DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, iulie 2007
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 31/07/2007


In conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere proiectul intocmit de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 28 iunie 2007,

Congresul Avocatilor, in sedinta din 30 iunie 2007, a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. I
Statutul profesiei de avocat, adoptat in sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din 25 septembrie 2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - (1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale va consemna aceasta imprejurare intr-un proces-verbal; consiliul baroului va convoca o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile de la data primei adunari, cu respectarea dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Lege.
(3) Adunarea generala convocata in conditiile alin. (2) este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai.
(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul adunarilor generale de alegere a organelor de conducere a barourilor. In cazul in care cvorumul adunarii generale de alegere a organelor de conducere a baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoaca o noua adunare generala de alegere a organelor de conducere a baroului, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor.
(5) Alegerea organelor de conducere ale Baroului Bucuresti se poate face si prin desemnare de reprezentanti-electori. Pot fi reprezentanti-electori numai avocatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 66 alin. (2) din prezentul statut. Numarul de avocati care isi pot delega votul unui reprezentant-elector este de maximum 10.
(6) Cu cel putin 6 luni anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 30 de zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului.
(7) Hotararile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.
(8) In regulamentul pentru organizarea adunarii elective se poate prevedea ca exprimarea votului sa poata fi facuta in forma electronica, cu respectarea dispozitiilor legale privind cvorumul."
2. Alineatul (2) al articolului 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, in termen de 15 zile de la data comunicarii."
3. Articolele 93-97 se abroga.
4. Alineatul (2) al articolului 205 se abroga.
5. Dupa articolul 205 se introduce un nou articol, articolul 2051, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2051. - (1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.
(2) Orice client personal trebuie adus la cunostinta avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator isi desfasoara activitatea.
(3) Lucrarile profesionale efectuate pentru clientela personala a avocatului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei, iar in contractul de asistenta juridica se va mentiona expres caracterul de «client personal» al avocatului colaborator.
(4) Rezultatele financiare obtinute de avocatul colaborator din contractele incheiate pentru clientii personali (onorariile) vor fi incasate integral sau partial de avocatul colaborator, dupa caz, in raport de clauzele contractului de colaborare, fara a se afecta in niciun mod cuantumul retrocedarilor lunare de onorarii, prevazute in contractul de colaborare.
(5) Titularii sau avocatii coordonatori ai formelor de exercitare a profesiei sunt obligati sa permita avocatului colaborator tratarea clientelei personale, in conditiile prevazute in contractul de colaborare.
(6) Pentru clientela personala si activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza stampila personala, aprobata de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscriptioneaza mentiunea «avocat colaborator». Stampila personala a avocatului colaborator poate fi confectionata si utilizata numai cu acordul formei de exercitare a profesiei, cu respectarea anexei nr. XXI, care se aplica in mod corespunzator.
(7) In activitatea desfasurata pentru clientela personala, avocatul colaborator este raspunzator personal fata de client si are obligatia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei careia avocatul colaborator ii apartine. In acest scop, in contractul de colaborare se poate prevedea ca, pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avocatul colaborator sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei careia ii apartine si care sa precizeze cuantumul riscului asigurat, distincta de asigurarea pentru raspundere profesionala prevazuta de art. 40 din Lege.
(8) Pentru activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va pastra rezultatele financiare obtinute.
(9) Prevederile anexei nr. IX la prezentul statut se modifica in mod corespunzator."
6. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 226. - (1) Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente:
a) contractele de asistenta juridica;
b) registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, al carui model este prezentat in anexa nr. XVII la prezentul statut;
c) registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, continutul si data actelor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XVIII la prezentul statut;
d) registrul de inregistrare a activitatilor fiduciare, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XIX la prezentul statut;
e) registrul de inregistrare a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al carui model este prezentat la anexa nr. XX la prezentul statut;
f) evidentele cerute de legislatia fiscala.
(2) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidentele prevazute la alin. (1) lit. b)-e), in vederea stabilirii modului in care avocatul isi indeplineste obligatiile stabilite de lege, de prezentul statut si de statutul C.A.A. Nerespectarea de catre avocat a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara.
(3) In cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidentelor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai de decan sau consilierul desemnat in acest scop."
7. Alineatul (1) al articolului 295 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 295. - (1) Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza de barou. Consiliul U.N.B.R. va asigura caracterul unitar al acestuia prin regulamentul de desfasurare a examenului, in care se vor prevedea programa analitica si materiile obligatorii si optionale la care urmeaza a se face examinarea. Examinarea candidatilor se va face atat cu privire la pregatirea profesionala generala, cat si cu privire la deprinderile practice specifice profesiei, tinandu-se cont de optiunea candidatilor, in cazul materiilor optionale la care urmeaza a se face examinarea. Examenul de definitivare in profesia de avocat se poate organiza trimestrial, in ultima luna a fiecarui trimestru, daca se constata ca exista un numar suficient de candidati care justifica organizarea examenului, potrivit hotararii Comisiei permanente a U.N.B.R."
8. Dupa articolul 314 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu urmatorul cuprins:


"CAPITOLUL VI1
Exercitarea in Romania a profesiei de catre avocatii care au
obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 3141. - Dispozitiile art. 801-8016 din Lege se aplica intotdeauna avandu-se in vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004).

SECTIUNEA a 2-a
Dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania
de catre persoane fizice straine care au calitatea de avocat

Art. 3142. - (1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al unui barou din Romania si pot exercita, in consecinta, profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au domiciliul detin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, precum si in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.
(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania va contine:
a) cererea de evaluare;
b) curriculum vitae si copie a pasaportului;
c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) diploma universitara;
e) certificat de onorabilitate;
f) declaratia de compatibilitate;
g) solicitarea de stagiu de adaptare de 2 ani sau de sustinere a probei de aptitudini.
(4) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al unui barou din Romania si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in anexa nr. XXXI la prezentul statut.
(5) Conventiile bilaterale incheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petentii, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in anexa nr. XXXI, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea avocatilor.

SECTIUNEA a 3-a
Inscrierea gruparilor straine care exercita profesia de avocat
in tablourile barourilor din Romania

Art. 3143. - (1) Gruparile straine care nu au sediul profesional in Romania pot deschide sedii profesionale secundare in Romania si se pot inscrie in tablourile barourilor din Romania pentru ca membrii acestora sa exercite in numele gruparii profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate civila profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.
(2) Pentru societatile civile profesionale de avocati din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru inscrierea in tablourile barourilor din Romania va contine:
a) cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al gruparii;
b) copia pasaportului reprezentantului legal al gruparii (in cazul in care acesta nu s-a inscris anterior in nume propriu intr-un barou din Romania);
c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata, si traducerea autorizata a acestuia, valabil pentru un termen de 3 luni de la eliberarea sa;
d) actul constitutiv sau statutul gruparii.
(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei permanente a U.N.B.R., care va hotari cu privire la inscrierea societatii in tabloul baroului.

SECTIUNEA a 4-a
Exercitarea in Romania a profesiei de avocat de catre avocatii care
au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Art. 3144. - Avocatii inscrisi intr-un barou din Romania in conditiile prevazute in prezentul capitol dobandesc de la data inscrierii in barou toate drepturile si obligatiile prevazute de lege si de prezentul statut."

Art. II
Articolul 321 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 321. - Anexele nr. I-XXXI fac parte integranta din prezentul statut."

Art. III
Anexa nr. IX "Contract de colaborare" la Statutul profesiei de avocat se modifica si se completeaza astfel:
1. Alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada contractului si are/nu are dreptul la clientela proprie."
2. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41. - Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci cand Colaboratorului i se permite sa aiba drept la clientela proprie:
- Beneficiarul se obliga:
a) sa ia cunostinta de clientela personala cu privire la care este informat de colaborator si, in conditiile art. 4.3 din prezentul contract, sa ia masurile corespunzatoare prevazute de art. 2051 din Statutul profesiei de avocat, in cazul in care se accepta clientul personal al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat;
b) sa permita avocatului colaborator tratarea clientelei personale a acestuia in urmatoarele conditii: ... (se completeaza conform conventiei partilor);
c) sa permita avocatului colaborator utilizarea stampilei personale pentru clientela personala si activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, al carei model este prevazut in anexa la prezentul contract si pe care este inscriptionata mentiunea «avocat colaborator».
- Colaboratorul se obliga:
a) sa informeze Beneficiarul cu privire la clientela personala, punand la dispozitia acestuia informatii privitoare la problematica prestatiei profesionale, timpul de munca preliminat afectat tratarii clientului personal si orice alta imprejurare relevanta pentru aplicarea dispozitiilor art. 4.3-4.6 din prezentul contract;
b) sa utilizeze in lucrarile profesionale efectuate pentru clientela personala stampila prevazuta in anexa la prezentul contract, pe care este inscriptionata mentiunea «avocat colaborator»;
c) sa trateze clientela personala in urmatoarele conditii: ... (se completeaza conform conventiei partilor);
d) sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala pentru eventualele prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu incalcarea Legii, a Statutului profesiei de avocat si a prevederilor prezentului contract, pentru suma de ... (se completeaza conform conventiei partilor numai atunci cand se convine expres incheierea asigurarii)."

Art. IV
Anexa nr. XXI "Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei" la Statutul profesiei de avocat se completeaza astfel:
- Dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:
"6. Pentru clientela personala si activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza stampila personala, aprobata de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscriptioneaza denumirea formei de exercitare a profesiei si mentiunea «avocat colaborator»."
Exemplu:
Art. V
Prevederile art. 295 alin. (1), astfel cum au fost modificate prin prezenta hotarare, se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008.

Art. VI
Dupa anexa nr. XXX se introduce o noua anexa, anexa nr. XXXI, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Art. VII
Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta hotarare a fost adoptata de Congresul Avocatilor in sedinta din 30 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA (ANEXA Nr. XXXI la statut) - METODOLOGIE de atestare a calificarii de avocat pentru inscrierea in tabloul unui barou din Romania in situatiile prevazute in cap. VII1 din LegeAprobarea cererii privind exercitarea in Romania a profesiei de avocat si dobandirea dreptului de inscriere in tabloul unui barou din Romania se realizeaza potrivit urmatoarelor 3 etape, in temeiul art. 808 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.

A. Etapa de informare
Scrisoarea adresata Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de catre solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregatire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie sa insoteasca cererea, tematica si bibliografia orientativa pentru proba de aptitudini).

B. Etapa de evaluare
1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), in care sunt mentionate documentele necesare ce se anexeaza;
2. fotografie tip pasaport;
3. curriculum vitae - original semnat;
4. pasaport - copie xerox (fara legalizare);
5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritatii publice din statul al carui cetatean este solicitantul sau, dupa caz, unde acesta isi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea in original efectuata in statul respectiv si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
6. diploma emisa de o universiate sau de un colegiu universitar, prin care se certifica incheierea de catre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani, in copie legalizata, cu legalizarea in statul respectiv si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
7. certificatul de onorabilitate eliberat de autoritatile profesionale competente sau declaratie data in fata unei autoritati competente din statul de origine ori de provenienta al solicitantului, in copie legalizata, cu legalizarea in original efectuata in statul membru al Uniunii Europene si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
8. declaratie pe propria raspundere data la un notariat din Romania, reprezentand angajamentul de a nu desfasura alte activitati in afara celei de avocat ori compatibile cu exercitarea profesiei de avocat in Romania;
9. precizarea optiunii solicitantului in legatura cu:
a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani;
b) prestarea unei probe de aptitudini.
In varianta a), cererea va fi insotita de acordul scris al unui avocat roman cu capacitate profesionala deplina sau al unei forme de exercitare a profesiei in grup, care accepta atributiile de indrumator al stagiului de 2 ani al solicitantului.
Indrumatorii de stagiu vor fi atestati anual de catre barouri, pe baza optiunii acestora si a activitatii lor profesionale.
Lista indrumatorilor de stagiu atestati va fi publicata pe website-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, www.unbr.ro.
Conditiile colaborarii dintre solicitant si indrumator vor face obiectul unui contract intre acestia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este necesar a fi prezentat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
In timpul stagiului de adaptare, indrumatorul va efectua evaluari preliminare la fiecare 6 luni si o evaluare finala la incheierea stagiului de adaptare, care conditioneaza pastrarea de catre solicitant a calitatii de membru al baroului in care s-a inscris ca avocat stagiar. Evaluarile preliminare si evaluarea finala vor fi depuse la Secretariatul general al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin grija solicitantului.
Nedepunerea in termen a evaluarilor preliminare va fi urmata de atentionarea in scris atat a solicitantului, cat si a indrumatorului de stagiu.
In varianta b), cererea va fi urmata de programarea probei de cunostinte profesionale, care va avea loc numai dupa achitarea taxei de examinare, comunicata solicitantului prin grija Secretariatului general al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
Proba de cunostinte profesionale va consta dintr-o evaluare scrisa sub forma unui test-grila cu cate 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevazute in Programa de evaluare a cunostintelor profesionale, aprobata de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul detine si prezinta diploma de studii superioare potrivit pct. 6.
Comisia de evaluare va cuprinde avocatii desemnati de Comisia permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si poate cuprinde si cadre didactice universitare din domeniile prevazute in Programa de evaluare a cunostintelor profesionale.
Comisia de evaluare, tinand seama de tematica si de bibliografia orientativa, va elabora subiectele de evaluare, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect.
Subiectele vor fi redactate atat in limba romana, cat si in traducere in limba engleza sau franceza (la alegerea solicitantului).
Subiectele pot consta si in teste-grila.
Taxa de examinare va trebui sa acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuala fiind determinata de numarul solicitantilor aferenti unei sesiuni de evaluare organizate in limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004.
Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (sapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece).
Comisia de evaluare intocmeste un proces-verbal ce se va atasa, impreuna cu testul-grila, documentelor anexa la cererea de solicitare a accesului la profesie. In baza acestui document se incheie procedura de examinare a cererii.

C. Etapa inscrierii in tabloul unui barou
1. cererea de inscriere in tabloul baroului;
2. depunerea juramantului profesional scris, cu textul prevazut de Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. atestatul de asigurare profesionala, conform Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie, cu legalizarea in original);
4. achitarea taxei de inscriere in tabloul baroului.

*
Pentru avocatii din statele care nu apartin Uniunii Europene, documentatia va contine si conventia bilaterala incheiata de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu organismul profesional similar din tara in care solicitantul are domiciliul.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: