DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in RomaniaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 11 august 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania"

2. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Vehiculele rutiere pot fi comercializate, inmatriculate sau inregistrate in Romania numai dupa omologarea si certificarea autenticitatii acestora, dupa caz, de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», denumita in continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
(2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii in Romania se stabilesc prin Reglementarile RNTR 2 si RNTR 7, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

3. La articolul 1, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 1, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) privind omologarea, vehiculele rutiere utilizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au fost omologate comunitar;
b) au fost inmatriculate ultima data intr-un stat membru al Uniunii Europene;
c) nu au suferit modificari constructive in raport cu datele inscrise in certificatul de inmatriculare."

5. La articolul 1^1, punctele 9 si 10 vor avea urmatorul cuprins:
"9. omologarea de tip a intregului vehicul – omologare acordata unui vehicul in ansamblul sau, pe baza omologarilor de tip ale vehiculului in ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele, piesele si/sau unitatile tehnice separate existente, dupa caz. In cazul in care una sau mai multe din omologarile mentionate nu pot fi prezentate, acestea se vor acorda pe baza incercarilor efectuate de catre R.A.R. sau de alte servicii tehnice evaluate de R.A.R., care sa ateste respectarea conditiilor tehnice prevazute in legislatia in vigoare, in functie de categoria vehiculului respectiv;
10. omologare de tip a unui vehicul in ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele, piesele si unitatile tehnice separate - procedura prin care R.A.R. certifica faptul ca un tip de vehicul rutier indeplineste cerintele aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau unitatea tehnica separata respectiva, potrivit legislatiei in vigoare."

6. La articolul 1^1, dupa punctul 10 se introduc trei noi puncte, pct. 11, 12 si 13, cu urmatorul cuprins:
"11. serviciu tehnic – organizatia sau organismul desemnat in urma evaluarii de R.A.R. drept laborator de incercari, in vederea efectuarii de incercari, sau drept organism de evaluare a conformitatii productiei, in vederea efectuarii evaluarii initiale si a altor incercari sau inspectii, in numele R.A.R.;
12. certificat de conformitate – documentul eliberat de producator si care certifica faptul ca, in momentul fabricarii, un vehicul apartinand seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementarile referitoare la omologarea vehiculelor rutiere;
13. dispozitiv de manipulare – orice element de proiectare menit sa influenteze eficienta sistemului de control al emisiilor motorului."

7. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru fiecare vehicul rutier omologat individual, R.A.R elibereaza solicitantului omologarii, la cererea acestuia, un certificat de omologare individuala."

8. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea inmatricularii, a inregistrarii sau a comercializarii in Romania, R.A.R. elibereaza cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonante."

9. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art.3
Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuala, dupa cum urmeaza:
a) omologarea nationala de tip a intregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competenta din alt stat membru al Uniunii Europene certifica faptul ca un tip de vehicul rutier indeplineste cerintele prevazute de legislatia nationala in vigoare, valabilitatea omologarii fiind limitata la teritoriul statului care a acordat-o;
b) omologarea individuala a unui vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competenta din alt stat membru al Uniunii Europene certifica faptul ca un vehicul rutier indeplineste individual cerintele prevazute de legislatia nationala in vigoare, valabilitatea omologarii fiind limitata la teritoriul statului care a acordat-o;
c) omologarea comunitara (CE) de tip a intregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competenta din alt stat membru al Uniunii Europene certifica faptul ca un tip de vehicul rutier indeplineste cerintele prevazute de legislatia comunitara in vigoare, valabilitatea omologarii fiind extinsa pe tot teritoriul Uniunii Europene."

10. La articolul 4, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
"b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost inmatriculate in Romania, cu exceptia vehiculelor rutiere prevazute la art. 1 alin. (5);
(2) Omologarea individuala se acorda de R.A.R. prin reprezentantele sale teritoriale."

11. La articolul 5, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) La omologarea comunitara (CE) de tip a intregului vehicul, R.A.R. recunoaste certificatele de omologare de tip ale unui vehicul in ceea ce priveste sistemele, componentele si/sau unitatile tehnice separate ale acestuia, emise de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene in temeiul actelor normative comunitare aplicabile, precum si certificatele de omologare de tip ale unui vehicul in ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia, emise de autoritatile competente din statele care sunt parti contractante la acordurile de la Geneva in baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile si recunoscute prin legislatia comunitara ca fiind echivalente cu actele normative comunitare aplicabile."

12. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art.6
(1) Este interzisa comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori caruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(2) De la prevederile alin.(1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologarii potrivit reglementarilor in vigoare."

13. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Omologarea nationala de tip a unui vehicul in ceea ce priveste sistemele, echipamentele, piesele, componentele si/sau unitatile tehnice separate ale acestuia se acorda de R.A.R., la cererea producatorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, daca vehiculul indeplineste cerintele legale aplicabile.
..........
(3) Omologarea comunitara (CE) de tip a unui vehicul in ceea ce priveste sistemele, componentele si/sau unitatile tehnice separate ale acestuia se acorda de R.A.R., la cererea producatorului sau a reprezentantului acestuia, daca vehiculul indeplineste cerintele legale aplicabile.
.........
(5) Omologarea internationala (CEE-ONU) de tip a unui vehicul in ceea ce priveste echipamentele, piesele si/sau componentele acestuia se acorda de R.A.R., la cererea producatorului sau a reprezentantului acestuia, daca vehiculul indeplineste cerintele legale aplicabile."

14. Dupa articolul 7 se introduc doua noi articole, art.7^1 si 7^2, cu urmatorul cuprins:
"Art.7^1
(1) R.A.R. poate refuza, pe motive intemeiate, sa acorde omologarea, in cazul in care constata ca un tip de vehicul rutier, desi se conformeaza reglementarilor aplicabile, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului inconjurator si/sau sanatatii publice.
(2) In situatia in care R.A.R. considera ca anumite vehicule rutiere noi, care detin omologare comunitara (CE) de tip acordata de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului inconjurator si/sau sanatatii publice, acesta poate refuza, pe motive intemeiate, pentru o perioada de maximum 6 luni, eliberarea cartii de identitate a vehiculului in vederea inmatricularii, a inregistrarii sau a comercializarii. In acest caz, R.A.R. informeaza de indata producatorul, celelalte state membre si Comisia Europeana, precizand motivele refuzului, in special daca acesta este rezultatul lacunelor din reglementarile relevante sau al aplicarii incorecte a cerintelor relevante.

Art.7^2
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de autoritate competenta in domeniu, asigura notificarea R.A.R. ca autoritate si serviciu tehnic pentru omologarea si supravegherea introducerii pe piata a vehiculelor rutiere, precum si notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R, dupa caz, catre Comisia Europeana si Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit procedurilor prevazute de actele comunitare si de acordurile de la Geneva."

15. La articolul 10, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a scoaterii definitive din Romania sau a dezmembrarii la scoaterea din uz a acestuia, autoritatea competenta care efectueaza radierea are obligatia de a retine cartea de identitate a vehiculului si de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se mentioneaza Vehicul scos definitiv din Romania sau Vehicul dezmembrat."

16. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Eliberarea cartii de identitate se face cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) in cazul omologarii individuale, precum si in cazul vehiculelor rutiere deja inmatriculate sau inregistrate in Romania, daca vehiculul poate fi identificat si corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei rutiere, de protectie a mediului, precum si folosintei careia ii este destinat;
b) in cazul existentei unei omologari nationale de tip a intregului vehicul valabile, pe baza copiei certificatului de omologare nationala de tip a intregului vehicul;
c) in cazul existentei unei omologari comunitare (CE) de tip a intregului vehicul valabile, pe baza certificatului de conformitate CE si a acordarii numarului national de registru;
d) in cazul vehiculelor prevazute la art.1 alin.(5), daca vehiculul corespunde din punctul de vedere al starii tehnice.
(2) Cu exceptia cazurilor prevazute la art.7^1, nu este permisa refuzarea eliberarii cartii de identitate a vehiculului in vederea inmatricularii, a inregistrarii sau a comercializarii vehiculelor rutiere, din motive privind constructia sau functionarea lor, daca acestea respecta reglementarile aplicabile."

17. La articolul 13, litera c) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
"c) atestarea faptului ca vehiculul nu figureaza, ca dat in urmarire pe plan intern sau international, la data efectuarii certificarii autenticitatii, potrivit bazei de date puse la dispozitia R.A.R. de autoritatile competente din Romania;"

18. La articolul 13, alineatele (6) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere al certificarii autenticitatii, in raportul de verificare eliberat se mentioneaza motivele deciziei R.A.R.
...........
(8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil pentru o singura inmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberarii acestuia."

19. Dupa articolul 13^1 se introduc doua noi articole, art. 13^2 si 13^3, cu urmatorul cuprins:
"Art.13^2
Detinatorul unei omologari de tip are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze de indata R.A.R. asupra oricarei modificari a datelor din dosarul de omologare;
b) sa notifice R.A.R. cu privire la incetarea definitiva a productiei unui anumit tip de vehicul;
c) sa notifice R.A.R. cu privire la cazurile in care o omologare de tip pentru un vehicul este pe cale sa isi inceteze valabilitatea;
d) sa informeze de indata R.A.R. in cazul in care este obligat sa recheme o serie de vehicule care au fost deja inmatriculate, inregistrate sau puse in comercializare, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unitati tehnice separate instalate pe vehicul prezinta un risc important pentru siguranta rutiera, sanatatea publica sau protectia mediului inconjurator;
e) sa propuna R.A.R. solutii adecvate pentru eliminarea riscurilor prevazute la lit. d);
f) sa nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare;
g) sa puna la dispozitia utilizatorilor toate informatiile relevante, precum si instructiunile necesare care descriu orice conditii speciale sau restrictii privind utilizarea vehiculului rutier, in cazul in care reglementarea aplicabila contine astfel de dispozitii;
h) sa puna la dispozitia producatorilor de echipamente, componente, piese sau unitati tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. In acest caz, producatorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producatorilor acestor produse, pentru a proteja confidentialitatea oricaror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuala;
i) sa furnizeze R.A.R. inclusiv datele si specificatiile tehnice care ar putea duce la rechemare sau la retragerea omologarii de tip;
j) sa nu utilizeze dispozitive de manipulare a performantelor sau a functionarii vehiculelor rutiere, cu exceptia cazurilor prevazute in reglementarile aplicabile in domeniu;
k) sa asigure accesul la informatii, potrivit reglementarilor aplicabile in domeniu.

Art. 13^3
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii."

20. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art.14
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu corespunde cu omologarea acordata, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
b) comercializarea unui vehicul rutier care nu detine cartea de identitate a vehiculului eliberata de catre R.A.R., potrivit prevederilor prezentei ordonante;
c) mentinerea in circulatie a unui vehicul care a suferit modificari ale caracteristicilor care se inscriu in cartea de identitate a vehiculului, fara ca aceste modificari sa fi fost mentionate in cartea de identitate;
d) nerespectarea de catre detinatorul unei omologari de tip a obligatiilor prevazute la art.13^2 lit. a) - e) si i);
e) nerespectarea de catre detinatorul unei omologari de tip a obligatiilor prevazute la art.13^2 lit.f), g), h) si k);
f) nerespectarea de catre detinatorul unei omologari de tip a obligatiei prevazute la art.13^2 lit.j).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevazuta la lit. c);
b) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. d) si e);
c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. b) si f);
d) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, cea prevazuta la lit. a).
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza de personalul R.A.R. imputernicit in acest scop de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(4) Nivelul amenzilor prevazute la alin. (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului in functie de rata inflatiei.
(5) Prevederile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

21. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, art. 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
Resursele necesare pentru exercitarea activitatii de control si supraveghere a introducerii vehiculelor pe piata din Romania se asigura de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii."

22. La articolul 15, litera m) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
"m) supravegheaza conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere introduse pentru prima data pe piata;"

23. La articolul 15, litera n) a alineatului (1) se abroga.

24. La articolul 15, litera u) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
"u) efectueaza operatiunile impuse la certificarea autenticitatii vehiculelor si elibereaza certificatul de autenticitate."

25. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera u) se introduc doua noi litere, lit. v) si x), cu urmatorul cuprins:
"v) evalueaza serviciile tehnice, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
x) indeplineste functia de serviciu tehnic."

26. La articolului 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Daca R.A.R. constata ca vehiculele rutiere noi pe care le-a omologat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat, R.A.R. ia masurile necesare pentru a se asigura ca vehiculele rutiere produse se conformeaza tipului omologat."

27. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In functie de neconformitatile constatate, masurile prevazute la alin. (11) pot avea in vedere sistarea comercializarii si/sau retragerea lotului de vehicule rutiere neconforme, cu interdictia comercializarii sau a folosirii pana la remediere, retragerea din circulatie a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat, ori, dupa caz, retragerea omologarii de tip."

28. La articolului 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In situatia in care R.A.R. constata ca producatorul nu informeaza, nu propune si/sau nu pune in practica masurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevazute la art. 132 lit. d), acesta ia masurile prevazute la alin. (2)."

29. In tot cuprinsul ordonantei termenul fabricant se inlocuieste cu termenul producator, iar sintagma entitati tehnice se inlocuieste cu sintagma unitati tehnice separate.

30. Dupa articolul 18 se introduce urmatoarea mentiune:
"Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 3 pct. 4, 5 (partial), 6, 31 si 36, art .4 alin. (3) (partial) si (4) (partial), art. 8 alin. (3) (partial), art. 13 alin. (1) (partial), art.17 alin. (3) (partial) si (4) (partial), art. 24 alin. (5) (partial) si (6) (partial), art. 29 alin. (1) (partial), art. 30 alin. (1) (partial), art. 32 alin. (1), (2) (partial) si (3) (partial), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1) (partial) si (2) (partial), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) (partial), art. 46 (partial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 263 din 9 octombrie 2007."

Art.II
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.2.132/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.160 din 21 decembrie 2005.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
Infractiuni rutiere. Jurisprudenta rezumata. Editia 2
Raluca-Elena Simonescu-Diaconu,Andreescu Marius

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
106 useri online

Useri autentificati: