DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor."

2. La articolul 3 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) ofiterii de stare civila desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, potrivit prevederilor art. 8 alin. (7)."

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiiior consulare de cariera ale Romaniei pot delega sau retrage, dupa caz, exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul propriu cu competenta in acest domeniu, respectiv agentului diplomatic care indeplineste functii consulare sau unuia dintre functionarii consulari."

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inregisirarea actelor si faptelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta."

5. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (7) sa modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava sau aeronava ori intr-un alt mijloc de transport in timpul calatoriei pe teritoriul Romaniei, intocmirea actului de stare civila se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al locului de coborare sau de debarcare ori, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatatii administrativ-teritoriale pe a carei raza are lOc coborarea sau debarcarea.
(3) Comandantul navei poate incheia casatorii numai intre persoane de cetatenie romana. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevazut la art. 29 alin. (1).
(7) In caz de mobilizare, razboi, participare a fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, Ministerul Apararii Nationale sau, dupa caz, Ministerul Administratiei si Internelor, pentru efectivele proprii, desemneaza ofiterii de stare civila care inregistreaza actele si faptele de stare civile ale militarilor, ale personalului civil, precum si ale altor categorii de participanti si le comunica serviciuiui public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente."

6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane ca urmare a intocmirii unui act de stare civila sau, dupa caz, dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare."

7. La articolul 11, alineatele (3), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori resedinta petitionarului. In cazul in care registrul de stare civila nU se afla in pastrarea autoritatii la care s-a depus cererea, aceasta il solicita serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primarului unitatii administrativ-teritoriale competente, in termen de 3 zile. In situatia in care exemplarul 1 al actului de stare civila lipseste ori actele au fost predate Arhivelor Nationale, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria competenta, care primeste cererea, solicita extras, dupa caz, de pe actul ce se gaseste in pastrarea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a Arhivelor Nationale, pe baza caruia intocmeste si elibereaza certificatul de stare civila. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila aflate in pastrarea Arhivelor Nationale la cererea oficiilor de stare civila si a structurilor competente ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a altor autoritati publice se face gratuit.
...................
(5) Cererile privind procurarea si eliberarea certificatelor de stare civila ale cetatenilor straini ale caror acte si fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tari, acreditate in Romania, precum si ale cetatenilor romani aflati in strainatate, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sau Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi solutionate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
...................
(7) Certificatele de stare civila eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ­teritoriale care a inregistrat actele si faptele de stare civila sunt valabile si in strainatate."

8. La articolul 11, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Certificatele de stare civila se completeaza cu cerneala speciala de culoare neagra, precum si, dupa caz, in sistem informatic, in conditiile legii."

9. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care autoritatile investite cu atributii de stare civila constata ca unele date din cuprinsul unui certificat de stare civila nu corespund cu cele din actul pe baza caruia a fast eliberat, certificatul se retine si se sesizeaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat.

10. La articolul 16, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in cazul prevazut la art. 10, precum si in fata sarviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau a ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, cand se solicita reconstituirea actelor de stare civila, in urmatoarele situatii:"

11. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 19, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor.

12. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordania intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In caz de neintelegere tntre parinii, va decide primarul unitatii adminisrrativ-teritoriale de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie.

13. Articolul 19 se modifica si va avea urmatoru; cuprins:
"Art. 19
Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere, personalului desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane care a luat cunostinta despre nasterea copilului."

14. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul Administratiei si Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate:

15. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul institutia de ocrotire a copilului. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul institutiei de ocrotire verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului."

16. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
In cazurile prevazute la art. 22 si 23, daca nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispozitie, de catre primarul unitatii administrativ­teritoriale unde se inregistreaza nasterea."

17. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) In cazul adoptiei se va intocmi un nou act de nastere de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul adoptatului ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul.
(2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul celui adoptat ori sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia.
(3) In noul act de nastere intocmit, rubrica Locul nasterii se va completa cu denumirea unitatii administrativ-teritoriale unde isi are sediul serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primaria unde se intocmeste actul."

18. Articolul 27 sa modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti.
(2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cu aprobarea primarului, daca din motive temeinice unul dintre soti se afla in imposibilitatea de a se prezenta."

19. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta unde urmeaza a se incheia casatoria.
(2) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si:
a) aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasea sau adoptie, in conditiile prevazute de lege;
b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, cu respectarea prevederilor Codului familiei.
(3) Odata cu documentele prevazute la alin. (2), viitorii soti depun, in mod obligatoriu, o declaratie pe propria respundere ca nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei.
(4) Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde se afla temporar, care o transmite in termen de 48 de are serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria."

20. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1). Casatoria se poate oficia si dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), numai cu aprobarea primarului, dar fara depasirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sanatatii."

21. La articolul 33 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania."

22. Articolul 34 sa modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane:
a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul;
b) orice persoana care are cunostinta despre deces.
(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul cu care se face dovada identitatii si, dupa caz, livretul militar ale celui decedat."

23. Articolul 38 sa modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1) Documentul cu care se face dovada identititatii si livretul militar ale persoanei decedate se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza, dupa caz, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu sau comandamentului militar, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat actul.
(2) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentele prevazute la alin. (1), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestora si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatilor prevazute la alin. (1)."

24. La articolul 39, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit.
(3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de politie, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primariei care are in pastrare actul de nastere si, dupa caz, comandamentului militar."

25. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si s-a inegistrat in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea. Adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces eliberat de autoritatile straine, precum si a traducerii legalizate a acestuia. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera.

26. La articolul 40, dupa alineatul (2) sa introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Adeverinta prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza intr-un singur exemplar. In cazul in care declarantul decesului nu mai detine adeverinta de inhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) si elibereaza un duplicat"

27. La articolul 43, alineatele (1) si (3) sa modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
(1) Sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei incheie casatorii intre cetateni romani sau daca unul dintre viitorii soti este cetatean roman, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati si daca cel putin unul dintre viitorii soti, cetatean roman, are domiciliul sau resedinta in circumscriptia consulara a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.
(3) Actele de stare civile ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane. Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitalii administrativ­teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. Cetateanul roman este obligat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau a extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ, teritoriale in a carei raza domiciliaza."

28. La articolul 43, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^2) Transcrierea certificateior si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti."

29. La articolul 43, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state pot solicita intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3). Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.

30. Dupa articoluJ 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 43^1
(1) Registrul national de evidenta a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fast inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane, astfel:
a) In cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor;
b) In cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor;
c) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti actualizeaza, prin mijloace informatice, Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele continute de actele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine. inscrise in conditiile prevazute la art. 42 alin. (2) in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei.
(2) Pana la asigurarea infrastructurii informatice necesare indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) lit. b), primarul care a aprobat transcrierea sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila transmite extrase pentru uz oficial de pe certificatele sau extrasele de stare civila transcrise la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia domiciliaza titularul actului transcris, in vederea actualizarii componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor.
(3) Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor efectueaza activitatile de actualizare direct in Registrul national de evidenta a persoanelor."

31. Dupa articolul 44 sa introduc doua noi articole, articolele 44^1 si 44^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 44^1
Modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani aflati in strainatate se inscriu de ofiterul de stare civila prin mentiune pe marginea actelor de stare civila, cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
Art. 44^2
Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, comunicarile privind faptele de stare civila, precum si cele referitoare la inscrierea mentiunilor in actele de stare civila se realizeaza si in sistem informatic."

32. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul. In situatiile prevazute la art. 52 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul persoanei interesate. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, prin dispozitie a primarului, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emitere"

33. La articolul 57, alineatul (4) se abroga.

34. La articolul 57^1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 57^1
(1) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei.
(2) Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria de la locul de domiciliu. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile prin emiterea dispozitiei prevazute la alin. (1), care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii."

35. La articolul 57^1, alineatul (4) se abroga

36. La articolul 60, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Primul exemplar al registrelor de stare civila se pastreaza la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde s-a intocmit, iar al doilea exemplar se inainteaza Consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate."

37. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registre de stare civila este obligata sa asigure conservarea si securitatea acestora, cu respectarea legislatiei arhivistice in vigoare si a normelor interne de evidenta si pastrare a arhivelor.

38. La articolul 62, litera d) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ori, dupa caz, la primariile competente, de catre ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbarii numelui, neinscrierea mentiunilor pe actele de stare civila ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civila la consiliul judetean sau la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate fisele au fost completate;"

39. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari, persoanele imputernicire prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, precum si de persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si politisti anume desemnati."

40. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68
(1) La cererea scrisa a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a instantelor judecatoresti, a parchetelor sau a politiei, se pot transmite extrase pentru uz oficial, insotite de copii ale inscrisurilor care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor adminisrrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, a unitatilor din sistemul de ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, a institutiilor responsabile cu asistenta sociala si protectia drepturilor copilului, precum si a notarilor publici, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in arhiva proprie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul solicitarilor adresate directiilor judetene si a municipiului Bucuresti ale Arhivelor Nationale, pentru actele aflate in pastrarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (3)."

41. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69
Comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila se poate face, in cazuri temeinic justificate, la cererea autoritatilor publice, altele decat cele cu atributii legale in materie, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul."

42. La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71
(1) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, iar judecatoriile, buletine statistice de divort:

43. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72
(1) Ministerul Administratiei si Internelor indruma si controleaza, in conditiile legii, activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in domeniul starii civile.
(2) Presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, prin serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv prin Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, organizeaza indrumarea si controlul metodologic al activitatii de stare civila desfasurate de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bueuresti si iau masuri privind conservarea si securitatea documentelor de stare civila."

44. La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti asigura distribuirea, contra cost, catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti a registrelor si a certificatelor de stare civila, a cernelii speciale si a formularelor auxiliare."

Art. II
Cererile de transcriere a certificatelor sau a extraselor de stare civila inregistrate in strainatate, depuse anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se solutioneaza potrivit reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.

Art. III
Asigurarea suportului tehnic necesar actualizarii, prin mijloace informatice, a Registrului national de evidenta a persoanelor cu datele continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane se realizeaza esalonat, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 2 ani;
b) la nivelul primariilor din unitatile administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 3 ani.

Art. IV
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 14/2018 privind aprobarea OUG 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani. Lege nr 14/2018
Legea 295/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
Legea 98/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil. Legea 98/2014
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata. Ordonanta nr. 137/2000 republicata 2014
Ordin nr. 102/2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, editia 3/2013
Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi
Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
Ordin nr. 159/2013 pentru stabilirea elementelor de siguranta ale extraselor multilingve ale actelor de stare civila
HG 727/2013 privind aplicarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 s
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 213/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Protectia penala a posesiei
Monica Buzea

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: