DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 457/2003, republicata 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 15/06/2007

Modificat de Hotarare nr. 962/2007Art. 1
(1) Prezenta hotarare se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate in tara sau importate, destinate pietei interne.
(2) In sensul prezentei hotarari, prin echipament electric de joasa tensiune se intelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V-1.000 V in curent alternativ si 75 V-1.500 V in curent continuu.
(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari echipamentele electrice si fenomenele fizice prevazute in anexa nr. 2.

Art. 2
(1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), construite in concordanta cu bunele practici ingineresti in materie de securitate in vigoare in Romania sau Uniunea Europeana, pot fi introduse pe piata numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice si bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate corespunzator, intretinute si utilizate in conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate.
(2) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 3
Echipamentele electrice de joasa tensiune care indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 si sunt supuse conditiilor prevazute la art. 4 si 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piata si punerii in functiune din considerente de securitate.

Art. 4
(1) Este interzisa introducerea pe piata a echipamentelor electrice care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.
(2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, daca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele romane si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate, pentru informare, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Lista standardelor romane din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista va fi actualizata periodic.
(4) In cazul in care standardele europene armonizate, asa cum sunt definite la alin. (2), nu au fost inca adoptate si publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2, daca sunt fabricate in conformitate cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI).
(5) In cazul in care nu exista standarde armonizate sau prevederi de securitate, asa cum sunt definite in alin. (2) si (4), in scopul introducerii pe piata sau al asigurarii liberei circulatii, se considera ca echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, daca sunt fabricate conform cerintelor de securitate cuprinse in standardele nationale sau in standardele in vigoare in statul membru din Uniunea Europeana al producatorului, daca acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu cel din Romania.
(6) In baza notificarii de catre Comisia Europeana, Ministerul Economiei si Finantelor va informa Comisia, daca este cazul, in termen de 3 luni obiectiile pe care le are in legatura cu prevederile de securitate prevazute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate in baza carora acestea nu ar trebui recunoscute.

Art. 5
Se interzice distribuitorilor de energie electrica, in conditiile legii, sa impuna utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.

Art. 6
(1) Cand se constata ca un echipament electric de joasa tensiune nu satisface cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si interzicerea introducerii pe piata.
(2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric de joasa tensiune se efectueaza numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2.
(3) In cazul situatiilor prevazute la alin. (1) organele de control vor informa in scris, dupa caz, Ministerul Economiei si Finantelor sau Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, indicand motivele deciziilor si specificand urmatoarele:
a) daca neconformitatea constatata se datoreaza unor deficiente ale standardelor care adopta standardele europene armonizate prevazute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevazute la art. 4 alin. (4) si (5);
b) daca neconformitatea constatata se datoreaza aplicarii gresite a standardelor sau prevederilor prevazute la art. 4 alin. (2), (4) si (5);
c) daca neconformitatea constatata este atribuita nerespectarii bunelor practici ingineresti prevazute la art. 2.
(4) Ministerul Economiei si Finantelor va informa de indata statele membre implicate si Comisia Europeana asupra neconformitatilor constatate si a masurilor luate, conform alin. (1) si (3).
(5) Daca alte state membre ridica obiectii fata de decizia prevazuta la alin. (1), Comisia Europeana trebuie sa consulte de indata Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 7
(1) Inainte de introducerea pe piata, echipamentele electrice prevazute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul european de conformitate CE, prevazut la art. 8 alin. (1) si in anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii descrise in anexa nr. 4.
(2) In caz de divergenta, producatorul, reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un raport de incercari in care este atestata conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse in art. 2 si in anexa nr. 1. Acest raport va fi intocmit de un organism notificat, conform procedurii prevazute la art. 9.
(3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CE producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului pot solicita traducerea in limba romana a unor documente care insotesc echipamentele din import. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a echipamentului electric.
(4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerintele prezentei hotarari trebuie certificata printr-o declaratie de conformitate EC emisa de producator ori de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, al carei continut este prevazut in anexa nr. 5.

Art. 8
(1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie.
(2) In cazul in care echipamentului electric de joasa tensiune ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
(3) In cazul in care una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleaga reglementarile aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementarile aplicate de producator. In acest caz datele de identificare a reglementarilor aplicate, asa cum au fost ele publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele sau instructiunile prevazute de reglementari si care insotesc echipamentele electrice.
(4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricarui marcaj asemanator cu marcajul CE, care ar putea induce in eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisa totusi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasa tensiune, pe ambalaj, pe instructiunile de prezentare sau pe certificatul de garantie, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate.
(5) Atunci cand organele de control constata ca marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat sa ia toate masurile pentru ca aceasta incalcare sa inceteze, iar echipamentul electric de joasa tensiune sa se supuna prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).
(6) Daca neconformitatea descrisa la alin. (5) continua, organele de control vor lua masurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata a echipamentului electric sau pentru a se asigura ca acesta a fost retras de pe piata in conformitate cu procedura descrisa la art. 6.

Art. 9
(1) Recunoasterea laboratoarelor si/sau a organismelor care pot intocmi rapoarte de incercari conform art. 7 alin. (2) se face de catre Ministerul Economiei si Finantelor pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se actualizeaza periodic.
(3) Listele cuprinzand organismele recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de incercari prevazute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificarile si/sau actualizarile acestora, se transmit de catre Ministerul Economiei si Finantelor statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 10
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea cerintelor esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si introducerii pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si ale art. 13 alin. (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializarii produselor pana la o data stabilita de organele de control prevazute la art. 11 impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatii;
d) nerespectarea indeplinirii permanente de catre organismele recunoscute a cerintelor minime prevazute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu modificarile ulterioare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere de catre autoritatea competenta care l-a emis.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor si de Inspectia Muncii, pentru echipamentele tehnice.

Art. 11
Contraventiilor prevazute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12
Prevederile prezentei hotarari nu se aplica echipamentelor electrice de joasa tensiune destinate exportului in tari altele decat cele care fac parte din Uniunea Europeana.

Art. 13
(1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale dintre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA, se admite introducerea pe piata atat a echipamentelor electrice cu marcaj CE, cat si a celor cu marcajul national de conformitate CS in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
(2) Se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe echipamentele electrice de joasa tensiune, concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS.
(3) Prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS.

Art. 14
(1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat in conditiile prevazute de prezenta hotarare pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 3 lit. B.
(2) In cazul in care echipamentului electric de joasa tensiune ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementari.
(3) Pana la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevazute la art. 7 alin. (2), Ministerul Economiei si Finantelor aproba lista organismelor recunoscute in baza unei proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste laboratoare/organisme se inscriu in Registrul organismelor recunoscute.

Art. 15
(1) Responsabilitatile producatorului, reprezentantului sau autorizat sau ale importatorului, in legatura cu echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune cu marcaj CE.
(2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 10 alin. (1) se aplica si in cazul echipamentelor electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS.

Art. 16
Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE.

Art. 17
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) si art. 6 alin. (4) si (5), care intra in vigoare la data aderarii la Uniunea Europeana, si ale art. 9 alin. (3), care se aplica de la data intrarii in vigoare a PECA.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 19
Prezenta hotarare transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC privind armonizarea legislativa a statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizarii in anumite limite de tensiune, amendata de Directiva Consiliului 93/68/EEC.


ANEXA Nr. 1 - CERINTE ESENTIALE de securitate pentru echipamentul electric de joasa tensiune

1. Conditii generale
a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare, care vor asigura functionarea echipamentului electric de joasa tensiune in siguranta si in scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie sa fie marcate pe echipament sau, daca aceasta nu este posibil, intr-un document insotitor.
b) Denumirea producatorului, firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicate in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.
c) Echipamentul electric de joasa tensiune, precum si componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel incat sa poata fi asamblate si conectate sigur si corect.
d) Echipamentul electric de joasa tensiune trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa se asigure protectia impotriva riscurilor prevazute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si intretinerea adecvata scopului pentru care a fost fabricat.
2. Protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarii echipamentului electric de joasa tensiune
Masurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzator fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;
b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzator impotriva pericolelor de natura neelectrica ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasa tensiune, asa cum rezulta din experienta;
d) izolatia este corespunzatoare unor cerinte previzibile.
3. Protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric de joasa tensiune
Masurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) echipamentul electric de joasa tensiune satisface cerintele previzibile de natura mecanica astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
b) echipamentul electric de joasa tensiune este rezistent la influente de natura nemecanica in conditii previzibile de mediu, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
c) echipamentul electric de joasa tensiune nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si proprietatea in conditii previzibile de suprasarcini.


ANEXA Nr. 2 - ECHIPAMENTE SI FENOMENE FIZICE care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari

1. Echipament electric pentru utilizare in atmosfera exploziva
2. Echipament electric pentru utilizare radiologica si medicala
3. Componente electrice pentru lifturi de marfuri si de persoane
4. Contoare de energie electrica
5. Fise si prize de uz casnic
6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
7. Interferente radioelectrice
8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferata, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care Romania este parte


ANEXA Nr. 3


A. Marcajul de conformitate CE
1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C si E, avand urmatoarea forma:


Daca marcajul CE este redus sau marit, proportiile date in desenul de mai sus trebuie sa fie respectate.
2. Marcajul CE trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurilor cand aceasta nu este posibil, tinandu-se seama de natura aparatelor.

B. Marcajul de conformitate CS
Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentata in figura urmatoare:
+------+
  CS  
+------+ NOTA:
- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;
- diametrul cercului: 20 mm.
In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus.
Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.


ANEXA Nr. 4 - CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

1. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene asigura si declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate EC.
2. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene este obligat sa intocmeasca un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de control.
3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu principalele cerinte de securitate si, in masura in care este relevant, sa fie acoperita proiectarea, producerea si functionarea acestuia.
4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
a) descrierea generala a echipamentului electric de joasa tensiune;
b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);
e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
g) rapoarte de incercari;
h) declaratie de conformitate, in copie, inclusiv traducerea legalizata in limba romana pentru echipamentele electrice de joasa tensiune din import.
5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricatiei ultimului echipament electric de joasa tensiune. Atunci cand este cazul, in masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului, acestea pot solicita traducerea in limba romana a unor documente. In cazul in care producatorul ori reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasa tensiune pe piata romaneasca.
6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune fabricat cu documentatia tehnica prezentata la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.


ANEXA Nr. 5 - DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele si adresa producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) descrierea echipamentului electric;
c) referirea la standardele armonizate;
d) daca este cazul, referirea la specificatiile in baza carora este declarata conformitatea;
e) identificarea semnatarului imputernicit sa incheie acte juridice in numele producatorului sau al reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
f) ultimele doua cifre ale anului in care marcajul CE a fost aplicat. br>

Poate fi de interes si:
Legea energiei electrice, legea nr. 13/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, hotarare nr. 90/2008
OUG nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a uni
Ordin nr. 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici
Ordin nr. 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
OUG nr. 172/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
OUG 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei electrice in sistem centralizat catre populatie. Ordonanta de urgenta nr. 110/2009
HG 1428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
Ordin nr. 5/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2011
Ordinul 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: