DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 5 octombrie 2010

[text in curs de consolidare cu cele doua prevederi de mai jos]
Modificata prin:
 • OUG 39/2011
 • OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Sectiunea 1 - Scop. Principii


  Art. 1
  Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz.

  Art. 2
  Scopul prezentei legi il constituie reglementarea initierii si realizarii de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrari publice in diverse sectoare de activitate, cu finantari private.

  Art. 3
  (1) Principiile de baza ale parteneriatului publicprivat sunt:
  a) nediscriminarea — asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de nationalitate sau cetatenie, sa poata participa la procedura de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat publicprivat si sa aiba sansa de a deveni contractant;
  b) tratamentul egal — stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de incheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti investitorii privati, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a participa la procedura de selectie si de a deveni contractant;
  c) transparenta — aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurilor de incheiere a contractului de parteneriat public-privat;
  d) proportionalitatea — asigurarea corelatiei juste intre scopul urmarit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat si cerintele solicitate, in sensul existentei echilibrului intre obiectivul urmarit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat si cerintele reale, intre cerintele reale si conditiile impuse investitorului privat, precum si intre criteriile de selectie si clauzele contractuale;
  e) eficienta utilizarii fondurilor — aplicarea procedurilor de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat si utilizarea de criterii trebuie sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii rezultatului urmarit, luand in considerare si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social si in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile;
  f) asumarea raspunderii — determinarea clara a sarcinilor, responsabilitatilor partilor implicate in procesul de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii, independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.
  (2) Proiectul de parteneriat public-privat are in vedere urmatoarele:
  a) cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat;
  b) modul de finantare a proiectului de parteneriat publicprivat este privat;
  c) in cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanta si de a pune in aplicare obiectivele de interes public, precum si de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;
  d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face in mod proportional si echitabil intre partenerul public si cel privat.

  Art. 3^1
  (1) Investitorii privati care, in temeiul legislatiei statului membru in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze serviciul in cauza nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei romane, sunt obligati sa fie persoane juridice. Persoanele juridice pot fi obligate sa indice, in cadrul ofertelor sau scrisorilor de intentie, numele si calificarile profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestatiei in cauza.
  (2) Orice investitor privat are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de investitori privati, la procedura de selectie. Pentru depunerea unei oferte sau a unei scrisori de intentie, partenerii publici nu pot impune ca grupurile de investitori privati sa aiba o anumita forma juridica, dar grupul selectat va fi obligat sa dobandeasca o anumita forma juridica in cazul in care i s-a atribuit contractul, in masura in care aceasta transformare este necesara in scopul bunei executari a contractului.

  Art. 3^2
  In scopul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat de catre partenerii publici, statul roman in relatiile lui cu alte state membre aplica in relatiile lor conditii la fel de favorabile precum cele pe care le aplica operatorilor economici/investitorilor privati din tarile terte in temeiul acordului privind contractele de achizitii publice incheiat in cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. In acest scop, statul roman se consulta cu privire la masurile pe care urmeaza sa le ia in scopul punerii in aplicare a acordului, in cadrul Comitetului consultativ pentru achizitii publice constituit in temeiul art. 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a Comitetului consultativ pentru achizitiile publice de lucrari.

  Art. 3^3
  Fara a aduce atingere dispozitiilor prezentei legi, in special celor privind obligatiile in materie de publicitate a contractelor atribuite si de informare in legatura cu investitorii privati, si in conformitate cu cadrul legal in materie, acesta din urma nu divulga informatiile comunicate de investitorii privati cu titlu confidential; respectivele informatii cuprind in special secrete tehnice sau comerciale si aspectele confidentiale ale ofertelor/scrisorilor de intentie.”

  Sectiunea 2 - Definitii


  Art. 4
  In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) bun public — bunul care apartine domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, sau un bun ce apartine domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) lucrare publica — investitia care se finanteaza din fonduri private in vederea realizarii unui bun sau serviciu public;
  c) serviciu public — totalitatea actiunilor si activitatilor prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general sau local ale colectivitatilor;
  d) proiect public-privat — proiectul care se realizeaza in intregime sau partial cu resurse financiare proprii sau atrase de catre investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, in urma caruia va rezulta un bun sau un serviciu public;
  e) e) investitor privat — orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie si este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, cu precizarea situatiei prevazute la art. 3^1 alin. (1), si care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrari — cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata bunuri, servicii si/sau executie de lucrari;
  f) companie de proiect — societatea comerciala rezidenta in Romania, avand ca asociati sau actionari atat partenerul public, cat si pe cel privat, care sunt reprezentati in mod proportional in functie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura;
  g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect — actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale investitorului pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata;
  h) autoritate publica centrala — Guvernul Romaniei, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autoritati ori institutii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;
  i) autoritate publica locala — organismul de decizie publica constituit si functionand, dupa caz, la nivelul judetului, municipiului, orasului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local;
  j) autoritate publica — orice autoritate publica centrala sau autoritate publica locala, asa cum au fost definite in prezenta lege;
  k) acord de proiect — actul juridic, premergator contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, incheiat intre partenerul public si investitor in vederea pregatirii contractului de parteneriat public-privat;
  l) anunt de intentie pentru parteneriat public-privat — documentul formal publicat de partenerul public in vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat;
  m) document atasat anuntului de intentie sau document atasat — documentul intocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesati descrierea proiectului avut in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate si criteriile de selectie a investitorilor, precum si modalitatea de selectie a investitorilor interesati;
  n) finantatorul proiectului public-privat — persoana fizica sau juridica care pune la dispozitia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participarii acestora la realizarea proiectului public-privat;
  o) nonactive — active inregistrate numai in evidenta companiei de proiect, care, chiar daca provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat publicprivat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidentiate in bilantul contabil al acestuia;
  p) incheierea contractului — procedura administrativa de intrare in vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare si parafare;
  q) durata determinata — perioada negociata, in care se deruleaza contractul parteneriatului public-privat si care asigura investitorului privat recuperarea finantarii.
  s)valoarea estimata a contractului de parteneriat publicprivat
  — suma valorii aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect.
  t) contractele de parteneriat public-privat de lucrari — contractele de parteneriat care au ca obiect fie executia, fie atat proiectarea, cat si executia unor lucrari referitoare la una dintre activitatile mentionate la anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrari care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. O «lucrare» este rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructie sau de lucrari publice, destinata sa indeplineasca ea insasi o functie economica sau tehnica;
  t) contractele de parteneriat public-privat de bunuri — contractele de parteneriat, altele decat cele prevazute la lit. t), care au ca obiect furnizarea de bunuri care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri si care acopera, in mod accesoriu, lucrari de montaj si de instalare este considerat «contract de parteneriat public-privat de bunuri»;
  u) contractele de parteneriat public-privat de servicii — contractele de parteneriat, altele decat contractele specificate la lit. t) si t), care au ca obiect prestarea de servicii prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atat bunuri, cat si servicii prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerat «contract de parteneriat public-privat de servicii», in cazul in care valoarea serviciilor in cauza este mai mare decat valoarea bunurilor cuprinse in contract. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii in intelesul anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care cuprinde numai incidental activitati in intelesul anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii
  (2) In sensul art. 11 lit. h), se intelege:
  a) retea publica de telecomunicatii — infrastructura publica de telecomunicatii care permite trimiterea de semnale intre puncte terminus definite ale retelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
  b) punct terminus al retelei — ansamblul de conexiuni fizice si specificatii tehnice de acces care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si sunt necesare pentru a avea acces la respectiva retea publica si pentru a comunica in mod eficient prin intermediul sau;
  c) servicii publice de telecomunicatii — serviciile de telecomunicatii furnizate de una sau mai multe entitati de telecomunicatii desemnate in mod special de statul membru;
  d) servicii de telecomunicatii — serviciile care constau, integral sau partial, in transmisia si transmiterea de semnale in reteaua publica de telecomunicatii prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii

  Art. 4^1
  Contractele de parteneriat public-privat de lucrari, de bunuri si de servicii includ si contractele care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica: gaze, energie termica si electrica, apa, transport, servicii postale, explorarea sau extractia de petrol, gaze, carbune sau alti combustibili solizi, precum si porturile sau aeroporturile

  Sectiunea 3 - Tipuri de activitati in proiectele de parteneriat public-privat


  Art. 5
  In sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin urmatoarele tipuri de contracte:
  a) contracte de lucrari;
  b) contracte de bunuri;
  c) contracte de servicii.

  Art. 5^2
  (1) In ceea ce priveste gazele si energia termica, prezenta lege se aplica urmatoarelor activitati relevante:
  a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de gaze sau energie termica;
  b) alimentarea cu gaze sau energie termica a unor asemenea retele.
  (2) Alimentarea cu gaze sau energie termica a retelelor care furnizeaza un serviciu public, de catre un partener public, nu se considera activitate relevanta in sensul alin. (1), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) producerea de gaze sau energie termica de catre partenerul public este consecinta inevitabila a desfasurarii unei activitati, alta decat cele mentionate la alin. (1) sau (3) ori la art. 5^3—5^6;
  b) alimentarea retelei publice este destinata doar exploatarii economice a unei asemenea productii si reprezinta maximum 20% din cifra de afaceri a entitatii, avand in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.
  (3) In ceea ce priveste energia electrica, prezenta lege se aplica urmatoarelor activitati relevante:
  a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii unui serviciu public in domeniul producerii, transportului sau distributiei energiei electrice;
  b) alimentarii cu energie electrica a unor asemenea retele.
  (4) Alimentarea cu energie electrica a retelelor care furnizeaza un serviciu public, de catre un partener public, nu se considera o activitate relevanta in sensul alin. (3), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) producerea de energie electrica de catre partenerul public are loc deoarece consumul sau este necesar pentru desfasurarea unei activitati, alta decat cele mentionate la alin. (1)—(3) sau la art. 5^3—5^6;
  b) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public si nu a depasit 30% din productia totala de energie a entitatii, avand in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

  Art. 5^3
  (1) Prezenta lege se aplica urmatoarelor activitati relevante:
  a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii unui serviciu public in domeniul producerii, transportului sau distributiei de apa potabila;
  b) alimentarea cu apa potabila a unor asemenea retele.
  (2) Prezenta lege se aplica si contractelor de parteneriat public-privat atribuite de parteneri publici care desfasoara o activitate mentionata la alin. (1) si care:
  a) se refera la proiecte de inginerie hidraulica, irigatii sau drenare, cu conditia ca volumul de apa destinat aprovizionarii cu apa potabila sa reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte sau instalatii de irigare ori drenare;
  b) au legatura cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
  (3) Alimentarea cu apa potabila a retelelor care furnizeaza un serviciu public, de catre un partener public, nu se considera o activitate relevanta in sensul alin. (1), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) producerea de apa potabila de catre partenerul public se efectueaza deoarece consumul sau este necesar pentru desfasurarea unei activitati, alta decat cele mentionate la art. 5^2—5^6;
  b) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public si nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila a partenerului public, avand in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

  Art. 5^4
  (1) Prezenta lege se aplica activitatilor relevante privind punerea la dispozitie sau exploatarea retelelor destinate sa furnizeze un serviciu public in domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz ori prin cablu. In ceea ce priveste serviciile de transport, se considera ca o retea exista in cazul in care serviciul este oferit in conditii de functionare stabilite de o autoritate competenta, cum ar fi conditiile privind rutele ce urmeaza sa fie deservite, privind capacitatea de transport disponibila sau frecventa serviciului.
  (2) Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alti investitori privati au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii ca si partenerii publici.

  Art. 5^5
  (1) Prezenta lege se aplica activitatilor privind prestarea urmatoarelor servicii:
  a) servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale — corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala — indiferent de greutate;
  b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preceda si urmeaza expedierii;
  c) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
  d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;
  e) servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. XVII A si la art. 24 lit. c) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, si care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente postale;
  f) servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale.
  (2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)—f) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.
  (3) In sensul prevederilor alin. (2), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei se stabileste de catre Comisia Europeana pe baza unei notificari/cereri formulate in acest sens de partenerul public interesat, care va cuprinde toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente in legatura cu situatia existenta.
  (4) Procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea notificarii/cererii prevazute la alin. (3) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

  Art. 5^6
  Prezenta lege se aplica activitatilor relevante referitoare la exploatarea unei regiuni geografice in scopul:
  a) explorarii sau extractiei de petrol, gaze, carbune sau alti combustibili solizi;
  b) punerii la dispozitia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor si a porturilor maritime sau fluviale ori a altor terminale de transport.”

  Art. 6
  (1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat ii sunt transferate obligatii ale partenerului public, cum ar fi:
  a) proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic;
  b) constructia;
  c) dezvoltarea;
  d) reabilitarea/modernizarea;
  e) operarea;
  f) intretinerea;
  g) finantarea.
  (2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).
  (2^1) In situatia asocierii partenerilor publici potrivit dispozitiilor art. 8 lit. b), la constituirea asocierii, avand in vedere scopul si obiectivele asocierii si ale proiectului de parteneriat public-privat, precum si cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice, partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.
  (2^2) In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, conform art. 8 lit. b), in vederea derularii unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).
  (3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat publicprivat si alte activitati pe care sa le desfasoare compania de proiect, cu conditia respectarii prevederilor prezentei legi.

  Sectiunea 4 - Parteneri publici


  Art. 7
  In cadrul contractului de parteneriat public-privat, autoritatile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.

  Art. 8
  Este partener public, in sensul prezentei legi:
  a) oricare organism al statului, autoritate publica sau institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local, sau organisme de drept public, indiferent de activitatea lor, incluzandu-le pe cele care opereaza activitati mentionate la art. 5^2—5^6. Un «organism de drept public» inseamna orice organism:
  (i) stabilit in scopul specific de a satisface nevoile de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial; si
  (ii) avand personalitate juridica; si
  (iii) finantat, in cea mai mare parte, de catre un partener public din cei enumerati la lit. a); sau
  — facand obiectul supervizarii, gestionarii de catre un partener public dintre cei enumerati la lit. a); sau
  — avand un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, in cadrul caruia mai mult de jumatate dintre membri sunt numiti de catre un partener public dintre cei enumerati la lit. a);
  b) oricare asociere formata din unul sau mai multi parteneri publici enumerati la lit. a), autoritati, institutii publice si intreprinderi publice din statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de activitatea lor, inclusiv cei care opereaza una dintre activitatile mentionate la art. 5^2—5^6;
  c) orice intreprindere publica care opereaza una dintre activitatile mentionate in art. 5^2—5^6, asupra carora partenerii publici definiti la lit. a) si b) pot exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta in virtutea dreptului de proprietate, participarii financiare ori normelor care o guverneaza. Influenta dominanta se prezuma in cazul in care partenerii publici definiti la lit. a) si b), direct sau indirect, fata de o intreprindere:
  — detin majoritatea capitalului subscris al intreprinderii; sau
  — controleaza majoritatea voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere; sau
  — pot numi mai mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a intreprinderii;
  d) orice entitati juridice care, daca nu sunt parteneri publici asa cum sunt definiti la lit. a)—c), desfasoara printre activitatile lor una ori mai multe dintre activitatile mentionate la art. 5^2—5^6 sau orice combinatie a acestora si beneficiaza de drepturi speciale ori exclusive acordate de o autoritate competenta. In sensul prezentei legi, «drepturile speciale sau exclusive» inseamna drepturile acordate de catre o autoritate competenta a unui stat membru prin intermediul unei dispozitii legislative, de reglementare ori administrative, care au ca efect limitarea exercitarii activitatilor definite in art. 5^2—5^6 la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a efectua o astfel de activitate.

  Sectiunea 5 - Domeniu de aplicare. Exceptii


  Art. 9
  Prezenta lege se aplica pentru:
  a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu obiectul prezentei legi, intre un partener public si un investitor privat, ca urmare a aplicarii uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevazute de prezenta lege;
  b) incheierea acordului de proiect;
  c) infiintarea si reglementarea functionarii companiei de proiect.

  Art. 10
  Prezenta lege nu se aplica pentru incheierea unui contract de parteneriat public-privat in cazul in care se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
  a) contractul a fost declarat cu caracter secret de catre autoritatile abilitate, potrivit prevederilor legale in vigoare;
  b) contractelor de concesiune de lucrari publice si concesiune de servicii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de legislatia conexa;
  c) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta si securitate nationala, potrivit prevederilor legale in vigoare;
  d) protectia unor interese esentiale de stat impune acest lucru;
  e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, si de legislatia conexa;
  f) contractelor de asociere in participatiune reglementate conform legii.

  Art. 11
  Prezenta lege nu se aplica pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat care:
  a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;
  b) se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
  c) se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;
  d) se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale partenerului public efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;
  e) se refera la angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
  f) se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, altele decat cele ale caror beneficii revin exclusiv partenerilor publici pentru uz propriu in cadrul propriilor activitati, cu conditia ca serviciul prestat sa fie integral remunerat de catre partenerul public.
  g) sunt reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE;
  h) in urma atribuirii, partenerii publici pot pune la dispozitie sau pot exploata retele publice de telecomunicatii ori pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicatii.

  Art. 12
  Prezenta lege nu se aplica atunci cand contractul de parteneriat public-privat este incheiat ca urmare a:
  a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul ori mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv; toate acordurile sunt comunicate Comisiei Europene de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;”.
  b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
  c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.
  (2) Partenerul public are obligatia de a exclude din procedura de selectie pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat orice investitor privat despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
  (3) Partenerul public are dreptul de a exclude dintr-o procedura de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat orice investitor privat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
  a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;
  b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
  c) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
  d) prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie


  Capitolul II - Reguli aplicabile pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat


  Sectiunea 1 - Reguli generale


  Art. 13
  La incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.

  Art. 14
  (1) Etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:
  a) initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de intentie de catre partenerul public;
  b) analiza si selectia preliminara a unor investitori privati, premergatoare incheierii acordului de proiect care este in sarcina partenerului public;
  c) negocierea este etapa prin care autoritatea publica deruleaza consultari cu investitorii privati selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv valoarea investitiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectati;
  d) incheierea contractului de parteneriat public-privat.
  (2) Ulterior incheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comerciala rezidenta in Romania in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

  Art. 15
  Elementele de baza ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, dupa caz:
  a) initierea;
  b) finantarea;
  c) proiectarea;
  d) construirea/realizarea;
  e) reabilitarea/modernizarea;
  f) intretinerea, managementul/operarea;
  g) derularea de operatiuni comerciale;
  h) transferul proiectului catre partenerul public la finalizarea acestuia.

  Art. 16
  Regulile generale obligatorii care se iau in considerare pe tot parcursul etapelor de initiere, negociere si finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:
  a) in cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaboreaza in mod obligatoriu in baza unor raporturi contractuale;
  b) diviziunea responsabilitatilor, a valorii de finantare si a riscurilor sunt convenite prin contract;
  c) pe parcursul derularii unui contract de parteneriat-public privat, drepturile si obligatiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;
  d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat publicprivat pot fi considerate nonactive, conform reglementarilor contabile, nationale si europene in vigoare, in functie de modalitatea de repartitie a riscurilor in cadrul proiectului;
  e) prevederile lit. d) se aplica corespunzator si fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;
  f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate in proiect sunt clasificate ca nonactive si nu vor fi inregistrate in situatia financiara trimestriala si anuala a partenerului public implicat;
  g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enuntate la lit. f) vor fi inregistrate in balanta de verificare si situatia financiara anuala ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) si art. 35.

  Art. 17
  Un contract de parteneriat public-privat se refera la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

  Sectiunea 2 - Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat


  Art. 18
  Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza si selectia preliminara a investitorilor privati, incheierea acordului de proiect, negocierea si incheierea contractului de parteneriat public-privat se deruleaza dupa cum urmeaza:
  a) definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat publicprivat;
  b) elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;
  c) elaborarea de catre partenerul public a documentului atasat la anuntul de intentie;
  d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre partenerul public si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
  e) elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate si aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispozitie, emise de catre partenerul public;
  f) elaborarea si aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
  g) publicarea anuntului de intentie;
  h) distribuirea, fara plata, a documentului atasat la anuntul de intentie;
  i) primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;
  j) convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor comisiei;
  k) evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
  l) intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;
  m) invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
  n) constituirea de catre partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
  o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
  p) desfasurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat publicprivat;
  q) prezentarea ofertei finale, rezultate in urma negocierilor desfasurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;
  r) incheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat si publicarea acestuia.

  Art. 19
  Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligatia de a include in oferta finala lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat publicprivat.

  Art. 20
  Partenerul public va elabora si aproba normele proprii pentru infiintarea comisiilor, elaborarea criteriilor si derularea etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati. Normele respective au la baza reglementarile prezentei legi si ale actelor normative in domeniu, elaborate de institutiile competente.

  Sectiunea 3 - Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati


  Art. 21
  Distribuirea, fara plata, a documentului atasat se va face de catre partenerul public, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de intentie.

  Art. 22
  Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat pana la data semnarii contractului nu pot fi mai mici de:
  a) 22 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de intentie si pana la primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;
  b) 5 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii documentelor de oferta elaborate de investitori privati interesati, pana la convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie si evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
  c) 5 zile lucratoare de la data evaluarii scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea, pana la intocmirea raportului de evaluare, adjudecare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;
  d) doua zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare aprobat, pana la invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
  e) 5 zile lucratoare de negocieri cu investitorii privati cu care s-au incheiat acorduri de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
  f) 8 zile lucratoare de la data incheierii negocierilor prevazute la lit. e), pana la depunerea ofertei finale de catre partenerul privat selectat;
  g) 3 zile lucratoare pentru perfectarea si semnarea contractului de parteneriat public-privat.


  Capitolul III - Conditii de initiere si incetare a proiectului de parteneriat public-privat


  Sectiunea 1 - Conditii de initiere a proiectului de parteneriat public-privat


  Art. 23
  (1) Initierea unui proiect de parteneriat publicprivat apartine partenerului public.
  (2) Pentru initierea unui proiect de parteneriat public-privat, initiatorul intocmeste un studiu de fundamentare si prefezabilitate.
  (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad in sarcina initiatorului.

  Art. 24
  (1) Partenerul public este obligat sa publice in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si, in cazul in care valoarea proiectului depaseste 5 milioane euro, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anuntul de intentie a unui proiect de parteneriat public-privat.
  (2) SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de intentie, etapa de selectie, etapa de negociere si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

  Sectiunea 2 - Conditii de incetare a proiectului de parteneriat public-privat


  Art. 25
  (1) Parteneriatul public-privat inceteaza:
  a) in cazul expirarii termenului contractului incheiat intre partenerul public si partenerul privat;
  b) in baza acordului dintre partenerul public si partenerul privat;
  c) in alte cazuri prevazute de lege sau de contract.
  (2) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, in mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.
  (3) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat sa asigure continuitatea activitatii sau prestarii serviciilor, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre partenerul public sau de catre noul investitor privat, in conditiile art. 26.
  (4) In cazul in care partenerul privat sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau prestarii serviciului de interes public, acesta notifica in termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau a serviciului.
  (5) In cazul in care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investitia consumata pana la acel moment ramane ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect si partenerul public neavand nicio obligatie de returnare a valorii investitiei respective catre partenerul privat.

  Art. 26
  Pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de dizolvare a companiei de proiect, la incetarea contractului de parteneriat public-privat, partile contractului de parteneriat public-privat sunt tinute de respectarea obligatiilor ce le revin potrivit legii si/sau contractului.


  Capitolul IV - Contractul de parteneriat public-privat


  Art. 27
  Contractul de proiect de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevazute la art. 18 si avand in vedere:
  a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;
  b) stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat publicprivat;
  c) valoarea negociata a investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;
  d) perioada de derulare a contractului de parteneriat publicprivat si termenul de finalizare a acestuia;
  e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;
  f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect si lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;
  g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public si partenerul privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;
  h) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;
  i) clauzele de retragere din proiect;
  j) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract.

  Sectiunea 1 - Principii si reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat


  Art. 28
  (1) Partenerul public continua negocierile cu investitorii selectati, cu respectarea dispozitiilor art. 18 lit. j)—l).
  In urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzand lista investitorilor selectati, ierarhizati conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate in baza prevederilor prezentei legi.
  (2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau in instanta, decizia privind desemnarea partenerului privat si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata.
  Partenerul public este obligat sa dea raspuns la contestatii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, dupa care procedura se va continua. Solutia data de instanta devine obligatorie la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.
  (3) In cazul in care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori selectati, in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.
  (4) In cazul nefinalizarii unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selectionati, partenerul public are dreptul la reluarea intregii proceduri. Dupa caz, inainte de reluarea procedurii, partenerul public poate sa refaca sau sa completeze studiul de fundamentare/ prefezabilitate si/sau sa schimbe unele date din documentul atasat.
  (5) Procedura de negociere se deruleaza chiar daca se depune o singura oferta, cu conditia ca aceasta, impreuna cu documentele anexate de catre investitorul privat interesat, sa respecte cerintele minime impuse de anuntul de intentie si documentul atasat, elaborate de partenerul public.
  (6) In conditiile in care partile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedeaza la pregatirea si negocierea termenilor si a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.
  (7) Conditiile de infiintare a companiei de proiect se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

  Sectiunea 2 - Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat


  Art. 29
  Contractul de proiect de parteneriat public-privat in forma negociata este supus, dupa caz, aprobarii Guvernului sau autoritatii publice, in calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului publicprivat.
  Forma finala astfel aprobata nu poate fi modificata prin acordul partilor decat printr-un act de cel putin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.

  Art. 30
  (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat catre partenerul public, in buna stare, exploatabil si liber de orice sarcina sau obligatie. Conditiile tehnice de transfer sunt definite in contractul de parteneriat public-privat. In cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sanctiunea nulitatii absolute, se va face cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembramintelor acestuia.
  (2) Proprietatile rezultate prin implementarea proiectului public-privat si terenurile ocupate de proiect, in afara bunurilor proprietate publica, si care nu pot fi instrainate sau grevate pot fi ipotecate, gajate si pot constitui garantii pentru finantatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

  Art. 31
  Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabileste in baza ofertei finale depuse de investitorul selectat si a negocierilor finale care au in vedere o analiza economico-financiara reala si riguroasa a proiectului, bazata pe criterii economice si in conformitate cu legislatia in vigoare.


  Capitolul V - Reguli speciale pentru infiintarea companiei de proiect


  Art. 32
  Compania de proiect definita la art. 4 lit. f) se organizeaza si functioneaza conform legislatiei in vigoare, ca o societate comerciala al carei capital social este detinut de catre partenerul public si investitorul privat.

  Art. 33
  (1) Compania de proiect functioneaza pe toata perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat si se lichideaza conform legii la data incheierii acestuia.
  (2) Intre compania de proiect si cei 2 parteneri se va incheia un contract de administrare pentru bunurile de patrimoniu incredintate spre administrare si un contract de servicii.

  Art. 34
  Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea si gestionarea, pe principii economice, conform legii si statutului propriu de infiintare si functionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligatiilor de la partile contractante, precum si transferul in conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului si serviciilor care fac obiectul acestuia, in beneficiul public, prin partenerul public.

  Art. 35
  Pe toata perioada de functionare a companiei de proiect, aceasta nu poate sa isi schimbe obiectul de activitate si nu poate desfasura operatiuni economice in afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creata sau al dezvoltarii acestuia in folosul comunitatii.

  Art. 36
  Compania de proiect va fi condusa de un consiliu de administratie, in care cei 2 parteneri vor fi reprezentati proportional cu participarea prevazuta la art. 27 lit. f).

  Art. 37
  Compania de proiect nu are dreptul sa ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participa la proiectul de parteneriat public-privat, pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, si nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.


  Capitolul VI - Organizarea activitatii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat


  Art. 38
  (1) Coordonarea si monitorizarea centralizata a derularii proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si reorganizata potrivit Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizeaza prin hotarare a Guvernului la nivel de directie generala in subordinea Secretariatului General al Guvernului si va avea rol de institutie centrala in domeniul proiectelor de parteneriat public-privat si are ca atributie principala indrumarea si monitorizarea partenerilor publici si a investitorilor privati interesati in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conditiile legii.
  (3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o baza de date publica, integrata, unica si actualizata, cuprinzand toate proiectele de parteneriat public-privat anuntate, precum si arhiva proiectelor in desfasurare si/sau finalizate.

  Art. 39
  Prin decizii interne pot fi organizate si puse in functiune, daca se justifica, unitati interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autoritatilor publice care deruleaza cel putin doua proiecte de parteneriat public-privat.


  Capitolul VII - Sanctiuni


  Art. 40
  Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractelor de parteneriat public-privat incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.

  Art. 41
  Retragerea din contract inainte de termenul stabilit sau neindeplinirea obligatiilor contractuale se sanctioneaza cu plata unor penalitati care vor fi specificate in mod expres in contractul incheiat intre partenerul public si cel privat.


  Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 42
  In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile acesteia se completeaza cu dreptul comun.

  Art. 43
  Proprietatea intelectuala dobandita in procesul realizarii parteneriatului public-privat apartine partenerului privat, daca contractul nu prevede altfel.

  Art. 44
  In cazul in care se indeplinesc conditiile unui proiect de parteneriat public-privat si nu se incalca interese de ordin public, dispozitiile prezentei legi pot fi aplicate si in cazul activitatilor relevante definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare — cap. VIII "Contracte sectoriale”, sectiunea 1 "Activitati relevante”.

  Art. 45
  Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza in baza documentatiei cadastrale, de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice.

  Art. 46
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

  Art. 47
  Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
  OUG 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Ordonanta de urgenta nr. 2/2016
  OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
  Legea 75/2015 privind aprobarea OG 14/2014 pentru modificarea si completarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor. Lege nr. 75/2015
  OG 14/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor. Ordonanta nr. 14/2014
  Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
  OUG 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operato
  HG 922/2013 privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management. Hotararea 922/2013
  HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
  HG 674/2013 privind modificarea si completarea HG 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destina
  Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 253/2013
  Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
  OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
  Legea 204/2013 privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrim
  Legea 192/2013 pentru modificarea si completarea OUG 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Particip
  Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
  Ordin 3541/C/2013 pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrana ale persoanelor private de libertate
  Hotararea 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
  Legea 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. Lege nr. 28/2012
  Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
  Conventia matrimoniala in dreptul international privat roman
  Nadia Cerasela Anitei,Nadia Cerasela Anitei

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  62 useri online

  Useri autentificati: