DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 14 iulie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Forma si continutul documentelor de calatorie prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Afacerilor Externe."

2. La articolul I punctul 11, dupa alineatul (8) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Dupa dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente de calatorie vor putea fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, in conditiile prevazute la alin. (3)."

3. La articolul I punctul 13, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 17^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Pasaportul simplu temporar se elibereaza cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, in urmatoarele situatii:".

4. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 17^1 se abroga.

5. La articolul I punctul 13, alineatele (4) si (5) ale articolului 17^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se depun la autoritatile prevazute la art. 15 alin. (2), cu exceptia serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor. Prevederile art. 15 alin. (3)-(5) si (7), respectiv ale art. 17 se aplica, in mod corespunzator, si cu privire la cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare.
(5) Pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, in strainatate, suma stabilita potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Valabilitatea pasapoartelor simple temporare este de 12 luni."

7. La articolul I punctul 16, alineatul (6) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Titularii pasapoartelor simple, ai pasapoartelor simple electronice ori ai pasapoartelor simple temporare sau, dupa caz, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia de a preda pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice ori pasapoartele simple temporare la solicitarea autoritatilor competente prevazute la alin. (3)."

8. La articolul I punctul 24, alineatul (4) al articolului 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In vederea constatarii de catre organele politiei de frontiera a situatiei prevazute la alin. (2) lit. e), hotararea instantei prin care s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate se comunica Politiei de Frontiera Romana si Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor."

9. La articolul I punctul 25, alineatul (3) al articolului 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul solicitarii unui pasaport simplu sau a unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a carui raza teritoriala a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei. In situatiile prevazute la art. 15 alin. (3) si (4), cererile pentru eliberarea pasaportului simplu, respectiv a pasaportului simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple."

10. La articolul I punctul 27, alineatul (3) al articolului 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), instanta se pronunta, prin hotarare, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii autoritatilor competente si comunica hotararea persoanei, Directiei Generale de Pasapoarte, Politiei de Frontiera Romana si serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliul persoanei impotriva careia a fost dispusa masura."

11. La articolul III, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. III
(1) La data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor electronice, vor primi si vor solutiona atat cererile privind eliberarea pasapoartelor electronice, cat si a pasapoartelor simple temporare, potrivit competentelor.
(2) Autoritatile competente care, la data prevazuta la alin. (1), nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor electronice vor primi si vor solutiona in continuare cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple, dar nu mai tarziu de data de 1 noiembrie 2009.
(3) Pe masura dotarii cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor simple electronice, institutiile prefectului in subordinea carora functioneaza serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple procedeaza potrivit alin. (1), avand obligatia de a instiinta cetatenii si de a notifica Ministerul Administratiei si Internelor cu privire la eliberarea noilor documente de calatorie."

12. Dupa articolul III se introduce un nou articol, articolul III^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. III^1
Guvernul va stabili prin hotarare conditiile in care se vor prelua datele biometrice, precum si conditiile tehnice de preluare a acestor date, astfel incat acestea sa se realizeze cu respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative
Ordin 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016
OG 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Ordonanta 1/2016
Legea 295/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Legea 101/2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 101/2015
HG 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
OG 23/2014 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta nr. 23/2014
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
Legea 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 176/2013
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 16/2013 pentru aprobarea OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Lege 16/2013
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Divortul din strainatate
Legea 36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere. Lege nr. 36/2012
Drept procesual civil. Partea generala. Editia 5
Prof. univ. dr. Ligia Catuna

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: