DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 634/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 4 mai 2009

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere tipizata;
b) actul de identitate (copie);
c) diploma de bacalaureat sau, dupa caz, de studii superioare (copie);
d) certificatul de cazier judiciar;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita;
g) datele rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare;
h) curriculum vitae;
i) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea functiei;
j) chitanta de achitare a taxei de inscriere la concurs."

2. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Comisia de organizare a concursului, comisia de examinare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor se numesc prin hotarare a colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Directiei Nationale Anticoruptie ori al curtii de apel sau al parchetului de pe langa curtea de apel care organizeaza concursul, la propunerea compartimentului de specialitate. Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(2) Pentru sustinerea probei practice de verificare a cunostintelor de operare pe calculator sau de dactilografiere, colegiile de conducere prevazute la alin. (1) numesc o comisie constituita din un judecator sau, dupa caz, un procuror, un informatician din cadrul compartimentului pentru tehnologia informatiei si comunicatiei si primul grefier sau grefierul-sef, dupa caz."

3. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Comisia de examinare este compusa din presedinte si cate 2 membri pentru fiecare materie de concurs.
(2) Membrii comisiilor de examinare nu pot face parte din comisiile de solutionare a contestatiilor.
(3) Comisia de examinare este formata din judecatori, procurori, cadre didactice universitare, grefieri cu studii superioare juridice sau alti specialisti. In comisia de examinare pot fi numiti si formatori ai Scolii Nationale de Grefieri.
(4) Comisia de examinare exercita, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza subiectele si baremele de corectare pentru fiecare proba de concurs;
b) asigura redactarea subiectelor de concurs in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate, in raport cu nivelul studiilor, precum si cu durata probei scrise;
c) preda comisiei de organizare a concursului, cu cel putin doua ore inainte de desfasurarea probei scrise, subiectele si baremele de corectare, in plicuri sigilate;
d) corecteaza lucrarile pe baza baremelor de corectare definitive;
e) completeaza si semneaza borderourile de notare;
f) inscrie, sub semnatura presedintelui comisiei, notele pe lucrarile de concurs;
g) preda comisiei de organizare, pe baza de proces-verbal, lucrarile de concurs notate, in vederea intocmirii tabelului nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a mediilor."

4. Articolul 14 se abroga.

5. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din judecatori, procurori, cadre didactice universitare, grefieri cu studii superioare juridice sau alti specialisti, in raport cu nivelul studiilor pentru care se organizeaza concurs. In comisia de solutionare a contestatiilor pot fi numiti si formatori ai Scolii Nationale de Grefieri."

6. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Presedintele comisiei de organizare a concursului va preda lucrarile pe baza de proces-verbal presedintelui comisiei de examinare."

7. La articolul 20, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Fiecare lucrare scrisa se verifica independent de 2 membri ai comisiei de examinare si se noteaza separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare. Nota 1 se acorda in situatia in care punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota. La notarea lucrarilor se apreciaza atat continutul acestora, cat si respectarea regulilor gramaticale si modul de exprimare al candidatilor.
(4) Presedintele comisiei de examinare verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori. In acest caz solicita recorectarea lucrarii.
(6) Pe timpul verificarii, lucrarile nu vor fi dezlipite, pastrandu-se secret numele candidatului. In prezenta tuturor membrilor comisiei de examinare se inscrie pe fiecare lucrare nota finala, trecuta in borderou de catre presedintele comisiei de examinare, sub semnatura acestuia."

8. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Verificarea bunei reputatii se realizeaza de catre persoanele desemnate de presedintele instantei sau de conducatorul parchetului care a organizat concursul, avandu-se in vedere curriculum vitae, caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, datele rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare, cazierul fiscal, precum si orice alte documente, daca necesitatea depunerii acestora rezulta din documentele existente la dosar."

9. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Rezultatele concursului organizat in conditiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacanteaza in termen de un an de la data afisarii si publicarii acestora, potrivit art. 22 alin. (5)."

10. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician criminalist, dispozitiile prezentului regulament se apliea in mod corespunzator."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.



Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotararea 546/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Hotarare CSM 551/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consil
Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
Hotararea CSM 803/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa a
Ordin nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare
Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu stu
Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005
Hotarare nr. 633/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2
Hotarare nr. 597/2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea CSM nr. 185/2007
OUG nr. 195/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridice
Regulament de ordine interioara al parchetelor, 2007
Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, regulament SNG din 2007
Judecatorii, adrese utile
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
Cristi Danilet

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: