sondaj, Institutul National de Statistica este autorizat sa creeze, sa actualizeze si sa intretina registre statistice.
(2) Registrele statistice se creeaza pe baza surselor de date obtinute din recensaminte si din alte cercetari statistice, precum si din surse administrative.
(3) Domeniile pentru care se creeaza registre statistice, modul de organizare, actualizare si de intretinere a registrelor statistice sunt reglementate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

Art. 39 - Actualizarea si intretinerea registrelor statistice
(1) Actualizarea datelor din registrele statistice se efectueaza periodic de Institutul National de Statistica.
(2) In vederea actualizarii si intretinerii registrelor statistice, detinatorii de registre administrative sunt obligati sa puna, periodic, la dispozitia Institutului National de Statistica si a directiilor sale teritoriale, date si informatii cu privire la modificarile survenite in registrele pe care le administreaza.
(3) Institutul National de Statistica are dreptul sa adapteze datele obtinute din sursele administrative, in scopul armonizarii acestora cu definitiile si cu clasificarile utilizate in registrele statistice pe care le administreaza.
(4) Pentru utilizarea datelor in scopuri statistice, Institutul National de Statistica aloca un cod statistic unic de identificare pentru fiecare unitate din registrele statistice pe care le administreaza.

Art. 40 - Utilizarea datelor individuale din registrele statistice
(1) Datele din registrele statistice se utilizeaza exclusiv in scopuri statistice, pentru realizarea activitatilor cuprinse in programele statistice nationale, in mod deosebit ca sursa indispensabila pentru proiectarea cercetarilor statistice prin sondaj.
(2) Datele individuale continute in registrele statistice administrate de Institutul National de Statistica pot fi puse la dispozitia celorlalti producatori de statistici oficiale, corespunzator domeniului propriu de activitate, spre a fi utilizate exclusiv in scopuri statistice, in conditiile pastrarii caracterului confidential al acestor date.


Capitolul XII - Cooperarea internationala in statistica


Art. 41 - Participarea si reprezentarea statisticii oficiale in plan international
(1) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale participa activ la programele desfasurate pe plan international de promovare, dezvoltare si de armonizare a normelor si standardelor utilizate in statistica oficiala, in scopul asigurarii compatibilitatii Sistemului statistic national cu sistemele statistice internationale si comparabilitatii pe plan international a statisticilor oficiale nationale.
(2) Statistica oficiala din Romania este reprezentata pe plan international de presedintele Institutului National de Statistica, pentru domeniile statistice care intra in sfera de activitati ale institutului.
(3) Presedintele institutului poate mandata prerogativele de reprezentare a statisticii oficiale, pentru domeniile care intra in sfera de activitati ale institutului si altor reprezentanti ai producatorilor de statistici oficiale, in domeniul lor specific de competenta.

Art. 42 - Colaborarea internationala
(1) Institutul National de Statistica initiaza, organizeaza si desfasoara actiuni de colaborare bilaterala si multilaterala cu alte oficii nationale de statistica si cu servicii de statistica ale organismelor internationale, in domenii de interes comun, pe subiecte de natura metodologica statistica si pentru implementarea bunelor practici in statistica oficiala.
(2) In conformitate cu prevederile alin. (1), Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale dezvolta, pe baza de reciprocitate, schimburi de experienta, de publicatii si alte materiale statistice, cu oficii de statistica din alte tari si cu organizatii internationale.
(3) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale pot initia si organiza proiecte comune de cercetare statistica, cu alte oficii de statistica nationale si internationale.

Art. 43 - Participarea la schimbul de date statistice pe plan international
(1) Institutul National de Statistica organizeaza si coordoneaza, pe plan intern schimbul de date realizat in nume propriu, precum si pentru producatorii de statistici oficiale prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b) d), cu oficiile de statistica nationale si internationale.
(2) Institutul National de Statistica si ceilalti producatori de statistici oficiale asigura si transmit Oficiului de Statistica al Comunitatilor Europene, denumit EUROSTAT, altor organisme comunitare, precum si organizatiilor internationale date statistice privind Romania, in cadrul angajamentelor si obligatiilor asumate de partea romana fata de acestea.
(3) La solicitarea EUROSTAT, a departamentelor statistice ale organizatiilor internationale, a oficiilor de statistica din alte tari, se pot transmite si date individuale anonimizate, in conditiile incheierii de acorduri bilaterale prin care este garantata pastrarea caracterului confidential al datelor si este certificata utilizarea acestor date exclusiv in scopuri statistice.


Capitolul XIII - Raspunderea juridica


Art. 44 - Dispozitii generale
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 45 - Raspunderea contraventionala
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea de catre furnizorii de date a obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (1) sau (2);
b) refuzul explicit al furnizorilor de date de a indeplini obligatiile prevazute la art. 25 alin. (1) sau (2);
c) refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de producatorii de statistici oficiale documentele si evidentele necesare verificarii calitatii datelor statistice furnizate;
d) utilizarea de catre personalul angajat in Sistemul statistic national si de catre personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, in alte scopuri decat cele statistice;
e) incalcarea dispozitiilor art. 31 alin. (4);
f) nerespectarea principiului confidentialitatii datelor statistice de personalul angajat in Sistemul statistic national, de personalul atras temporar in realizarea activitatilor statistice sau de persoanele juridice prevazute la art. 31 alin. (1).

Art. 46 - Sanctiuni
(1) Contraventiile prevazute la art. 45 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a), c), d) si f), daca sunt savarsite de persoane fizice, cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei;
b) cele prevazute la lit. a), c), e) si f), daca sunt savarsite de persoane juridice, cu amenda de la 2.000 lei la 50.000 lei;
c) cea prevazuta la lit. b), cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 45 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul producatorilor de statistici oficiale, imputernicit de conducatorul institutiei publice respective sau de conducatorul institutiei publice din care face parte unitatea cu profil statistic, prin ordin care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau printr-un alt act de decizie specific producatorului de statistici oficiale, dupa caz.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul XIV - Dispozitii tranzitorii


Art. 47 - Editura Revista Romana de Statistica
(1) Editura Revista Romana de Statistica, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, aflata in subordinea Institutului National de Statistica, isi inceteaza activitatea in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Responsabilitatile Editurii Revista Romana de Statistica se preiau de activitatea Diseminarea informatiilor statistice romanesti, activitate finantata integral din venituri proprii, care functioneaza pe langa Institutul National de Statistica.
(3) La data incetarii activitatii Editurii Revista Romana de Statistica, personalul acesteia este preluat de activitatea Diseminarea informatiilor statistice romanesti. La aceeasi data, activele si pasivele Editurii Revista Romana de Statistica sunt preluate de activitatea Diseminarea informatiilor statistice romanesti, pe baza de protocol de predare-preluare.


Capitolul XV - Dispozitii finale


Art. 48 - Statutul personalului statistic de specialitate
Salariatii Institutului National de Statistica si ai celorlalti producatori de statistici oficiale, precum si personalul atras din afara Sistemului statistic national, implicati in realizarea de recensaminte si a altor cercetari statistice se bucura, pe perioada indeplinirii acestei activitati, de protectia legii, fiind considerati ca indeplinind o functie publica ce implica exercitiul autoritatii de stat.

Art. 49 - Intrarea in vigoare a legii
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 50 - Abrogarea unor acte normative
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 11/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Hotararea Guvernului nr.1.364/2003 privind stabilirea indemnizatiei de care beneficiaza agentii statistici pentru activitatea desfasurata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 din 4 decembrie 2003, precum si Hotararea Guvernului nr. 783/2007 privind infiintarea pe langa Institutul National de Statistica a unei activitati finantate integral din venituri proprii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013
Decizia 132/2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala
Ordinul 1183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
Ordinul 1865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011. Ordin nr. 1865/2010
Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii
Ratoi Alexandru-Serban,Sorescu Irina,Piperea Mirela,Dimitriu Alexandru,Antonache Catalin,Piperea Petre,Coordonator Gheorghe Piperea,Ratoi Alexandru-Serban,Sorescu Irina,Piperea Mirela,Dimitriu Alexandru,Antonache Catalin,Piperea Petre,Coordonator Gheorghe Piperea

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
103 useri online

Useri autentificati: