DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 162/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 14 mai 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor"

2. Articolul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. I
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctul 17 al literei A se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«17. reasigurare - operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator;»

2. La articolul 2, punctul 23 al literei A se abroga.

3. La articolul 2, partea introductiva si punctele 25, 30, 35, 39 si 50 ale literei B se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«B. Definitii pentru asigurari si reasigurari
25. stat membru gazda - statul membru, altul decat statul de origine, in care asiguratorul sau reasiguratorul isi desfasoara activitatea;
30. interes de participare - drepturi in capitalul social al altor societati comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste societati, sunt destinate sa contribuie la activitatea societatii comerciale. Detinerea unei parti din capitalul social al unei alte societati comerciale se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj de 20%;
35. holding mixt de asigurare – o societate-mama, alta decat o societate de asigurare sau de reasigurare, decat o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o tara terta, decat un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numara printre filialele sale cel putin o societate de asigurare sau de reasigurare;
39. reasigurator – persoana juridica autorizata in conditiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, care desfasoara exclusiv activitate de reasigurare si/sau operatiuni legate de aceasta;
50. tranzactii intragrup - totalitatea tranzactiilor pe care o societate de asigurare si/sau reasigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii financiare ori o societate de administrare a investitiilor din cadrul unui conglomerat financiar le desfasoara direct sau indirect cu o alta societate din cadrul aceluiasi grup sau cu orice persoana fizica sau juridica ce are legaturi stranse cu societatile din cadrul grupului, in vederea indeplinirii obligatiilor sale, indiferent de natura acestora;»

4. La articolul 2, punctele 55 si 56 ale literei C se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«55. intermediari in asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare broker de asigurare, asistent in brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere in asigurari, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau inregistrat in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;
56. intermediar in reasigurari - persoana fizica sau juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi, denumita in continuare broker de reasigurare, care intermediaza, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, in principal, activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in reasigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;»

5. La articolul 2, dupa punctul 57^2 al literei C se introduce un nou punct, pct. 57^3, cu urmatorul cuprins:
«57^3. broker in asigurari/reasigurari – persoana fizica, atestata profesional in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi, si care isi desfasoara activitatea numai in baza unei relatii contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare;»

6. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Activitatea de reasigurare se grupeaza in:
a) reasigurari de viata;
b) reasigurari generale;
c) reasigurari de viata si generale, denumite reasigurari compozite.»

7. La articolul 5, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«b) autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sa desfasoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere in asigurari si/sau in reasigurari, dupa caz, si aproba orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare; prin documente se intelege statutul si/sau actul constitutiv al societatii, studiul de fezabilitate si, numai in cazul persoanelor semnificative, organigrama si/sau regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise in aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificarilor, inclusiv in cazul persoanelor mentionate la lit. d), se solicita in cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotararii ori deciziei privind modificarea documentelor sau a conditiilor;»

8. La articolul 5, litera b^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«b^1) aproba, pentru inregistrarea ca asigurator/reasigurator la Oficiul Registrului Comertului, fondatorii, actionarii directi si/sau indirecti, in baza prevederilor normelor emise in aplicarea prezentei legi;»

9. La articolul 5, dupa litera h^3) se introduce o noua litera, lit. h^4), cu urmatorul cuprins:
«h^4) infiinteaza si coordoneaza, Institutul de Management in Asigurari, constituit ca persoana juridica de drept privat, nonprofit;»

10. La articolul 5, litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«r) deschide si mentine Registrul asiguratorilor/reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, precum si Registrul actuarilor, ale caror forma si continut sunt stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi;»

11. La articolul 8, literele f) si h^2) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«f) aproba, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi, la asiguratorii/reasiguratorii autorizati, inclusiv la cei ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata bursiera, persoanele fizice sau juridice care doresc sa devina actionari semnificativi direct si/sau indirect, dupa caz, care doresc sa isi majoreze drepturile de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect, care doresc sa renunte la calitatea de actionar semnificativ direct sau indirect sau sa isi diminueze drepturile sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect, dupa ce a fost aprobata intentia acestora de a deveni actionari semnificativi, de a-si majora cota de participare, de renuntare la calitatea de actionar semnificativ sau de diminuare a cotei de participare;
h^2) stabileste/precizeaza alte obiective de interes si/sau instituie obligatii privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului de protectie a victimelor strazii si a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala;»

12. La articolul 10, dupa litera b) a alineatului (1) se introduce o noua litera, lit. b^1), cu urmatorul cuprins:
«b^1) contributia prevazuta la art. 5 lit. c);»

13. Titlul Capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«CAPITOLUL III Autorizarea asiguratorilor/reasiguratorilor»

14. La articolul 12, alineatul (4^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«4^3) Autoritatile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator, aflat in una dintre urmatoarele situatii:
a) este o filiala a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
b) este o filiala a unei societati de asigurare-mama a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
c) este controlat de aceeasi persoana fizica sau juridica de care este controlat un asigurator sau reasigurator in respectivul stat membru.»

15. La articolul 12, partea introductiva a alineatului (4^4) se modifica si va avea urnmatorul cuprins:
«(4^4) Autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator care se afla in una dintre urmatoarele situatii:»

16. La articolul 12, alineatul (4^6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4^6) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita autoritatilor competente in cauza orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui asigurator/reasigurator sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atat in vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cat si in ceea ce priveste evaluarea permanenta a modului de desfasurare a activitatii acelui asigurator/reasigurator, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.»

17. La articolul 121, alineatele (7), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de catre consiliul de administratie si/sau consiliul director si/sau consiliul de supraveghere, dupa caz, al asiguratorului sau reasiguratorului si nu poate fi membru al unui astfel de consiliu.
(9) Organul competent, dintre cele mentionate la alin. (7), este obligat sa numeasca un nou actuar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocarii actuarului precedent.
(10) In cazul in care organul competent incalca obligatia prevazuta la alin. (9), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor numeste, in termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la acelasi alineat, un actuar pentru o perioada de maximum 6 luni.»

18. La articolul 13, alineatele (2) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentatiei de catre solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.
(9) Un asigurator, reasigurator sau un intermediar in asigurare si/sau de reasigurare, Fondul de protectie a victimelor strazii sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala care solicita aprobarea pentru modificari la conditiile si documentele in baza carora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi in relatiile cu tertii va achita o taxa de aprobare, dupa caz, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.»

19. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 13^1
Prevederile art.13 se aplica intocmai si reasiguratorilor autorizati sa desfasoare activitate de reasigurare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.»

20. Titlul Capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«CAPITOLUL IV Activitatea asiguratorilor/reasiguratorilor»

21. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins: «(4^1) La majorarea capitalului social cu aport in numerar echivalent valuta se va utiliza cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii subscrierii sau a varsarii acestuia.»

22. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 18
( 1) Activele unui asigurator/reasigurator admise sa reprezinte rezervele tehnice brute trebuie sa fie localizate in Romania sau intr-un alt stat membru, pentru riscurile subscrise in Romania ori in alt stat membru.»

23. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, art. 21^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 21^1
Prevederile art. 20-21 se aplica si reasiguratorilor.»

24. La articolul 23, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 23
(1) Un asigurator/reasigurator poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu de asigurari/reasigurari, prin care o parte sau intreaga activitate de asigurare este transferata altui asigurator/reasigurator.
(4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conditiile legii, si in cazul in care asiguratorul/reasiguratorul fuzioneaza, se divizeaza, intra in procedura de redresare financiara, reorganizare sau lichidare, dupa caz.»

25. Dupa articolul 26^7 se introduce un nou articol, art. 26^8, cu urmatorul cuprins:
«Art. 26^8
Prevederile art. 26^1- 26^7 se aplica si reasiguratorilor.»

26. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 28
(1) Activele aferente fondului asigurarilor de viata vor garanta siguranta asiguratilor care au contracte de asigurari de viata si vor fi folosite numai in raport cu obligatiile aferente fondului asigurarilor de viata.»

27. Dupa articolul 28^1 se introduce un nou articol, art. 28^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 28^2
Prevederile art. 28^1 se aplica si reasiguratorilor.»

28. La articolul 33, alineatele (10) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(10) Toate persoanele numite in functia de administrator si/sau in conducerea executiva trebuie sa indeplineasca criteriile si conditiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(12) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea introduce cerere impotriva intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari prevazuti la alin. (11), pentru pornirea procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.»

29. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentatiei de catre solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.»

30. La articolul 381, alineatele (11) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(11) Controalele periodice si tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, daca este cazul, Consiliului director al Fondului, agentilor de asigurare sau de reasigurare si agentilor de asigurare subordonati, persoane juridice, cu 15 zile lucratoare inainte de data inceperii.
(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor si informarilor periodice sau anuale ori a reclamatiilor si sesizarilor inregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz.»

31. La articolul 39, literele c), i), j), k) si n) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) incalcarea, in orice mod, de catre asiguratori, reasiguratori, intermediari in asigurari si/sau in reasigurari, Fond sau de entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, a dispozitiilor art. 5 lit. b), b1), c), d), e), f), g), h), h1), h2), h3), i), j), l), l1) si m), ale art. 18, ale normelor emise in aplicarea prezentei legi, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte;
i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 44 alin. (2) si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;
j) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute la art. 27, 28, 281 si 282;
k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (4), (41), (6), (7) si (14), art. 34, art. 381 alin. (6), (12) si (14), precum si a normelor privind desfasurarea activitatii agentilor de asigurare, ale subagentilor si agentilor de asigurare subordonati;
n) desfasurarea de catre asiguratori sau reasiguratori a activitatii de asigurare, de reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizati, neavizati si/sau neinregistrati potrivit legii sau fara calificarea si pregatirea profesionala corespunzatoare;»

32. La articolul 39, dupa litera t) a alineatului (2) se introduce o noua litera, lit. u), cu urmatorul cuprins:
«u) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (81).»

33. La articolul 39, litera c) a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«c) amenda aplicabila: asiguratorilor/reasiguratorilor, de la 5.000 lei la 100.000 lei; intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, de la 2.500 lei la 50.000 lei; agentilor de asigurare, persoane fizice, subagentilor si agentilor de asigurare subordonati, persoane fizice, de la 500 lei la 1.000 lei; conducatorilor entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, de la 1.000 lei la 10.000 lei; membrilor consiliului de administratie si/sau directoratului si/sau ai consiliului de supraveghere, ai conducerii executive, ai conducatorilor activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, ai persoanelor desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, conducatorului sau, dupa caz, conducerii executive a intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice si membrilor Consiliului director al Fondului, de la 2.500 lei la 50.000 lei.»

34. La articolul 39, dupa litera c^1) a alineatului (3) se introduc doua noi litere, lit.c^2) si c^3), cu urmatorul cuprins:
«c^2) amenda aplicabila oricarei persoane care utilizeaza denumirile de asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, fara a avea autorizatie emisa sau fara a fi inregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de la 10.000 lei pana la 100.000 lei pentru persoanele juridice si de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice; c^3) interzicerea liberei alocari a activelor din Romania ale unui asigurator/reasigurator;»

35. La articolul 39, litera e) a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«e) retragerea autorizatiei asiguratorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, retragerea aprobarii pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare si dupa caz, retragerea avizului, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii, revocarea unui membru sau a intregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobarii acordate entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor, dispunerea catre asiguratori, reasiguratori si brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agentilor de asigurare subordonati sau a asistentilor in brokeraj din registrele speciale in care acestia au fost inregistrati, precum si retragerea aprobarii pentru entitatile si/sau persoanele mentionate la art. 5 lit. h^3).»

36. La articolul 39, alineatul (11) se abroga.

37. La articolul 43, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare autorizat sau inregistrat sau a persoanelor prevazute la art. 39 alin. (3) lit. c), dupa caz, intocmit ori emis de catre organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, conform legii, constituie titlu de creanta.»

3. Dupa articolul II se introduce un nou articol, art. III cu urmatorul cuprins:
"Art. III
In tot cuprinsul Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, termenul «autovehicul» se inlocuieste cu termenul «vehicul».

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
Teoria generala a dreptului. Editia 5
Popa Nicolae

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: