DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 13 iulie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.25 din 18 martie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.179 din 23 martie 2009, cu urmatoarele completari:

1. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, pct. 18^1, cu urmatorul cuprins:
"18^1. La articolul 72, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 72
(1) La evaluarea calitatii institutiei de credit din statul tert se au in vedere criteriile prevazute la art. 26 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator, precum si cel putin urmatoarele:»"

2. La articolul I, dupa punctul 34 se introduce un nou punct, pct. 34^1, cu urmatorul cuprins:
"34^1. La articolul 230, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Actionarii fata de care s-a dispus masura prevazuta la alin.(1) nu mai pot achizitiona noi actiuni ale institutiei de credit, persoana juridica romana.»"

3. La articolul I, dupa punctul 34^1 se introduce un nou punct, pct. 34^2, cu urmatorul cuprins:
"34^2. La articolul 230, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:
«(3) Actionarii al caror exercitiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot tine adunare generala si pot sa ia orice hotarare de competenta acesteia, cu majoritatea prevazuta de lege sau, dupa caz, de actul constitutiv, majoritatea respectiva fiind raportata in acest caz la totalul capitalului social detinut de actionarii in cauza.»"

4. La articolul I, dupa punctul 342 se introduce un nou punct, pct. 34^3, cu urmatorul cuprins:
"34^3. Dupa articolul 230, se introduce un nou articol, art.230^1, cu urmatorul cuprins:
«Art.230^1
(1) In scopul remedierii unei situatii de deteriorare semnificativa a indicatorilor prudentiali si de performanta financiara ai unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau al prevenirii aparitiei unei deteriorari semnificative previzibile a acestora, de natura sa pericliteze in perspectiva apropiata capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale, Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa adopte urmatoarele masuri:
a) sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa sustina financiar institutia de credit prin majorarea capitalului social;
b) sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa sustina financiar institutia de credit, prin acordarea de imprumuturi eligibile pentru a fi incluse in calculul fondurilor proprii conform reglementarilor in materie emise de Banca Nationala a Romaniei si/sau convertirea in actiuni a unor astfel de imprumuturi;
c) sa interzica repartizarea totala sau partiala a profitului pe alte destinatii decat cele prevazute de lege ca fiind obligatorii, pana cand Banca Nationala a Romaniei constata remedierea situatiei financiare a institutiei de credit.
(2) Daca persoanele care detin participatii calificate nu se conformeaza, in termenele indicate de Banca Nationala a Romaniei, masurilor dispuse potrivit alin.(1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art.230 alin.(1) si (3). In acest caz, Banca Nationala a Romaniei revoca masura suspendarii exercitarii drepturilor de vot numai daca circumstantele care au generat adoptarea masurii au incetat sa mai existe.»"

5. La articolul I, dupa punctul 343 se introduce un nou punct, pct. 34^4, cu urmatorul cuprins:
"34^4. Articolul 231 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 231
(1) Exercitiul drepturilor de vot ale persoanelor care nu s-au conformat obligatiei de notificare, potrivit art.25 alin.(1), ori care au achizitionat o participatie calificata fara a tine seama de opozitia formulata de Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 26 alin.(2), este suspendat de drept.
(2) Pentru tinerea unei adunari generale a actionarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin.(3). »"

6. La articolul I, dupa punctul 344 se introduce un nou punct, pct. 34^5, cu urmatorul cuprins:
"34^5. Articolul 232 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art.232
(1) Persoanele care au achizitionat o participatie calificata fara a tine seama de opozitia formulata de Banca Nationala a Romaniei trebuie sa-si vanda, in termen de 3 luni de la data comunicarii opozitiei, actiunile aferente participatiei calificate astfel achizitionate. Daca dupa expirarea termenului, actiunile nu au fost vandute, Banca Nationala a Romaniei dispune institutiei de credit, persoana juridica romana, anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia detinatorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare.
(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul institutiei de credit, raspunde de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin.(1), si vanzarea actiunilor nou-emise.
(3) Daca din lipsa de cumparatori, vanzarea nu are loc sau se realizeaza numai o vanzare partiala a actiunilor nou-emise, institutia de credit procedeaza la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.
(4) Prevederile alin.(1)–(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor care nu s-au conformat obligatiei de notificare a achizitiei unei participatii calificate conform prevederilor art.25 alin.(1) si care, in termenul prevazut de Banca Nationala a Romaniei, nu furnizeaza acesteia informatiile si documentatia necesara evaluarii prevazute la art.26 alin.(1). In acest caz, Banca Nationala a Romaniei se poate opune achizitiei conform prevederilor art.26 alin.(2).»"

Art. II
Institutiile de credit care au incheiat contracte de munca cu persoanele desemnate sa exercite mandatul de director/membru al directoratului au la dispozitie 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi pentru indeplinirea formalitatilor necesare incetarii acestor contracte. In caz contrar, prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste contracte de munca inceteaza de drept la incheierea termenului de 6 luni.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale
Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
Ordin nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si fi
Ora in principalele capitale ale lumii
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, consolidata
Ordin nr. 3483/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
Ordin nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: