DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 15/04/2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100 din 4 octombrie 200 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 28 se abroga.
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. La articolul 32 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) Verificarile pentru chemarea in cadrele active ale armatei, cu privire la persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi numita judecator sau procuror militar, se fac de structura abilitata din Ministerul Apararii, care asigura managementul functiilor militare la nivelul instantelor si parchetelor militare.»"
3. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. La articolul 33, dupa alineatul (10) se introduc sapte noi alineate, alineatele (101)-(107), cu urmatorul cuprins:
«(101) Persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fara concurs, in functia de judecator sau procuror.
(102) Persoanele prevazute la alin. (101) pot fi numite la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(103) Persoanele care au indeplinit functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si avocatii, consilierii juridici, notarii si profesorii universitari de specialitate juridica cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani pot fi numite, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea.
(104) Persoanele care indeplinesc conditia de la alin. (101) si (103) prin cumularea vechimii in functia de judecator, procuror sau in profesia de avocat pot fi numite judecator ori procuror, fara concurs, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(105) Persoanele prevazute la alin. (101) si (103) pot fi numite judecator sau procuror sub conditia ca cererea de admitere in magistratura sa fie formulata cu 10 ani inainte de implinirea varstei de pensionare.
(106) In vederea numirii in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (101), (103) si (104) vor sustine un interviu in fata sectiei corespunzatoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Criteriile vor fi stabilite prin hotarare a plenului Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
(107) Pentru a fi numite in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (101), (103) si (104) trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute la art. 14 alin. (2).»"
4. La articolul I punctul 3, la articolul 33, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) Persoanele numite in conditiile prezentului articol nu pot fi delegate, detasate, transferate si nu pot promova la alte instante sau parchete timp de cel putin 3 ani de la numirea in functie."
5. La articolul I punctul 5, la articolul 58 alineatul (32), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) decontarea chiriei, in limita plafonului stabilit anual, potrivit limitei bugetului alocat in acest scop, prin legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie;".
6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 51 si 52, cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 67, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), precum si dintre grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani.»
52. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 78. - (1) Judecatorii si procurorii beneficiaza de despagubiri acordate din fondurile bugetare ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau, in cazul judecatorilor si procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apararii, in cazul in care viata, sanatatea ori bunurile le sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea.
(2) Despagubirile prevazute la alin. (1) se acorda in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.»"
7. La articolul I punctul 6, la articolul 82, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 82. - (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si fostii judecatori si procurori financiari si consilierii de conturi de la sectia jurisdictionala care au exercitat aceste functii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel putin 25 de ani in functia de judecator ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si in functia de judecator ori procuror financiar sau consilier de conturi de la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se pot pensiona la cerere si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.
(2) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si fostii judecatori si procurori financiari si consilierii de conturi de la sectia jurisdictionala care au exercitat aceste functii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere inainte de implinirea varstei de 60 de ani si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functia de judecator, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor, precum si in functia de judecator ori procuror financiar sau consilier de conturi de la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau in considerare si perioadele in care judecatorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si judecatorul, procurorul financiar si consilierul de conturi la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.
...............................................................................................................................
(5) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) in functia de judecator, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor, precum si in functia de judecator ori procuror financiar sau consilier de conturi de la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se pot pensiona si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care o are un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, si sporurile, in procent, avute la data eliberarii din functie ori, dupa caz, cu salariul de baza brut lunar si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii. De aceasta pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functie din motive neimputabile."
8. La articolul I punctul 7, la articolul 83, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) pot fi mentinuti in functie dupa implinirea varstei de pensionare prevazute de lege, pana la varsta de 70 de ani. Pana la varsta de 65 de ani, magistratul poate opta sa ramana in functie, insa dupa implinirea acestei varste, pentru mentinerea in activitate este necesar avizul anul al Consiliului Superior al Magistraturii.
...............................................................................................................................
(3) Reincadrarea in functia de judecator, procuror ori magistrat-asistent se face fara concurs si cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, la instantele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea in cadrul carora au functionat pana la data pensionarii. In acest caz, numirea in functia de magistrat-asistent se face de Consiliul Superior al Magistraturii, iar numirea in functia de judecator sau procuror se face de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii."
9. La articolul I punctul 11, articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86. - Constituie vechime in magistratura perioada in care judecatorul, procurorul, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecator financiar, judecator financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, consilier si consilier de conturi in sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), precum si perioada in care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic in invatamantul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiter de politie judiciara cu studii superioare juridice, expert criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, personal de probatiune cu studii superioare juridice sau care a indeplinit functii de specialitate juridica in Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, Institutul Roman pentru Drepturile Omului, in Parlament sau in aparatul acestuia ori in cadrul Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Consiliului Legislativ."
10. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu urmatorul cuprins:
"12. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 87. - (1) Pe durata indeplinirii functiei, personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National de Criminologie, Institutul National de Expertize Criminalistice si din Institutul National al Magistraturii este asimilat judecatorilor si procurorilor in ceea ce priveste drepturile si indatoririle, inclusiv sustinerea examenului de admitere, evaluarea activitatii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare, dispozitiile prezentei legi aplicandu-se in mod corespunzator.»"
11. La articolul II, inainte de punctul 1 se introduc trei noi puncte cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) Pentru instantele militare, Directia instantelor militare din cadrul Ministerului Apararii este ordonator tertiar de credite.»
- La articolul 60, alineatul (3) se abroga.
- La articolul 61, alineatul (2) se abroga."
12. La articolul II, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 21 si 22, cu urmatorul cuprins:
"21. La articolul 125, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si ordonatorilor de credite pentru instantele si parchetele militare.»
22. La articolul 132, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(6) Proiectele de buget anual ale instantelor militare se elaboreaza de Directia instantelor militare din cadrul Ministerului Apararii, iar cele ale parchetelor militare - de sectia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa consultarea instantelor, respectiv a parchetelor militare, si se transmit ordonatorului principal de credite.»"
13. La articolul II, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
"4. La articolul 135, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Statele de functii si de personal pentru fiecare instanta militara si parchet de pe langa aceasta se aproba prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului apararii, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.»"
14. La articolul III, inainte de punctul 1 se introduc doua noi puncte cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 3. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT.»
- La articolul 60, alineatul (2) se abroga."
15. La articolul III, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. Dupa articolul 901 se introduce un nou articol, articolul 902, cu urmatorul cuprins:
«Art. 902. - (1) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor de pe langa acestea, al Ministerului Justitiei, Institutului National de Expertize Criminalistice, Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri sunt salarizati potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice si personalului contractual prevazute in statul de functii, cu incadrarea in fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda in cursul anului functionarilor publici si personalului contractual care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.»"
16. La articolul VI punctul 2, la articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si de la instante si parchete se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexa, cu exceptia situatiei in care, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de un salariu de baza mai mare. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege pentru categoria profesionala din care fac parte, dupa caz. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de prevederile art. 23."
17. La articolul VI, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
"3. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Plafonul in limita caruia se poate deconta chiria in conditiile alin. (1) se stabileste anual, pe localitati, potrivit limitei bugetului alocat in acest scop in legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.»
4. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu urmatorul cuprins:
«Art. 311. - (1) Pe durata mandatului ministrului justitiei, consilierul ministrului justitiei, personal de specialitate juridica, salarizat cu o indemnizatie de incadrare bruta lunara potrivit coeficientului de multiplicare prevazut la lit. B din anexa, beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 41, 7, art. 13 alin. (1) lit. c), art. 18, 23 si 241.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.»"
18. Dupa articolul VI se introduc doua noi articole, articolele VI1 si VI2, cu urmatorul cuprins:
"Art. VI1. - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:"
«- La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel.»
Art. VI2. - Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (8) se abroga.
2. Articolul 21 se abroga.
3. Coeficientii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecatoriilor si parchetelor de pe langa acestea, prevazuti la anexa nr. 1c, se majoreaza cu 10%."

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal. Editia 2
Mihail Udroiu

Pret: 94.9 lei
80.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: