DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 27 august 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Avand in vedere prevederile art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatoarele instructiuni:

Art. 1
(1) Fac obiectul prezentelor instructiuni pensiile stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, cuvenite sau aflate in plata la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare pensii.
(2) Pensiile se recalculeaza prin determinarea stagiilor de cotizare si a punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor lunare individuale realizate, si prin stabilirea cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

Art. 2
(1) Recalcularea pensiilor se face in baza adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, inaintate de beneficiarii pensiilor, denumiti in continuare beneficiari, impreuna cu o solicitare scrisa, la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Solicitarea scrisa va fi formulata conform modelului prevazut in anexa nr. 1a sau, dupa caz, in anexa nr. 1b la Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
(3) In cazul in care beneficiarii nu inainteaza adeverintele in vederea recalcularii pensiilor insotite de solicitari scrise adresate Casei de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, pentru perioada ce reprezinta vechime in serviciu sau in munca/stagiu de cotizare, recalcularea se efectueaza din oficiu, la determinarea punctajului mediu anual procedandu-se astfel:
a) pentru perioada in care persoanele nu au avut vechime in serviciu se utilizeaza documentele existente in dosarul de pensie sau, in lipsa acestora, salariul minim brut/net pe economie din perioada respectiva;
b) pentru perioada in care persoanele au avut vechime in serviciu se utilizeaza salariul mediu brut/net pe economie din perioada respectiva.

Art. 3
(1) In intelesul prezentelor instructiuni, pentru perioada in care s-a desfasurat activitate in calitate de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, prin venituri lunare individuale realizate se intelege suma bruta/neta reprezentand salariul brut/net, respectiv solda bruta/neta, care cuprinde:
a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;
b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
e) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia;
f) orice alte elemente salariale similare celor prevazute la lit. a)ód), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
(2) Veniturile lunare individuale realizate se inscriu in adeverinte astfel:
a) venituri lunare individuale brute pana la data de 1 iulie 1977;
b) venituri lunare individuale nete de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991; c) venituri lunare individuale brute de la data de 1 ianuarie 1991.
(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), venitul lunar individual realizat se determina conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru perioadele in care beneficiarii au indeplinit functii si in alte institutii/entitati din afara sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau la regii autonome si societati comerciale ce participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, avand calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, se iau in calcul si veniturile lunare individuale realizate in institutiile/entitatile respective.
(5) Pentru perioadele in care beneficiarii s-au aflat in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, si au primit drepturi calculate potrivit legislatiei aplicabile pe plan national, avand calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, se utilizeaza salariul mediu brut sau, dupa caz, net pe economie din perioadele respective ca venituri lunare individuale realizate.
(6) Pentru perioadele in care beneficiarii au avut calitatea de elev sau student al unei institutii de invatamant pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, au indeplinit serviciul militar ca militari in termen ori militari cu termen redus, au fost concentrati sau mobilizati ca rezervisti ori au fost in captivitate, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza ca venituri lunare individuale salariul mediu brut sau, dupa caz, net pe economie din perioadele respective.
(7) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensii se face prin asimilare, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare.

Art. 4
In intelesul prezentelor instructiuni, nu sunt cuprinse in veniturile lunare individuale realizate urmatoarele sume:
a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer, potrivit legii;
b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) compensatiile lunare pentru chirie, potrivit legii;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si drepturilor de echipament, potrivit legii;
e) pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului, potrivit legii;
f) indemnizatiile de instalare, potrivit legii;
g) platile compensatorii si ajutoarele primite la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie, potrivit legii;
h) valoarea financiara a normelor de hrana, potrivit legii;
i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca, potrivit legii;
j) alocatia de stat pentru copii, potrivit legii;
k) orice alte drepturi banesti similare celor prevazute la lit. a)ój), potrivit legii.

Art. 5
(1) In vederea eliberarii adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, beneficiarii formuleaza o cerere scrisa care cuprinde datele de identificare si datele de contact ale acestora, inclusiv cele privind adresa de domiciliu la care vor fi transmise adeverintele.
(2) Cererea scrisa se inainteaza/depune la:
a) structura de resurse umane din cadrul unitatii de la care pensionarul a fost trecut in rezerva sau direct in retragere, respectiv a incetat raporturile de serviciu sau, daca unitatea/structura in cauza a fost desfiintata, la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare;
b) Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in situatia in care pensionarul a fost trecut in rezerva sau direct in retragere, respectiv a incetat raporturile de serviciu, din cadrul unitatilor/structurilor care au facut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, ce nu au in componenta structuri de resurse umane.
(3) Pentru perioada in care beneficiarii au activat in unitati/structuri ale institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, altele decat cele ale Ministerului Administratiei si Internelor, cererea scrisa se inainteaza/depune potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 735/2010, urmand ca adeverintele sa fie emise si comunicate in conformitate cu normele proprii ale acestor institutii.
(4) Pentru perioada in care beneficiarii au desfasurat activitate in institutii/organe/organizatii din afara sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cererea scrisa se inainteaza/depune la structurile respective.
(5) Pentru perioada in care beneficiarii au indeplinit functii si in alte institutii/entitati din afara sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau la regii autonome si societati comerciale ce participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, avand calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, cererea scrisa se inainteaza/depune potrivit alin. (2), pentru veniturile lunare individuale realizate in calitate de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, si potrivit alin. (3) sau (4), pentru veniturile lunare individuale realizate la institutiile/entitatile/regiile/societatile respective.

Art. 6
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (3), in vederea eliberarii adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, beneficiarii trecuti in rezerva sau direct in retragere din unitati/structuri ale Serviciului Roman de Informatii vor inainta/depune o cerere scrisa, formulata potrivit art. 5 alin. (1), la structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale/inspectoratelor judetene/similare ale Ministerului Administratiei si Internelor din zonele unde era situata unitatea de la care au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, iar pentru personalul unitatilor din municipiul Bucuresti, cererea scrisa se inainteaza/depune la Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) In cazul in care inspectoratele generale/similare, prin structurile de resurse umane/financiare, nu detin in parte sau in totalitate datele ori informatiile necesare intocmirii si completarii adeverintelor solicitate, acestea transmit cererile scrise, in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor, la Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) In cazul in care inspectoratele judetene/similare, prin structurile de resurse umane/financiare, nu detin in parte sau in totalitate datele ori informatiile necesare intocmirii si completarii adeverintelor solicitate, acestea transmit cererile scrise, in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor, la sectiile de informatii judetene din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in vederea efectuarii acestei activitati.
(4) In cazul in care, pentru cererile scrise primite/depuse la Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, nu sunt detinute in parte sau in totalitate datele ori informatiile necesare intocmirii si completarii adeverintelor solicitate, directia respectiva transmite cererile scrise, in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor, la Serviciul Roman de Informatii, in vederea efectuarii acestei activitati.
(5) Dupa intocmirea si completarea de catre Serviciul Roman de Informatii a adeverintelor solicitate, acestea se transmit Directiei generale management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precizandu-se, dupa caz, motivul necompletarii acestora, integral sau pe perioade. Impreuna cu adeverintele transmise vor fi restituite si cererile scrise.
(6) In urma primirii adeverintelor, pentru comunicarea acestora persoanelor solicitante, structurile de resurse umane vor proceda, dupa caz, potrivit art. 7 alin. (1) si (3).

Art. 7
(1) In cazul unitatilor/structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, dupa inregistrarea cererii scrise in vederea eliberarii adeverintelor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 735/2010, structura de resurse umane va verifica si va extrage situatia activitatii profesionale desfasurate de catre persoana in cauza, procedand astfel:
a) in situatia in care activitatea a fost desfasurata doar in cadrul unitatii respective, cererea scrisa impreuna cu datele de personal vor fi transmise structurii financiar-contabile care a asigurat plata drepturilor salariale si care, cu sprijinul compartimentului sau unitatii ce detine arhiva documentelor justificative privind veniturile lunare individuale realizate (statul de plata al salariilor, premiilor etc.), dupa caz, intocmeste si completeaza adeverintele ce vor fi comunicate persoanei solicitante, prin grija structurii de resurse umane, sub semnatura comandantului/sefului unitatii respective, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii;
b) in situatia in care activitatea a fost desfasurata in mai multe unitati/structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru perioada corespunzatoare, cererea scrisa (in copie) va fi comunicata, in termen de 5 zile de la data inregistrarii ei, si unitatilor/structurilor in cauza, urmand sa fie efectuata procedura prevazuta la lit. a), iar adeverintele intocmite si completate sa fie transmise unitatii la care a fost inregistrata initial cererea, sub semnatura comandantului/sefului unitatii emitente, in termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
c) in situatia in care se constata ca cererea scrisa nu a fost inaintata/depusa la structurile competente, potrivit art. 5, structura de resurse umane va comunica acest fapt persoanei solicitante, in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.
(2) In situatiile in care, pentru o anumita perioada de activitate, nu exista documente justificative privind veniturile lunare individuale realizate, la intocmirea si completarea adeverintelor se inscrie faptul ca nu exista date/documente pentru perioada respectiva.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), adeverintele intocmite si completate, prin structurile financiar-contabile, de catre fiecare unitate/structura se conexeaza de structura de resurse umane la care a fost depusa cererea scrisa si vor fi comunicate persoanei solicitante, prin posta, in termen de 5 zile de la data primirii ultimei dintre acestea, sub semnatura comandantului/sefului unitatii respective.
(4) Unitatile/Structurile care elibereaza adeverinte in vederea recalcularii pensiilor poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

Art. 8
(1) In cazul in care beneficiarii nu pot depune adeverinte necesare recalcularii pensiilor, pentru perioada in care nu au avut vechime in serviciu, din motive neimputabile lor, acestia pot prezenta sau comunica la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, impreuna cu solicitarea scrisa de recalculare, carnetul de munca din care sa reiasa veniturile lunare individuale realizate.
(2) Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va efectua recalcularea pensiilor, in ordinea inregistrarii solicitarilor scrise si a adeverintelor/carnetelor de munca inaintate in acest sens, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii acestora.
(3) Dupa recalculare, Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor emite decizie prin care se stabileste punctajul mediu anual determinat si cuantumul pensiei recalculate, cu respectarea prevederilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010.
(4) Impreuna cu decizia de pensie recalculata, Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va inainta, in scris, si buletinul de calcul al pensiei recalculate.
(5) In situatia in care se constata erori de calcul, decizia privind pensia recalculata poate fi revizuita din oficiu, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9
(1) Adeverintele/Carnetele de munca necesare stabilirii punctajelor medii anuale in vederea recalcularii pensiilor se inainteaza la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor doar pentru perioadele in care beneficiarii pensiilor au desfasurat activitate pana la data trecerii in rezerva sau direct in retragere, respectiv data incetarii raporturilor de serviciu.
(2) Adeverintele/Carnetele de munca inaintate la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor neinsotite de solicitarea scrisa prevazuta la art. 2 alin. (1) nu se iau in considerare, recalcularea fiind efectuata din oficiu, conform prevederilor art. 2 alin. (3).

Art. 10
Pentru persoanele care au trecut in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie ce va fi inaintat la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va contine pe langa documentele stabilite conform Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si adeverintele necesare stabilirii punctajelor medii anuale in vederea recalcularii pensiei, intocmite si completate, in mod corespunzator, conform prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 11
(1) In conformitate cu prevederile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010, se autorizeaza unitatile Ministerului Administratiei si Internelor implicate in procesul de recalculare a pensiilor si in activitatea de intocmire, completare sau eliberare a adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale sa incheie conventii civile cu personal specializat, pe o perioada determinata, conform legii.
(2) Incheierea conventiilor prevazute la alin. (1) se face cu acordul Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in limita fondurilor bugetare alocate pentru aceasta natura de cheltuieli.
(3) Pentru unitatile aparatului central din structura Ministerului Administratiei si Internelor, incheierea conventiilor prevazute la alin. (1) se face cu aprobarea secretarului general al ministerului, in limita fondurilor bugetare alocate pentru aceasta natura de cheltuieli.

Art. 12
Prezentele instructiuni se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.