DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr 276/2009 privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13 iulie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"La articolului 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 2. – (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 50 lei - 6 lei;
b) intre 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste - 50 lei;
c) intre 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;
d) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;
e) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;
f) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.»"

2. La articolul I punctul 1, alineatul (1^1) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."

3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. La articolul 3, literele c) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) cereri pentru:
 • stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor – stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;
 • cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
 • cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;
 • cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.
  Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1);
  ............................................................................................................
  j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti – taxa se va calcula in conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti;»"

  4. La articolul I, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "3. Articolul 3^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 3^1. – (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
  (2) Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.
  (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.
  (4) Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.»"

  5. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 3^1 – 3^6, cu urmatorul cuprins:
  "3^1. Dupa articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu urmatorul cuprins:
  «Art. 3^2. – (1) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
  (2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.
  (3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.»
  3^2. La articolul 6, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare - 39 lei.»
  3^3. La articolul 6, litera d) se abroga.
  3^4. La articolul 8^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 8^1
  (1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).»
  3^5. La articolul 9, alineatele (1) - (5) si (7) se abroga.
  3^6. Articolul 17^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 17^1
  Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.»"

  6. La articolul I punctul 4, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 19
  Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal, debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei."

  7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 21^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Impotriva incheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii."

  8. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
  "7^1. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
  «f) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.»"

  9. La articolul I punctul 8, alineatul (2^1) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2^1) In cazul in care, pana la prima zi de infatisare, partile incheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie in intregime, iar in cazul in care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de infatisare, se restituie pana la jumatate din suma achitata, tinand seama de actele procesuale deja indeplinite."

  10. Dupa articolul II, se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:
  "Art. III
  Hotararile judecatoresti irevocabile se comunica partilor."


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
  Ordin nr. 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
  Legea 298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic. Lege nr. 298/2013
  OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordonanta de urgenta nr. 80/2013
  Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
  OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
  Legea 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege nr. 20/2012
  Ordin nr. 798/2010 privind modificarea Ordinului nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile
  HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
  Exemplu de urmat pentru Decanii Barourilor de avocati
  OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
  Legea nr. 71/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
  OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar. Ordonanta nr. 32/1995 consolidata 2009
  Ordin nr. 2530/2008 pentru modificarea si completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru s
  Ordin nr. 1494/2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
  Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
  Drept penal. Teste grila
  Tiganoaia Adrian-Catalin

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  80 useri online

  Useri autentificati: