DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 195/2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 4 aprilie 2012

In temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Mediatorul autorizat este inscris in Tabloul mediatorilor in conditiile prevazute la art. 12 din Lege, dupa ce face dovada inscrierii intr-o asociatie profesionala, conform obligatiei prevazute la art. 24 din Lege."

2. La articolul 9, literele a), b) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor, acreditarea formatorilor, examinatorilor, expertilor si taxe privind reacreditarea formatorilor, examinatorilor si expertilor;
b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;
...............
i) taxe de inscriere in lista furnizorilor autorizati de formare profesionala a mediatorilor si taxe de mentinere in lista formatorilor si expertilor;".


3. La articolul 16, litera r) se abroga.

4. La articolul 39, alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) se face dovada indeplinirii conditiei art. 24 din Lege."

5. La articolul 39, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) lit. a)-c_ si emite o hotarare si autorizatia de mediator.
(4) In vederea inscrierii in Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotararea conform alin. (3) depun o cerere insotita de documentele prevazute la art. 40 alin. (9)."


6. La articolul 40 alineatul (1), litera e.1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obtinut in conditiile Legii, emis de Consiliu si completat de furnizorul de formare autorizat; sau".

7. La articolul 40, partea introductiva a alineatului (9) si literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(9) In vederea inscrierii in Tabloul mediatorilor, persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39 alin. (4) pot depune odata cu documentatia de autorizare si o cerere, conform anexei nr. 28, insotita de urmatoarele documente:
a) declaratie pe propria raspundere cu privire la inregistrarea in evidentele fiscale a activitatii de mediere si a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C – in original;
b) dovada inscrierii sau a solicitarii de inscriere intr-o asociatie profesionala inscrisa in Registrul national de evidenta a organizatiilor din domeniul medierii (RNEODM) – in copie;
c) declaratie pe propria raspundere privind datele de inscriere in Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A – in original;".

8. La articolul 40 alineatul 9, litera d) se abroga.

9. La articolul 40, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) In situatia in care exista mediatori care nu doresc sa se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliata si-a exprimat optiunea pentru a fi luata in evidenta unei asociatii profesionale – in copie."

10. La articolul 40, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Odata cu constatarea indeplinirii conditiilor de autorizare ca mediator si a avizarii unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitantii care au depus si documentatia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeasi hotarare si la inscrierea in Tabloul mediatorilor, in termen de 30 de zile."

11. Articolul 40^1 se abroga.

12. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44
(1) Consiliul intocmeste Tabloul mediatorilor pe mai multe sectiuni in care sunt inscrisi mediatorii autorizati cu forma de exercitare a profesiei si mediatorii inactivi."

13. La articolul 44, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a facut dovada inregistrarii fiscale in termen de un an de la autorizare si mediatorii suspendati."

14. La articolul 44, alineatele (3)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Mediatorii autorizati sunt obligati sa isi inregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii de autorizare si a autorizatiei si sa comunice dovada inregistrarii fiscale Consiliului, comunicarea dovezii inregistrarii fiscale facandu-se prin orice mijloc care asigura confirmarea de primire.
(4) Mentinerea mediatorilor autorizati in Tabloul mediatorilor, incepand cu anul urmator autorizarii, este conditionata de depunerea dovezii inregistrarii fiscale la Consiliu. In cazul nedepunerii dovezii, persoanele in cauza vor fi inscrise in Tabloul mediatorilor la sectiunea de mediatori inactivi.
(5) Tabloul mediatorilor se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, actualizat pana la data de 31 mai, si pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar.
(6) Tabloul mediatorilor, actualizat pana la 31 mai si, respectiv, pana la 30 noiembrie a fiecarui an, se publica defalcat pe judete si se transmite autoritatilor prevazute la art. 12 alin. (3) din Lege sub forma de afis sau brosura, dupa caz.
(7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practica, la solicitarea motivata a unor grupuri de beneficiari si cu respectarea Legii si a prezentului regulament."

15. La articolul 45, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 45
(1) Inscrierea in Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, in conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de inscriere in Tabloul mediatorilor putand fi facuta concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separata. In toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9).
.................
(3) Pentru mediatorii autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimatia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, si aplica o viza anuala care certifica faptul ca acestia au achitat taxa anuala profesionala. In cazul achitarii in transe a taxei profesionale, Consiliul vizeaza legitimatia. In cazul in care, dupa vizarea legitimatiei, transele din taxa nu mai sunt achitate, vizarea pe anul urmator a legitimatiei se va face numai dupa achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior."

16. La articolul 52^12, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sa achite taxa anuala profesionala pana la 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceasta taxa se datoreaza."

17. Articolul 52^16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52^16
(1) Mediatorul are obligatia de a-si viza anual legitimatia de mediator. Vizarea legitimatiei este conditionata de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior.
(2) Mediatorul are obligatia de a se inscrie sau de a solicita inscrierea intr-o asociatie profesionala a mediatorilor inainte de a solicita inscrierea in Tabloul mediatorilor."

18. La articolul 52^17 alineatul (2), literea q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"q) nerespectarea de catre mediator a obligatiei de a achita taxa profesionala pana la 31 decembrie a anului fiscal pentru care se datoreaza [art. 52^12 lit. e)], pentru care se aplica sanctiunea prevazuta de art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observatie scrisa sau amenda de la 50 lei la 500 lei, dupa caz;".

19. Articolul 82 se abroga.

20. Articolul 83^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83^1
In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin si in scopul informarii publice, Consiliul infiinteaza RNEODM pe care il actualizeaza lunar. RNEODM cuprinde 3 sectiuni distincte: asociatii profesionale, organizatii din domeniul medierii si alte organisme."

21. La articolul 83^3 alineatul (1), literele b), c), e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) cel putin jumatate plus unu din membri sunt mediatori autorizati in conditiile legii, iar diferenta este formata din absolventi ai cursurilor de formare ca mediator;
c) denumirea asociatiei cuprinde cuvinte precum «mediere», «mediator», «conflict» si «amiabil» sau sinonime ale acestora ori combinatii ale acestora cu alte cuvinte;
...............
e) obiectivele si activitatile asociatiei respecta prevederile legale si regulamentele in materia medierii, nu sunt filiale ale unor asociatii inscrise in RNEODM, nu sunt uniuni sau federatii ale unor asociatii inscrise in RNEODM, nu au clauze de exclusivitate;
f) activitatile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere catre terti;
g) sunt inscrise in sectiunea 1 din RNEODM intocmit de Consiliu si nu sunt filiale ale unor asociatii inscrise in RNEODM."

22. La articolul 83^3 alineatul (1), litera h) si alineatul (3) se abroga.

23. La articolul 83^4, alineatele (1), (2), partea introductiva a alineatului (4) si alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 83^4
(1) In scopul informarii publice si a mediatorilor, Consiliul tine evidenta asociatiilor profesionale in RNEODM.
(2) Inscrierea asociatiilor profesionale in RNEODM se face la cerere, prin decizie a presedintelui Consiliului, dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 83^3 alin. (1) lit. a)-g).
................
(4) Cererea de inscriere in RNEODM va fi insotgita de urmatoarele documente:
................
(6) Decizia sau hotararea privind inscrierea asociatiei profesionale in RNEODM se comunica solicitantului in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii. In cazul in care hotararea este de respingere a inscrierii, aceasta se motiveaza si se comunica solicitantului si se publica pe site-ul Consiliului.
(7) In cazul in care cererea de inscriere a asociatiei profesionale se aproba, aceasta va fi inscrisa in RNEODM in termen de 3 zile de la data aprobarii."

24. Articolul 83^5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83^5
(1) Mediatorii autorizati pot infiinta si alte tipuri de asociatii pe domenii de aplicare a medierii.
(2) Asociatiile infiintate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi inscrise la cerere in sectiunea I din RNEODM, avand precizat la rubrica «Mentiuni» din registru domeniul de specializare."

25. La articolul 83^7, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 83^7
(1) Un mediator autorizat poate fi membru numai intr-o singura asociatie profesionala, astfel cum aceasta este definita in prezentul regulament.
(2) Un mediator autorizat poate fi membru in una sau mai multe asociatii specializate, astfel cum acestea sunt definite in prezentul regulament.

26. La articolul 83^8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83^8
(1) Servicii de mediere pot fi organizate in colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator de catre orice persoana juridica doar dupa obtinerea unui aviz din partea Consiliului, care certifica astfel faptul ca se respecta principiile de neutralitate, impartialitate si confidentialitate de catre mediator, iar partilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului si a solutiei privind disputa supusa medierii. Serviciile de mediere sunt organizate numai de catre organizatiile prevazute la art. 22 din Lege."

27. La articolul 83^9, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 83^9
(1) Organizatiile care au in obiectul de activitate servicii de mediere pot fi inscrise la cerere in sectiunea a II-a din RNEODM.
(2) Cererea de inscriere in RNEODM se depune la Consiliu, insotita de copii certificate pentru conformitate dupa urmatoarele documente:".

28. La articolul 83^9 alinetul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) denumirea organizatiei face referire corecta la termenii de «mediere», «mediator», «conflict», «amiabil» sau este o combinatie a acestor cuvinte cu altele."

29. La articolul 83^9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Organizatiile care au solicitat si au obtinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse in RNEODM in maximum 15 zile de la adoptarea hotararii de avizare."

30. Dupa sectiunea a 3-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 4-a – Alte organizatii, cuprinzand articolul 83^10, cu urmatorul cuprins:

"
SECTIUNEA 4 - Alte organizatii


Art. 83^10
(1) In RNEODM se pot inscrie la cerere si alte organizatii care nu indeplinesc conditiile pentru a fi declarate asociatii profesionale sau organizatii conform art. 22 din Lege, in sensul definitiilor din prezentul regulament.
(2) Aceste organizatii vor fi inscrise in sectiunea a III-a din RNEODM.
(3) In sectiunea a III-a din RNEODM se inscriu federatiile, fundatiile, asociatiile, filiale ale acestora sau alte organizatii.
(4) Pentru a fi inscrise in RNEODM, organizatiile precizate la alin. (3) formuleaza o cerere adresata Consiliului insotita de urmatoarele documente:
a) statutul si actul de constituire din care rezulta ca obiectul de activitate vizeaza domeniul medierii sau, dupa caz, actul in baza caruia a fost infiintata;
b) hotararea judecatoreasca de infiintare, daca este cazul;
c) certificat fiscal;
d) scurta descriere a activitatii desfasurate sau care intentioneaza sa o desfasoare in domeniul medierii.
(5) Organizatiile care au solicitat Consiliului inscrierea in RNEODM vor fi incluse in registru, in maximum 15 zile de la adoptarea hotararii."

31. Dupa anexa nr. 2A se introduc doua noi anexe, anexele nr. 2B si 2C, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA nr. 1 (Anexa nr. 2B la regulament) - CERERE PENTRU INSCRIEREA IN TABLOUL MEDIATORILOR


Domnule Presedinte,
Subsemnatul(a), ........., domiciliat(a) in .................., identificat(a) cu CI/BI seria ......... nr. ................, avand CNP ......................, adresa de e-mail ...................................... tel. ..................................., cetatean ........................, va rog sa imi aprobati prezenta cerere prin care solicit inscrierea in Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea inscrierii in Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, insotita de urmatoarele documente:
a) Declaratia-tip pe proprie raspundere privind inregistrarea in evidentele fiscale a activitatii de mediere si a formei de exercitare a profesiei de mediator – in original sau certificatul de inregistrare fiscala – in copie;
b) dovada inscrierii (adeverinta sau cererea de inscriere) intr-o asociatie profesionala, inscrisa in Registrul national de evidenta a organizatiilor din domeniul medierii – in copie;
c) declaratia-tip pe proprie raspundere (anexa nr. 2A) privind datele de inscriere in Tabloul mediatorilor – in original.

Ma oblig sa instiintez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenita in datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.

Data ...............
Semnatura ................

Domnului presedinte al Consiliului de mediere

IMPORTANT
Cererea, insotita de documentele solicitate, in ordinea specificata mai sus, se depune in dosar de carton alb cu sina.
Toate documentele, depuse in copie, trebuie sa fie certificate, "conform cu originalul" si semnate de titular.
Actele, depuse si inregistrate la Consiliul de mediere, nu se returneaza.


ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2C la regulament) - DECLARATIE pe propria raspundere cu privire la inregistrarea in evidentele fiscale a activitatii de mediere si a formei de exercitare a profesiei de mediator


Domnule Presedinte,
Subsemnatul(a), ........., domiciliat(a) in .................., identificat(a) cu CI/BI seria ......... nr. ................, avand CNP ......................, adresa de e-mail ...................................... tel. ..................................., cetatean ........................, in calitate de mediator, ma angajez sa depun toate diligentele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si sa instiintez Consiliul de mediere despre obtinerea certificatului de inregistrare fiscala (CIF), in cel mai scurt timp, in vederea mentinerii in Tabloul mediatorilor.

Data ........................
Semnatura .................

Domnului presedinte al Consiliului de mediere
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea prevenirii, legea nr. 270/2017. Legea preventiei
Hotararea 52/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Cursuri formare in profesia de mediator. Cursuri mediatori
Hotarare nr. 4346/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Hotarare nr. 1044/2013 privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului
OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta 4/2013
OUG 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
Legea 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Lege nr. 115/2012
Hotarare 2450/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Hotararea nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator
Mediere pentru divort. Mediator divort
Hotararea 517/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010, Mica reforma a Justitiei
Hotarare 5/2007, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Legea 192/2006 actualizata privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Legea profesiei de mediator consolidata
OG 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne
Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
Mediation in Penal Matters in Romania. Evaluation Study and Perspectives
Andrea Parosanu,Ecaterina Balica,Balan Ana

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: