DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, legea nr. 290/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 16/11/2007Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 3, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplica navelor militare, porturilor militare si in zonele in care se desfasoara in exclusivitate activitati militare."
2. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Directia exercita atributiile ministerului privind coordonarea, supravegherea si controlul institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome si societatilor comerciale din domeniul transportului maritim si pe caile navigabile interioare, dupa caz, care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea ministerului, in ceea ce priveste activitatile prevazute la art. 5."
3. La articolul I punctul 9, partea introductiva a articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Autoritatea Navala Romana este autoritatea centrala de specialitate din subordinea ministerului, in domeniul sigurantei navigatiei si al securitatii navelor, avand urmatoarele atributii:".
4. La articolul I punctul 9, literele e), g) si p) ale articolului 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) acorda si emite brevete, certificate de capacitate pentru personalul navigant roman, certificate de conducator de ambarcatiune de agrement, precum si atestate de conformitate si recunoastere;
.....................................................................................................................
g) monitorizeaza activitatea formelor de pregatire aprobate in vederea obtinerii si mentinerii brevetelor si a certificatelor de capacitate ale personalului navigant;
.....................................................................................................................
p) asigura supravegherea tehnica privind certificarea sigurantei constructiei navelor care arboreaza pavilionul roman, in conformitate cu normele tehnice obligatorii de constructie aprobate de minister sau ale organizatiilor recunoscute, la solicitarea proprietarului navei;"
5. La articolul I punctul 13, articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Activitatile de educare, respectiv pregatirea profesionala si perfectionarea personalului navigant roman, se desfasoara numai printr-o forma de pregatire aprobata.
(2) Activitatile de educare privind pregatirea profesionala si perfectionarea personalului navigant se desfasoara prin furnizori de educatie acreditati in conditiile legii.
(3) Activitatile de perfectionare obligatorii in domeniu se desfasoara prin Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturile Navale - CERONAV, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, denumit in continuare CERONAV.
(4) Pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate, CERONAV percepe tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
(5) Forma de pregatire aprobata pentru obtinerea si mentinerea valabilitatii brevetelor si certificatelor personalului navigant reprezinta totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesionala sau de perfectionare, aprobate de Autoritatea Navala Romana."
6. La articolul I punctul 14, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) CERONAV isi poate desfasura activitatea de perfectionare profesionala si prin intermediul unor furnizori de educatie acreditati de Ministerul Transporturilor, conform legii.
(2) Furnizorii de educatie privind serviciile de pregatire si perfectionare a personalului din transportul maritim si pe caile navigabile, care au fost acreditati sau supusi unei proceduri similare in vederea desfasurarii acestor activitati intr-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, sunt exceptati de la cerinta acreditarii prevazute la alin. (1)."
7. La articolul I punctul 15, articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Autoritatea Navala Romana are obligatia sa monitorizeze permanent respectarea conditiilor in baza carora au fost aprobate formele de pregatire prevazute la art. 11 alin. (5), modul de derulare a acestora, inclusiv calificarea si experienta personalului didactic si ale instructorilor, precum si baza tehnico-materiala aferenta.
(2) Daca in cadrul procesului de monitorizare se constata nerespectarea criteriilor de acreditare in baza carora cursurile organizate de un furnizor de educatie au fost aprobate, Autoritatea Navala Romana va notifica furnizorul de educatie, pentru ca intr-o perioada limitata de timp sa remedieze deficientele constatate.
(3) Daca furnizorul de educatie nu remediaza deficientele constatate de Autoritatea Navala Romana, comisia de evaluare va propune suspendarea acreditarii pe o perioada de maximum 3 luni.
(4) Daca deficientele constate nu au fost remediate dupa expirarea termenului de suspendare, Autoritatea Navala Romana va decide anularea acreditarii acordate furnizorului de educatie pentru desfasurarea unui anumit curs.
(5) Toate cursurile sau programele de formare profesionala aflate in desfasurare in momentul emiterii unei decizii de suspendare ori anulare a acreditarii vor fi finalizate sub supravegherea comisiei de evaluare acreditate. Pe perioada suspendarii sau dupa anularea acreditarii este interzisa inceperea unor grupe noi de formare profesionala in domeniu."
8. La articolul I punctul 18, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Toate navele maritime si de navigatie interioara, care fac obiectul prezentei ordonante, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, pe timpul cat navigheaza sau stationeaza in apele nationale navigabile ale Romaniei si in porturile romanesti, sunt obligate sa respecte prevederile legislatiei nationale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte."
9. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 161. - (1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de constructie a navelor care arboreaza pavilionul roman se dovedeste cu certificate emise de Autoritatea Navala Romana sau de o organizatie recunoscuta, prevazuta in lista redactata si publicata de Comisia Europeana in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, respectiv in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupa caz."
10. La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul, prin Autoritatea Navala Romana, isi exercita autoritatea si asupra navelor care arboreaza pavilionul roman si navigheaza in marea libera sau in apele nationale navigabile ale altor state."
11. La articolul I punctul 27, articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - Sunt nave, in intelesul prezentei ordonante:
a) navele maritime si de navigatie interioara de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navigheaza la suprafata ori in imersie, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori impingerii;
b) instalatii plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare si altele asemenea, cu sau fara propulsie;
c) constructii plutitoare care, in mod normal, nu sunt destinate deplasarii, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj si altele asemenea, faruri plutitoare;
d) ambarcatiuni de agrement."
12. La articolul I punctul 32, titlul sectiunii a 4-a a capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 4-a
Nationalitatea navei. Dreptul de a arbora pavilionul roman.
Inmatricularea, radierea si evidenta navelor"

13. La articolul I punctul 33, literele a)-c) ale alineatului (2) al articolului 45 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) navelor maritime si de navigatie interioara detinute in proprietate sau in leasing de persoane juridice sau fizice romane;
b) navelor maritime si de navigatie interioara proprietate a persoanelor fizice care au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori a persoanelor juridice avand sediul in Uniunea Europeana sau in Spatiul Economic European;
c) navelor maritime si de navigatie interioara proprietate a persoanelor fizice straine cu domiciliul in Romania sau a filialelor din Romania ale persoanelor juridice straine, altele decat cele mentionate la lit. b);".
14. La articolul I punctul 33, dupa alineatul (3) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Navele mentionate la alin. (2) pierd dreptul de arborare a pavilionului roman la incetarea contractului de inchiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea in scris a proprietarului sau a operatorului cu avizul proprietarului, dupa caz."
15. La articolul I punctul 34, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 46 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) certificatul de radiere pentru navele prevazute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c);
b) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului detinut anterior, pentru navele prevazute la art. 45 alin. (2) lit. d)."
16. La articolul I punctul 38, litera c) a alineatului (1) al articolului 50 se abroga.
17. La articolul I punctul 40, alineatul (3) al articolului 511 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Navele maritime si de navigatie interioara prevazute la art. 45 alin. (2) lit. a) si d) si care au obtinut dreptul de a arbora pavilionul roman se inscriu in Registrul matricol al navelor in bare-boat si leasing."
18. La articolul I punctul 40, alineatele (1) si (2) ale articolului 513 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 513. - (1) Navele maritime, navele de navigatie interioara, instalatiile si constructiile plutitoare cu propulsie proprie se individualizeaza printr-un nume propus de proprietar si aprobat de Autoritatea Navala Romana.
(2) Navele maritime, navele de navigatie interioara, navele de agrement, instalatiile si constructiile plutitoare fara propulsie se individualizeaza printr-un numar acordat de Autoritatea Navala Romana."
19. La articolul I punctul 40, articolul 514 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 514. - (1) Navele care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman se inmatriculeaza in registrele prevazute la art. 511 alin. (1)-(3).
(2) Nu se inmatriculeaza in registrele matricole prevazute la art. 511 urmatoarele categorii de nave:
a) navele cu un deplasament de pana la 15 m3 inclusiv sau o capacitate de incarcare mai mica de 15 tone;
b) ambarcatiunile de agrement;
c) ambarcatiunile cu o lungime mai mica de 7 m si/sau cu o propulsie mai mica de 15 kW;
d) ambarcatiunile propulsate prin forta umana;
e) ambarcatiunile de agrement carora nu li se aplica reglementarile nationale privind introducerea pe piata a acestora, cu exceptia ambarcatiunilor destinate sa transporte persoane in scop comercial si a ambarcatiunilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante.
(3) Navele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se inscriu intr-un registru de evidenta de catre capitaniile de port.
(4) Navele prevazute la alin. (2) lit. c)-e) nu se inscriu in registrul de evidenta al capitaniilor de port.
(5) Forma si continutul registrului de evidenta prevazut la alin. (3), precum si procedurile de inscriere se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
(6) La solicitarea proprietarului navele prevazute la alin. (2) pot obtine dreptul de arborare a pavilionului roman si vor fi inmatriculate in conformitate cu prevederile alin. (1)."
20. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 515 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Proprietarul navei care solicita suspendarea pavilionului roman are obligatia sa predea actul de nationalitate al navei si sa declare noul stat de pavilion."
21. La articolul I punctul 40, alineatul (4) al articolului 518 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Ridicarea sau lansarea la apa de pe cala ori doc a unei nave se poate face numai cu aprobarea capitaniei de port."
22. La articolul I punctul 40, alineatul (3) al articolului 519 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Navele nou-construite in Romania, care urmeaza sa fie inmatriculate in alt stat, pot naviga pe baza documentelor de inmatriculare sau pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului, emise de autoritatile competente ale statului respectiv."
23. La articolul I punctul 48, alineatul (3) al articolului 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Certificatele de conducator de ambarcatiuni de agrement se emit de Autoritatea Navala Romana prin capitaniile de port."
24. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru navigatia in zone de razboi, echipajul navei are dreptul de a cere repatrierea sau o compensatie suplimentara drepturilor existente, stabilita prin contractul colectiv de munca negociat."
25. La articolul I punctul 58, alineatul (1) al articolului 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73. - (1) In cazul in care comandantul/conducatorul de nava sau seful mecanic imbarcat la bordul unei nave care arboreaza pavilion roman, indiferent de motiv, se afla in imposibilitatea de a exercita comanda acelei nave, aceasta trece asupra altei persoane din echipaj, in ordine ierarhica, in conformitate cu legislatia nationala."
26. La articolul I, dupa punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 681, cu urmatorul cuprins:
"681. Titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«CAPITOLUL VI
Activitati efectuate cu nave maritime si de navigatie interioara»"

27. La articolul I punctul 73, alineatul (2) al articolului 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul/conducatorul de nava, proprietarul sau operatorul acesteia intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta ori salvare si capitania de port, in a carei jurisdictie se afla nava in pericol, considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei, pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi, aceasta poate dispune institutiilor ori operatorilor economici specializati sau altor nave disponibile interventia pentru salvare."
28. La articolul I, dupa punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 731, cu urmatorul cuprins:
"731. La articolul 90, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(5) In cazul prevazut la alin. (2) capitania de port are obligatia sa intocmeasca un document care trebuie sa cuprinda: situatia de pericol in care se afla nava, numele navelor si ale persoanelor care au participat la aceasta activitate din dispozitia sa, conformarea operatiunilor de salvare dispuse de ea, precum si a cheltuielilor aferente acestor operatiuni. Acest document, aprobat de Autoritatea Navala Romana, constituie titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenita fiecarui participant, persoana juridica.»"
29. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) In toate cazurile de sinistru, calamitate, de pericol, poluare si altele asemenea sau de interes general, aparute pe mare, in apele nationale navigabile ori in porturi, Autoritatea Navala Romana, prin capitania de port in a carei jurisdictie s-au produs acestea, coordoneaza toate activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora."
30. La articolul I punctul 83, articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 110. - Pilotajul navelor maritime in porturi si pe cai navigabile interioare este serviciu de siguranta si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate."
31. La articolul I punctul 88, alineatul (2) al articolului 1223 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dupa obtinerea permisului de lucru prevazut la alin. (1), capitania va informa in scris si va depune o copie a permisului de lucru la administratia portuara si/sau de cale navigabila interioara in a carei zona se desfasoara operatiunea."
32. La articolul I punctul 88, articolul 1224 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1224. - Pe toata perioada derularii lucrarilor, acestea se vor desfasura sub supravegherea capitaniei de port."
33. La articolul I punctul 88, articolul 1225 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1225. - La terminarea lucrarilor prevazute la art. 1223 alin. (1), operatorul economic va depune la capitania de port un raport privind derularea si rezultatele lucrarilor."
34. La articolul I punctul 91, alineatul (2) al articolului 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ancorarea sau acostarea in locurile prevazute la alin. (1) se face cu informarea capitaniei de port in a carei jurisdictie se afla acestea."
35. La articolul I punctul 94, articolul 126 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 126. - Activitatea de supraveghere si control al navigatiei se efectueaza de Autoritatea Navala Romana prin capitaniile de port."
36. La articolul I punctul 95, articolul 1261 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1261. - Reprezentantii Autoritatii Navale Romane si ai capitaniilor de port, imputerniciti de catre directorul general al Autoritatii Navale Romane, au dreptul de inspectie si control, la orice ora din zi sau din noapte, la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti. Activitatea de control se desfasoara in conformitate cu legislatia nationala si cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte."
37. La articolul I punctul 102, alineatul (3) al articolului 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazurile prevazute la alin. (2) interdictia de plecare a navei nu poate depasi 24 de ore din momentul primirii solicitarii avizului de plecare a navei. Dupa aceasta perioada, nava va fi retinuta numai daca solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti. Retinerea poate inceta daca proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a facut dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. In calculul celor 24 de ore nu se iau in considerare orele din zilele declarate legal ca nelucratoare."

Art. II
In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, si in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, denumirea "Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Transporturilor".

Art. III
In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, textul "ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului" se inlocuieste cu textul "ordin al ministrului transporturilor".

Art. IV
Navele politiei de frontiera, navele politiei de transporturi si navele apartinand Autoritatii Nationale a Vamilor trebuie sa se conformeze prevederilor prezentei legi in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Ordin nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, oug nr. 130/2007
Ordin pentru introducerea masurilor de intarire a securitatii portuare, Ordin nr. 290/2007
OUG 70/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
HG nr. 665/2008 hotarare pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile interioare ale Romaniei
Ordin 874/2009 pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Na
Ordinul 250/2011 privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion. Ordin nr. 250/2011


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: