DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 189/2009 pentru aprobarea OUG nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inaltaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 2 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotatati capabili de performanta inalta"

2. La articolul I, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. I
Legea nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:"

3. La articolul I, inainte de punctul 1, care devine punctul 1^1, se introduce un nou punct, punctul 1, cu urmatorul cuprins:
"1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind educatia tinerilor capabili de performanta inalta"

4. La articolul I punctul 1, devenit punctul 1^1, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta lege creeaza cadrul juridic de organizare institutionala si de desfasurare a programelor de educatie diferentiata pentru tinerii capabili de performanta inalta."

5. La articolul I, dupa punctul 1^1 se introduc zece noi puncte, punctele 1^2-1^11, cu urmatorul cuprins:

"1^2. Articolul 2 se abroga

1^3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 3
Educatia diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta se poate realiza prin:
a) adaptarea obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, invatare si evaluare la posibilitatile aptitudinale, cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de invatare ale tinerilor capabili de performanta inalta;
b) educarea tinerilor capabili de performanta inalta in centre specializate, publica sau private, prin intermediul claselor specializate, al scolilor de weekend, al taberelor de instruire, al scolilor de vara si al programelor de invatamant la distanta sau prin alte forme.»

1^4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 4
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) tineri capabili de performanta inalta - tinerii identificati prin metode stiintifice ca avand realizari si/sau aptitudini potentiale in oricare dintre urmatoarele domenii, izolate sau in combinatie: capacitate intelectuala generala, aptitudini academice specifice, gandire productiva si creativa, abilitate in leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;
b) trasee curriculare diferentiate - curriculum si organizarea programului scolar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanta inalta.»

1^5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 5
(1) Identificarea tinerilor capabili de performanta inalta se realizeaza de echipe formate din specialisti in domeniu, psihologi, pedagogi, profesori si satisface exigentele de obiectivitate, fidelitate, validitate si fiabilitate.
(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activitati de pregatire cu tinerii selectati.»

1^6. Articolul 6 se abroga.

1^7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7
In procesul de identificare se utilizeaza profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini scolare, individuale si colective, de inteligenta, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activitatii si a rezultatelor scolare, precum si alte instrumente si procedee elaborate de specialisti»

1^8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 8
Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanta inalta proveniti din medii socioeconomice dezavantajate se adapteaza specificului lor si prin implicarea reprezentantilor comunitatii locale.»

1^9. Articolul 9 se abroga.

1^10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 10
Traseele curriculare diferentiate se structureaza in conformitate cu principiile generale ale curriculumului national, in functie de domeniul de manifestare a abilitatii si tinandu-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanta inalta.»

1^11. Articolele 11-14 se abroga.»

6. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2^1-2^5, cu urmatorul cuprins:
«2^1. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 16
Strategiile didactice se adapteaza formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanta inalta, contextului sociocultural, precum si profilului de personalitate si gradului de maturitate psihologica ale acestora.»

2^2. Articolul 17 se abroga.

2^3. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 18
(1) Evaluarea tinerilor capabili de performanta inalta se adapteaza in functie de traseele curriculare diferentiate, tinandu-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(2) La sfarsitul fiecarui an scolar, tinerii inclusi in program sunt evaluati de echipele prevazute la art. 5, in vederea mentinerii sau excluderii din programul de pregatire. »

2^4. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
«CAPITOLUL IV - Pregatirea personalului didactic implicat in instruirea tinerilor capabili de performanta inalta»

2^5. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 19.
Formarea cadrelor didactice necesare selectarii, instruirii si evaluarii anuale a tinerilor capabili de performanta inalta se face pe baza unor programe de pregatire specifice care vizeaza atat aplicarea de curriculum, cat si metodele de selectie si evaluare a tinerilor capabili de performanta inalta.»"

7. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1-3^3, cu urmatorul cuprins:
"3^1. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 21
Formarea continua certificata a cadrelor didactice include si programe de perfectionare in domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanta inalta.»

3^2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 22
Formarea altor categorii de specialisti, cum ar fi: psihologi, asistenti sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate in domeniul identificarii tinerilor capabili de performanta inalta, al consilierii, psihoterapiei si managementului personal al acestora.»

3^3. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 23
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii coordoneaza organizarea unor programe nationale de formare in domeniul educatiei tinerilor capabili de performanta inalta.»"

8. La articolul I punctul 4, titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V - Instruirea diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta"

9. La articolul I punctul 5, articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Instruirea diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta este coordonata metodologic de Centrul National de Instruire Diferentiata, organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(2) Centrul National de Instruire Diferentiata este infiintat in scopul identificarii, pregatirii, stimularii si valorificarii potentialului tinerilor capabili de performanta inalta."

10. La articolul I punctul 6, articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
In domeniul instruirii diferentiate a tinerilor capabili de performanta inalta, Centrul National de instruire Diferentiata are urmatoarele atributii:
a) elaborarea si aplicarea de strategii si politici pentru selectia, pregatirea, stimularea si sustinerea tinerilor si a cadrelor didactice in activitati de performanta inalta;
b) coordonarea realizarii de trasee curriculare diferentiate si a strategiilor didactice specifice educatiei tinerilor capabili de performanta inalta;
c) elaborarea de liste orientative de resurse informationale, in scopul aplicarii programelor de educatie diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta;
d) colaborarea cu institutiile de invatamant superior, cu departamentele de pregatire a personalului didactic, in vederea realizarii unor programe de pregatire a specialistilor in metodologiile de predare specifice educatiei tinerilor capabili de performanta inalta;
e) coordonarea metodologiea a activitatii centrelor de instruire diferentiata judetene/al municipiului Bucuresti;
f) pregatirea si promovarea unui suport informational privind educatia diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta si participarea la actiuni de informare referitoare la educatia diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta;
g) elaborarea regulamentelor de organizare si functionare a centrelor de instruire diferentiata judetene/al municipiului Bucuresti."

11. La articolul I punctul 7, articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti infiinteaza centre de instruire diferentiata judetene/al municipiului Bucuresti, conform unei metodologii elaborate de Centrul National de Instruire Diferentiata.
(2) La nivel judetean, instruirea diferentiata a tinerilor capabili de performanta inalta se realizeaza in microcentre de performanta, care functioneaza in unitati de invatamant care demonstreaza capacitatea de a desfasura astfel de actiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferentiata judetene/al municipiului Bucuresti, iar finantarea se face de la bugetul local.
(3) Metodologia de organizare si desfasurare a instruirii diferentiate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii."

12. La articolul I punctul 8, articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferentiata ale Centrului National de Instruire Diferentiata si ale inspectoratelor scolare judetene, respectiv ale Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
Legea 96/2014 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Lege nr. 96/2014
Ordin 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat ? 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale
OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Ordin 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2013
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
Legea 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 206/2013
Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
HG 1252/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Produse inovative in turismul national si international
Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: