DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditareaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 3 martie 2011

In conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si al art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 23 februarie 2011, hotaraste:

Art. 1
Se aproba Normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Normele prevazute la art. 1 se aplica pentru certificarea declaratiilor fiscale anuale, incepand cu cele aferente anului 2010, care se depun la organele fiscale competente.

Art. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Norme de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
Prezentele norme stabilesc principiile generale aplicabile activitatii de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, denumite in continuare declaratii anuale de impozit pe profit, in acord cu dispozitiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 1 - Definitii
In cadrul prezentelor norme, termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles:
a) compania — reprezinta contribuabilul a carui declaratie anuala de impozit pe profit este supusa certificarii de catre un consultant fiscal;
b) certificarea — reprezinta verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratiile fiscale, in concordanta cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de catre consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate in evidenta contabila a companiei. Verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit se va face prin sondaj si in limita unui prag de semnificatie, asa cum este definit in prezentele norme. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune oferirea de solutii de optimizare fiscala;
c) dosarul de lucru — reprezinta ansamblul datelor si informatiilor cerute de catre consultantul fiscal in vederea certificarii declaratiei anuale de impozit pe profit si primite de catre acesta de la reprezentantii companiei. De asemenea, dosarul de lucru include si testele, fisierele de lucru si alte documente pe baza carora consultantul fiscal realizeaza activitatea de verificare;
d) verificarea prin sondaj — reprezinta activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, in care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

ARTICOLUL 2 - Contractul
Relatia profesionala trebuie statuata prin intermediul unui contract in forma scrisa, incheiat intre companie si consultantul fiscal.

ARTICOLUL 3 - Raspunderea consultantului fiscal
Consultantul fiscal va presta serviciul de certificare cu grija si atentia cuvenite conform cerintelor cuprinse in standardele profesionale si in Codul etic al consultantului fiscal. Camera Consultantilor Fiscali va supraveghea activitatea consultantilor fiscali ce presteaza servicii de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit. Camera Consultantilor Fiscali va aplica sanctiunile prevazute de regulamentul propriu de organizare si functionare, in cazul in care se dovedeste faptul ca un consultant fiscal nu a respectat prevederile acestui regulament, ale Codului etic si ale prezentelor norme.

ARTICOLUL 4 - Prezentarea informatiilor
(1) Compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit si este raspunzatoare pentru intocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea inregistrarilor contabile, precum si pentru intocmirea si acuratetea registrelor fiscale. Compania, prin reprezentantii sai, va trebui sa dea o declaratie pe propria raspundere privind conformitatea inregistrarilor si a politicilor contabile cu referentialul contabil romanesc in vigoare. Modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Compania va pune la dispozitia consultantului fiscal documente si informatii in vederea verificarii elementelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce face obiect al certificarii. In situatia in care aceste documente sunt confidentiale, consultantul fiscal va da o declaratie de pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces.
(3) Toate informatiile trebuie solicitate in scris de catre consultantul fiscal.

ARTICOLUL 5 - Procedura de lucru
(1) Tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate in documentele financiar-contabile si care sunt inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce urmeaza a fi supusa certificarii se verifica prin sondaj.
(2) Consultantul fiscal trebuie sa ia in considerare pragul de semnificatie atunci cand este angajat in vederea certificarii declaratiilor anuale de impozit pe profit.
(3) In elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie, astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denaturarile semnificative.

ARTICOLUL 6 - Stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii
In stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultantii fiscali se vor baza in primul rand pe rationamentul lor profesional, precum si pe procedurile analitice si pe intelegerea in ansamblu a companiei si a mediului economic in care aceasta activeaza.

ARTICOLUL 7 - Utilizarea unor valori de referinta in stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii
Desi stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii este o problema de rationament profesional, in anumite cazuri va fi util sa se aplice un procentaj dintr-o anumita valoare de referinta.

ARTICOLUL 8 - Aplicarea unui procentaj asupra unei valori de referinta
(1) Ca regula generala, in determinarea procentajului care va fi aplicat unei valori de referinta alese pentru stabilirea pragului de semnificatie se va folosi rationamentul profesional.
(2) Pentru stabilirea valorii de referinta utilizate pentru determinarea pragului de semnificatie/materialitatii se vor utiliza informatiile fiscale relevante, cum ar fi:
— ponderea fiecarei categorii de venit neimpozabil, in totalul veniturilor neimpozabile;
— ponderea fiecarei categorii de cheltuiala nedeductibila, in totalul cheltuielilor nedeductibile.

ARTICOLUL 9 - Utilizarea rationamentului profesional
Consultantii fiscali sunt obligati sa isi utilizeze rationamentul profesional pentru a stabili daca cele mentionate mai sus sunt adecvate circumstantelor individuale.

ARTICOLUL 10 - Cerinte minimale de verificare in vederea certificarii declaratiei anuale de impozit pe profit
(1) Verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit va trebui sa urmareasca cel putin elementele mentionate in mod specific in cuprinsul titlului II „Impozit pe profit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor si cheltuielilor, reevaluarile, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitata, gradul de indatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.
(2) Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor contabile aplicate de companie. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit pentru o anumita perioada nu presupune si verificarea pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce vin din perioadele anterioare si care produc efecte in perioada supusa certificarii.

ARTICOLUL 11 - Documentare
Consultantul fiscal ce va presta serviciile de certificare a declaratiilor anuale de impozit pe profit va avea obligatia sa documenteze aceasta activitate in cadrul unui dosar de lucru, care va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de catre Camera Consultantilor Fiscali.

ARTICOLUL 12 - Raportul de certificare
Rezultatele certificarii vor fi consemnate intr-un document numit raport de certificare, care va fi inaintat companiei.

ARTICOLUL 13 - Elemente minimale ale raportului de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit
Raportul de certificare va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) o scurta prezentare a companiei;
b) valoarea pragului de semnificatie;
c) mentiuni referitoare la pierderea fiscala din anul/anii anterior(i) reportata in anul in care se certifica declaratia anuala de impozit pe profit;
d) elementele care au fost supuse verificarii conform titlului II „Impozit pe profit” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost mentionate la art. 10;
e) eventualele ajustari propuse fata de declaratia supusa initial certificarii;
f) opinia consultantului fiscal referitoare la declaratia anuala de impozit pe profit ce a fost supusa verificarii.

ARTICOLUL 14 - Nota de certificare
Consultantul fiscal va emite o nota de certificare, care va insoti declaratia anuala de impozit pe profit. In nota de certificare se va face mentiunea daca certificarea se va face cu rezerve sau fara. Modelul notei de certificare este prevazut in anexa nr. 2 — in cazul certificarii de catre un consultant fiscal — si, respectiv, in anexa nr. 2A — in cazul certificarii de catre o societate comerciala de consultanta fiscala.

ARTICOLUL 15
Anexele nr. 1, 2 si 2A fac parte integranta din prezentele norme.


Anexe


Anexe - click
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
Ordin 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r
Legea 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Lege nr. 219/2013
Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
Hotararea 2/2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013
Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru Romania
Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
Ordin nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
Ordinul 1183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
Culegere de Monografii contabile
Mihaela Benta, Adrian Benta

Pret: 49.9 lei
42.45 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: