DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 37/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalisticePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 24 martie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, litera a) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European;

2. La articolul 10, dupa litera a) a alineatului (1) se introduce o noua litera, lit.a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) cunoaste limba romana;"

3. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
(1) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetateanul roman care a obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de expert tehnic judiciar in Romania, potrivit prezentei ordonantei, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(2) Recunoasterea diplomelor si a calificarilor profesionale obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, necesare dobandirii, in Romania, a calitatii de expert tehnic judiciar, va fi efectuata potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetateanul roman care a dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit pe specialitati si pe judete de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fiind exceptati de la procedura de examinare prevazuta la art. 7.
(4) In baza cererii formulate de solicitantul prevazut la alin. (3), Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti recunoaste, fara efectuarea vreunei formalitati de verificare, documentul de atestare profesionala emis de autoritatea competenta din statul de origine si il inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari. In vederea inscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, odata cu cererea, copie legalizata a documentului ce atesta dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in statul de origine, precum si documente care certifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), a1), b) si f), ce pot fi emise sau eliberate de autoritatile competente romane ori de cele din statul de origine.
(5) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetateanul roman care a dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si exercita profesia cu titlu permanent intr-unul din aceste state pot profesa in Romania si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de inscriere in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari.
(6) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul prevazut la alin. (5) se afla la prima aplicatie in Romania sau daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:
a) dovada cetateniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;
b) atestatul de cunoastere a limbii romane;
c) dovada calificarii profesionale;
d) atestatul care sa confirme faptul ca solicitantul este legal stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European in scopul desfasurarii de astfel de activitati si ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului;
e) dovada ca a desfasurat o activitate specifica profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul in care profesia nu este reglementata in statul in care este stabilit.
(7) Declaratia prevazuta la alin. (6) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca solicitantul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar in Romania."

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) In lipsa expertilor tehnici judiciari din specialitatea ceruta, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate si de alti specialisti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, daca au cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a1)-f)."

5. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 29^1
Dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. a) si a1) si, respectiv, cele ale art. 101, cu exceptia inscrierii in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, se aplica, in mod corespunzator, si pentru dobandirea si exercitarea in Romania a profesiei de expert tehnic extrajudiciar. Recunoasterea, fara efectuarea vreunei formalitati de verificare, a documentelor de atestare profesionala emise de autoritatea competenta din statul de origine, prin care se certifica specializarea in aceasta profesie a cetateanului unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si a cetateanului roman care a dobandit calitatea de expert tehnic extrajudiciar intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European revine ministerelor de resort si celorlalte institutii centrale, fiecare in domeniul sau de specialitate, dovezile urmand a le fi inaintate acestora."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera a) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) este cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European;"

2. La articolul 4, dupa litera a) a alineatului (1) se introduce o noua litera, lit. a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) cunoaste limba romana;"

3. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetateanul roman care a obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de expert criminalist in Romania, potrivit prezentei ordonante, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(2) Recunoasterea diplomelor si a calificarilor profesionale obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, necesare dobandirii in Romania, a calitatii de expert criminalist, va fi efectuata potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetateanul roman care a dobandit calitatea de expert criminalist intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati intocmit pe specialitati de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fiind exceptate de la procedura de examinare prevazuta la art. 2 alin. (1).
(4) In temeiul cererii formulate de solicitantul prevazut la alin. (3), Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti recunoaste, fara efectuarea vreunei formalitati de verificare, documentul de atestare profesionala emis de autoritatea competenta din statul de origine si il inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati. In vederea inscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, odata cu cererea, copie legalizata a documentului ce atesta dobandirea calitatii de expert criminalist in statul de origine, precum si documente care certifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a), a1), b) si f), ce pot fi emise sau eliberate de autoritatile competente romane ori de cele din statul de origine.
(5) Cetateanul unui alt stat membru al Uniuni Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetateanul roman care a dobandit calitatea de expert criminalist intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si exercita profesia cu titlu permanent intr-unul din aceste state pot profesa in Romania si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, expertul criminalist este exceptat de la procedura de inscriere in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati.
(6) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevazut la alin. (5) se afla la prima aplicatie in Romania sau daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:
a) dovada cetateniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;
b) atestatul de cunoastere a limbii romane;
c) dovada calificarii profesionale;
d) un atestat care sa confirme faptul ca solicitantul este legal stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European in scopul desfasurarii de astfel de activitati si ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului;
e) dovada ca a desfasurat o activitate specifica profesiei de expert criminalist timp de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul in care profesia nu este reglementata in statul in care este stabilit.
(7) Declaratia prevazuta la alin. (6) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca solicitantul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, profesia de expert criminalist in Romania."

Art. III
Prezenta lege transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L255 din 30 septembrie 2005.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Legea 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor. Lege nr. 9/2015
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
HG 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare in zilele de 14 si 17 noiembrie 2014. Hotarare nr. 1003/2014
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013
HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii. Hotararea nr. 789/2011
Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011
Ordin nr. 5394/2009 pentru modificarea Ordinului nr. 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de master evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
Ordin nr. 5356/2009 programele de studii universitare de masterat infiintate prin hotarari ale senatelor institutiilor de invatamant superior in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84
Ordin 5202/2009 pentru dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de stud
OG nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Legea nr. 250/2009 privind aprobarea OUG nr. 83/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995
OG nr. 5/2009 privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate. Ordonanta 5/2009
Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
Lege nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata
HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 4
Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania Badin,Matei Ion,Emilian Meiu,Moglan Raluca,Sorescu Laurentiu,Ungureanu Diana,Vidu Stelian Ioan,Liviu Zidaru,Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: