DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economiciPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 9 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de catre actionari, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, respectiv de catre conducerea ministerelor, autoritatilor publice centrale sau locale in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea carora se afla, in cazul regiilor autonome."

2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul regiilor autonome, obiectivele si criteriile de performanta se aproba de conducatorii ministerelor, ai autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz, in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea carora se afla."

3. Dupa articolul 3 se introduc doua noi articole, articolele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Directorul general/directorul beneficiaza de o remunerate lunara acordata prin contractul de mandat, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si a autoritatilor publice centrale la care statul este actionar unic sau majoritar, precum si ai filialelor acestora, remuneratia nu poate depasi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat;
b) la nivelul regiilor autonome, societatilor si companiilor de interes judetean aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unitati administrativ-teritoriale judetene, precum si al filialelor acestora, remuneratia nu poate depasi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv viceprimar al municipiului Bucuresti;
c) la nivelul regiilor autonome, societatilor si companiilor de interes local aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unitati administrativ-teritoriale de interes local, precum si ai filialelor acestora, remuneratia nu poate depasi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de viceprimar.
(2) Directorul general/directorul beneficiaza prin contractul de mandat de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, zile festive specifice, casatorie, nasterea unui copil sau in caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca aplicabil unitatii respective.

Art. 3^2
(1) Remuneratia lunara a directorului general/directorului stabilita prin contractul de mandat in conditiile art. 3^1 alin. (1) este unica forma de recompensare in bani a activitatii depuse de persoana respectiva.
(2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice forma, in afara celor prevazute la art. 3^1 alin. (2)."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Remuneratia lunara a directorului general/directorului se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.
(2) In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului sumele retinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului."

5. La articolul 5, litera c) se abroga.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Operatorii economici prevazuti la art. 1 prezinta spre aprobare bugetele de venituri si cheltuieli, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale."

7. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.

8. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Indicele productivitatii muncii se poate calcula in unitati fizice pentru activitatea de baza, daca aceasta reprezinta mai mult de 50% din totalul veniturilor.
(4) Pentru operatorii economici-filiale, a caror activitate depinde de contractele cu societatea-mama in proportie mai mare de 60%, drepturile salariale se acorda in conditiile prevazute la alin. (1), dar nu mai mult decat cresterea acordata pentru societatea-mama."

9. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilitati publice definite in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor elabora si aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la care se pot adauga si alti indicatori, la propunerea autoritatilor publice locale in subordinea carora se afla serviciile respective."

Art. II
Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificandu-se in mod corespunzator.

Art. III
Prin hotarare a Guvernului se vor stabili remuneratiile cuvenite reprezentantilor statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala.

Art. IV
(1) Pana la data de 31 decembrie 2009, unica forma de remunerare a conducatorilor si adjunctilor conducatorilor autoritatiior si institutiilor publice, indiferent de forma de finantare, aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si ai celor aflate in coordonarea primului-ministru o reprezinta o suma egala cu indemnizatia prevazuta de lege pentru functia de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, dupa caz.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai in cazul conducatorilor si adjunctilor conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice in cauza a caror remuneratie depaseste, la data de 31 decembrie 2008, nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din minister.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Ordin 513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
OUG 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operato
Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
HG 956/2013 privind modificarea HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Hotararea 956/2013
OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Ordonanta 26/2
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Curierul Fiscal, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
66 useri online

Useri autentificati: