DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 115/2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 20/05/2008

Camera Auditorilor din Romania

In temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si (5) si ale art. 10 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din 25 martie 2008, h o t a r a s t e:

Art. 1
Se aproba Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
(2) Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Norma privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, 2008CAPITOLUL I - Dispozitii generale. Definitii


Art. 1
Ori de cate ori sunt utilizati in prezentele norme, termenii definiti in acest capitol au urmatorul inteles:
 • Camera = Camera Auditorilor Financiari din Romania;
 • norme = norme privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar;
 • stagiar = persoana fizica care a promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si isi desfasoara activitatea conform prezentelor norme;
 • indrumator = persoana fizica, auditor financiar activ, sau juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiari, sub indrumarea careia se desfasoara stagiul unuia sau mai multor stagiari in activitatea de audit financiar;
 • stagiu = perioada de pregatire practica a stagiarului in activitatea de audit financiar;
 • caiet de practica = caietul si documentatia intocmite de catre stagiarul in activitatea de audit financiar, prin care se consemneaza si se certifica activitatile desfasurate de acesta.


  CAPITOLUL II - Organizarea stagiului


  Art. 2
  Stagiul in activitatea de audit financiar se efectueaza de catre persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, organizat de Camera.

  Art. 3
  Admiterea la stagiu a stagiarului in activitatea de audit financiar se va face astfel:
  a) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile stabilite prin prezentele norme.
  b) Inscrierea la stagiu se realizeaza pe baza unei cereri-tip, prevazuta in anexa nr. 1, adresata Camerei, dupa ce a fost achitat tariful de inscriere la stagiu.
  c) Cererea-tip este adresata Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari pentru verificare si inscriere ca stagiar in activitatea de audit financiar.
  d) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va elibera pentru fiecare stagiar o legitimatie a stagiarului in activitatea de audit financiar. Vizarea anuala a legitimatiei se face odata cu indeplinirea tuturor obligatiilor anuale.
  e) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pot solicita inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar la Camera in termen de maximum 12 luni de la afisarea rezultatelor finale.
  f) Candidatilor care nu solicita admiterea ca stagiar in activitatea de audit financiar in termen de maximum 12 luni de la afisarea rezultatelor finale li se anuleaza testul de acces la stagiu.

  Art. 4
  Stagiul va avea urmatoarele durate:
  a) Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara pe o perioada de minimum 3 ani.
  b) Perioada de stagiu incepe de la data la care stagiarul a fost inregistrat la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari al Camerei.
  c) La cererea stagiarului, perioada de pregatire practica poate fi suspendata cel mult un an.
  d) La finalizarea perioadei de stagiu, stagiarul se poate prezenta la sustinerea examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

  Art. 5
  Stagiul se va organiza astfel:
  a) Camera monitorizeaza activitatea desfasurata in perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si prin Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.
  b) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va tine evidenta stagiarilor inscrisi, in ordinea aprobarii cererilor de inscriere la stagiu.
  c) Activitatile practice desfasurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate intr-un dosar numit "caiet de practica".
  d) In fiecare an de stagiu, stagiarii in activitatea de audit financiar au obligatia de a achita tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica.
  e) Finalizarea stagiului se face personal prin indeplinirea tuturor obligatiilor conform cu prevederile prezentelor norme. In urma finalizarii stagiului, stagiarul are dreptul de a se prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru obtinerea calitatii de auditor financiar.

  Art. 6
  Desfasurarea stagiului se deruleaza in cadrul a doua module distincte:
  a) anul intai de stagiu este destinat pregatirii teoretice si aplicative a stagiarilor;
  b) anul doi si anul trei de stagiu sunt destinati practicii efective a stagiarului in cadrul societatilor sau cabinetelor de audit financiar.


  CAPITOLUL III - Activitatea desfasurata in anul intai de stagiu


  Art. 7
  Anul intai de stagiu este destinat pregatirii teoretice si aplicative organizate in mod centralizat de catre Camera si se va organiza astfel:
  a) primul semestru - pregatire teoretica;
  b) semestrul doi - pregatire aplicativa.

  Art. 8
  Activitatile pentru primul semestru de stagiu se vor organiza de catre societatile de audit financiar membre ale Camerei, care dispun de posibilitatile materiale necesare organizarii acestei activitati, aprobate de catre Consiliul Camerei. Cursurile vor fi tinute de catre formatori agreati de Camera.

  Art. 9
  Pregatirea teoretica din primul an de stagiu va fi stabilita de catre Consiliul Camerei si se va referi in general la:
  a) Standardele de contabilitate - Reactualizarea cunostintelor stagiarilor in conformitate cu modificarile Standardelor internationale de contabilitate;
  b) Standardele de audit financiar;
  c) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

  Art. 10
  Activitatile de pregatire teoretica prezentate mai sus vor fi studiate in primul semestru al anului intai de stagiu pe un fond de timp de 25 de ore.

  Art. 11
  La sfarsitul programului de pregatire profesionala, stagiarii in activitatea de audit financiar vor sustine un test de verificare a cunostintelor dobandite pe parcursul celor 25 de ore. Testul se va organiza la societatile mentionate la art. 8.

  Art. 12
  Subiectele testului de semestru si punctajul de admitere se vor stabili de catre Consiliul Camerei, iar verificarea rezultatelor se va face de catre o comisie formata din reprezentanti ai societatilor care au organizat cursul si reprezentanti ai Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei.

  Art. 13
  Candidatii care nu au fost admisi la testul organizat la sfarsitul programului de pregatire profesionala vor putea sustine un al doilea test intr-un interval de maximum 3 luni. Candidatii care nu vor promova nici cel de-al doilea test vor repeta primul an de stagiu.

  Art. 14
  Candidatii declarati admisi la testul organizat la sfarsitul cursului de pregatire profesionala vor urma programul de pregatire aplicativa organizat de catre Camera, ce se va desfasura in semestrul doi al primului an de stagiu.

  Art. 15
  In semestrul doi de stagiu, in cadrul programului de pregatire aplicativa, stagiarii in activitatea de audit financiar vor elabora un proiect privind o lucrare practica cu tematica din audit financiar. Proiectul va fi predat la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar evaluarea se va realiza de catre inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala si de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Consiliul Camerei va stabili tematica proiectului si criteriile minimale ce trebuie realizate in cadrul acestuia.

  Art. 16
  In cazul in care in urma acestei evaluari stagiarul nu va indeplini conditiile minimale de pregatire, va putea prezenta un al doilea proiect in termen de o luna. Candidatii care nu vor obtine rezultate care sa ateste indeplinirea conditiilor minimale stabilite de catre Camera nici in urma refacerii proiectului vor repeta primul an de stagiu.

  Art. 17
  Stagiarii care indeplinesc cerintele de pregatire profesionala cerute de programul de pregatire teoretica din primul semestru si de programul de pregatire aplicativa din cel de-al doilea semestru si vor achita tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica vor primi viza pentru finalizarea anului intai de stagiu si se vor putea inscrie in anul doi.

  Art. 18
  Stagiarii care in termen de 2 ani de la inscrierea la Camera nu finalizeaza anul intai pierd calitatea de stagiar in activitatea de audit financiar si li se anuleaza testul de acces la stagiu.


  CAPITOLUL IV - Activitatea desfasurata in anii doi si trei de stagiu


  Art. 19
  Activitatea de stagiu in anul doi si anul trei se desfasoara sub indrumarea unui auditor financiar activ, care are in desfasurare lucrari de audit pe toata durata stagiaturii (ca persoana fizica sau in cadrul societatilor sau cabinetelor de audit).

  Art. 20
  Participa la aceasta etapa a stagiului stagiarii care si-au indeplinit obligatiile in conformitate cu cerintele cap. III.

  Art. 21
  In vederea desfasurarii stagiului in anul doi si anul trei, stagiarul va prezenta Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari acceptul indrumatorului de stagiu, prevazut in anexa nr. 2, care va contine declaratia pe propria raspundere a indrumatorului de stagiu, in care este precizat ca are in derulare cel putin un contract de audit, si va primi caietul de practica. Anul de stagiu incepe in momentul depunerii acceptului indrumatorului de stagiu la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

  Art. 22
  Stagiul trebuie sa se efectueze pe langa o persoana fizica, auditor financiar activ sau in cadrul unei societati comerciale de audit, membra a Camerei. Persoanele fizice si juridice, membre ale Camerei, care fac dovada ca au in derulare cel putin o misiune de audit financiar, pot sa inainteze Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari o scrisoare prin care isi iau angajamentul de a lua sub indrumare stagiari in activitatea de audit financiar.

  Art. 23
  Un indrumator de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari in activitatea de audit sub indrumare.

  Art. 24
  Stagiarul in activitatea de audit financiar are obligatia de a-si gasi un indrumator de stagiu, care sa ofere garantii suficiente in ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru desfasurarea perioadei de pregatire profesionala practica.

  Art. 25
  Indrumatorul este o persoana fizica. Cand stagiul este realizat intr-o societate comerciala de audit financiar, inscrisa in Registrul auditorilor financiari - persoane juridice, aceasta precizeaza numele si calitatea indrumatorului de stagiu ales din randul angajatilor, asociatilor, care trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar activ.

  Art. 26
  Orice inlocuire a indrumatorului de stagiu se va anunta Camerei in scris, in termen de 30 de zile lucratoare de la data efectuarii modificarii. In acest sens se vor trimite la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari urmatoarele documente:
 • cerere pentru inlocuirea indrumatorului de stagiu, care va fi semnata si de vechiul indrumator de stagiu, atestand ca a luat cunostinta despre aceasta modificare;
 • acceptul noului indrumator de stagiu, atestand ca a luat cunostinta despre modificare.

  Art. 27
  Nerespectarea obligatiei de a anunta Camera in legatura cu inlocuirea indrumatorului de stagiu, in termenul prevazut la art. 26, conduce la nerecunoasterea ca perioada de stagiu a intervalului de timp dintre renuntarea la indrumatorul anterior si anuntarea Camerei.

  Art. 28
  Stagiarii in activitatea de audit financiar se pot inscrie in anul doi de stagiu, cu indrumator, in termen de 2 ani de la finalizarea primului an de stagiu.

  Art. 29
  In perioada de stagiu, stagiarul este obligat sa efectueze anual un minimum de 25 de zile lucratoare de experienta profesionala, in fiecare dintre domeniile: contabilitate, audit si optionale.

  Art. 30
  Repartizarea timpului de stagiu pe activitati este stabilita de indrumator, care trebuie sa acorde stagiarului toate facilitatile pentru a-i permite sa efectueze instruirea.

  Art. 31
  Pe intreaga perioada de desfasurare a stagiului, stagiarul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile privind intocmirea caietului de practica, in care se reflecta in mod corect si complet experienta profesionala acumulata.

  Art. 32
  La fiecare 6 luni, stagiarul trebuie sa prezinte indrumatorului un raport sintetic al experientei profesionale dobandite.

  Art. 33
  Stagiarii sunt obligati sa participe la cursurile de pregatire profesionala continua organizate de Camera atat in anul doi, cat si in anul trei de stagiu.

  Art. 34
  Nerespectarea prevederilor art. 33 duce la prelungirea stagiaturii cu un an.

  Art. 35
  Stagiarul trebuie sa prezinte anual sau la cerere Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari caietul de practica pentru verificare.

  Art. 36
  Stagiarul trebuie sa prezinte anual Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari raportul referitor la activitatea desfasurata pe parcursul anului respectiv, intocmit, semnat si stampilat de indrumatorul de stagiu.

  Art. 37
  Stagiarul va primi viza pentru finalizarea anului de stagiu la data la care va prezenta Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari caietul si raportul indrumatorului de stagiu pentru anul respectiv in urma indeplinirii cerintelor de pregatire profesionala si achitarii tarifului pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica.

  Art. 38
  Stagiarii care nu se prezinta la Camera pentru obtinerea vizei in termen de 2 ani consecutivi de la data la care trebuiau sa finalizeze anul respectiv isi pierd calitatea de stagiar in activitatea de audit financiar, respectiv testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

  Art. 39
  Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari este autorizat:
 • sa stabileasca numarul de ore de pregatire, precum si repartizarea acestora pe domenii de activitate;
 • sa intrerupa perioada de stagiu, la cererea stagiarului, din motive cum ar fi: satisfacerea stagiului militar, sanatate sau alte motive considerate justificate.


  CAPITOLUL V - Urmarirea, controlul si aprecierea activitatilor desfasurate de catre stagiarii in activitatea de audit financiar


  Art. 40
  Urmarirea modului de desfasurare a stagiului este realizata si apreciata de indrumatorul de stagiu si de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, in colaborare cu Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

  Art. 41
  Indrumatorul de stagiu trebuie sa verifice activitatile desfasurate de stagiar si sa notifice evidenta detaliata a experientei profesionale din caietul de practica al stagiarului la fiecare 6 luni.

  Art. 42
  Indrumatorul de stagiu trebuie sa creeze stagiarilor conditii pentru:
  a) a urma pregatirea prevazuta in prezentele norme;
  b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevazute in prezentele norme.

  Art. 43
  Indrumatorul de stagiu trebuie sa mareasca treptat nivelul de dificultate al lucrarilor incredintate stagiarilor in activitatea de audit financiar si sa ii ajute sa isi insuseasca disciplinele profesionale ale pregatirii tehnice de baza (contabilitate si audit) in conformitate cu caietul de practica al stagiarului.

  Art. 44
  Pentru fiecare 6 luni indrumatorul trebuie sa faca o evaluare a activitatii stagiarului pe urmatoarele domenii:
 • in ce masura a fost respectat programul de stagiu;
 • cunostintele si aptitudinile de specialitate;
 • gradul de insusire a experientei profesionale;
 • rationamentul profesional.

  Art. 45
  Pentru fiecare domeniu de evaluare se poate da unul dintre calificativele:
 • satisfacator;
 • nesatisfacator.

  Art. 46
  Indrumatorul trebuie sa intocmeasca anual un raport scris de evaluare a stagiarului, in care sa se consemneze:
  1. progresele inregistrate de stagiar;
  2. deficientele constatate in experienta profesionala;
  3. actiunile de intreprins in viitor;
  4. opinia generala privind evolutia profesionala a stagiarului.

  Art. 47
  De asemenea, indrumatorul de stagiu trebuie sa raspunda solicitarilor Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari si Departamentului de monitorizare si competenta profesionala in legatura cu furnizarea de informatii privind activitatea stagiarului.

  Art. 48
  Departamentul de monitorizare si competenta profesionala poate organiza, prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat din partea Consiliului Camerei, un control al calitatii activitatii stagiarilor si a indrumatorilor de stagiu. Inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala vor intocmi un raport in urma controlului efectuat. Acest raport va cuprinde o evaluare a activitatii stagiarului, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii stagiarilor sau de prelungire a perioadei de stagiu, in cazul in care inspectorii au constatat nerespectarea normelor de stagiu.

  Art. 49
  Acordarea si retragerea calitatii de auditor financiar indrumator sunt hotarate de Consiliul Camerei, in urma rapoartelor primite de la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.


  CAPITOLUL VI - Dispozitii tranzitorii


  Art. 50
  Stagiarii din anul 2002, care au finalizat perioada de stagiatura in anul 2005 si care nu au obtinut calitatea de auditor financiar in perioada 2006-2007, vor participa in cursul lunii aprilie 2008 la un curs suplimentar organizat de Camera, dupa care vor putea participa la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar incepand cu anul 2008, sesiunea mai, la oricare dintre sesiunile organizate de Camera timp de 3 ani consecutivi (2008, 2009 si 2010). Acesti stagiari vor respecta prevederile art. 53 si 54.

  Art. 51
  Stagiarii din anul 2002, care au finalizat perioada de stagiatura in anul 2006, se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, organizate de Camera, in termen de 3 ani consecutivi (2007, 2008 si 2009). Acesti stagiari vor respecta prevederile art. 53 si 54.

  Art. 52
  Stagiarii din anul 2002, care s-au inscris in anul intai de stagiu in anul 2003 sau 2004 si care nu au mai venit la Camera pentru finalizarea perioadei de stagiatura, au la dispozitie un an de la data publicarii prezentelor norme pentru a se prezenta la Camera si a-si clarifica situatia. In caz contrar, isi vor pierde calitatea de stagiar si testul de acces la stagiu.

  Art. 53
  Stagiarii din anul 2002, care s-au inscris in anul intai de stagiu in anul 2005, precum si stagiarii admisi in anul 2004 vor respecta prevederile prezentelor norme.


  CAPITOLUL VII - Dispozitii finale


  Art. 54
  La sfarsitul perioadei de stagiu, stagiarul va preda Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei caietul de practica completat si vizat pentru toata perioada de pregatire profesionala practica.

  Art. 55
  La sfarsitul perioadei de stagiu, indrumatorul intocmeste declaratia care sa ateste capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen, prevazuta in anexa nr. 3. In cazul in care stagiarul a avut mai multi indrumatori, acesta va obtine declaratii de la toti indrumatorii de stagiu, pe care le va depune la Camera in momentul inscrierii la examenul de aptitudini profesionale pentru obtinerea calitatii de auditor financiar.

  Art. 56
  Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, organizate de Camera, in termen de 3 ani de la data finalizarii calendaristice a perioadei de stagiatura.

  Art. 57
  Pe parcursul celor 3 ani in care stagiarii se pot prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, acestia vor avea obligatia de a participa anual la cursurile de pregatire profesionala organizate de Camera. Neparticiparea la oricare dintre aceste cursuri duce la imposibilitatea participarii la urmatoarea sesiune de examen de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

  Art. 58
  Persoanele care nu obtin calitatea de auditor financiar in acesti 3 ani isi pierd calitatea de stagiar in activitatea de audit financiar, iar procedura de admitere in stagiu va putea fi reluata ulterior.

  Art. 59
  Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 60
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.

  Art. 61
  La data intrarii in vigoare a prezentelor norme, orice dispozitie anterioara se abroga.


  ANEXA Nr. 1 la norme


  CERERE
  de inscriere la stagiu pentru candidatii declarati admisi la testul de
  verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil

  Subsemnatul/Subsemnata ..................................., nascut/nascuta la data de ........................... in localitatea ........................, cu domiciliul in localitatea .................., str. ........................................ nr. ......, bl. ............, sc. ......, et. ..., ap. ........., judetul/sectorul ..........................., legitimat cu buletin/carte de identitate/pasaport seria ............... nr. ..............., eliberat de ................................................ la data de ....................., cod numeric personal (CNP) ................................., telefon: acasa: ....................., serviciu: .................., mobil: ..........................., adresa de e-mail: ......................................................, functia/locul de munca ......................................................, solicit inscrierea la stagiu in activitatea de audit financiar la Camera Auditorilor Financiari din Romania.
      Data .........                   Semnatura
  
  .............................

  Domnului presedinte al Camerei Auditorilor Financiari din Romania


  ANEXA Nr. 2 la norme


  Acceptul indrumatorului de stagiu

  Numele ......................................................................
  Prenumele ...................................................................
  Adresa ......................................................................
  Telefon .............................................
  Asociat in Societatea Comerciala ..........................................., nr. autorizatie ....................................
  Numarul carnetului de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania .................................................................,
  certific ca domnul/doamna ................................................... a inceput desfasurarea activitatii de stagiu sub indrumarea mea la data de ....................................
  Stagiul se va efectua cu forme legale de incadrare/adeverinta de stagiu, respectand prevederile Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 115/2008.
  Totodata, declar pe propria raspundere ca am in derulare cel putin un angajament de audit financiar.
      Data .........                Semnatura si stampila
                         ............................. 
    ANEXA Nr. 3 la norme


  Declaratia indrumatorului de stagiu

  Numele ......................................................................
  Prenumele ...................................................................
  Numarul carnetului de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ...........................................................
  Asociat in Societatea Comerciala ..........................................., nr. autorizatie ..............................
  Declar ca domnul/doamna ..................................................... a desfasurat stagiul de pregatire practica sub indrumarea mea in perioada .......................................... si a dobandit in perioada stagiului toate cunostintele necesare pentru a se putea prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.
  Totodata, declar pe propria raspundere ca pentru perioada in care am fost indrumator de stagiu am avut in derulare angajamente de audit in calitate de persoana fizica/juridica.
      Data .........                Semnatura si stampila
  
  .............................

  OBSERVATIE: Se va obtine cate o declaratie de la fiecare indrumator pe care stagiarul l-a avut pe parcursul perioadei de stagiu.  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
  Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
  Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
  Legislatia societatilor. Cod 568. Actualizat la 10.04.2015
  Editie coordonata de prof. univ. dr. Angheni Smaranda

  Pret: 18.9 lei
  16.1 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  60 useri online

  Useri autentificati: