DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 27 martie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ACORD intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova


Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, denumite in continuare parti contractante,
considerand ca militarii romani, inclusiv cei care au fost luati prizonieri, si alte persoane romane care au fost ucise sau au murit, atat in timpul celor doua razboaie mondiale, cat si in perioada postbelica, si care au fost inhumate pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul la locuri de odihna vesnica demne, care, in conformitate cu Conventiile de la Geneva din 12 august 1949 cu rpivire la victimele de razboi, Protocoalele aditionale din 8 iunie 1977 si alte norme de drept international, trebuie infiintate si intretinute in mod corespunzator,
au convenit asupra urmatoarelor:

Articolul 1 - Definitii

In conofrmitate cu prezentul acord, termenii enumerati mai jos au urmatorul inteles:
a) militari romani cazuti in lupta cetateni romani care au facut parte din Fortele Armate ale Romaniei care au fost ucisi, au murit si au fost inhumati pe teritoriul Republicii Moldova in timpul actiunilor de razboi, in prizonierat sau ca urmare a acestora, precum si in perioada postbelica;
b) victime civile romane ale razboiului cetateni care sunt, conform legislatiei Romaniei, asimilati militarilor romani, cazuti in lupta si care au fost ucisi, au murit si au fost inhumati pe teritoriul Republicii Moldova ca urmare a razboaielor, inclusiv deportati;
c) morminte de razboi romanesti locuri de inhumare a militarilor romani cazuti in lupta si a victimelor civile romane ale razboiului, inclusiv morminte individuale si morminte comune, cimitire ori parti din cimitire, precum si monumente sau alte constructii cu caracter memorial ori comemorative, aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
d) amenajarea mormintelor de razboi delimitarea locurilor de inhumare, inclusiv a celor disparute si nou-descoperite, instalarea si restabilirea insemnelor comemorative, a insemnelor de capatai, a monumentelor sau altor constructii memoriale, precum si alte masuri necesare;
e) intretinerea si ingrijirea mormintelor de razboi asigurarea protejarii si conservarii locurilor de inhumare de razboi, precum si efectuarea reparatiilor necesare.


Articolul 2 - Domenii de colaborare
1. Guvernul Republicii Moldova garanteaza protejarea mormintelor de razboi romanesti si dreptul la odihna vesnica al militarilor romani cazuti in lupta si al victimelor civile romane ale razboiului.
2. Guvernul Romaniei este indreptatit sa amenajeze, pe cont propriu, mormintele de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova.
3. Partile contractante se vor informa reciproc cu privire la actiunile neconforme normelor de drept fata de mormintele de razboi si vor lua masuri in vederea readucerii acestora intr-o stare corespunzatoare si prevenirii, pe viitor, a unor astfel de actiuni.
4. Partile contractante vor colabora pentru descoperirea locurilor de inhumare dezafectate, precum si pentru obtinerea informatiilor privind listele mormintelor de razboi si a datelor de identificare a militarilor romani, a victimelor civile ale razboiului inhumate pe teritoriul Republicii Moldova si a militarilor si victimelor civile ale razboiului originare de pe teritoriul actual al Republicii Moldova si inhumate pe teritoriul Romaniei, in vederea schimbului reciproc de informatii.

Articolul 3 - Amplasarea mormintelor de razboi
1. Guvernul Republicii Moldova va pune la dispozitia Guvernului Romaniei, pentru folosinta gratuita si pe o perioada nelimitata, suprafetele de teren pe care sunt sau au fost amplasate mormintele militarilor romani. Utilizarea respectielor parcele pentru amenajarea mormintelor de razboi nu afecteaza drepturile de proprietate asupra terenurilor utilizate in acest scop.
2. In cazul in care parcela de teren pusa la dispozitie in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol va fi necesara autoritatilor Republicii Moldova pentru un scop de utilitate publica, Guvernul Republicii Moldova va pune la dispozitia Guvernului Romaniei o noua parcela de teren si isi asuma cheltuielile de exhumare si reinhumare a ramasitelor pamantesti, inclusiv pe cele pentru mutarea monumentelor comemorative si amenajarea noului loc de inhumare.
3. Alegerea noii parcele de teren, mutarea si reinhumarea ramasitelor pamantesti se vor efectua cu acordul ambelor parti contractante.
4. Amenajarea noilor morminte de razboi romanesti din Republica Moldova si reconstructia celor dezafectate se vor face pe locul in care se afla ramasitele pamantesti sau, daca acest lucru nu este posibil, in alte locuri demne de memoria celor disparuti. Aceste locuri vor fi stabilite prin acordul partilor contractante.
5. Daca prin intelegerea partilor contractante terenurile pe care au fost amplasate morminte de razboi romanesti inceteaza a mai fi folosite potrivit scopului prevazut, aceasta modificare va avea pentru Guvernul Romaniei drept consecinta pierderea dreptului utilizarii lui.

Articolul 4 - Exhumarea si reinhumarea ramasitelor pamantesti
1. Exhumarea ramasitelor pamantesti in scopul reinhumarii sau predarii catre Guvernul Romaniei se va face exclusiv la cererea acestuia, cu acordul Guvernului Republicii Moldova, solicitarea si raspunsul fiind transmise in scris.
2. In cazul existentei unei hotarari de exhumare, reinhumare sau predare a ramasitelor pamantesti, in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, partile contractante vor conveni asupra procedurii referitoare la organizarea exhumarii, reinhumarii si predarii ramasitelor pamantesti catre partea contractanta romana.
3. Pentru fostele locuri de inhumare de razboi romanesti de pe teritoriul Republicii Moldova, desfiintate prin modificarea in timp a infrastructurii si unde exhumarea ramasitelor pamantesti nu mai poate avea lor, Guvernul Republicii Moldova va permite partii romane ridicarea in acel loc a unui insemn comemorativ corespunzator. In acest scop, Guvernul Republici Moldova va pune la dispozitie terenul adecvat.

Articolul 5 - asigurarea financiara si materiala
1. Cheltuielile pentru amenajarea, intretinerea si ingrijirea mormintelor de razboi de pe teritoriul Republicii Moldova se suporta de catre partea romana.
2. la realizarea lucrarilor ce rezulta din aplicarea prezentului acord, Partea romana apeleaza, In masura posibilitatilor, la forta de munca si materialele locale, in conditiile liberei concurente.
3. Partea romana poate introduce in Republica Moldova cu dreptul de a le scoate ulterior utilaje, mijloace de transport, materiale si accesorii necesare efectuarii lucrarilor mentionate in prezentul acOrd.
4. Pentru efectuarea procedurilor vamale, in aceste cazuri, se va proceda asTfel:
a) utilajele si mijloacele de transport introduse temporar in Republica Moldova vor fi admise fara plata taxelor vamale, cu conditia de a fi retrase din tara dupa incheierea lucrarilor;
b) materialele si accesoriile destinate amenajarii, intretinerii sau ingrijirii mormintelor de razboi (insemnele de capatai, placile comemorative, troitele, insemnele comemorative etc.) vor fi scutite de taxe de introducere in tara (taxe vamale, taxe pe valoarea adaugata si alte categorii de obligatii catre stat) daca, in afara declaratiei vamale de rigoare, se vor prezenta autoritatilor din Republica Moldova:
- o lista a marfurilor introduse in tara;
- un angajament, semnat de o persoana imputernicita in acest scop, cuprinzand asigurarea ca materialele si accesoriile mentionate urmeaza a fi utilizate exclusiv in scopurile prevazute in prezentul acord.

Articolul 6 - Modalitati de aplicare a acordului
1. Guvernul Romaniei insarcineaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, denumit in continuare Oficiul, cu efectuarea tehnica a sarcinilor ce revin partii contractante romane din prezentul acord.
2. Guvernul Republicii Moldova insarcineaza Ministerul Apararii cu efectuarea tehnica a sarcinilor ce revin partii contractante moldovene din prezentul acord.
3. Oficiul isi asuma responsabilitatea ca, in cazul lucrarilor de constructie, sa respecte toate normele sanitar-igienice, medicale, tehnice si juridice prevazute de legislatia Republicii Moldova.
4. In cursul aplicarii prezentului acord, partile contractante vor respecta legislatia in vigoare a statului pe teritoriul caruia se afla mormintele si vor tine cont de traditiile religioase si de alte traditii locale.
5. La solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Guvernul Romaniei garanteaza aceleasi drepturi si avantaje oferite de Guvernul Republicii Moldova Guvernului Romaniei, prevazute de prezentul acord, cu respectarea obligatiilor asumate prin alte acorduri internationale la care Romania este parte.
6. Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu va aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor contractante izvorate din alte acorduri internationale, bilaterale sau multilaterale, la care acestea sunt parti.

Articolul 7 - Dispozitii finale
1. Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
2. Prezentul acord poate fi amendat prin consimtamantul partilor contractante. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Prezentul acord se incheie pentru o perioada nedeterminata. Fiecare parte contractanta poate denunta prezentul acord, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante pe cale diplomatica. Prezentul acord isi inceteaza valabilitatea dupa o perioada de 6 luni de la data primirii unei astfel de note.


Semnat la Iasi, la 3 martie 2012, in doua exemplare originale.

Pentru Guvernul Romaniei, Gabriel Oprea
Pentru Guvernul Republicii Moldova, Vitalie MarinutaMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
OUG 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 2 din 12 iulie 2015
HG 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014. Hotarare 51
HG 505/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chisinau la 31 martie 2014
HG 367/2014 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in domeniul dezvoltarii, semnat la Bucuresti la 28 august 2013. Hotararea 367/2014
OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
HG 945/2012 pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii
Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
Legea 104/2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei si Guvern
HG 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Bucuresti a 13 noiembrie 2009. Hotarare nr. 218/2010
HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
Legea 10/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009
HG nr. 638/2009 pentru aprobarea preluarii de catre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei a presedintiei Initiativei South Caucasus and Moldova Clearing House (SCMCH), in cursul anului 2009
Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Gherghina Simona,Gherghina Simona

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: