DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2007

Modificari
 • OUG nr. 141/2008


  Capitolul I - Dispozitii generale si definitii


  Art. 1
  Prezenta lege creeaza cadrul juridic de functionare si organizare a Centrului National de Instruire Diferentiata, precum si organizarea institutionala a programelor de educatie diferentiata pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 2
  De dispozitiile prezentei legi beneficiaza tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei.

  Art. 3
  In conformitate cu reglementarile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege urmareste sa promoveze si sa garanteze dreptul la o educatie diferentiata, creand un cadru legislativ si tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale in toate domeniile de activitate, prin intermediul:
  a) educatiei diferentiate, ca ansamblu de programe educationale formale, nonformale si informale, adecvate dezvoltarii segmentului de populatie reprezentat de tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, caracterizat prin nevoi particulare;
  b) educarii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al scolilor de weekend, al taberelor de instruire, al scolilor de vara si al programelor de invatamant la distanta sau prin alte forme;
  c) curriculumului diferentiat, ca modalitatea de adaptare a obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, invatare si evaluare la posibilitatile aptitudinale, la nivelul posibilitatilor cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de invatare ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
  d) parteneriatelor public-private intre institutiile publice si organizatiile care au competenta in domeniul educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 4
  In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
  1. supradotare - un grad superior mediei conventionale de dezvoltare a aptitudinilor generale sau/si specifice, care necesita experiente de invatare diferentiate prin volum si profunzime in raport cu experientele obisnuite furnizate de scoala;
  2. tineri capabili de performanta inalta - tinerii identificati prin metode stiintifice ca avand realizari si/sau aptitudini potentiale in oricare dintre urmatoarele domenii, izolate sau in combinatie: capacitatea intelectuala generala, aptitudini academice specifice, gandire productiva si creativa, abilitate in leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;
  3. nevoi particulare - nevoile de informare, socializare, integrare in colectivitati, utilizare a potentialului nativ si format, exprimare creativa si recunoastere a valorilor personale;
  4. curriculum specializat - ansamblul coerent de continuturi, metode de invatare si metode de evaluare a performantelor scolare, organizat in vederea imbogatirii si aprofundarii competentelor, exersarii abilitatilor inalte si formarii comportamentelor specifice determinarii performantelor in domenii de studiu bine definite;
  5. trasee curriculare diferentiate - traseele de instruire individualizata, cu dreptul de selectare a materiilor de studiu din pachete de curricula oferite pe mai multe directii de studiu;
  6. programe de mentoring - programele de directionare a eforturilor in relatia maestru-discipol;
  7. programe de tutoring - programele de imbunatatire a performantelor personale prin lectii suplimentare individualizate sub supravegherea si monitorizarea unei persoane cu competenta in domeniul selectat.


  Capitolul II - Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta


  Art. 5
  Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa reprezinte o parte integranta a procesului educativ si se va face conform procedurilor definite de supradotare, validate de programe internationale.

  Art. 6
  Procesul de identificare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa fie realizat de echipe formate din specialisti in domeniu, psihologi, pedagogi, profesori si trebuie sa satisfaca exigente de obiectivitate, fidelitate, validitate si fiabilitate.

  Art. 7
  Identificarea va utiliza urmatoarele instrumente si procedee:
  a) profiluri psihocomportamentale;
  b) autoapreciere;
  c) nominalizari efectuate de profesori si/sau de grupul de prieteni;
  d) studii de caz;
  e) ghiduri de nominalizare;
  f) chestionare;
  g) teste psihologice de aptitudini scolare, individuale si colective, de inteligenta, de creativitate, de aptitudini speciale;
  h) analiza activitatii scolare;
  i) interviuri care acopera definitia supradotarii.

  Art. 8
  Procedurile de identificare a elevilor cu abilitati inalte proveniti din medii socioeconomice dezavantajate se adapteaza specificului lor.

  Art. 9
  Orice masurare, diagnosticare si evaluare a nivelului abilitatilor are o valoare de predictie limitata in timp.


  Capitolul III - Trasee curriculare diferentiate


  Art. 10
  Traseele curriculare se intocmesc in conformitate cu standardele de performanta specifice tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 11
  Traseele curriculare diferentiate se structureaza in conformitate cu principiile generale ale curriculumului national si cu normele de elaborare specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, validate la nivel international, si au principii educationale specifice.

  Art. 12
  Continuturile traseelor curriculare sunt concepute diferit, in functie de domeniul de manifestare a abilitatii, urmarind obiective specifice.

  Art. 13
  Adaptarea continuturilor traseelor curriculare la categoria tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, se realizeaza atat sub aspect cantitativ - volumul informatiei, cat si sub aspect calitativ - ritm, stil de invatare, interdisciplinaritati.

  Art. 14
  Continuturile curriculare trebuie selectate in functie de interesele tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, si de nevoile societatii.

  Art. 15
  Profesorii din unitatile de invatamant pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, beneficiaza de cursuri de formare metodologica, care sa le permita sa raspunda nevoilor de informare-indrumare ale tinerilor pe traseele alese din oferta diferentiata pe arii curriculare.

  Art. 16
  Strategiile didactice si metodele de predare se adapteaza formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ necesar tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, prin accelerarea studiilor de specialitate in multiple forme, infiintarea de grupe sau clase speciale si a unor module diferentiate si individualizate de studii.

  Art. 17
  Metodologia didactica specifica se adapteaza la profilul de personalitate si la gradul de maturitate psihologica ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, precum si la contextul sociocultural.

  Art. 18
  Obiectivele specifice in evaluarea procesului instructiv-educativ in cadrul invatamantului diferentiat se stabilesc prin standarde curriculare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la intocmirea carora vor fi consultate organizatiile nonguvernamentale si/sau institutiile cu experienta, competenta si capacitate de expertiza in acest domeniu.


  Capitolul IV - Pregatirea personalului autorizat


  Art. 19
  Formarea cadrelor didactice necesare instruirii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, se face pe baza unor programe de pregatire care vor cuprinde curriculumul si metodologiile didactice optime pentru educarea si instruirea acestora, tinand cont de natura si nevoile lor.

  Art. 20
  Durata pregatirii cadrelor didactice va fi de minimum 60 de ore pe an, pentru profesorii care lucreaza in centre specializate, si de minimum 30 de ore pe an, pentru profesorii care lucreaza in scoli cu clase specializate si care au aderat la programele de pregatire in educarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 21
  Formarea continua certificata a cadrelor didactice se realizeaza prin programe de perfectionare in domeniul psihopedagogiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, acreditate conform normativelor in vigoare si metodologiilor validate pe plan international de catre organizatiile de profil.

  Art. 22
  Formarea altor categorii de specialisti, psihologi, asistenti sociali, pedagogi, psihopedagogi, se realizeaza prin cursuri specializate in domeniile identificarii, consilierii si psihoterapiei, managementului personal si institutional si marketingului educational.

  Art. 23
  Diseminarea si aprofundarea metodologiilor si tehnologiilor educationale specifice pentru educarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, si pentru intelegerea psihologiei specifice acestui profil se vor face prin programe nationale de formare de formatori. Aceste programe vor fi gestionate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si vor utiliza atat specialisti in domeniu din tara, cat si specialisti din centrele internationale.


  Capitolul V - Centrul National de Instruire Diferentiata


  Art. 24
  In subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii se infiinteaza Centrul National de Instruire Diferentiata, ca organ de specialitate, institutie publica cu personalitate juridica.

  Art. 25
  Centrul National de Instruire Diferentiata va avea urmatoarele atributii:
  a) realizarea de programe scolare-pilot si trasee curriculare diferentiate, destinate introducerii metodologiilor de lucru specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
  b) organizarea unui centru de cercetare-pilot si a unor clase experimentale, unde sa se valorifice tehnologiile didactice si curriculare specifice sistemului educational al excelentei;
  c) adaptarea normelor, standardelor curriculare si metodologiilor psihopedagogice internationale la specificul problematicii nationale;
  d) formarea de specialisti in metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelentei;
  e) diseminarea informatiei si problematicii psihopedagogiei excelentei la nivel de cadre didactice si asociatii ale parintilor;
  f) pregatirea si promovarea unui suport informational privind cercetarea stiintifica si consilierea in domeniul psihopedagogiei excelentei;
  g) distribuirea prin retelele scolare a materialelor informative privind domeniul psihopedagogiei excelentei;
  h) organizarea in cadrul caselor corpului didactic si al palatelor copiilor, precum si in cadrul scolilor, liceelor si facultatilor a unor actiuni comune de informare cu privire la cercetarile specifice psihopedagogiei excelentei;
  i) integrarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in cadrul programelor specifice psihopedagogiei excelentei.

  Art. 26
  (1) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Instruire Diferentiata se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
  (2) Conducerea Centrului National de Instruire Diferentiata este asigurata de un coordonator al programului educational specific, ca personal didactic de indrumare si control, care ofera asistenta de specialitate in planificarea, dezvoltarea, evaluarea si coordonarea programului educational pentru tinerii supradotati.
  (3) Personalul de specialitate al Centrului National de Instruire Diferentiata este asigurat de un consilier specialist in psihopedagogia excelentei si de un consilier in probleme psihopedagogice generale.
  (4) Salarizarea personalului Centrului National de Instruire Diferentiata se va face in conformitate cu sistemul de salarizare aplicat in sectorul bugetar.
  (5) Personalul didactic din cadrul Centrului National de Instruire Diferentiata se incadreaza si este salarizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (6) Centrul National de Instruire Diferentiata poate utiliza colaboratori externi in conditiile legii, in functie de cerintele programelor elaborate.

  Art. 27
  (1) Finantarea Centrului National de Instruire Diferentiata se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
  (2) Centrul National de Instruire Diferentiata poate primi donatii si sponsorizari, care vor fi utilizate in conditiile legii.


  Capitolul VI - Centrele locale de instruire diferentiata


  Art. 28
  In subordonarea Centrului National de Instruire Diferentiata se pot infiinta centre locale de instruire diferentiata.

  Art. 29
  Centrele locale de instruire diferentiata au urmatoarele atributii:
  a) selectarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in functie de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilitatilor particulare, potential de dezvoltare a personalitatii si creativitate;
  b) calificarea continua, la standarde internationale, a cadrelor didactice implicate in sistemul de educare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
  c) implementarea strategiilor optime pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, in programele de instruire a profesorilor;
  d) oferirea de arii curriculare alternative care respecta nucleul curricular national, dar permit extinderea zonelor de studiu specific;
  e) sprijinirea scolilor, cu scopul imbunatatirii capacitatii acestora in identificarea si selectarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
  f) oferirea de asistenta, indrumare si orientare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
  g) atragerea de fonduri pentru programele de educatie a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 30
  Centrelor locale de instruire diferentiata li se aplica prevederile art. 26 alin. (2)-(6).

  Art. 31
  Activitatea centrelor locale de instruire diferentiata va fi evaluata anual de o comisie de evaluatori, stabilita de Centrul National de Instruire Diferentiata.

  Art. 32
  Centrele locale de instruire diferentiata pot desfasura activitati in baza parteneriatelor public-privat cu organizatii nonguvernamentale si cu institutiile de profil specializate in programele educatiei excelentei la nivel national si international.

  Art. 33
  Urmatoarele activitati ale centrelor locale de instruire diferentiata pot fi finantate din donatii, sponsorizari, granturi, fonduri mixte, bugetare si private, conform legii:
  a) activitati de perfectionare profesionala si instruire a personalului didactic;
  b) activitati de cercetare fundamentala, aplicata si/sau de creativitate;
  c) programe de tutoring;
  d) programe pentru selectarea tinerilor;
  e) selectarea personalului didactic;
  f) cercetarea si dezvoltarea de programe educative;
  g) cheltuieli pentru intretinere si dotare.

  Art. 34
  Ministerul Educatiei si Cercetarii va distribui fondurile publice alocate programelor de excelenta pentru dezvoltarea de programe ale centrelor locale de instruire diferentiata, in urma propunerilor Centrului National de Instruire Diferentiata.

  Art. 35
  Centrele locale de instruire diferentiata vor raporta trimestrial Centrului National de Instruire Diferentiata asupra activitatilor desfasurate, conform regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

  Art. 36
  Centrele locale de instruire diferentiata colaboreaza cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu organizatii nonguvernamentale de profil din tara si/sau din strainatate, cu alte centre de cercetare internationale, cu universitati din tara si/sau din strainatate si cu oameni de stiinta si de cultura din tara si/sau din strainatate.

  Art. 37
  Evaluarea centrelor de instruire diferentiata se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006.


  Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 38
  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 39
  (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a legii se abroga orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
  (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza regulamentele care decurg din aplicarea acesteia si stabileste masuri tranzitorii.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.  Poate fi de interes si:
  OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
  Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
  Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
  Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
  Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
  Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
  Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
  OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
  Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
  Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
  Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
  Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
  Drept constitutional. Editia 2
  Deaconu Stefan

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  41 useri online

  Useri autentificati: