DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutierePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 14 mai 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 39 din 22 august 2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 266/2007 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatul (2) si litera b) a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prezenta ordonanta se aplica sistemelor electronice de tarifare, care privesc doar colectarea tuturor tipurilor de tarife pentru utilizarea infrastructurii pe intreaga retea de drumuri publice, inclusiv cele urbane, precum si sistemelor electronice implementate pentru tarifarea utilizarii unor sectiuni de infrastructura, respectiv tunelurile, podurile, infrastructurile de acces la feribot si trecatorile de munte.
b) sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesita instalarea unor echipamente la bordul vehiculelor;".

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificati:
a) sistem electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, denumit in continuare sistem electronic de tarifare sistem de colectare a sumelor aferente tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care presupune instalarea la bordul vehiculelor a unor echipamente de bord ce permit identificarea automata a vehiculelor si determinarea modului in care acestea utilizeaza infrastructura rutiera, pentru a se asigura o tarifare corecta, in conditii de siguranta rutiera si de fluenta a traficului;
b) operator al sistemului electronic de tarifare - operator economic persoana juridica, cu scop patrimonial, sau orice organism de autoritate care are personalitate juridica ori care depinde de a autoritate ce are aceasta personalitate, care este autorizata sa opereze sisteme electronice de tarifare;
c) utilizator - persoana fizica sau juridica care utilizeaza infrasfructura rutiera pentru a carei utilizare s-a stabilit un tarif;
d) echipament de bord - dispozitiv electronic care se instaleaza la bordul unui vehicul si care permite identificarea automata a acestuia si determinarea modului in care vehiculul utilizeaza infrastructura rutiera; ve) serviciu electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, denumit in continuare serviciu electronic de tarifare - serviciu pus la dispozitia utilizatorilor de catre operatorii sistemelor electronice de tarifare."

3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Toate sistemele electronice de tarifare ce vor fi date in exploatare dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor utiliza, in scopul efectuarii tranzactiilor electronice de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre urmatoarele tehnologii:
a) tehnologie de localizare prin satelit;
b) tehnologie de comunicatii mobile in conformitate cu standardul GSM - GPRS (standard de referinta GSM TS 03.06/23.060);
c) tehnologie cu microunde cu frecventa de 5,8 GHz.
(2) Operatorii sistemelor electronice de tarifare sunt obligati sa puna la dispozitia utilizatorilor echipamente de bord care sa fie adecvate utilizarii pe toate tipurile de vehicule si cu toate sistemele electronice de tarifare care utilizeaza tehnologiile prevazute la alin. (1), conform calendarului prevazut la art. 4 alin. (4). Aceste echipamente de bord trebuie sa asigure cantitativ cererea utilizatorilor interesati.
(3) Suplimentar fata de tehnologiile prevazute la alin. (1), echipamentele de bord pot fi adaptate si la alte tehnologii, cu conditia ca aceasta sa nu creeze dificultati utilizatorilor sau sa nu creeze discriminari intre acestia. Echipamentele de bord pot fi conectate si la tahograful digital al vehiculului."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Serviciul european de tarifare electronica este un serviciu complementar serviciului electronic national de tarifare.
(2) Serviciul european de tarifare electronica este definit de Comisia Europeana conform prevederilor art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutiera electronica in cadrul Comunitatii (Directiva 2004/521CE) si acopera intreaga retea rutiera comunitara pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt incasate electronic.
(3) Serviciul european de tarifare electronica este definit de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor sa furnizeze serviciile in cauza, de un ansamblu de standarde si cerinte tehnice si de un contract de abonament unic intre utilizator si operatorul care ofera serviciul. Acest contract asigura accesul la serviciu pe intreaga retea si abonamentul se poate face la un operator de pe oricare sectiune a retelei.
(4) In cazul in care administratorii infrastructurii rutiere implementeaza sisteme electronice de tarifare pe teritoriului Romaniei, acestia trebuie sa se asigure ca operatorii furnizeaza Serviciul European de tarifare electronica utilizatorilor lor in conformitate cu urmatorul calendar:
a) pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone si pentru toate vehiculele cu o capacitate mai mare de 9 locuri, inclusiv cel al conducatorului auto, in termen de cel mult 3 ani de la adoptarea de catre Comisia Europeana a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronica mentionate la art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE;
b) pentru toate celelalte tipuri de vehicule, in termen de cel mult 5 ani de la adoptarea de catre Comisia Europeana a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronica prevazute la art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere in ceea ce priveste introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife si scopul lor sunt independente de Serviciul european de tarifare electronica. Serviciul european de tarifare electronica privind doar metoda de incasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere permite incheierea de contracte indiferent de locul de inmatriculare a vehiculului, de nationalitatea partilor contractante sau de zona ori punctul din reteaua rutiera pentru care se percep tarifele."

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Echipamentele de bord care asigura accesul la Serviciul european de tarifare electronica trebuie sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 497/2003 (HG nr. 497/2003 a foist abrogata prin HG nr. 982/2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007) privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabila:
a) operatorilor sistemelor electronice de tarifare si colectare, pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2);
b) administratorilor infrastructurii rutiere, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4)."

8. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 9 luni de la adoptarea deciziei Comisiei Europene, prevazuta la art. 4 alin. (4) din Directiva 2004/52/CE, privind definitia Serviciului european de tarifare electronica si a elementelor sale tehnice."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 39 din 22 august 2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produ
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012
Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012
OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
Legislatie rutiera
Tudorache Florian,Grozea Sandu,Anghelache Flavius,Badiceanu Cristinel

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: