DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 314/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 314/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 15 octombrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial AL Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile ulterIOare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificarii aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valoare estimata, fara TVA, egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), in cazul unor solicitari din partea organismelor si entitatilor publice, pot face obiectul verificarii si aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de lucrari/servicii cu valoarea estimata, fara tVA, mai mica decat valorile prevazute la alin. (2)."

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 2
Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor, in mod selectiv, pe baza unor criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilita prin norrnele de aplicare ale prezentei legi."

4. La articolul 4, partea introductiva si literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
In indeplinirea functiei de verificare, atributiile Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
a) urmarirea derularii principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor prevazute la art. 1 alin. (2) si (2^1);
b) analiza documentatiei de atribuire intocmita de autoritatea contractanta, in scopul atribuirii contractelor prevazute la art. 1 alin. (2) si (2^1);
c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedure de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusa verificarii de catre observatorii desemnati, in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare;".

5. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
Autoritatiie contractante initiatoare ale procedurilor de atribuire, selectate pentru verificare, au obligatia de a indeplini in termenul stabilit prin dispozitiile legislatiei secundare, urmatoarele:
a) de a pune la dispozitie documentatia de atribuire, in situatia in care aceasta nu este disponibila in sistemul electronic de achizitii publice, precum si toate documentele aferente derularii procedurii de atribuire;
b) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricaror modificari aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare;
c) de a pune la dispozitie raportul procedurii de atribuire, inainte de a fi aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante, in vederea asigurarii scopului preventiv al functiei de verificare;
d) de a notifica semnarea contractului/acordului-cadru, in termen de 3 zile de la semnarea acestuia de catre ambele parti, precizand data semnarii, ofertantul castigator si pretul."

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Pentru procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunt de participare in sistemul electronic de achizitii publice, autoritatile contractante au obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei."

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 10
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele:
a) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 41, cu amenda de la 10,000 lei la 15.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;
c) netrimiterea in terrnen de 3 zile lucratoare a documentelor si informatiilor solicitate de observatorii desemnati, cu amenda dela 15.000 lei la 20.000 lei."

8. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

9. Articolul 13 se abroga.

Art. II
Articolul II al Legii nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 471 din 12 iulie 2007, se abroga.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra
Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
Legislatia privind profesia de avocat. Cod 549. Actualizat la 15.07.2014
Editie coordonata de avocat dr. Florea Gheorghe - presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Pret: 15.9 lei
13.51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
88 useri online

Useri autentificati: