DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 178/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciaraPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 20 mai 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Este expert tehnic judiciar orice persoana fizica ce dobandeste aeeasta calitate in conditiile prezentei ordonante si este inscrisa in tabelul nominal cuprinzand expertii tehniei judiciari, intocmit, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial si poate fi numit de organele de urmarire penala, de instantele judeeatoresti sau de alte organe cu atributii jurisdictionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare."

2. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) are un stagiu de cel putin 3 ani in specialitatea in care a obtinut diploma;".

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, intocmit pe specialitati si pe judete, in functie de domiciliul acestora, se publica anual pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalelor."

4. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) La cerere, poate dobandi calitatea de expert tehnic judiciar intr-o anumita specialitate:
a) persoana care a dobandit calitatea de expert extrajudiciar in acea specialitate;
b) persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specialitate in conditiile legii speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in specialitatea respectiva.
(2) Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in conditiile alin. (1) are loc cu sustinerea unui interviu organizat de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, care are drept scop verificarea gradului de insusire a dispozitiilor din codurile de procedura civila si penala referitoare la expertiza, precum si a prevederilor din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara, precum si drepturile si obligatiile expertilor.
(3) Pentru inscrierea la examenul sau, dupa caz, interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(4) Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator si pentru persoanele care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, in conditiile prezentului articol."

5. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Specializarile expertizei tehnice judiciare sunt stabilite in Nomenclatorul specializarilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti."

6. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
(1) Calitatea de expert tehnic judiciar se suspend pentru motive temeinice, precum si in caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
(2) Suspendarea calitatii de expert tehnic judiciar se dispune de catre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la cererea motivata a expertului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si specialitatilor."

7. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, daca este cazul, se depun la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) Dupa stabilirea onorariului definitiv, precum si, daca este cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza biroul local de expertize in vederea efectuarii platii."

8. La articolul 32, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) intocmeste si publica pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora, precum si modificarile intervenite in cazul radierii unor experti tehnici judiciari;".

9. La articolul 33, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) tin evidenta expertilor tehnici judiciari si a expertilor contabili pe baza listelor publicate pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a comunicarilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;
b) comunica anual organelor prevazute la art. 2 lista expertilor sau specialistilor care pot efectua expertize judiciare in conditiile prevazute de lege;".

10. La articolul 33, litera d) se abroga.

11. La articolul 33, litera e)} se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ģe) platesc onorariile cuvenite experti10r tehnici judiciari, specialistilor si expertilor contabili si sumele reprezentand cheltuieli de transport, cazare, diurna sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dupa comunicarea cuantumului acestora in conditiile art. 22. Intocmirea lucrarilor financiar-contabile aferente activitatii de expertiza tehnica si contabila revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;".


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
Legea 156/2011 pentru modificarea si completarea OG 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalu
Legea 208/2010 pentru modificarea si completarea OG 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara. Lege nr. 208/2010
Ordin 866/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efe
Ordin nr. 199/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializarilor expertizei tehnice judiciare
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
Legea nr. 37/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti c
Decizie nr. 54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum
Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol
Ordonanta privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, ordonanta nr. 65/1994, republicata in 2008
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, hotarare nr. 13/2008
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: