DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al MagistraturiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 20 aprilie 2012

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4 alineatul (8), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata;".

2. La articolul 4 alineatul (8), dupa literea g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) actele necesare verificarii conditiei privind buna reputatie, respectiv:
- curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv referiri la eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative aplicate;
- adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
- declaratia pe propria raspundere privind preciazarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii."


3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;".

4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"13. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;".

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisia de elaborare a subiectelor, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de comisia de solutionare a contestatiilor. Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii se realizeaza prin procesare electronica."

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice si comisia de examinare.
(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel putin 30 de zile inaintea datei de desfasurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(3) Propunerile Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii vor fi transmise cu cel putin 10 zile anterior termenului prevazut la alin. (2)."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic si de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice au in principal urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistrturii si de Institutul National al Magistraturii;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materieistudiate, sa aiba un grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a putea fi tratate in timpul de lucru stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) sa asigure o repartizare echitabila a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte intre variantele de raspuns;
e) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
f) sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national;
g) subiectele nu pot contine probleme controversate in doctrina sau in practica;
2. predarea catre comisia de admitere a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate."

8. La articolul 12, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) elaborarea subiectelor pe baza carora vor fi examinati candidatii;".

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, fiind compusa din comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic si din comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice.
(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcatuita din 4 membri care, in cazul comisiei de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, sunt specializati pe cele 4 discipline de concurs.
(3) Numirea membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor va avea loc odata cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.
(4) Comisiile de solutionare a conestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic si, respectiv, impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice au urmatoarele atributii:
a) solutionarea contestatiilor la barem la testul-grila de verificare a rationamentului logic, respectiv la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, motivarea solutiei contestatiilor la barem si adoptarea baremului definitiv;
b) solutionarea contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la fiecare dintre cele doua teste-grila."

10. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la concurs, prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), si a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de comisia de admitere a concursului."

11. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu cararcter personal si libera circulatie a acestor date.
(1^2) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, comisia de admitere a concursului solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidati, Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.
(1^3) Comisiile de admitere a concursului verifica documentele prevazute la alin. (1^2) si la art. 4 alin. (8) lit. h) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidati. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, vor constitui obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.
(1^4) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul etapei I a concursului, faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, in ultimii 5 ani.
(1^5) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii."

12. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Examinarea candidatilor se face in doua etape.
(2) Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
1. un test-grila de verificare a rationamentului logic;
2. un test-grila de verificare a cunostintelor juridice, sustinut la urmatoarele discipline:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal.
(3) La testul-grila de verificare a cunostintelor juridice participa numai candidatii declarati admisi la testul-grila de verificare a rationamentului logic.
(4) Nota obtinuta la prima etapa este suma notelor obtinute la probele prevazute la alin. (2), calculata in raport cu urmatoarea pondere: testul-grila de verificare a rationamentului logic, 30%, testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, 70%. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita dublului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mare de 100, respectiv in limita triplului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mic sau egal cu 100.
(5) Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.
(6) A doua etapa consta in sustinerea unui interviu."

13. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Testul-grila de verificare a rationamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs. Intrebarile suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidentiate ca fiind supuse pretestarii, iar raspunsurile la aceste intrebari nu se puncteaza. Baremul publicat nu include raspunsurile la intrebarile suplimentare.
(2) Pentru intrebarile al caror raspuns se puncteaza, fiecare raspuns corect valoreaza 0,1 puncte.
(3) Timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din testul-grila este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea testelor catre toti candidatii.
(4) Lucrarile se noteaza cu «Admis» sau «Respins», in functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari din cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza."

14. La articolul 17, alineatele (2), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din concurs.
......
(6) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probei scrise."

15. La articolul 18, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Presedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori."

16. La articolul 18, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Sanctiunea prevazuta la alin. (7) se aplica si pentru depasirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3)."

17. La articolul 19, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic se afiseaza la centrele de concurs dupa incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la afisarea baremului la centrele de concurs, candidatii pot face contestatii la acesta, care se depun la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
......
(4) In cazul admiterii contestatiei la barem, membrii comisiei de elaborae a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic care sunt raspunzatori pentru aceasta situatie suporta consecintele, care pot consta fie in reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei, fie in interdictia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani."

18. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Rezultatele probei prevazute la art. 16 se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii."

19. La articolul 21, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba prevazuta la art. 16. Contestatia se depune, prin fax, la Institutul National al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data publicarii rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
......
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic, in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
(4) Nota acordata de comisia mentionata la alin. (3) este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata."

20. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Testul-grila de verificare a cunostintelor juridice cuprinde 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs mentionate la art. 15 alin. (2) pct. 2 lit. a)-d).
(2) La testul-grila fiecare raspuns corect primeste 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi in sistemul de notare de la 1 la 10.
(3) Dispozitiile art. 16 alin. (3) si ale art. 17-21 se aplica in mod corespunzator.
(4) Lucrarile se noteaza cu «Admis» sau «Respins», in functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7."

21. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un profesor universitar si un pedagog, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu se stabileste in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotararea de numire a comisiilor de concurs. In situatia in care activeaza mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei."

22. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Interviul consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat si sustinerea orala a acestuia;
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.
(1^2) Analiza prevazuta la alin. (1^1) lit. a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere pentru aprecierea interviului.
(1^3) Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului, elaborata de Institutul National al Magistraturii, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, odata cu anuntul privind organizarea concursului."

23. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Aprecierea interviului se face, in baza grilei de evaluare elaborae de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu aceasta nota."

24. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut nota minima 7."

25. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
Nota obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculata in raport cu urmatoarea pondere: nota de la prima etapa 75%, interviul 25%."

26. La articolul 26, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Clasificarea candidatilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs.
(3) Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in urmatoarea ordine: testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, testul-grila de verificare a rationamentului logic, interviul."

27. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Candidatii admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
(2) Raportul referitor la indeplinirea conditiilor de numire in functia de judecator sau procuror se inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) si valideaza rezultatele concursului. Candidatii inapti pentru exercitarea functiei din punct de vedere medical sunt declarati respinsi.
(4) Lista definitiva a candidatilor declarati admisi la Institutul National al Magistraturii se comunica pentru afisare la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii."

28. La articolul 28, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Candidatii care indeplineesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) si art. 23 alin. (3^1), dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la concurs, stabilita conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, mentionate in lista prevazuta la alin. (4), dupa promovarea probei constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de Regulamentul Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
......
(3) Rezultatele concursului pot fi valorificate in termen de un an de la data finalizarii concursului, posturile de personal asimilat magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii care se vacanteaza ulterior validarii concursului putand fi ocupate de candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) si art. 23 alin. (3^1) si care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator."

29. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 28^1
(1) Lucrarile de concurs ale candidatilor declarati admisi, inclusiv analiza prevazuta la art. 23 alin. (1^1) lit. a), se pastreaza, in original, la dosarele profesionale ale acestora.
(2) Restul lucrarilor scrise, precum si toate celelalte documente privind desfasurarea concursului se arhiveaza si se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare. Lucrarile scrise anulate pentru frauda se arhiveaza si se pastreaza separat.
(3) Originalele documentelor in privinta carora prezentul regulament dispune ca se inainteaza Directiei resurse umane si organizare prin fax se transmit de catre toate tribunalele sau parchetele de pe langa acestea, prin grija presedintilor tribunalelor si a prim-procurorilor parchetelor de pe langa acestea, dupa caz, in cel mai scurt timp, si se arhiveaza la mapele de concurs."

30. La articolul 30^5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In componenta comisiilor se numesc si membri supleanti, care ii vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiilor de examen."

31. La articolul 30^9, alineatele (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Baremele de evaluare si notare se afiseaza la centrul de examen, dupa incheierea probelor scrise.
......
(6) Lucrarile scrise se noteaza pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale."

32. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 32^1
Lucrarile de examen ale auditorilor de justitie care au promovat examenul de absolvire se pastreaza, in original, la mapele profesionale ale acestora."

33. Articolul 35 se abroga.

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole
Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 350 lei
297.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: