DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea OG nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizicePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 15 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
Incepand cu data de 1 iulie 2010, competentele informatice ale R.N.E.P. se organizeaza pe un singur nivel, nivelul central. Incepand cu aceasta data, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor vor efectua activitatile de actualizare si verificare, direct pe componenta informatica constituita la nivel central."

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se intelege si cartea electronica de identitate."

3. La articolul 18, litera h) a alineatului (1) se abroga.

4. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5)."

5. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an."

6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si in situatiile prevazute de art. 13 alin. (8), de lucratorii Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, referitoare la stabilirea resedintei."

7. La articolul 27, litera d) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor asigura atat intocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate si a cartilor de alegator, cat si desfasurarea activitatilor de primire a cererilor si de eliberare a pasapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si a placilor cu numere de inmatriculare, in sistem de ghiseu unic."

2. La articolul 5, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;"

3. La articolul 5, litera g) se abroga.

4. La articolul 7, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor;"

5. La articolul 7, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) coordoneaza si controleaza modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civila;"

6. La articolul 9, alineatul (4) se abroga.

7. La articolul 23^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
(1) Pentru asigurarea compatibilitatii hardware si software a sistemelor informatice si de comunicatii pentru emiterea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, echipamentele necesare preluarii imaginii cetatenilor care solicita carti de identitate, precum si cele necesare actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor se achizitioneaza de serviciile publice comunitare, in baza specificatiilor tehnice elaborate de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor."

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, denumit in continuare serviciu public, aflat in subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala."

2. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Dupa inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nastere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la locul de domiciliu al solicitantului."

Art. IV
(1) Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pe masura asigurarii comunicatiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si baza de date judeteana de evidenta a persoanelor, componentele informatice ale Registrului national de evidenta a persoanelor, prevazut la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se organizeaza pe doua niveluri: nivelul central si nivelul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, moment de la care serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor efectueaza activitatile de actualizare si verificare direct pe componenta informatica constituita la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) De la data asigurarii comunicatiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si baza de date judeteana de evidenta a persoanelor, referirea la Registrul local de evidenta a persoanei, din cuprinsul art. 5 lit. e) si al art. 23^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la Registrul judetean de evidenta a persoanei.

Art. V
Dispozitiile art. II pct. 2,4 si 7 intra in vigoare la data de 1 iulie

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
Legea 217/2015 pentru modificarea si completarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omen
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Lege nr. 129/2015
Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoa
Ordin 151/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 1319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor impu
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Legea 143/2014 pentru modificarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. Lege nr. 143/2014
Libertatea de exprimare si limitele ei penale
Magdalena Roibu,Magdalena Roibu

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: