DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 194/2009 pentru aprobarea OUG nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 1 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 3 martie 2008, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 16, articolul 175^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 175^1
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le are in administrare, datorate de contribuabili, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
(2) Cesiunea creanteior fiscale se face prin licitatie, selectie de oferte sau incredintare directa, dupa caz.
(3) Procedura de cesiune a creantelor fiscale este demarata la initiativa Agentiei Nationala de Administrare Fiscala sau a unitatilor sale subordonate si incepe prin transmiterea spre publicare a unui anunt de intentie.
(4) Publicarea anuntului de intentie nu creeaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala obligatia de a efectua respectiva cesiune de creanta.
(5) Intentia de_cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal. Incepand cu data eliberarii certificatului de atestare fiscala, orice piata efectuata de debitor sau in numele sau se considera a fi efectuata in contul obiigatiilor fiscale curente sau viitoare. In cazul in care nu se realizeaza procedura cesiunii creantelor fiscale, organul fiscal va proceda la stingerea creantelor fiscale cu sumele achitate in conditiile prezentului alineat, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din prezentul cod.
(6) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza, ale debitorilor prevazuti la alin. (1), la un pret care nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale, parcurgand urmatoarele etape:
a) se publica anuntul de participare la cesionarea creantelor fiscale prin licitatie publica cu strigare, la un pret ce nu va putea fi mai mic decat Valoarea creantelor fiscale astfel cum acestea sunt individuaiizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala;
b) in situatia in care exista un singur ofertant pentru care oferta a fost declarata calificata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate sa treaca la incredintarea directa, cu conditia ca pretul din oferta sa nu fie mai mic decat valoarea totala a creantelor fiscale. In situatia in care exista mai multe oferte declarate calificate este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa;
c) in cazul in care nu exista nicio oferta, licitatia in vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt in care pretul nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale plus 75% din valoarea creantelor fiscale accesorii;
d) in cazul in care nu exista nicio oferta, licitatia in vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt in care pretul nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale la care se adauga 50% din valoarea creantelor fiscale accesorii;
e) in cazul in care in cadrul etapei prevazute la lit. c) sau d) exista un singur ofertant, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate sa treaca la incredintarea directa, cu conditia ca pretul din oferta sa nu fie mai mic decat valoarea creantelor fiscale inscrisa in anunt. Daca exista mai multe oferte calificate, este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa;
f) daca nu se obtine pretul inscris in anunt, cesiunea creantelor fiscale va fi facuta la cel mai mare pret oferit, daca acesta depaseste valoarea creantelor fiscale principale.
(7) Distribuirea pretului cesiunii creantelor fiscale se face de organul fiscal competent, mai intai pe obligatiile fiscale principale si apoi, dupa caz, diferenta se va distribui pe obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii acestora.
(8) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile detinute de creditorul bugetar.
(9) Contractul de cesiune a creantelor incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fara a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii.
(10) Dupa realizarea cesiunii creantelor fiscale, acestea devin creante comerciale.
(11) Cesiunea creantelor fiscale nu poate fi facuta persoanelor afiliate cu debitorul cedat. Creantele fiscale cesionate in conditiile prezentului cod nu pot fi cesionate de catre cesionar catre debitorul cedat sau persoanelor afiliate cu debitorul cedat, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) In situatia in care ulterior realizarii cesiunii creantelor fiscale, potrivit prezentului cod, au fost incalcate prevederile alin. (11), cesionarul are obligatia de plata a diferentei dintre creanta fiscala totala cesionata si valoarea la care s-a realizat cesiunea. Aceasta diferenta se stabileste prin decizie intocmita de organul fiscal competent in administrarea cesionarului, dispozitiile art. 28 aplicandu-se in mod corespunzator.
(13) In situatia in care nu se realizeaza cesiunea de creanta, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 si 115 aplicandu-se in mod corespunzator.
(14) Procedura si conditiile de realizare a cesiunii creantelor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

2. La articolul I punctul 21, partea introductiva a alineatului (2^1) al articolului 220 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 3000 lei urmatoarele fapte:".


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
Legea 7/2014 pentru aprobarea OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statulu
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
Ordin nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completrea Procedurilor si modalitatilor de incasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate in baza Legii nr. 29/1994, cu modificarile ulterioare, precum si a tehnicilor de analiza si selectie a ofe
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013
Ordin nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenit
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 151/2011
OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperare
OUG 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale Romaniei. Ordonanta de Urgenta nr. 91/2010
OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de Urgenta 88/2010
OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 13/2010
Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Pachet LaZi fiscal
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 84.8 lei
72.08 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: