DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 10 decembrie 2009

In temeiul:
 • art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
 • pct. 3, 18, 25 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, republicat;
 • dezbaterilor din cadrul lucrarilor Consiliului superior in legatura cu materialele prezentate si in baza stenogramei din 24 iulie 2009, Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania hotaraste:

  Art. I
  Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 5, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) indeplinirea obligatiilor de membru al Corpului in ceea ce priveste educatia, etica, plata cotizatiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitatile organizate de Corp (auditul de conformitate)."

  2. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14
  Pana la data de 20 februarie a fiecarui an, directorii executivi ai filialelor transmit la DUANPAC:
  a) rapoartele anuale de activitate pe anul expirat, completate de toti membrii din raza de activitate, in conformitate cu normele privind evidenta si gestionarea membrilor;
  b) o lista aprobata de adunarea generala, cuprinzand cabinetele pe care filiala apreciaza ca ar trebui sa le auditeze in anul urmator, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar sa beneficieze de un audit de calitate."

  3. La articolul 17 litera b), a treia liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins: "
 • auditul de conformitate consta in verificarea modului in care cabinetul isi indeplineste obligatiile de membru cu privire la formarea si dezvoltarea profesionala, depunerea raportului anual de activitate, plata obligatiilor financiare, aspecte etice etc."

  4. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) colaborarea cu directorii executivi la intocmirea graficelor de esalonare lunara a cabinetelor programate pentru auditul de calitate, urmarirea executiei acestora, transmiterea si primirea de la membrii Corpului a rapoartelor anuale de activitate, verificarea indeplinirii obligatiilor de membru al Corpului in ceea ce priveste formarea si dezvoltarea profesionala, achitarea cotizatiilor si respectarea obiectului de activitate autorizat;".

  5. La articolul 34 alineatul (2), literele g), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "g) la termenul stabilit in prezentul regulament, directorul executiv al filialei va asigura transmiterea la DUANPAC a rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, completate de toti membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va colabora la centralizarea si sintetizarea unor informatii cuprinse in ĞRaportul anual de activitateğ, referitoare la activitatea membrilor Corpului filialei;
  h) in ceea ce priveste modul in care se achita cotizatiile de catre membrii filialei, directorul executiv va pune la dispozitia auditorului de calitate ĞRapoartele anuale de activitateğ pentru consultare si verificarea realitatii datelor raportate si, respectiv, achitarea obligatiilor fata de Corp. Totodata, directorul executiv va inlesni cunoasterea de catre auditorul de calitate a modului de realizare a programului de pregatirea profesionala continua de catre membrii filialei;
  i) auditorul de calitate va aduce la cunostinta si va sesiza consiliul filialei asupra tuturor aspectelor rezultate din auditul de calitate al cabinetelor in legatura cu nerespectarea normelor privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate, pregatirea si dezvoltarea profesionala continua, achitarea cotizatiilor profesionale, exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara autorizatie eliberata de Corp;".

  6. Anexa nr. 1 la regulament se abroga.

  7. La anexa nr. 2 la regulament, punctul III "Auditul de conformitate" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "III. Auditul de conformitate
  In legatura cu rapoartele anuale de activitate ale cabinetului:
 • au fost depuse rapoartele anuale de activitate pe ultimii 3 ani da ; nu ; N/A
 • au fost completate corect? da ; nu ; N/A
  In legatura cu dezvoltarea profesionala continua:
 • s-a participat la actiunile organizate de Corp? da ; nu ; N/A
 • s-au respectat cele 40 de ore de educatie in ultimii 2 ani? da ; nu ; N/A
  Cabinetul a fost reprezentat la adunarile generale in ultimii 3 ani? da ; nu ; N/A
  Au fost platite cotizatiile pe ultimii 3 ani?
 • fixe da ; nu ; N/A
 • variabile da ; nu ; N/A

  Art. II
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. III
  Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. IV
  Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi
  Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
  Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
  Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
  OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
  Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic
  Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
  OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 28.9 lei
  24.57 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  64 useri online

  Useri autentificati: