DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Lege nr.40/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 9 martie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se constituie si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, avand ca obiect de Activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor."

2. La articolul 20 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si servicii de consultanta in domeniu;".

3. La articolul 20 alineatul (6), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori se intelege:".

4. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III - Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special"

5. La articolul 25, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, se asigura cu mijloace de transport anume destinate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile Legii.
................................................................................................
(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi."

6. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) De regula, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectueaza pe timp de zi."

7. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevazute la art. 25, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza, alarmare, monitorizare, localizare si supraveghere, destinate sa asigure securitatea persoanelor insotitoare, a bunurilor, a valorilor si produselor speciale transportate, si se echipeaza cu tehnica de comunicatii radio pe frecventele aprobate conform legii.
(2) in cazul transporturilor bunurilor si valorilor constand in valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta sau al celor cu caracter special prevazute la art. 25 alin. (2), conducatorul unitatii asigura cel putin un echipaj de insotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.
(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligatia monitorizarii permanente a derularii transporturilor si sesizarii de urgenta a politiei in caz de pericol.
(4) Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport prevazute la art. 25 alin. (1) si (2), pentru protectia personalului insotitor si a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

8. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizeaza de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori de inspectoratul de politie judetean pe raza caruia se afla obiectivul, sub aspectul respectarii cerintelor minime de securitate impotriva efractiei.
(3) Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie rezistente la efractie, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit, in conformitate cu cerintele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietOri.
(5) In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare, butoane si pedale de panica, control de acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei se avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizarii politiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerintelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

9. Articolele 29 si 31 se abroga.

10. La articolul 34, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei, numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, prelungita la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile.
..................................................................................................
(3) Conducatorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1) se avizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza carora/careia societatea isi are sediul, respectiv persoana fizica, domiciliul."

11. La articolul 34, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele licentiate sau autorizate intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot desfasura activitatile prevazute la alin. (1) si (3) dupa notificarea Inspectoratului General al Politiei Romane."

12. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat in conditiile prevazute la art. 41 si a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic, sunt obligati sa solicite si avizul Serviciului Roman de Informatii, pentru personalul angajat in vederea executarii serviciului de paza.
(3) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durata determinata persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39 lit. a)c), dar nu mai mult de 3 luni si doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesara pentru finalizarea procedurilor de angajare si de obtinere a atestatului profesional."

13. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul sau resedinta, dupa absolvirea cursurilor de calificare profesionala de baza si promovarea examenului, pe baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 39 lit. a)c).
(2) ATestatul eliberat potrivit alin. (1) acorda dreptul persoanei detinatoare de a practica ocupatia de baza in domeniul reglementat de prezenta lege.
(3) Ocupatiile care fac obiectul activitatilor de paza, tipul de formare profesionala necesar pentru practicarea acestor ocupatii si modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, atestatul se poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta, persoanelor care cunosc limba romana, scris si vorbit.
(5) Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala persoanele care detin un certificat de competente profesionale, dobandit potrivit legii, si care fac dovada ca au avut calitatea de politist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioada de cel putin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar."

14. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41^1
(1) Formarea profesionala a personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se realizeaza prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.
(2) Furnizorul de formare profesionala are obligatia de a aproba inscrierea la cursurile de calificare profesionala doar a persoanelor care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 39 lit. a)c).
(3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesionala se sustine in fata unei comisii constituite potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Din comisie trebuie sa faca parte si un reprezentant al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al inspectoratului de politie judetean in raza caruia furnizorul de formare profesionala isi are sediul.
(4) Tematica programelor de formare profesionala se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

15. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai dupa avizarea, dupa caz, de catre politie sau jandarmerie a planului de paza/protectie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri si valori speciale sau a produselor cu caracter special."

16. La articolul 55, literele e) si g) se abroga.

17. La articolul 56, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transportului produselor cu caracter special, stabilite prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile prezentei legi;
...............................................................................................
e) organizeaza cursuri de calificare, in conditiile legii;".

18. La articolul 60, literele b), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) neluarea masurilor prevazute la art. 25 si la art. 27 alin. (1)(3);
..............................................................................................
g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 40, art. 41^1 alin. (2) si art. 42;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarma impotriva efractiei sau de componente ale acestora, cu incalcarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), precum si nerespectarea prevederilor art. 30;".

19. La articolul 61, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, contraventia prevazuta la lit. e)."

20. La articolul 61 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice."

21. La articolul 63 alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
(1) Masura retragerii atestatului personalului de paza sau garzii de corp revine Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, inspectoratului de politie judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul ori resedinta si se ia in mod obligatoriu in urmatoarele situatii:
a) persoana a savarsit o infractiune in legatura cu serviciul sau o infractiune cu intentie;".

22. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Masura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se dispune de catre unitatea din care face parte agentul constatator, comunicandu-se acest lucru de indata angajatorului si persoanei sanctionate."

23. La articolul 63, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Cererea de reprimire a atestatului se poate face dupa un an de la luarea masurii, cu exceptia situatiei in care instanta de judecata constata nevinovatia persoanei."

24. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului."

Art. II
Hotararea Guvernului prevazuta la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, se adopta in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Prezenta lege a fost adoptata cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE din 22 iunie 1998 a Parlamentului European si a Consiliului privind procedura pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L204 din 21 iulie 1998.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
Legea 14/2015 pentru aprobarea OUG 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie. Lege nr. 14/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
OG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta nr. 22/2014
Legea 103/2014 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Lege nr. 103/2014
HG 471/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata. Lege nr. 333/2003 republicata 2014
Legea 259/2010 legea sigurantei digurilor. Lege nr. 259/2010
Ordin 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014
Dreptul mediului. Editia 4
Dutu Andrei,Dutu Mircea

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: