DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatorestiPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 septembrie 2013

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera n) se abroga.

2. La articolul 21, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) Calitatea de membru al colegiului de conducere inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, promovare, delegare, detasare sau transfer la alta instanta, parchet ori institutie, delegare sau numire in functia de presedinte al acelei instante sau prin imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni, precum si prin deces."

3. La articolul 22 alineatul (2), litera g) se abroga.

4. La articolul 25, alineatele (3) si (9) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Convocarea colegiului de conducere si comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia, cu cel putin o zi inainte de data sedintei. Comunicarea ordinii de zi se face si catre personalul instantei, prin afisare intr-un loc accesibil acestora sau prin intranetul instantei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de primul-grefier sau, dupa caz, de grefierul-sef al instantei ori de un alt grefier desemnat de presedinte.
..................
(9) Punctele de vedere ale membrilor prezenti asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile si hotararile colegiului de conducere se consemneaza intr-un proces-verbal, incheiat de secretariatul colegiului si semnat de toti membrii sai. Hotararile colegiului de conducere se aduc la cunostinta celor interesati."

5. La articolul 83 alineatul (1), dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu urmatorul cuprins:
"26. Registrul de evidenta a cauzelor suspendate
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent, numarul de dosar, numele partilor, obiectul cauzei, data suspendarii, cauza suspendarii si temeiul de drept, data verificarii, constatarile la data verificarii, masurile luate, semnatura grefierului arhivar."


6. Articolul 96^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 96^2
Daca se constata ca pe rolul instantei exista sau au existat cel putin doua cereri formulate de aceeasi parte, avand acelasi obiect principal si aceeasi cauza, toate cererile vor fi judecate de catre primul complet investit, daca cererile nu au fost solutionate inca, precum si daca primul complet investit a luat act de renuntarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca netimbrata, ca nesemnata ori pentru neindeplinirea celorlalte conditii prevazute de art. 194197 din Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 98, alineatul (5^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5^1) Planificarea de permanenta se face pentru fiecare zi. In cazul in care incidentele procedurale prevazute la alin. (4) nu se solutioneaza in ziua in care au fost invocate, intregirea completului se face cu judecatorul sau judecatorii din planificarea de permanenta din ziua in care acestea au fost invocate. Daca incidentul procedural se invoca inaintea primului termen sau intre termenele de judecata, in alcatuirea completului intra judecatorul ori judecatorii din lista de permanenta aferenta zilei in care s-a stabilit termenul de judecata."

8. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106
Pentru cauzele a caror judecata se suspenda, instanta verifica periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea, fixand in acest scop termene de verificare. Aceste termene de verificare vor fi mentionate in registrul de termene al arhivei."

9. La articolul 108, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dosarele a caror judecata a fost suspendata se vor pastra separat in arhiva curenta, iar cauzele suspendate vor fi verificate periodic de catre grefierul arhivar, care va face mentiuni despre data verificarii si constatarii in Registrul de evidenta a cauzelor suspendate sau, dupa caz, va inainta dosarul judecatorului cauzei pentru a dispune."

10. La articolul 109, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 109
(1) A doua zi dupa pronuntarea hotararilor, grefierii sunt obligati sa prezinte dosarele solutionate si cele in care judecata a fost suspendata grefierului-sef, iar la curtile de apel, tribunale si tribunalele specializate, si persoanei cu atributii pe linie de statistica, spre a fi inregistrate in registrul de evidenta a redactarii hotararilor sau, dupa caz, in registrul dosarelor suspendate, in situatiile statistice, precum si in celelalte evidente."

11. La articolul 115, alineatul (3) se abroga.

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: