DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 15 aprilie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege asigura cadrul privind adaptarea si aplicarea eficienta a Programului national de securitate a aviatiei civile, in vederea prevenirii actelor de interventie ilicita si a asigurarii securitatii in aviatia civila.

Art. 2
(1) Autoritatea competenta care raspunde de coordonarea si monitorizarea punerii in aplicare a Programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) Principalele atributii ale autoritatii competente in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Programului national de securitate a aviatiei civile sunt:
a) elaboreaza si monitorizeaza punerea in aplicare a Programului de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile;
b) elaboreaza si aplica Programul national de formare si instruire periodica in domeniul securitatii aviatiei civile;
c) solicita, aproba si urmareste aplicarea programelor de securitate elaborate de agentii aeronautici civili;
d) elaboreaza Programul anual de realizare a auditurilor de securitate in domeniul aviatiei civile;
e) elaboreaza metodologia privind executarea auditului de securitate in domeniul aviatiei civile, in functie de standardele de aplicare in comunitatea europeana;
f) constata si aplica sanctiunile legale privind nerespectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 3
(1) Evaluarea si monitorizarea aplicarii Programului national de securitate a aviatiei civile se realizeaza in cadrul Programului de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile prin audit de securitate in domeniul aviatiei civile.
(2) Controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile include urmatoarele proceduri:
 • auditul de securitate;
 • inspectii;
 • expertize;
 • teste.
  (3) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se executa de auditori autorizati in acest scop de autoritatea competenta, denumiti in continuare auditori de securitate.
  (4) Procedurile prevazute la alin. (2) lit. b)-d) se realizeaza de catre personalul cu atributii specifice al autoritatii competente, pe baza unui mandat.
  (5) Pot fi autorizate ca auditori de securitate si beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta lege persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt persoane care au sau au avut calitatea de angajat in serviciile specifice de securitate privind aviatia civil a ale operatorilor de transport aerian, ale aeroporturilor, ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si ale unor institutii publice de autoritate;
 • au absolvit cu diploma un institut de invatamant superior;
 • au vechime in domeniul aeronautic de minimum 5 ani.
  (6) Auditorii de securitate autorizati sunt evidentiati in Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, care este facut public si actualizat de autoritatea competenta.
  (7) Auditorul de securitate nu poate participa la efectuarea unui audit de securitate la entitatea la care este angajat sau cu care are relatii economice contractuale.

  Art. 4
  (1) Procedurile prevazute la art. 3 alin. (2) se realizeaza in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 1 iulie 2009.
  (2) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se realizeaza obligatoriu, la intervale de 2 ani, la aeroporturile civile din Romania si la transportatorii aerieni romani.

  Art. 5
  (1) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se realizeaza pe baza programelor anuale, aprobate de ministrul transporturilor si infrastructurii.
  (2) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se realizeaza de o echipa de auditori de securitate desemnata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru fiecare audit, care se compune din 3 sau 5 auditori de securitate, in raport cu complexitatea procedurii.
  (3) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se finalizeaza cu un raport de audit, semnat de toti membrii echipei, care trebuie sa contina constatari si deficientele existente, precum si recomandari pentru remediere, dupa caz. Daca semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemneaza obligatoriu in raport.
  (4) Auditul de securitate in domeniul aviatiei civile se considera finalizat odata cu predarea raportului de audit catre autoritatea competenta si catre entitatea supusa auditului.
  (5) Entitatea supusa auditului de securitate in domeniul aviatiei civile este obligata ca, in termen de maximum 30 de zile de la primirea raportului de audit, sa inainteze autoritatii competente un plan de actiuni corective care sa contina masuri de remediere a deficientelor si/sau de aplicare a recomandarilor, dupa caz.
  (6) Autoritatea competenta decide asupra planului de actiuni corective prevazut la alin. (5), decizii care devin obligatorii pentru emitentii acestuia.
  (7) Autoritatea competenta dispune monitorizarea realizarii planului de actiuni corective prevazut la alin. (5).

  Art. 6
  (1) Rapoartele intocmite de echipele de audit de securitate in domeniul aviatiei civile sunt secrete si se afla in proprietatea autoritatii competente, accesul la continutul acestora facandu-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional.
  (2) Accesul la rapoartele prevazute la alin. (1) este permis numai entitatilor care au facut obiectul auditului, persoanelor cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor comunitare fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor comunitare.
  (3) Planul de aetiuni corective prevazut la art. 5 alin. (5) este proprietatea emitentului, accesul la continutul acestuia facandu-se in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional.
  (4) Accesul la planul de actiuni corective prevazut la art. 5 alin. (5) este permis numai persoanelor cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul structurilor entitatii emitente si din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor comunitare fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor comunitare.

  Art. 7
  (1) Pentru intocmirea unui raport de audit de securitate in domeniul aviatiei civile, auditorii de securitate beneficiaza de o indemnizatie in cuantum de 4000 lei/auditor.
  (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii competente, si va fi platita auditorilor dupa maximum 30 de zile de la predarea raportului de audit catre autoritatea competenta si entitatea supusa auditarii.

  Art. 8
  Nerespectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional prevazut la art. 6 alin. (1) si (3) atrage raspunderea penala, civila, administrativa sau disciplinara, dupa caz.

  Art. 9
  Autoritatea competenta transmite anual Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1486/2003 al Comisiei de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aviatiei civile, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 213 din 23 august 2003, Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile prevazut la art. 3 alin. (6), din care Comisia poate solicita autoritatii competente auditori de securitate care sa participe la o inspectie efectuata de aceasta.

  Art. 10
  La anexa nr. 2 litera A din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "h) profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, f1uviale si rutiere: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, sef mecanic, ofiter mecanic secund, ofiter mecanic, sef electrician maritim, ofiter electrician maritim, pilot de mare larga, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatiei (PNA-TC), inginer de receptie si control aeronave, inginer de receptie si mijloace PNA-TC, profesor de legislatie rutiera, inspector ITP, lector pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranta rutiera, auditor de securitate a aviatiei civile;".

  Art. 11
  Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2009.


  Aceasta lege a fost adaptata de Parlamentul Ramaniei, cu respectarea prevederilar art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Canstitutia Romaniei, republicata.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
  Legea 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei republicata 2014. Lege nr. 257/2001 republicata 2014
  Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
  Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi
  HG 645/2013 pentru modificarea HG 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Hotarare nr. 645/2013
  Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Lege nr. 149/2012
  OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011
  Lege nr. 96/2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic in cinci limbi al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventi
  Codul Aerian al Romaniei, consolidat 2009
  Hotarare nr. 884/2008 pentru aprobarea realizarii unui nou aeroport in zona municipiului Bucuresti
  Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, 2007
  Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, legea nr. 85/2007
  Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania
  Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila, 2008
  Drept civil. Culegere de teste grila pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice. Editia 2
  Alexandra Lelia Turza, Alice Cristina Tomescu, Octavian Minea, Mirela

  Pret: 29.9 lei
  25.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  27 useri online

  Useri autentificati: