DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 10/07/2008Art. I
Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Statul roman sprijina cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.
...............................................................................................................................
(3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizeaza anual de Ministerul Culturii si Cultelor, pe baza propunerilor unitatilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant, cu nevoile reale si cu fondul alocat in acest scop."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica beneficiaza de o indemnizatie lunara prevazuta in anexa nr. 1. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;
b) personalul din conducerea cultelor, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, prevazute in anexa nr. 2;
c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit nivelului de studii si gradului profesional obtinut, prevazute in anexa nr. 3.
(2) Numarul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.
(3) Cuantumul sprijinului lunar acordat personalului clerical, prevazut in anexele nr. 1-3, se poate majora prin actele normative privind cresterile salariale care se acorda personalului contractual din unitatile bugetare.
(4) Indemnizatiile si cuantumul sprijinului lunar la salarizare care se aloca de la bugetul de stat, prevazute la alin. (1), sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii."
3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitati de cult cu venituri reduse, din mediul rural, poate beneficia de un sprijin lunar suplimentar de 25% fata de sprijinul lunar stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. c).
(2) Criteriile in baza carora unitatile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) in procent de 30% din totalul posturilor clericale prevazute in anexa nr. 3, pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat.
(4) Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant, si cu nevoile reale.
(5) Unitatile centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii si Cultelor propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea unui sprijin lunar suplimentar si care intrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (1) si (2).
(6) Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar suplimentar in conditiile alin. (1), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(7) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor."
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de Ministerul Culturii si Cultelor, la propunerea cultelor recunoscute."
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, numai drepturile stabilite in conditiile prevazute la art. 2 si 21, inclusiv contributiile la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si alte contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator."
6. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma reprezentand echivalentul in lei a 200.000 euro lunar.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se aloca unitatilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, impreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, suma urmand a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata contributiilor prevazute de lege la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si a altor contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Ministerul Culturii si Cultelor a documentelor prevazute de normele legale in vigoare."
7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii si Cultelor si altor organe abilitate de lege."
8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege."
9. Anexele nr. 1A.a), 1A.b), 1B.a), 1B.b), 2a) si 2b) devin anexele nr. 1-3, cu urmatorul cuprins:

''ANEXA Nr. 1
  INDEMNIZATIILE
personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor
centrale de cult, asimilat celui incadrat pe
functii de demnitate publica 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                          ¦Numarul ¦Indemnizatia¦
¦crt.¦                   Functia                    ¦maxim de¦  lunara  ¦
¦  ¦                                          ¦posturi ¦ - lei -  ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------¦
¦ 1. ¦Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane                        ¦  1  ¦  8.357  ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------¦
¦ 2. ¦Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxa Romana si Biserica Romano-Catolica ¦  11  ¦  7.698  ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------¦
¦ 3. ¦Arhiepiscop, sef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, sef rabin, presedinte uniune,¦  16  ¦  7.244  ¦
¦  ¦presedinte)                                     ¦    ¦      ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------¦
¦ 4. ¦Episcop, episcop-vicar patriarhal                          ¦  39  ¦  6.629  ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------¦
¦ 5. ¦Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar          ¦  24  ¦  6.342  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


ANEXA Nr. 2
  CUANTUMUL
sprijinului lunar la salarizarea personalului din conducerea cultelor
si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat
functiilor de demnitate publica 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                            ¦Numarul ¦  Cuantumul  ¦
¦crt.¦                    Functia                    ¦maxim de¦sprijinului lunar¦
¦  ¦                                            ¦posturi ¦   - lei -   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦ 1. ¦Vicepresedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general,¦  46  ¦   1.883   ¦
¦  ¦consilier patriarhal, prim-rabin                            ¦    ¦         ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦ 2. ¦Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar ¦  41  ¦   1.635   ¦
¦  ¦episcopal                                       ¦    ¦         ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦ 3. ¦Secretar Cancelaria patriarhala, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector   ¦ 715  ¦   1.134   ¦
¦  ¦eparhial, exarh, protopop                               ¦    ¦         ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦ 4. ¦Staret, superioara, egumen                               ¦ 466  ¦    853    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


ANEXA Nr. 3
  CUANTUMUL
sprijinului lunar la salarizarea personalului clerical angajat
in unitatile cultelor recunoscute 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                   ¦Numarul ¦  Cuantumul  ¦
¦crt.¦                Functia                ¦maxim de¦sprijinului lunar¦
¦  ¦                                   ¦posturi ¦   - lei -   ¦
+----+----------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦  ¦Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult¦ 15.237 ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦ 1. ¦Cu studii superioare:                         ¦ 10.957 ¦         ¦
¦  ¦- gradul I                              ¦ 3.018 ¦    843    ¦
¦  ¦- gradul II                              ¦ 3.238 ¦    710    ¦
¦  ¦- definitiv                              ¦ 2.440 ¦    663    ¦
¦  ¦- debutant                              ¦ 2.261 ¦    634    ¦
+----+----------------------------------------------------------------------+--------+-----------------¦
¦ 2. ¦Cu studii medii:                           ¦ 4.280 ¦         ¦
¦  ¦- gradul I                              ¦  663 ¦    618    ¦
¦  ¦- gradul II                              ¦  783 ¦    615    ¦
¦  ¦- definitiv                              ¦ 1.690 ¦    612    ¦
¦  ¦- debutant                              ¦ 1.144 ¦    586''   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Art. II
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor, in urma consultarii cu cultele religioase, va supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.070/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.

Art. III
Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.