DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 28/11/2008Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Preambulul va avea urmatorul cuprins:
"In perioada de dictatura comunista, cuprinsa intre 6 martie 1945-22 decembrie 1989, puterea comunista a exercitat, in special prin organele securitatii statului, parte a politiei politice, o permanenta teroare impotriva cetatenilor tarii, drepturilor si libertatilor lor fundamentale. Aceasta indreptateste accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii."
2. La articolul 1, alineatele (2), (5), (10) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Accesul vizeaza toate tipurile de informatii culese sau exploatate de Securitate, prin actiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispozitii ori alte tipuri de inscrisuri.
.....................................................................................................................
(5) In raspunsul comunicat petentului se precizeaza daca in evidentele informatizate ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si in cele ale celorlalte institutii detinatoare ale arhivelor Securitatii se regasesc mentiuni referitoare la existenta/inexistenta unor documente care se refera la persoana petentului; data si locul unde pot fi consultate documentele, precum si date despre existenta anterioara a documentelor, in cazul in care acestea nu s-au pastrat.
.....................................................................................................................
(10) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii elibereaza petentului indreptatit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informatii, indiferent de suportul pe care se afla acestea.
.....................................................................................................................
(13) In situatia in care sunt identificate inscrisuri originale sau obiecte personale retinute de Securitate in urma unor actiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. In termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii procedeaza la restituirea inscrisului original, la dosar pastrandu-se o fotocopie conforma cu originalul. In cazul restituirii, predarea-primirea se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare originale. Procesul-verbal se arhiveaza in locul inscrisului sau obiectului restituit."
3. La articolul 2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) lucrator al Securitatii - orice persoana care, avand calitatea de ofiter sau de subofiter al Securitatii sau al Militiei cu atributii pe linie de Securitate, inclusiv ofiter acoperit, in perioada 1945-1989, a desfasurat activitati prin care a suprimat sau a ingradit drepturi si libertati fundamentale ale omului;
b) colaborator al Securitatii - persoana care a furnizat informatii, indiferent sub ce forma, precum note si rapoarte scrise, relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii, prin care se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informatii cuprinse in declaratii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date in timpul anchetei si procesului, in stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetata, fie judecata si condamnata, nu este considerata colaborator al Securitatii, potrivit prezentei definitii, iar actele si documentele care consemnau aceste informatii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborarii cu Securitatea, nu implinisera 16 ani, nu sunt avute in vedere de prezenta definitie, in masura in care se coroboreaza cu alte probe. Colaborator al Securitatii este si persoana care a inlesnit culegerea de informatii de la alte persoane, prin punerea voluntara la dispozitia Securitatii a locuintei sau a altui spatiu pe care il detinea, precum si cei care, avand calitatea de rezidenti ai Securitatii, coordonau activitatea informatorilor;".
4. La articolul 2, litera c) se abroga.
5. La articolul 3, partea introductiva si litera h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Pentru a asigura dreptul de acces la informatii de interes public, orice cetatean roman, cu domiciliul in tara sau in strainatate, precum si presa scrisa si audiovizuala, partidele politice, organizatiile neguvernamentale legal constituite, autoritatile si institutiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, in legatura cu existenta sau inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, in sensul prezentei ordonante de urgenta, a candidatilor la alegerile prezidentiale, generale, locale si pentru Parlamentul European, precum si a persoanelor care ocupa urmatoarele demnitati sau functii:
.....................................................................................................................
h) directorul si adjunctii acestuia in cadrul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si seful si adjunctul acestuia in cadrul structurilor judetene ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale;".
6. La articolul 3, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h1), cu urmatorul cuprins:
"h1) candidatii pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;".
7. La articolul 3, literele l), o), r), u) si z) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"l) judecatorii si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv cei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, judecatorii, procurorii si prim-grefierii de la instantele si parchetele civile si militare;
.....................................................................................................................
o) presedintele si presedintele de sectie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, ai Consiliului National de Integritate, presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, persoanele cu functii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si din Agentia Nationala a Functionarilor Publici, presedintii si membrii Consiliului Concurentei, ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului National de Statistica si ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
.....................................................................................................................
r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar general al Academiei Romane ori, dupa caz, secretar al academiilor de ramura;
.....................................................................................................................
u) ierarhii si sefii cultelor religioase recunoscute de lege, pana la nivel de preot inclusiv, precum si asimilatii lor de la parohiile din tara si din strainatate, la cererea reprezentantilor cultului religios de care acestia apartin;
.....................................................................................................................
z) persoanele care detin titlul de luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989."
8. La articolul 4, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Persoanele care candideaza pentru functia de presedinte al Romaniei fac o declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. Declaratiile pe propria raspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, in termen de 24 de ore de la inregistrare, le inainteaza Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(2) Verificarea de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a existentei documentelor si informatiilor privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia a candidatilor se face din oficiu, in termen de 7 zile de la primirea declaratiei pe propria raspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanta de urgenta.
.....................................................................................................................
(4) Actiunea in constatarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia ori contestatia impotriva adeverintei prevazute la art. 8 lit. b) si art. 9 se introduce in cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverintei, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti. Aceasta se pronunta in termen de 48 de ore. Hotararea instantei se ataca cu recurs in termen de 24 de ore, recursul solutionandu-se in termen de 48 de ore. Hotararea instantei, ramasa irevocabila, se publica de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a."
9. La articolul 5, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Persoanele care candideaza, au fost alese sau au fost numite in una dintre demnitatile ori functiile prevazute la art. 3 lit. b)-h1), cu exceptia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu implinisera varsta de 16 ani, fac o declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. Verificarea calitatii de lucrator al Securitatii ori de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 3 lit. b)-h1), inclusiv pentru cele aflate in exercitiul respectivelor demnitati ori functii la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune la seful institutiei care numeste sau la institutia care valideaza alegerea ori la alte persoane sau institutii, dupa cum urmeaza:".
10. La articolul 5, dupa litera d) a alineatului (2) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) persoanele care exercita demnitati publice si functii publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor aflate sub control parlamentar - la persoana desemnata de secretarul general al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz;".
11. La articolul 5 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) directorul si adjunctii acestuia in cadrul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si seful si adjunctul acestuia in cadrul structurilor judetene ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale - la seful institutiei din care fac parte acestia."
12. La articolul 5, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Autoritatile la care se depun declaratiile sunt obligate sa trimita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii in functie, lista persoanelor care indeplinesc functiile prevazute la art. 3 lit. b)-h1), insotita de declaratiile pe propria raspundere. Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele date:"
13. La articolul 5, alineatul (6) se abroga.
14. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) In baza verificarilor prevazute la art. 6 alin. (1), directia de specialitate intocmeste o nota de constatare cu privire la existenta sau inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a facut obiectul verificarii.
.....................................................................................................................
(3) Nota de constatare a calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde exista, ale persoanei verificate, perioada activitatii in cadrul Securitatii sau a colaborarii cu aceasta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, precum si lista documentelor pe baza carora a fost emisa."
15. La articolul 8, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ia in discutie nota de constatare si, dupa caz:".
16. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Adeverintele prevazute la art. 8 lit. b) si art. 9 se publica de indata pe pagina proprie de internet a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti de catre orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de la publicarea lor."
17. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Actiunea in constatarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia se introduce la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, fiind scutita de taxa de timbru.
(2) Hotararea Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs, in conditiile legii."
18. La articolul 14, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) da publicitatii informatiile si documentele cu privire la activitatea, structura si componenta Securitatii, care atesta implicarea Securitatii si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor fapte impotriva vietii, integritatii fizice sau psihice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si a unor acte de tradare a intereselor nationale, cu respectarea legislatiei privind protejarea informatiilor care privesc siguranta nationala; procedura urmata, in vederea publicarii numelor celor implicati in savarsirea acestor fapte, este aceeasi ca si pentru lucratorii Securitatii, identificati in urma verificarilor din oficiu, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;".
19. La articolul 17, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13) Formula religioasa de incheiere a juramantului respecta libertatea convingerilor religioase."
20. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) In cazul in care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, se constata ca unul dintre membrii acestuia nu indeplineste conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, mandatul inceteaza de indata si se procedeaza si la o noua numire. Verificarea indeplinirii conditiilor si constatarea se realizeaza de Parlament, la cererea oricarei persoane.
(2) Revocarea se dispune doar pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (9)."
21. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Din Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii nu pot face parte lucratorii Securitatii sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiti prin prezenta ordonanta de urgenta, cei ai altor servicii de informatii straine si ai altor structuri informative interne si straine."
22. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In activitatea de documentare, cercetatorii acreditati au obligatia sa respecte si sa ocroteasca viata intima, familiala si privata a celor care au fost persecutati de organele securitatii statului."
23. La articolul 30, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Traficarea si darea spre publicitate, de catre personalul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, a unor date sau informatii din dosare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
24. La articolul 30, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Tentativa faptelor prevazute la alin. (3) si (5) se pedepseste."
25. La articolul 31, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pana la preluarea dosarelor de cadre solicitate in cazul lucratorilor Securitatii, identificati ca au desfasurat activitati prin care au fost suprimate sau ingradite drepturi si libertati fundamentale ale omului, in scopul sustinerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, institutiile detinatoare ale acestora pun la dispozitie, in termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum si functiile acestora."
26. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Verificarile aflate in curs de desfasurare la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua potrivit procedurii prevazute de aceasta."
27. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Cauzele aflate pe rolul sectiilor civile ale curtilor de apel, in calitate de instante de control judecatoresc, ca urmare a exercitarii caii de atac prevazute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva deciziilor Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se transmit Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, ca instanta de control judecatoresc. Aceasta, la primul termen de judecata, va continua judecarea cauzelor cu luarea in considerare a probelor admise si a actelor procesuale efectuate de instanta civila.
(2) Cauzele aflate pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti se transmit, de indata, Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."
28. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Sediul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si sediul propriei sale arhive beneficiaza de paza permanenta, in conditiile legii, asigurata de Comandamentul Trupelor de Jandarmi."
29. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii functioneaza in structura organizatorica, cu patrimoniul si bugetul existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
30. Referirea la art. 5 alin. (6) din anexa se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 51/1991
Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi
HG 6/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautica. Hotarare 6/2014
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Ordin 86/2013 pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilitati in domeniul INFOSEC INFOSEC 1
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013
Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012
Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Lege nr. 149/2012
OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011
Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
OUG 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Ordonanta de urgenta 67/2010
Reflectii inutile - viata de avocat
Ordin nr. 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de crestere a bovinelor
Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
Hotarare nr. 2/2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Fiscalitate. De la lege la practica. Editia 8
Serbanescu Cosmin,Tatu Lucian,Stefan D.,Catarama Delia,Nica Adrian,Miricescu Emilian

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
102 useri online

Useri autentificati: