DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 58/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de razboi, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011. Lege nr. 58/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 27 martie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de razboi, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ACORD intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de razboi

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia, denumie in continuare parti contractante,
considerand ca militarii, inclusiv prizonierii de razboi, si persoanele civile care si-au pierdut viata din cauza evenimentelor din cele doua razboaie mondiale au dreptul la un loc demn de odihna vesnica,
respectand principiile si prevederile dreptului international umanitar referitor la tratamentul persoanelor decedate in timpul conflictelor armate, prevazute in Conventiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protectia victimelor de razboi si Protocolului aditional la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protectia victimelor conflictelor internationale armate (Protocolul I) din 8 iunie 1977,
au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1

In scopul prezentului acord, termenii enumerati mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) morminte de razboi inseamna locuri de inhumare a militarilor si victimelor civile, decedati in timpul conflictelor armate, in prizonierat sau ca urmare a acestora, inclusiv deportati, aflati in morminte individuale ori comune;
b) mormant de razboi romanesc este un loc aflat pe teritoriul Republicii Slovenia unde sunt inhumate victime romane de razboi;
c) mormant de razboi sloven este un loc aflat pe teritoriul Romaniei unde sunt inhumate victime slovene de razboi;
d) amenajarea mormintelor de razboi inseamna delimitarea locurilor de inhumare, instalarea sau restabilirea insemnelor comemorative, a monumentelor ori a altor constructii memoriale, precum si alte masuri necesare;
e) ingrijirea mormintelor de razboi inseamna asigurarea protejarii, intretinerii si mentinerii acestora intr-o stare demna, in conformitate cu acordurile internationale.


ARTICOLUL 2 - Protectia, ingrijirea si amenajarea mormintelor de razboi
(1) Partile contractante vor asigura protectia mormintelor de razboi, fiecare pe teritoriul statului sau, ingrijirea si tratarea lor demna.
(2) Fiecare parte contractanta se obliga ca la protectia si ingrijirea mormintelor de razboi existente, precum si al amenajarea celor nou-descoperite sa procedeze in concordanta cu legislatia statului sau si cu traditiile nationale, religioase si cu alte obiceiuri.
(3) In locurile unde se stabileste ca au fost inhumate victime de razboi romane in Republica Slovena, respectiv victime de razboi slovene in Romania, acest lucru se evidentiaza in mod corespunzator in limbile romana si slovena.

ARTICOLUL 3 - Forme de colaborare
(1) Partile contractante se vor informa reciproc, in scris, cu privire la existenta, amplasarea si starea mormintelor de razboi de la pct. b) si c) ale art. 1 al prezentului acord si isi vor transmite documentele corespunzatoare.
(2) Partile contractante se obliga sa faciliteze cercetari prin intermediul organelor competente, sa faca schimb de informatii privind mormintele de razboi si sa contribuie la culegerea datelor respective, in conformitate cu legislatia statului sau.
(3) Partile contractante se vor informa, in scris, despre mormintele de razboi nou-descoperite.
(4) Partile contractante se vor informa reciproc, imediat, cu privire la deteriorarile identificate la mormintele de razboi si despre masurile de indepartare a acestora si, dupa caz, vor lua masuri de reamenajare si prevenire a unor astfel de cazuri.
(5) Fiecare parte contractanta va facilita, in concordanta cu legislatia statului sau si cu ordinea publica, accesul la mormintele de razboi pe teritoriul statului sau cetatenilor statului celeilalte parti contractante.
(6) Fiecare parte contractanta asigura dreptul de verificare a starii mormintelor de razboi care se afla pe teritoriul statului sau.

ARTICOLUL 4 - Amplasarea mormintelor de razboi
(1) Fiecare parte contractanta asigura folosirea gratuita, pe o perioada de timp nedeterminata, a terenurilor pe care se afla mormintele de razboi ale statului celeilalte parti contractante.
(2) Din motive de utilitate publica poate fi schimbata destinatia terenului, caz in care partea contractanta interesata de schimbare va asigura un alt teren si va acoperi toate cheltuielile in legatura cu reinhumarea ramasitelor pamantesti si stramutarea mormintelor de razboi corespunzatoare.
(3) Alegerea unui teren si amenajarea noilor morminte de razboi se vor efectua cu acordul celeilalte parti contractante.
(4) Mormintele de razboi nou-descoperite se vor amenaja acolo unde sunt gasite ramasitele pamantesti. Daca acest lucru nu este posibil se vor aplica rpevederile alin. (3) al prezentului articol.

ARTICOLUL 5 - Stramutarea ramasitelor pamantesti
(1) Exhumarea ramasitelor pamantesti ale celor cazuti, in scopul reinhumarii sau predarii lor partii contractante interesate, se va face exclusiv la cererea acesteia, cu acordul celeilalte parti contractante. Cererea si raspunsul se transmit organelor responsabile cu aplicarea prezentului acord sau misiunilor diplomatice.
(2) Exhumarea ramasitelor pamantesti in conformitate cu alin. (1) al prezentului articol se va face de catre organizatii specializate imputernicite de partile contractante.
(3) Reprezentantii partilor contractante au dreptul de a fi prezenti la stramutarea ramasitelor pamantesti.
(4) Pentru fiecare exhumare si reinhumare care se desfasoara pe teritoriul aceluiasi stat se redacteaza un proces-verbal, in care vor fi indicate pozitia initiala a mormintelor si noul lor amplasament, datele personale ale celor inhumati, daca sunt cunoscute, inscrisurile de pe insemnele de capatai, precum si alte date sau obiecte de identificare; in acest sens se respecta drepturile persoanelor decedate si interesele legale ale rudelor cunoscute ale acestora, in conformitate cu prezentul acord, precum si cu alte acorduri internationale, la care ambele parti contractante sunt parte.
(5) In cazul descoperirii unor ramasite pamantesti ale unor victime de razboi apartinand unui stat tert, partea contractanta pe teritoriul statului careia se efectueaza exhumarea notifica acest lucru statului tert.

ARTICOLUL 6 - Cheltuieli
(1) Cheltuielile de amenajare si ingrijire a mormintelor de razboi romane vor fi acoperite de catre Guvernul Republicii Slovenia.
(2) Cheltuielile de amenajare si ingrijire a mormintelor de razboi slovene vor fi acoperite de catre Guvernul Romaniei.
(3) Fiecare parte contractanta poate, pe cont propriu, cu acordul celeilalte parti contractante, sa amenajeze si sa ingrijeasca mormintele de razboi aflate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
(4) Cheltuielile legate de stramutarea ramasitelor pamantesti le suporta partea contractanta interesata.

ARTICOLUL 7 - Aplicarea acordului
(1) De aplicarea prezentului acord, din partea slovena, se ocupa ministerul abilitat in problematica mormintelor de razboi.
(2) De aplicarea prezentului acord, din partea romana, se ocupa Oficiul National pentru Cultul Eroilor.
(3) Partile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatica, asupra organelor responsabile de aplicarea acordului.
(4) Eventualele litigii decurgand din aplicarea si interpretarea prezentului acord vor fi solutionate de partile contractante prin negocieri.

ARTICOLUL 8 - Dispozitii finale
(1) Prezentul acord intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc, pe cale diplomatica, indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord.
(2) Prezentul acord poate fi modificat sau completat de catre cele doua parti contractante de comun acord. Modificarile sau completarile se propun in forma scrisa, pe cale diplomatica, si intra in vigoare in conformitate cu prevederile alin. (1) al prezentului articol.
(3) Prezentul acord se incheie pentru o perioada nedeterminata.
(4) Fiecare parte contractanta poate denunta prezentul acord, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante. Prezentul acord isi inceteaza valabilitatea la 6 luni de la data primirii respectivei notificari.


Semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011, in doua exemplare originale, in limbile romana si slovena, ambele texe fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Romaniei, Dana Constantinescu
Pentru Guvernul Republicii Slovenia, Anja Kopac MrakMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
OUG 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de
Legea 112/2013 pentru aprobarea OG 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completearea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizaea documentelor de calatorie acord
Legea 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
OG 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor d
Legea 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completatea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi
HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene
Legea 58/2011 privind modificarea art. 8 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994. Lege nr. 58/2011
Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011
OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi. Ordonanta nr. 8/2011
Legea 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Lege nr. 24/2010
Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi. Legea 355/2009
Ordin nr. 127/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calitatii de veteran de razboi de catre Ministerul Apararii
Lege nr. 205/2008 pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, legea nr. 303/2007
Contractul de concesiune
C#259t#259lina Georgeta Dinu

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
35 useri online

Useri autentificati: