DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 517/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de medierePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12 ianuarie 2011

CONSILIUL DE MEDIERE

In temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru a asigura calitatea formarii initiale si continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formarii in mediere."

2. La articolul 9, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) taxe provenind din autorizarea programelor de formare profesionala a mediatorilor;".

3. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) prin absenta nemotivata la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive, in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului.
Se considera absenta situatia in care un membru al Consiliului nu participa fizic, inclusiv situatia in care participa prin mandat, la sedintele Consiliului.
Absentele se considera a fi motivate in urmatoarele situatii:
(i) incapacitate datorata bolii;
(ii) imposibilitatea de participare datorata unei situatii familiale (deces, casatorie, botez, boala unui membru al familiei);
(iii) alta situatie aprobata in prealabil de Consiliu."

4. La articolul 17, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) elaboreaza si adopta Procedura de autorizare a furnizorilor de formare in domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului, precum si procedurile de monitorizare, reautorizare si retragere a autorizatiei furnizorilor de servicii de formare in domeniul medierii;".

5. La articolul 17, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) acrediteaza formatorii, examinatorii, evaluatorii si expertii evaluatori in domeniul medierii si ia masuri pentru asigurarea calitatii activitatii acestora."

6. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Calitatea de membru in Comisia permanenta inceteaza in cazul in care membrul respectiv absenteaza la 3 sedinte consecutive. Incetarea calitatii de membru in Comisia permanenta se constata de catre Consiliu prin hotarare, conform legii."

7. La articolul 26, alineatul (2) se abroga.

8. La articolul 46, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) asigurarea accesului si mentinerea in profesia de mediator."

9. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Formarea profesionala a mediatorilor se realizeaza pe baza unor programe de formare initiala si continua, intocmite pe baza criteriilor cuprinse in standardul de formare in domeniul medierii si in standardele de formare continua, elaborate de Consiliu.
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie in maximum 6 luni dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a unor modificari ale standardului de formare.
(3) Toate programele de formare a mediatorilor respecta principiile formarii adultilor si au o structura care cuprinde maximum 30% pregatire teoretica si minimum 70% pregatire practica."

10. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
Standardul de formare in domeniul medierii stabileste criteriile minime pentru realizarea programelor de formare initiala a mediatorilor in ceea ce priveste:
a) structura pe arii tematice;
b) calificarea si experienta formatorilor;
c) durata minima a cursurilor pentru fiecare arie tematica; precum si
d) conditiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau institutia de invatamant superior pe durata formarii."

11. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Standardele de formare initiala si continua adoptate de Consiliu si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, dupa caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor."

12. La articolul 50, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
(1) Formarea profesionala a mediatorilor se realizeaza prin:
a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizati de Consiliu, conform Legii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfasurate de institutii de invatamant superior, avizate in prealabil de Consiliu."

13. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
In vederea autorizarii, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere insotita de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, in doua exemplare, intre care cel putin:
a) certificatul de inregistrare fiscala — fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propusi;
d) curriculum vitae al fiecarui formator, insotit de fotocopii ale documentelor care atesta pregatirea si experienta in conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare in domeniul medierii;
e) dovada ca in obiectul de activitate este inclusa formarea in domeniul medierii."

14. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) In termen de 60 de zile de la data la care a fost inregistrata, cererea de autorizare a programului de formare, insotita de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizata de Comisia permanenta, care formuleaza o propunere pe baza careia Consiliul adopta o hotarare de aprobare sau de respingere.
(2) Autorizatia este emisa de Consiliu in maximum 30 de zile de la data adoptarii hotararii de aprobare a autorizarii si este valabila maximum 4 ani de la data eliberarii, putand fi reinnoita, conform procedurii de reautorizare.
(3) Comunicarea hotararii Consiliului se face in scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returneaza petentului, iar pe fiecare pagina se inscrie mentiunea
«Avizat de Consiliul de mediere, astazi.......».
(5) Autorizatia emisa de Consiliu pentru fiecare program de formare se elibereaza pe baza de semnatura reprezentantului legal sau unui imputernicit al acestuia, dupa ce se face dovada achitarii taxei de autorizare a programului de formare, in cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului.
(6) Sub sanctiunea anularii autorizatiei, furnizorul de formare este obligat sa anunte Consiliul in maximum 15 zile cu privire la orice modificari ale datelor inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, prevazut la art. 51 lit. a).
(7) Sub sanctiunea anularii autorizatiei, furnizorul de formare are obligatia sa solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioara autorizarii adusa in programul de formare prevazut la art. 51 lit. b) si in lista formatorilor propusi pentru derularea programului de formare, prevazuta la art. 51 lit. c)."
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: