DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 11 noiembrie 2010

CURTEA CONSTITUTIONALA In temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare.

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 33. Serviciul grefa, registratura si arhiva efectueaza operatiunile privind primirea, inregistrarea, distribuirea, expedierea si arhivarea corespondentei, indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii Curtii Constitutionale."

2. Dupa articolul 33 se introduc 14 noi articole, articolele 33^1 33^14, cu urmatorul cuprins:

"Art. 33^1
Serviciul grefa, registratura si arhiva este compus din personalul auxiliar, in sensul dispozitiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si curieri.

Art. 33^2
Personalul Serviciului grefa, registratura si arhiva este condus de grefierul-sef si este coordonat de prim-magistratul-asistent.

Art. 33^3
Personalul Serviciului grefa, registratura si arhiva are urmatoarele atributii:
1. Grefierul-sef:
a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, in conformitate cu atributiile din prezentul regulament si cu fisa postului;
b) asigura organizarea si desfasurarea sedintelor de judecata, luand masuri pentru inregistrarea si constituirea corespunzatoare a dosarelor aflate pe rolul Curtii, pentru intocmirea si transmiterea citatiilor;
c) verifica si semneaza lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, respectiv a celor aflate in pronuntare;
d) asigura realizarea corespunzatoare a activitatilor de grefa, registratura si arhiva, precum si a celei de curierat si de expediere a corespondentei Curtii;
e) intocmeste adresa de comunicare si trimite actele adoptate de Curte spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
f) restituie documentele inaintate Curtii Constitutionale din eroare;
g) propune Plenului Curtii aprobarea programului de lucru al serviciului cu publicul;
h) intocmeste si semneaza referatele de necesitate, notele de fundamentare si alte documente privind activitatea serviciului;
i) certifica realitatea facturilor de plata care privesc serviciul;
j) intocmeste planificarea serviciului de permanenta a personalului din subordine, cu avizul prim-magistratului-asistent, si o supune spre aprobare presedintelui Curtii;
k) reprezinta serviciul in fata conducerii Curtii;
l) propune secretarului general, cu consultarea primmagistratului- asistent, acordarea unor prime trimestriale si anuale. Propune prim-magistratului-asistent calificativele pentru activitatea profesionala desfasurata de catre personalul serviciului; activitatea profesionala desfasurata de catre grefierul-sef este evaluata de catre prim-magistratul-asistent, care propune secretarului general acordarea unor prime trimestriale si anuale;
m) realizeaza nemijlocit lucrarile stabilite de presedintele Curtii Constitutionale si de prim-magistratul-asistent;
n) executa si alte atributii date de conducerea Curtii.
2. Grefierii-registratori:
a) primesc si inregistreaza scrisorile si adresele oficiale, petitiile si actele de sesizare a Curtii, le triaza pe categorii si tin evidenta acestora la zi;
b) completeaza zilnic datele in registrele Curtii prevazute la art. 33^6 lit. a)c) si e);
c) formeaza dosarele pentru sesizarile nou-intrate si le completeaza cu documentele sosite ulterior;
d) organizeaza pastrarea dosarelor si a deciziilor pronuntate in arhiva curenta si asigura consultarea lor de catre parti sau reprezentantii acestora in incinta serviciului si in timpul programului de lucru cu publicul;
e) asigura transferul dosarelor intre arhiva si cabinetele judecatorilor si magistratilor-asistenti;
f) asigura distribuirea la cabinetele judecatorilor, la magistratii-asistenti si la serviciile Curtii, prin intermediul curierului, a corespondentei sosite pe adresa Curtii, precum si a materialelor ce alcatuiesc dosarele aflate pe rol, dupa consultarea magistratului-asistent desemnat in dosar;
g) expediaza prin posta actele Curtii si restituie dosarele transmise Curtii;
h) asigura multiplicarea actelor adoptate de Curte si le comunica persoanelor sau autoritatilor prevazute de lege;
i) executa si alte atributii date de grefierul-sef.
3. Grefierii:
a) intocmesc conceptele de citare si citatiile si le predau grefierului-registrator spre expediere catre parti;
b) tin legatura, prin telefon, fax, telegrame sau e-mail, cu partile, cu instantele judecatoresti sau cu alte autoritati in vederea completarii actelor procedurale, intocmind notele doveditoare ale corespondentei;
c) realizeaza lucrarile premergatoare sedintelor de dezbateri publice si de deliberare, asigurand, cu ajutorul personalului care asigura multiplicarea si a curierului, dupa caz, multiplicarea/scanarea, respectiv distribuirea la cabinetele judecatorilor si la magistratii-asistenti a actelor si documentelor care alcatuiesc dosarele de judecata;
d) informeaza de indata magistratii-asistenti despre orice acte sosite la dosarele aflate pe rol;
e) completeaza condica de sedinta si o aduc, impreuna cu dosarele aflate pe rol, la sedintele de judecata, la care asista obligatoriu un grefier;
f) intocmesc lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, pe care o afiseaza la avizier si o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecatorilor, la magistratiiasistenti in mod corespunzator, precum si la magistratiiasistenti- sefi si la prim-magistratul-asistent;
g) intocmesc lista cu dosarele ramase in pronuntare, pe care o predau spre difuzare la cabinetele judecatorilor, la magistratiiasistenti in mod corespunzator, precum si la magistratiiasistenti- sefi si la prim-magistratul-asistent;
h) completeaza datele in registrul de evidenta a redactarii actelor Curtii;
i) executa si alte atributii date de grefierul-sef.
4. Grefierii-arhivari si grefierii-documentaristi:
a) preiau anual documentele create sau intrate in Curte, precum si dosarele jurisdictionale solutionate, in vederea arhivarii acestora;
b) efectueaza preluarea arhivistica a documentelor primite, selectionarea, inventarierea si depozitarea acestora conform prevederilor legale;
c) tin evidenta sigiliilor;
d) multiplica actele adoptate de Curte;
e) faciliteaza consultarea operativa a dosarelor si a altor documente aflate in arhiva generala;
f) inregistreaza in registrele prevazute la art. 33^6 lit. g)i) si pastreaza ordinele emise de presedintele Curtii, hotararile Plenului administrativ al Curtii, precum si dispozitiile secretarului general;
g) verifica tehnoredactarea actelor Curtii inaintate de magistratii-asistenti;
h) executa si alte atributii date de grefierul-sef.
5.Curierii:
a) receptioneaza corespondenta sosita pe adresa Curtii Constitutionale;
b) realizeaza transmiterea, in mod corespunzator, a actelor primite in acest scop, in interiorul Curtii, cabinetelor judecatorilor, magistratilor-asistenti, personalului Secretariatului General, precum si, cand este cazul, altor autoritati;
c) pregatesc, pentru posta militara, citatiile intocmite de grefieri pentru Ministerul Public si, atunci cand este cazul, duc personal citatiile Ministerului Public ori altor autoritati;
d) transmit la posta citatiile si intreaga corespondenta trecuta pe borderou, predata de grefierii-registratori;
e) executa si alte atributii date de grefierul-sef.

Art. 33^4
Atributiile fiecarui angajat din structura Serviciului grefa, registratura si arhiva sunt stabilite si detaliate in fisa postului, intocmita de grefierul-sef cu respectarea cadrului stabilit prin prezentul regulament si aprobata de primmagistratul- asistent. Pentru grefierul-sef, fisa postului se intocmeste de prim-magistratul-asistent.

Art. 33^5
In cadrul Serviciului grefa, registratura si arhiva se intocmesc si se pastreaza:
a) registrele Curtii prevazute la art. 33^6;
b) borderouri pentru corespondenta jurisdictionala si administrativa, pentru expedieri prin posta civila si militara;
c) evidenta sigiliilor si a registrelor pentru magistratii-asistenti;
d) evidenta Arhivei Curtii.

Art. 33^6
Registrele Curtii Constitutionale, intocmite si pastrate de Serviciul grefa, registratura si arhiva, sunt urmatoarele:
a) registrul de intrare-iesire a corespondentei cu caracter administrativ, in care se trec de catre grefierii-registratori, in ordine cronologica, toate cererile si celelalte acte care nu privesc activitatea jurisdictionala a Curtii, toate scrisorile, petitiile si adresele cu caracter administrativ;
b) registrul de intrare-iesire a dosarelor, in care se trec de catre grefierii-registratori, in ordine cronologica, toate actele de sesizare a Curtii;
c) registrul general de dosare, in care se trec de catre grefierii-registratori, in ordinea intrarii, toate actele de sesizare a Curtii, precum si toata corespondenta in legatura cu acestea; numarul de inregistrare din acest registru reprezinta numarul de dosar, la care se adauga litera corespunzatoare incadrarii sesizarii in categoriile de atributii prevazute la art. 146 din Constitutie; in dreptul fiecarui dosar astfel inregistrat se vor trece: data solicitarii si transmiterii punctelor de vedere de catre autoritati, orice cerere legata de dosar, data depunerii raportului, termenele de judecata, data redactarii deciziei, hotararii sau avizului, dupa caz, data transmiterii actelor Curtii la Regia Autonoma "Monitorul Oficial", instante, respectiv la diverse autoritati publice, in cazurile prevazute de lege;
d) condica sedintelor de judecata, in care se inscriu de catre grefier toate dosarele din fiecare sedinta, in ordinea din lista dosarelor, numele judecatorilor si al magistratilor-asistenti participanti la sedinta;
e) registrul de termene al arhivei, in care se inscriu dosarele pe termene de judecata;
f) registrul de evidenta a redactarii actelor Curtii, in care se trec in ordine si separat, in functie de distinctia facuta la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, toate deciziile si hotararile pronuntate, precum si avizele emise; data redactarii se considera data depunerii de catre magistratul-asistent la mapa presedintelui Curtii Constitutionale a deciziei, hotararii sau avizului; se inregistreaza, de asemenea, data transmiterii actului la Regia Autonoma "Monitorul Oficial", precum si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei in care se publica actul;
g) registrul hotararilor Plenului administrativ al Curtii Constitutionale;
h) registrul de ordine emise de presedintele Curtii Constitutionale;
i) registrul dispozitiilor secretarului general;
j) registrul de corespondenta secreta.

Art. 33^7
La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru, se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi semnat de grefierul-sef si de prim-magistratul-asistent, aplicandu-se sigiliul. Daca este cazul, inscrierile se vor face in aceleasi registre, reincepandu-se cu o noua numerotare.

Art. 33^8
Evidenta din registrul general de dosare se tine, simultan, si pe suport electronic.

Art. 33^9
La propunerea prim-magistratului-asistent sau a secretarului general, presedintele Curtii poate aproba si tinerea altor registre in afara celor prevazute la art. 33^6, daca sunt necesare activitatii Curtii.

Art. 33^10
Modelul registrelor prevazute la art. 33^6 se aproba de Plenul Curtii.

Art. 33^11
(1) Inregistrarea in registrele corespunzatoare, formarea dosarelor, multiplicarea si distribuirea acestora catre cabinetele membrilor Curtii si magistratii-asistenti se fac imediat dupa repartizarea acestora de catre presedintele Curtii Constitutionale, care va fi datata. Persoana care multiplica actul de sesizare va face mentiune pe acesta despre data predarii spre distribuire.
(2) Intocmirea conceptelor de citare si emiterea procedurilor de chemare in fata Curtii se fac imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele de natura urgenta, sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, in celelalte cauze. Persoana care intocmeste procedurile va face mentiune, pe conceptul de citare, despre data predarii acestora spre expediere.
(3) Expedierea corespondentei se va realiza prin posta, agent procedural sau curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat si supravegheat si care sa asigure caracterul oficial al acesteia.

Art. 33^12
(1) Corespondenta care poarta mentiunea "confidential" sau "personal" se inregistreaza numai cu aceasta mentiune, fara a fi desfacuta, dupa care se preda destinatarului.
(2) Corespondenta cu caracter secret de stat se prezinta nedesfacuta direct presedintelui Curtii Constitutionale, fiind evidentiata intr-un registru special.

Art. 33^13
(1) La formarea dosarelor Curtii, pe coperta acestora se vor mentiona: denumirea Curtii, numarul dosarului, autorii sesizarii si obiectul sesizarii.
(2) Dosarul trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate; dupa solutionarea definitiva se va proceda la snuruire si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperti grefierul-registrator va certifica numarul filelor, in cifre si in litere.
(3) Scoaterea dosarelor din incinta Curtii este interzisa.
(4) Dosarele vor fi puse la dispozitia partilor sau a reprezentantilor legali ai acestora pentru studiu numai in arhiva, dupa identificarea si notarea in registrul general de dosare a numelui si a prenumelui persoanelor care le solicita, verificandu-se actele de identitate, procurile sau imputernicirile avocatiale, precum si integralitatea dosarului la restituire. Personalul arhivei supravegheaza studiul dosarelor.

Art. 33^14. (1) Serviciul grefa, registratura si arhiva asigura eliberarea certificatelor intocmite de magistratii-asistenti si a copiilor de pe actele din dosarele Curtii Constitutionale, precum si restituirea inscrisurilor originale depuse la dosarele Curtii.
(2) Cererile pentru eliberarea certificatelor se primesc de catre grefierul-sef, care le prezinta, impreuna cu dosarul cauzei, prim-magistratului-asistent. Prim-magistratul-asistent redacteaza si semneaza, in baza rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale, certificatele solicitate. Copia certificatului se ataseaza la dosarul Curtii.
(3) Cererile de restituire a inscrisurilor originale depuse la dosarele Curtii se incuviinteaza de presedintele Curtii Constitutionale, la propunerea prim-magistratului-asistent. Restituirea inscrisurilor originale se face pe baza unei cereri motivate, formulata de petitionar, si numai daca actul poate fi pastrat in copie, fara ca prin aceasta sa se produca o vatamare partilor din proces. Copia de pe act se va verifica pentru conformitate de grefierul-sef, care va aplica stampila Curtii pe fiecare fila. Cererea si copia actului se vor pastra la dosarul cauzei."

3. Se abroga sectiunea 1 "Registrele Curtii" din cadrul capitolului IV "Functionarea Curtii", precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. II
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. III
Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.


Prezenta hotarare a fost adoptata de Plenul Curtii Constitutionale, cu unanimitate de voturi, in sedinta sa din 20 octombrie 2010.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotarare 27/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate
Hotararea 26/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale
Legea 119/2012 privind aderarea Curtii Constitutionale a Romaniei la Conferinta Mondiala a Justitiei Constituionale, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile international
OUG 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Ordonanta de urgenta nr. 38/2012
Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale
Hotarare nr. 11/2011 pentru punerea de acord a Hotararii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 53/2011
Hotararea 26/2010 privind actele de sesizare a Curtii Constitutionale in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie
Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata 2010. Lege nr. 47/1992 republicata
Legea 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei. Lege nr. 177/2010
Decizii neconstitutionalitate. Exceptii de neconstitutionalitate admise NC
Decizii de neconstitutionalitate si recursuri in interesul legii (RIL)
Decizie nr. 33/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, cu privire la admisibilitatea actiunii in revendicare, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intemeiata pe dispozitiile dre
Decizie nr. 54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum
Decizie nr. 82/2009 referitoare la admiterea exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al c
Decizie nr. 1345/2008 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
Drept constitutional si institutii politice. Editia 3
Iancu Gheorghe

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: