DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestoraPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 11 august 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr.80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 671/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Produsele si materialele de exploatare noi, destinate utilizarii la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piata si/sau comercializate numai daca respecta conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
(2) Produsele si materialele de exploatare noi, din categoria celor care privesc siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului, eficienta energetica si protectia impotriva furturilor vehiculelor rutiere pot fi introduse pe piata si/sau comercializate numai daca sunt omologate sau certificate, dupa caz.
(3) Produsele si materialele de exploatare noi care necesita omologare sau certificare in vederea introducerii pe piata si/sau a comercializarii, conform prevederilor alin.(2), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(4) Omologarea produselor prevazute la alin.(2) se efectueaza de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», organism tehnic specializat aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, denumit in continuare R.A.R., pe baza rezultatelor incercarilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R.
(5) Certificarea produselor si a materialelor de exploatare prevazute la alin.(2) se efectueaza de R.A.R. pe baza rezultatelor incercarilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R.
(6) Daca R.A.R. considera ca anumite produse si materiale de exploatare noi care detin omologare comunitara (CE) de tip, acordata de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului si/sau sanatatii publice, R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, pentru o perioada de maximum 6 luni, introducerea pe piata, comercializarea sau utilizarea acestora. In acest caz, R.A.R. informeaza de indata producatorul, celelalte state membre si Comisia Europeana, specificand motivele refuzului, in special daca acesta este rezultatul lacunelor din reglementarile relevante sau al aplicarii incorecte a cerintelor relevante.
(7) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, sa acorde omologarea sau certificarea, in cazul in care constata ca un tip de produs sau material de exploatare, desi se conformeaza reglementarilor aplicabile, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului si/sau sanatatii publice.
(8) Se excepteaza de la prevederile alin. (4) si (5):
a) produsele omologate de autoritatile competente ale partilor contractante in baza acordurilor de la Geneva;
b) produsele omologate sau certificate de autoritatile competente ale statelor membre potrivit directivelor/regulamentelor Uniunii Europene;
c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine;
d) produsele si materialele de exploatare noi fabricate in mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competitiilor sportive care nu sunt destinate utilizarii in circulatia rutiera. Aceasta exceptie nu se aplica in cazul in care produsele si materialele de exploatare respective au dubla utilizare, atat pentru vehiculele destinate competitiilor sportive, cat si pentru vehiculele destinate circulatiei rutiere.
(9) Se supun omologarii sau certificarii, potrivit prezentei ordonante, si componentele, piesele de schimb si entitatile tehnice neomologate sau necertificate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene si care sunt destinate inlocuirii componentelor, pieselor si entitatilor tehnice care fac parte dintr-un sistem sau un echipament de origine ori care fac parte dintr-un sistem sau un echipament omologat, potrivit prevederilor directivelor/regulamentelor Uniunii Europene ori regulamentelor CEE-ONU.
(10) Produsele prevazute la alin. (2), respectiv componentele, piesele si entitatile tehnice, care sunt fabricate si comercializate legal in state membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, si care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directiva/regulament al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeana, sunt exceptate de la obligativitatea omologarii sau a certificarii in vederea introducerii pe piata si/sau comercializarii, daca acestea asigura un nivel echivalent de protectie a sigurantei rutiere sau de protectie a mediului in raport cu cerintele nationale de introducere pe piata, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.
(11) Sunt exceptati de la obligativitatea certificarii in vederea introducerii pe piata si/sau a comercializarii carburantii auto fabricati si comercializati legal in state membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, daca acestia asigura un nivel echivalent de protectie a mediului in raport cu cerintele nationale de introducere pe piata, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.
(12) Produsele si materialele de exploatare noi, altele decat cele prevazute la alin.(2), pot fi introduse pe piata si/sau comercializate numai daca respecta prevederile art.3 si 4.
(13) Comercializarea produselor si a materialelor de exploatare este admisa pe toata durata termenului de garantie/valabilitate a produselor si a materialelor de exploatare certificate/omologate, indiferent de termenul de expirare a certificarii/omologarii, cu conditia ca certificarea/omologarea sa nu fie suspendata sau sa nu fi fost retrasa.
(14) Producatorul unui vehicul sau reprezentantul acestuia este obligat sa comunice R.A.R. situatia abilitarilor retrase pentru fabricarea de produse de origine, in termen de 7 zile de la data retragerii acestora."

3. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de autoritate competenta in domeniu, asigura notificarea R.A.R. ca autoritate si serviciu tehnic pentru omologarea, certificarea si supravegherea introducerii pe piata a produselor si a materialelor de exploatare noi, precum si notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R., dupa caz, catre Comisia Europeana si Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit procedurilor prevazute de actele comunitare si de acordurile de la Geneva."

4. La articolul 12, punctele 1.1, 3, 4 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1.1. produs de origine – produsul fabricat potrivit specificatiilor si standardelor de productie prevazute de producatorul vehiculului pentru fabricarea unor produse utilizate pentru asamblarea vehiculului in cauza. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeasi linie de productie cu produsele in cauza. Se considera, daca nu se dovedeste contrariul, ca produsele sunt de origine in cazul in care producatorul lor atesta faptul ca produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului in cauza si ca au fost fabricate potrivit specificatiilor si standardelor de productie ale producatorului vehiculului;
……………………………………………………………………………
3. omologarea unui produs – procedura prin care R.A.R. certifica faptul ca un produs nou indeplineste cerintele aplicabile, potrivit legislatiei in vigoare;
4. certificarea unui produs sau a unui material de exploatare – procedura prin care R.A.R. certifica faptul ca un produs sau un material de exploatare nou indeplineste conditiile tehnice esentiale pentru siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si eficienta energetica, precizate prin standardele nationale sau standardele internationale aplicabile ori prin specificatiile tehnice declarate de producator;
……………………………………………………………………………
8. partitionare – impartirea unei cantitati de materiale de exploatare in vrac in cantitati mai mici, in vederea ambalarii pentru introducerea pe piata si/sau pentru comercializare;"

5. La articolul 12, punctul 7 se abroga.

6. La articolul 12, dupa punctul 8 se introduc patru noi puncte, punctele 9 – 12, cu urmatorul cuprins:
"9. serviciu tehnic – organizatia sau organismul desemnat in urma evaluarii de R.A.R. drept laborator de incercari, in vederea efectuarii de incercari, sau drept organism de evaluare a conformitatii productiei, in vederea evaluarii initiale si a altor incercari sau inspectii, in numele R.A.R.;
10. introducere pe piata – actiunea de a face disponibile pentru prima data pe teritoriul Romaniei, contra cost sau gratuit, a produselor si/sau a materialelor de exploatare noi, in vederea distribuirii si/sau a utilizarii acestora;
11. comercializare - actiunea de a face disponibile contra cost, dupa introducerea pe piata, a produselor si/sau a materialelor de exploatare noi, in vederea redistribuirii si/sau a utilizarii acestora;
12. produse si materiale de exploatare noi – produsele si materialele de exploatare neutilizate si aflate in termen de garantie/valabilitate."

7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Pentru fiecare tip de produs omologat de tip, R.A.R. elibereaza producatorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, dupa caz:
a) certificatul de omologare nationala a unui tip de produs;
b) certificatul de omologare CE a unui tip de produs;
c) certificatul de omologare CEE-ONU a unui tip de produs.
(2) Pentru fiecare produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. elibereaza producatorului, reprezentantului acestuia sau importatorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate."

8. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Omologarea nationala de tip/certificarea produselor si/sau a materialelor de exploatare se acorda de R.A.R. la cererea producatorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridica.
(2) Omologarea comunitara (CE) de tip a produsului se acorda de R.A.R., la cererea producatorului sau a reprezentantului acestuia.
(3) Omologarea internationala (CEE-ONU) de tip a produsului se acorda de R.A.R., la cererea producatorului sau a reprezentantului acestuia.
(4) Operatorii economici care nu dispun de imputerniciri de reprezentare din partea producatorilor sau a reprezentantilor producatorilor pot obtine dreptul de introducere pe piata si/sau de comercializare numai prin certificarea de catre R.A.R. a loturilor de produse respective, in conditiile prezentei ordonante.
(5) In cazul in care un material de exploatare in vrac, prevazut la art.1 alin.(2), este partitionat si/sau ambalat de operatori economici, altii decat detinatorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partitionare si ambalare al acestuia trebuie sa fie autorizat de R.A.R."

9. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) In vederea introducerii pe piata si/sau a comercializarii, produsele si materialele de exploatare trebuie inscriptionate cu toate informatiile stabilite de reglementarile in vigoare. In cazul in care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscriptionarea direct pe produs, informatiile se inscriu pe ambalajul individual. Pentru materialele de exploatare livrate in vrac, informatiile se inscriu in documentele de insotire stabilite de reglementarile in vigoare.
(2) In vederea introducerii pe piata si/sau a comercializarii produselor si a materialelor de exploatare omologate sau certificate, dupa caz, conform prezentei ordonante, trebuie sa aiba aplicate, dupa caz, marci de certificare a conformitatii, marci/marcaje de omologare sau numarul certificatului de conformitate/omologare. (3) Obligatia aplicarii marcilor/marcajelor sau a numarului certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare sau titularilor de autorizatie pentru activitatea de partitionare si ambalare, prevazuti la art.2 alin.(5), dupa caz."

10. La articolul 4, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) In vederea introducerii pe piata si/sau a comercializarii, produsele si materialele de exploatare trebuie sa fie insotite de documentele prevazute de reglementarile in vigoare.
(2) Declaratia de conformitate reprezinta asumarea raspunderii de catre producator, de reprezentantul acestuia sau de importator in privinta conformitatii produselor ori materialelor de exploatare introduse pe piata cu cele omologate sau certificate."

11. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dreptul de introducere pe piata si/sau de comercializare inceteaza in urmatoarele cazuri:"

12. La articolul 4, dupa litera d) a alineatului (3) se introduc trei noi litere, literele e) – g), cu urmatorul cuprins:
"e) omologarea/certificarea/autorizarea, dupa caz, au fost suspendate sau retrase;
f) producatorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizeaza R.A.R., la cererea acestuia, in termen de maximum 30 de zile, documentatia tehnica referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine sau documentatia tehnica respectiva nu aduce dovada ca produsul respectiv este produs de origine, potrivit definitiei prevazute la art.l2 pct.1.1;
g) producatorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizeaza R.A.R., la cererea acestuia, in termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atesta ca produsul sau materialul de exploatare introdus pe piata asigura un nivel echivalent de protectie a sigurantei rutiere sau de protectie a mediului in raport cu cerintele nationale de introducere pe piata."

13. La articolul 4, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Documentele prevazute la alin.(1), in original sau copie legalizata, trebuie sa cuprinda toate datele prevazute de legislatia in vigoare, scrise lizibil, explicit si fara ambiguitati si sa fie semnate de persoana care angajeaza juridic emitentul.
(6) Produsele si materialele de exploatare neconforme carora li s-a interzis introducerea pe piata si/sau comercializarea, potrivit alin.(3), sunt facute publice de R.A.R."

14. Articolul 5^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^1. – Producatorii de vehicule rutiere persoane juridice romane, sau, dupa caz, reprezentantii autorizati ai producatorilor au obligatia de a asigura echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare aferente, precum si service-ul necesar, atat pe durata comercializarii vehiculelor noi, cat si dupa incetarea acesteia, pentru o perioada de cel putin 8 ani, calculata de la data vanzarii ultimului lot de vehicule, direct sau prin terti abilitati."

15. La articolul 5^2, partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^2. – Este interzisa introducerea pe piata si/sau comercializarea urmatoarelor produse si materiale de exploatare:
a) produsele sau materialele de exploatare prevazute la art.1 alin.(2), necertificate/neomologate sau cu omologarea/certificarea suspendata ori retrasa, dupa caz;
b) produsele sau materialele de exploatare care nu sunt marcate corespunzator, cu marca producatorului, marca de certificare a conformitatii, marca/marcajul de omologare sau numarul certificatului de conformitate/omologare, dupa caz;"

16. Dupa articolul 5^2 se introduc doua noi articole, articolele 5^3 si 5^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^3
Producatorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze de indata R.A.R. asupra oricarei modificari a datelor din dosarul de omologare sau certificare;
b) sa nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare;
c) sa puna la dispozitia utilizatorilor toate informatiile relevante, precum si instructiunile necesare care descriu orice conditii speciale sau restrictii privind utilizarea produsului, in cazul in care reglementarea aplicabila contine astfel de dispozitii;
d) producatorul de componente sau entitati tehnice, in calitatea sa de detinator al unui certificat de omologare de tip pentru aceste produse, certificat care include restrictii de utilizare, conditii speciale de montaj sau ambele, trebuie sa furnizeze producatorului vehiculului rutier toate informatiile detaliate relevante;
e) sa furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, in termen de maximum 30 de zile, documentatia tehnica referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine;
f) sa furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, in termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atesta ca produsul sau materialul de exploatare introdus pe piata asigura un nivel echivalent de protectie a sigurantei rutiere sau de protectie a mediului in raport cu cerintele nationale de introducere pe piata.

Art. 5^4
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii."

17. La articolul 6, literele a) si c) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) nerespectarea prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(4) si (5), art.4 alin.(3), art.52 lit.a) si f) si ale art.62 alin.(4), cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
……………………………………………………………………………
c) nerespectarea prevederilor art.1 alin.(14) si ale art.52 lit.g), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;"

18. La articolul 6, dupa litera d) a alineatului (1) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) nerespectarea de catre producator, de catre reprezentantul acestuia sau de catre importator a obligatiilor prevazute la art.53, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
f) nefurnizarea datelor sau a specificatiilor tehnice care ar putea duce la retragerea omologarii sau a certificarii, utilizarea dispozitivelor de manipulare a performantelor sau a functionarii produselor si refuzul de a acorda acces la informatiile prevazute in reglementarile aplicabile, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."

19. La articolul 6^2, litera a) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) acorda omologarea sau certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevazute la art.1 alin.(2);"

20. La articolul 6^2, dupa litera a) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) suspenda sau retrage, dupa caz, omologarea sau certificarea produselor si/sau a materialelor de exploatare;"

21. La articolul 62, litera g) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) realizeaza functia de serviciu tehnic;"

22. La articolul 6^2, dupa litera l) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) evalueaza serviciile tehnice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta."

23. La articolul 6^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In situatia in care R.A.R. constata ca produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia masurile necesare pentru a se asigura ca produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse in conformitate cu tipul omologat/certificat."

24. La articolul 6^2, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In functie de neconformitatile constatate, masurile prevazute la alin.(1^1) au in vedere sistarea introducerii pe piata sau a comercializarii si/sau retragerea lotului de produse si materiale de exploatare neconforme, cu interdictia introducerii pe piata, a comercializarii sau a folosirii pana la remediere ori, dupa caz, suspendarea sau retragerea omologarii/certificarii.
(3) In functie de gravitatea faptei, personalul imputernicit in acest scop de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate dispune confiscarea si/sau distrugerea, oprirea definitiva sau temporara a fabricarii ori a introducerii pe piata si/sau a comercializarii de produse sau materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscriptionate ori care nu sunt marcate corespunzator, a celor neinsotite de certificate de garantie si declaratii de conformitate, a celor falsificate, a celor declarate in mod fals ca produse de origine, precum si a celor care se dovedesc neconforme, in conditiile prezentei ordonante.
……………………………………………………………………………
(5) Cheltuielile datorate retragerii din circulatie, remedierii neconformitatilor si repunerii in circulatie a produselor si a materialelor de exploatare se suporta de detinatorul omologarii/ certificarii/autorizarii."

25. Dupa articolul 7 se introduce o mentiune, cu urmatorul cuprins:
"Prezenta ordonanta transpune prevederile art.3 pct.26 si 31, art.4 alin.(3) (partial) si (4) (partial), art.8 alin.(3) (partial), art.13 alin.(1) (partial), art.29 alin.(1) (partial), art.30 alin.(1) (partial), art.31 alin.(1), (3) si (8) (partial), art.37 alin.(1) (partial) si (2) (partial), art.38 alin.(2), art.43 alin.(1) (partial), art.46 (partial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr.L 263/2007."

Art. II
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr.80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.413 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.671/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. Lege nr. 212/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
OG 8/2015 pentru modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
Curierul Judiciar, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: