DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 133/2008 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 09/07/2008


Art. I
Articolul 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(21) Terenurile cu destinatie agricola si forestiera retrocedate Academiei Romane prin titluri de proprietate, prin punere in posesie sau prin validarea dreptului de proprietate, conform prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi comasate la cererea Academiei Romane, prin schimburi de terenuri cu Agentia Domeniilor Statului si, respectiv, cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, pe amplasamente cuvenite."
2. Dupa alineatul (21) se introduc patru noi alineate, alineatele (21a)-(21d), cu urmatorul cuprins:
"(2^1a) Bunurile mobile si imobile cu caracter agrosilvic, categoriile de imobile prevazute la alin. (8), precum si celelalte categorii de bunuri mobile si imobile care au apartinut Academiei Romane si care au fost trecute in mod abuziv in folosinta sau administrarea unor ministere si institutii publice prin Decizia Consiliului de Ministri nr. 1.486/1948, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, si care sunt cuprinse in documentul respectiv, in art. 1-4, paginile 8.983-8.989, precum si in alte documente oficiale doveditoare sau care au fost trecute in mod abuziv in proprietatea, in administrarea ori in folosinta unor persoane juridice, prin acte normative sau administrative, emise in perioada precizata la alin. (8), respectiv 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si in perioada 1 ianuarie 1990-14 decembrie 2004, se retrocedeaza in totalitate in proprietatea privata a Academiei Romane, cu aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21b) Pentru bunurile mobile si imobile prevazute la alin. (2) si (21a), care in mod obiectiv nu mai pot fi retrocedate in natura, in vederea respectarii clauzelor donatorilor si in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea si cu acordul Academiei Romane, se aplica de catre autoritatile competente, potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, masuri reparatorii prin echivalent, in compensare cu alte bunuri similare sau, prin conversie cu bunuri mobile ori imobile din alte categorii, necesare activitatilor Academiei Romane.
(21c) In aplicarea prevederilor alin. (21b), se vor respecta si dispozitiile art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 36 alin. (5) si ale art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avandu-se in vedere valoarea de piata de la data solutionarii cererii sau notificarii, calculata de autoritatile competente, conform standardelor internationale de evaluare, pe baza prevederilor prezentului alineat, coroborat cu prevederile alin. (8).
(21d) Administrarea bunurilor silvice retrocedate Academiei Romane se va realiza conform prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Academia Romana poate dobandi in patrimoniul sau agrosilvic bunuri mobile si imobile, agricole si silvice, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, in administrare sau in folosinta, de la Agentia Domeniilor Statului, de la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si de la primarii. Pentru administrarea eficienta a acestor bunuri, Academia Romana poate incheia parteneriate in scopul atingerii obiectivelor sale."
3. Alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(22) Patrimoniul agrosilvic, prevazut la alin. (21) - (21d), este dobandit de Academia Romana, la cerere, in mod gratuit, in administrare sau in folosinta, conform prevederilor prezentei legi, pentru desfasurarea programelor de cercetare stiintifica si inovare tehnologica, in scopul dezvoltarii rurale durabile."
4. Dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Bunurile mobile si imobile dobandite in conditiile legii de Academia Romana, in administrare sau in folosinta, conform prevederilor alin. (3), se acorda pe perioada de existenta a Academiei Romane."
5. Alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Terenurile agricole si forestiere care au apartinut Academiei Romane se retrocedeaza acesteia, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevazute la alin. (4) se face conform prevederilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare."
6. Dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) Reconstituirea dreptului de proprietate a Academiei Romane asupra terenurilor agricole care au apartinut acesteia, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin exceptare de la prevederile art. 221 din aceeasi lege, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari."
7. Alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Terenurile agricole si forestiere retrocedate vor fi administrate si gestionate potrivit legii, in scopurile stabilite de Academia Romana, pe baza clauzelor actelor de donatie, prin Fundatia Patrimoniu a Academiei Romane, conform statutului acesteia, iar coordonarea tehnico-stiintifica pentru eficienta economico-sociala se face prin Sectia de Stiinte Agricole si Silvice a Academiei Romane si prin Institutul National de Cercetari Economice (I.N.C.E.) al Academiei Romane.
(8) Restituirea altor categorii de imobile care au apartinut Academiei Romane se face in conditiile Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din aceasta lege. Termenul prevazut la art. 22 din aceeasi lege, cu prelungirile legale ulterioare, incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 564/2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane si nu poate depasi, dupa caz, 8 luni calendaristice."

Art. II
Prevederile art. 4 alin. (21) si (4) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se aplica in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
(1) Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.