DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 18 mai 2020

Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile ulterioare, precum si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative,
luand in considerare prevederile art. 16 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,

avand in vedere ca "Analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei la data de 14.05.2020", document realizat la nivelul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei, in cuprinsul caruia se prezinta analiza factorilor de risc prevazuti la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, indica necesitatea unui raspuns amplificat la situatia de urgenta determinata de raspandirea noului coronavirus,
tinand seama de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 25 din 18 mai 2020 privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3, art. 4, art. 6 si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1
(1) Incepand cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alerta pe intreg teritoriul tarii pe o durata de 30 de zile.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.
(3) Actele emise in temeiul Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 raman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari, in ceea ce priveste masurile propuse, pana la adoptarea actelor in temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 2
Masurile de prevenire si control al infectiilor, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta sunt prevazute in:
a) anexa nr. 1 - "Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns";
b) anexa nr. 2 - "Masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor";
c) anexa nr. 3 - "Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".

Art. 3
In aplicarea dispozitiilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, prin ordin al comandantului actiunii, masurile necesare prevenirii si combaterii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, in cadrul actiunilor de raspuns la nivel national.

Art. 4
Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor prevazute in anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Anexa nr. 1 - Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns


Art. 1
In conditiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Coordonarea operationala a serviciilor publice de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, in conditiile art. 54 si 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative;

2. Coordonarea operationala a politiei locale, in conditiile art. 50-52 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020.

Art. 2
In conditiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se instituie obligatia de a asigura masurile de continuitate a activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angajatilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020.

2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidential isi organizeaza programul in functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor in vigoare privind legislatia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.

Art. 3
In conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabileste desfasurarea in regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara, precum si a activitatii Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei si a centrelor judetene/a municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

Art. 4
(1) Masura prevazuta la art. 1 pct. 1 se pune in aplicare de catre unitatile teritoriale pentru situatii de urgenta, respectiv de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta.
(2) Masura prevazuta la art. 1 pct. 2 se pune in aplicare de catre Politia Romana, prin inspectoratele de politie judetene/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
(3) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
(4) Masura prevazuta la art. 3 se pune in aplicare de catre institutiile la nivelul carora sunt organizate centrele operative pentru situatii de urgenta, respectiv centrele de coordonare si conducere a interventiei. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.


Anexa nr. 2 - Masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor


Art. 1
In conditii le art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

2. Pentru toate persoanele care vin in Romania din strainatate se instituie masura carantinarii/izolarii la locuinta/locatia declarata de persoana in cauza, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.

3. Prin exceptie de la prevederile pct. 2, persoanele care nu au posibilitatea indeplinirii conditiilor pentru carantina/izolarea la locuinta/alta locatie sau care solicita acest lucru pentru a nu isi expune familia pot opta pentru masura carantinei institutionalizate, in spatii special destinate puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale.

4. Persoanele care nu respecta masurile de carantina/izolare la locuinta/alta locatie sunt introduse in carantina institutionalizata pentru o perioada de 14 zile si obligate sa suporte contravaloarea cazarii si hranirii pe perioada carantinei institutionalizate.

5. Persoanele aflate in carantina institutionalizata la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman in carantina in spatiile respective pana la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrarii in carantina.

6. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 urmatoarele categorii de persoane care nu prezinta simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19:
a) conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;
b) conducatorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului;
c) conducatorii auto prevazuti la lit. a) si lit. b) care se deplaseaza in interesul desfasurarii profesiei din statul de rezidenta al acestora intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent daca deplasarea se face prin mijloace individuale sau in cont propriu;
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari si personal apartinand sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala;
e) pilotii de aeronave si personalul navigant;
f) mecanicii de locomotiva si personalul feroviar;
g) personalul navigant roman, maritim si fluvial care se repatriaza prin orice mijloc de transport, care prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale", al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
h) personalul navigant maritim si fluvial care efectueaza schimbul de echipaj la bordul navelor aflate in porturile romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca la intrarea in tara, precum si la imbarcarea/debarcarea de pe nava prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale", al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
i) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului pentru lucratorii din transportul international si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri;
j) lucratorii transfrontalieri care intra in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;
k) angajati ai operatorilor economici din Romania care efectueaza lucrari, conform contractelor incheiate, in afara teritoriului Romaniei, la intoarcerea in tara, daca dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului national;
l) reprezentantii companiilor straine care au filiale/sucursale/reprezentante sau agentii pe teritoriul national, daca la intrarea pe teritoriul Romaniei dovedesc raporturile contractuale cu entitatile economice de pe teritoriul national;
m) persoanele care intra in Romania pentru prestarea unor activitati de utilizare, instalare, punere in functiune, mentenanta, service a echipamentelor si tehnicii medicale, precum si a echipamentelor din domeniile stiintific, economic, aparare, ordine publica si securitate nationala, daca dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul Romaniei, precum si inspectorii organismelor internationale;
n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ai altor reprezentante diplomatice acreditate la Bucuresti, posesori de pasapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum si membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si posesorii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, precum si membrii familiilor acestora;
o) angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala care se intorc in Romania din misiuni executate in afara tarii;
p) elevii/studentii, cetateni romani sau cetateni ai statelor vecine Romaniei, cu domiciliul sau resedinta in afara Romaniei si inmatriculati in unitatile/institutiile de invatamant de pe teritoriul tarii noastre, care au de sustinut probe sau examene la incheierea ciclurilor de invatamant gimnazial/liceal/invatamant superior.

7. Pe durata masurii de izolare/carantina la domiciliu sau carantina institutionalizata, persoanele care nu prezinta simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de inmormantare in cazul decesului sotului/sotiei, unei rude/afin de gradul 1-3, cu acordul Directiei de Sanatate Publica si avizul Centrelor Judetene/al Municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

Art. 2
Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1 se urmareste de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne.


Anexa nr. 3 - Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc


Art. 1
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise.

2. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

3. Activitatea institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, a centrelor si/sau a caminelor culturale si a altor institutii de cultura, precum si evenimentele culturale in aer liber si festivalurile publice si private poate fi desfasurata in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfasoara cu respectarea regulilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

5. Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc impreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

6. Se interzice participarea la evenimente private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 8 persoane si cu respectarea regulilor de distantare sociala.

Art. 2
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. In interiorul localitatilor se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.

2. Se instituie interdictia deplasarii persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane, cu urmatoarele exceptii:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;
e) deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
i) deplasarea pentru activitati recreative sau sportive individuale desfasurate in aer liber, respectiv ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit sau alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului tineretului si sportului sau al ministrului mediului, apelor si padurilor, dupa caz;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
k) deplasarea pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu;
l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, care nu se pot achizitiona din localitatea de domiciliu/resedinta.

3. La solicitarea personalului institutiilor abilitate cu exercitarea controlului respectarii interdictiei prevazute la pct. 2, pentru justificarea deplasarii in afara localitatii persoanele prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere cu privire la motivul deplasarii, completata in prealabil.

4. Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, aprovata cu modificari si completari prin Legea nr. 357/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:
a) membri de familie ai cetatenilor romani;
b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;
c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;
d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
g) pasageri care calatoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

Art. 3
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Mentinerea carantinei in cladirile, localitatile si zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului actiunii si care nu au fost revocate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

2. Instituirea carantinei in cladirile, localitatile si zonele geografice care se stabilesc prin ordin al comandantului actiunii, la solicitarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, pe baza analizelor realizate de catre directiile de sanatate publica si avizate de catre Institutul National de Sanatate Publica.

Art. 4
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia, si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfa si/sau corespondenta;
c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;
d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;
e) avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;
f) aterizari tehnice necomerciale;
g) de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala (ferry);
h) tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;
j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, al Ministerului Afacerilor Externe si al autoritatii competente din statul de destinatie.

3. Suspendarea transportului rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari catre Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

4. Prevederile pct. 3 nu se aplica transportului rutier international de persoane prin servicii ocazionale, in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:
a) sunt transportate numai persoanele care au un contract de munca valabil pe teritoriul statului de destinatie, au drept de sedere valabil in statul de destinatie sau se intorc in Romania din statul in care au lucrat sau au locuit;
b) operatorul de transport rutier informeaza Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu cel putin 24 de ore inainte de plecarea in cursa, cu privire la efectuarea cursei, precum si toate celelalte date si informatii prevazute de legislatia specifica in vigoare;
c) operatorul de transport rutier care efectueaza transportul, impreuna cu agentia de recrutare si/sau persoanele care urmeaza a fi transportate, ia toate masurile necesare pentru respectarea normelor si recomandarilor autoritatilor responsabile privind evitarea aglomerarii persoanelor, masurile de protectie si siguranta a pasagerilor si conducatorilor auto.

Art. 5
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se mentine inchiderea temporara, totala sau partiala, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

1. la frontiera romano-ungara:
a) Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);
b) Salonta, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera);
c) Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);
d) Valea lui Mihai, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa);
e) Carei, judetul Satu Mare;

2. la frontiera romano-bulgara:
a) Negru Voda, judetul Constanta;
b) Lipnita, judetul Constanta;
c) Dobromir, judetul Constanta;
d) Turnu Magurele, judetul Teleorman;
e) Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa);

3. la frontiera romano-ucraineana:
a) Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;
b) Isaccea, judetul Tulcea;

4. la frontiera Romaniei cu Republica Moldova:
a) Radauti-Prut, judetul Botosani;
b) Oancea, judetul Galati;

5. la frontiera romano-sarba:
a) Portile de Fier II, judetul Mehedinti;
b) Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa);
c) Orsova, judetul Mehedinti;
d) Moldova Noua, judetul Caras-Severin;
e) Naidas, judetul Caras-Severin;
f) Valcani, judetul Timis;
g) Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa);
h) Lunga, judetul Timis;
i) Foeni, judetul Timis;
j) Jimbolia, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa).

Art. 6
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atat in interiorul, cat si la terasele din exteriorul acestora.

2. In spatiile prevazute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice care nu se consuma in spatiile respective.

Art. 7
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de activitati comerciale:
a) activitatea desfasurata in centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incinta de sub 500 mp fiecare;
b) activitatea de vanzare a produselor electronice si electrocasnice, doar daca operatorii economici asigura livrarea acestora la domiciliul/sediul cumparatorului;
c) activitatea desfasurata de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei si este intrerupta comunicarea cu restul complexului;
d) activitatea desfasurata de catre magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curatatorii de haine si centrele de ingrijire personala, precum si vanzarea produselor si serviciilor de optica medicala.

Art. 8
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Transportul aerian se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si protocoalele din interiorul aeroporturilor si aeronavelor, regulile de conduita pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 33 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

2. Transportul feroviar se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune din gari, halte, statii sau puncte de oprire, a echipamentelor si garniturilor de tren, procedurile si protocoalele din interiorul garilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire, dar si in interiorul vagoanelor si garniturilor de tren, gradul si modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 34 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

3. Transportul rutier se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 35 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

4. Transportul naval se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului naval, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 36 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

5. Transportul intern si international de marfuri si persoane se desfasoara cu respectarea prevederilor din ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emis in temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 9
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii inchise in urmatoarele domenii: jocuri de noroc, activitati de fitness, activitati in piscine, activitati de tratament balnear, locuri de joaca si sali de jocuri.

2. Se excepteaza de la masura de suspendare prevazuta la pct. 1 activitatile de ingrijire personala care se desfasoara in spatiile special destinate si care respecta conditiile de siguranta sanitara.

3. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea, astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

4. Se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

5. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

6. Se suspenda activitatea in spatiile deschise pentru administrare plaje sau stranduri/piscine exterioare.

Art. 10
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se mentine masura suspendarii temporare a cursurilor/activitatilor din unitatile de nivel anteprescolar si din toate unitatile si institutiile de invatamant pana la finalul anului scolar/universitar, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 38 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

2. Se permite desfasurarea, incepand cu data de 2 iunie 2020, a unor activitati de pregatire, pe o perioada de doua saptamani, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a si a XIII-a), precum si pentru organizarea examenelor nationale si de cercetare a competentelor profesionale, precum si activitatile specifice fiecarei institutii de invatamant superior, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 38 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 11
(1) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 1 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Masura prevazuta la art. 1 pct. 2 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Masura prevazuta la art. 1 pct. 3 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Masura prevazuta la art. 1 pct. 4 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Masura prevazuta la art. 1 pct. 5 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si, dupa caz, de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 1 pct. 6 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(7) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 3 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 4 se urmareste de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Masura prevazuta la art. 5 se pune in aplicare de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(11) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 6 si 7 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Masurile prevazute la art. 8 se pun in aplicare de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9 pct. 1 si 2 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Masurile prevazute la art. 9 pct. 3 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(15) Masurile prevazute la art. 9 pct. 4 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Masurile prevazute la art. 9 pct. 5 se pun in aplicare de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Masurile prevazute la art. 9 pct. 6 se pun in aplicare de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Masurile prevazute la art. 10 se pun in aplicare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.