DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva, legea nr. 321/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 05/12/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic specialist de medicina sportiva exercitate in Romania in baza unui contract individual de munca sau in mod independent.

Art. 2
Activitatea de medicina sportiva, parte integranta a asistentei medicale, consta in efectuarea selectiei, a orientarii si a reorientarii la efort fizic, efectuarea examinarilor medicale la inceperea activitatii sportive, periodic, la incetarea activitatii din cauze medicale si la reluarea activitatii sportive, dupa intreruperea acesteia din cauze diverse, eliberarea de avize medicale practicantilor de forme de sport, stabilind calificativul "apt/inapt de efort fizic", in conditiile unei examinari interdisciplinare complexe, elaborarea programelor de educatie in domeniul sanatatii sportive, precum si asigurarea managementului de medicina sportiva.

Art. 3
Medicul specialist de medicina sportiva trebuie sa contribuie, in masura posibilitatilor cabinetului, la imbunatatirea asistentei medicale in domeniul medicinei sportive.

Art. 4
Activitatile de medicina sportiva se realizeaza in cabinetele de medicina sportiva din sectorul public si/sau privat constituite ca atare sau in cadrul ambulatoriilor de specialitate, spitalelor, structurilor sportive si in cadrul institutiilor publice cu atributii in sport, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Art. 5
Ministerul Sanatatii Publice asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina sportiva.


Capitolul II - Organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva


Art. 6
Serviciile de medicina sportiva pot fi organizate si pot furniza servicii de specialitate in una dintre urmatoarele forme:
a) sectii si compartimente de medicina sportiva in orasele resedinta de judet aflate in subordinea spitalelor publice sau private, la propunerea autoritatilor de sanatate publica judetene ori a municipiului Bucuresti si/sau a directiilor pentru sport judetene ori a municipiului Bucuresti;
b) cabinete de medicina sportiva, infiintate si organizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cabinete de medicina sportiva, infiintate in cadrul structurilor sportive, organizatiilor sportive nationale si institutiilor publice cu atributii in sport, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Art. 7
(1) Pentru furnizarea serviciilor de specialitate, cabinetele de medicina sportiva pot incheia contracte cu casele de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
(2) In vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor ce ii revin pentru asigurarea protectiei angajatilor care practica orice tip de efort fizic in cadru organizat, angajatorul se obliga sa respecte prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca si poate opta pentru una dintre formele de asigurare a serviciilor de medicina sportiva, dupa cum urmeaza:
a) organizarea unui cabinet de medicina sportiva in cadrul structurii sportive organizate ca serviciu autonom, situatie in care medicul specialist de medicina sportiva are calitatea de salariat, iar raporturile de munca se stabilesc pe baza contractului individual de munca;
b) contractarea si furnizarea serviciilor de medicina sportiva cu un cabinet medical de specialitate sau cu un spital care are organizat un astfel de serviciu, situatie in care medicul specialist de medicina sportiva nu mai este salariat al angajatorului, ci un furnizor de servicii medicale de medicina sportiva, iar raporturile dintre acesta si angajator sunt reglementate printr-un contract privind furnizarea acestor servicii.
(3) Structurile sportive cu finantare de la bugetul de stat isi pot asigura serviciile de medicina sportiva prin formele prevazute la alin. (2), iar plata acestora se realizeaza in limita bugetului alocat.

Art. 8
(1) Cabinetul de medicina sportiva poate deservi, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mai multe structuri sportive, de comun acord cu partile interesate, prin contract, in limitele legii si fara sa afecteze activitatea specifica pentru care a fost infiintat. Pentru orice prejudiciere a partilor, cabinetul de medicina sportiva raspunde in fata autoritatilor abilitate sa controleze activitatea acestuia.
(2) Pentru a putea furniza serviciile de specialitate, cabinetele de medicina sportiva trebuie sa indeplineasca conditiile de acreditare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 9
Dotarea cabinetului de medicina sportiva se face in conformitate cu baremul stabilit prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 10
(1) Cabinetul de medicina sportiva, indiferent de forma de organizare, efectueaza urmatoarele servicii:
a) consultatie initiala;
b) consultatie de control;
c) somatometrie;
d) dinamometrie;
e) miotonometrie;
f) compozitie corporala;
g) proba Ruffier;
h) EKG de repaus si efort la sportivi;
i) electromiografie - EMG;
j) spirometrie;
k) evaluarea capacitatii aerobe de efort;
l) evaluarea capacitatii anaerobe;
m) investigatie in efort specific;
n) fisa de nutritie si calcularea ratiei alimentare in functie de sportul practicat;
o) medicatia efortului sportiv.
(2) Cabinetul de medicina sportiva desfasoara urmatoarele activitati:
a) elibereaza avizul medical "apt/inapt de efort fizic", in urma examinarilor clinice si paraclinice specifice, cu avizul medicului specialist, a colaborarii cu alte specialitati medicale, in functie de particularitatile cazului;
b) monitorizeaza starea de sanatate a celor care efectueaza o forma de efort fizic organizat prin examene medicale de selectie, examen medical in procesul de antrenament, examen medical la reluarea activitatii sportive, control medical periodic;
c) comunica rezultatele examinarii medicale catre toti factorii implicati in procesul sportiv, la nivel local si national;
d) indruma activitatile de refacere si recuperare medicala, reorientare sportiva;
e) consiliaza tehnicienii in privinta planului de antrenament si de mentinere a sanatatii sportivilor;
f) transmite autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pe a carei raza functioneaza datele privind starea de sanatate a sportivilor, precum si eventualele accidente inregistrate in teren.


Capitolul III - Controlul profesional al activitatii cabinetului de medicina sportiva


Art. 11
Autoritatea de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti pe a carei raza functioneaza cabinetele de medicina sportiva si Colegiul Medicilor din Romania, direct sau prin structurile teritoriale, exercita controlul profesional, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 12
Medicul specialist de medicina sportiva, fie ca este salariat al angajatorului care organizeaza un astfel de serviciu in cadrul structurii sportive autorizate, fie ca presteaza serviciile medicale pe baza unui contract privind furnizarea serviciilor de medicina sportiva, are urmatoarele atributii generale si specifice:

A. Atributii generale:
a) ia masuri pentru prevenirea accidentelor, din cauze medicale, in cursul practicarii efortului fizic;
b) asigura controlul medical al celor implicati in procesul efortului fizic, din momentul inceperii acestui proces si pe toata durata executarii contractului individual sportiv sau nesportiv pentru recuperare si refacere;
c) comunica echipei tehnice, respectiv antrenorului si angajatorului, numele sportivilor apti/inapti din punct de vedere medical;
d) stabileste si comunica echipei tehnice tipul de antrenament, de recuperare, de refacere, corespunzator starii de sanatate a sportivului;
e) reevalueaza periodic tipul de activitate fizica a fiecarui sportiv, in functie de starea de sanatate si de parametrii biologici ai acestuia.

B. Atributii specifice:
a) recomanda investigatiile necesare pentru a stabili diagnosticul medico-sportiv;
b) evalueaza diagnosticul bolilor intercurente, in limita competentei, precum si al celor legate de activitatea sportiva;
c) apeleaza la membrii unei echipe interdisciplinare formate din medici specialisti de: medicina interna, pediatrie, ortopedie, traumatologie, neurologie, psihiatrie, laborator clinic, cardiologie, imagistica medicala, precum si psihologi si psihologi sportivi, sistematizand si concluzionand rezultatele necesare pentru avizul medical "apt/inapt de efort fizic". Pentru orele de educatie fizica din scoli, avizul medical poate fi eliberat de catre medicul scolar in colaborare cu medicii de specialitate;
d) efectueaza examinari medicale la inceputul activitatii, in timpul antrenamentelor, periodic, la reluarea activitatii care presupune efort fizic in cadru organizat si la incetarea acestui tip de activitate;
e) asigura controlul medical al sportivilor si al celor care practica efort fizic in cadru organizat, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, in cantonamentele loturilor nationale si olimpice, ale cluburilor sportive si asistenta medicala la bazele sportive, in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor, precum si la locurile amenajate in alte locatii decat cele prevazute;
f) coordoneaza monitorizarea biologica a pacientilor si a efectelor biologice consecutive efortului fizic, dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste;
g) tine evidenta si supravegheaza bolile legate de activitatea fizica si supravegheaza bolile cronice la pacientii care fac efort fizic in cadru organizat;
h) inregistreaza si declara bolile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;
i) stabileste aptitudinea de efort fizic, cu ocazia oricarei examinari medicale;
j) avizeaza locurile unde se practica efort fizic in cadru organizat;
k) organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta standard;
l) recomanda tipul de efort fizic care este util in functie de capacitatea de efort fizic si aptitudine celor care doresc sa practice efort fizic;
m) consiliaza asupra programelor de sanatate, dieta, medicatie de sustinere a efortului fizic si refacere si asupra metodelor de refacere eficiente;
n) evalueaza aptitudinea pentru efort fizic, in concordanta cu starea de sanatate, si promoveaza adaptarea antrenamentului la posibilitatea pacientului;
o) promoveaza capacitatea de efort fizic, sanatatea, indemanarea si antrenamentul;
p) consiliaza pacientii varstnici si pe cei cu dizabilitati;
q) consiliaza in problemele de recuperare si refacere a celor care practica efort fizic in cadru organizat;
r) indeplineste atributiile precizate in dispozitiile legale privind masurile antidoping;
s) evalueaza permanent capacitatea de efort fizic.


Capitolul IV - Secretul profesional


Art. 13
Rezultatele examinarilor medicale efectuate se comunica angajatorilor prin avizul medical, in termenii apt sau inapt de efort fizic. Pentru sportivii de performanta din loturile nationale si olimpice, avizul medical se elibereaza numai de catre Institutul National de Medicina Sportiva.

Art. 14
Medicul specialist de medicina sportiva declara periodic accidentele, bolile infectioase si parazitare cu risc de transmitere in colectivitate autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si Ministerului Sanatatii Publice.

Art. 15
Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii si/sau concluzii diagnostice se elibereaza numai pacientului in cauza.

Art. 16
Medicul de familie primeste date considerate ca fiind necesare in domeniul ingrijirilor primare de sanatate si cu privire la medicatia interzisa de legile internationale antidoping.


Capitolul V - Medicul specialist de medicina sportiva


Art. 17
(1) Sportivul care practica efort fizic intr-un cadru organizat se afla in evidenta unui medic de familie si a unui medic specialist de medicina sportiva si beneficiaza de asistenta medicala conform contractului-cadru. Medicul de familie si medicul specialist de medicina sportiva colaboreaza pentru a asigura starea de sanatate a sportivilor aflati in evidenta.
(2) Colaborarea dintre medicul de familie si medicul specialist de medicina sportiva presupune:
a) evidenta sportivului pe lista medicului de familie si inscrierea datelor personale in carnetul de sanatate;
b) transmiterea de catre medicul de familie a datelor sportivului cabinetului de medicina sportiva care supravegheaza activitatea sportivului si care, la randul sau, completeaza carnetul de sanatate cu datele pe care le detine;
c) informarea medicului de familie de catre medicul specialist de medicina sportiva in legatura cu medicatia de sustinere a efortului fizic, de refacere fizica, precum si cu medicatia acceptata si cea interzisa de forurile internationale sportive, pe baza de scrisoare medicala;
d) comunicarea oricarui tratament administrat sportivului de catre medicul de familie si/sau de catre alti medici specialisti medicului specialist de medicina sportiva pentru avizare. Aceasta comunicare presupune prezentarea documentelor medicale pe care sportivul le detine: retete, scrisori medicale sau bilete de externare.
(3) Cabinetul medicului specialist de medicina sportiva si cabinetul medicului de familie comunica permanent, atat prin intermediul carnetului de sanatate, cat si prin alte mijloace, cum ar fi: inscrisuri, recomandari si altele asemenea, in vederea obtinerii de informatii complete si corecte asupra starii de sanatate a sportivului.

Art. 18
(1) Sportivul trebuie sa detina asupra sa carnetul de sanatate, care cuprinde urmatoarele date:
a) antecedentele heredo-colaterale;
b) antecedentele fiziologice si patologice personale;
c) diagnosticul starii de sanatate;
d) avizul epidemiologic;
e) avizul medical, care contine diagnosticul starii de dezvoltare si nutritie si diagnosticul capacitatii de efort fizic.
(2) Modelul carnetului de sanatate este elaborat de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Institutul National de Medicina Sportiva, ca for metodologic, si cuprinde elemente de protectie impotriva eventualelor tentative de falsificare.
(3) Medicii sunt raspunzatori de exactitatea datelor inscrise in carnetul de sanatate.

Art. 19
(1) In cazul deplasarilor de la locul de resedinta, in absenta medicului lotului, sportivul este luat in evidenta de medicul specialist de medicina sportiva din teritoriu, pe baza datelor inscrise in carnetul de sanatate, si este afiliat medicului de familie cu care colaboreaza medicul specialist de medicina sportiva pe plan local.
(2) Prevederile art. 17 alin. (2) se aplica in mod corespunzator si colaborarii dintre medicii prevazuti la alin. (1).

Art. 20
In cadrul Institutului National de Medicina Sportiva se creeaza o baza de date, cu toate informatiile medicale ale sportivilor legitimati, baza care poate fi accesata de toti medicii acreditati de aceasta institutie.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 21
Medicul specialist de medicina sportiva trebuie sa detina o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.

Art. 22
(1) Comisia nationala de solutionare a cazurilor deosebite si a litigiilor profesionale in medicina sportiva se infiinteaza si functioneaza in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva, care asigura conditiile tehnice de desfasurare a activitatii.
(2) Comisia nationala de solutionare a cazurilor deosebite si a litigiilor profesionale in medicina sportiva este formata din:
a) 3 medici desemnati de Institutul National de Medicina Sportiva;
b) un medic desemnat de seful disciplinei de medicina sportiva a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila";
c) medicul specialist de medicina sportiva al sportivului analizat.

Art. 23
Pentru obtinerea specialitatii in medicina sportiva se organizeaza concurs de rezidentiat, in conditiile legii.

Art. 24
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
25 useri online

Useri autentificati: