DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 2223/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 8 ianuarie 2010

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - CSM

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 106 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - CSM - hotaraeste:

Art. I
Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolele 1519 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 15
(1) Formarea continua la nivel descentralizat include toate sesiunile de pregatire organizate de instante si parchete in baza prezentului regulament.
(2) In cadrul instantelor si parchetelor se organizeaza periodic, sub coordonarea curtilor de apel sau parchetelor de pe langa acestea, activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminare, sesiuni ori mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii.

Art. 16
Institutul National al Magistraturii coordoneaza activitatea de pregatire profesionala continua descentralizata, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 17
(1) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza judecatorii, respectiv procurorii care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate.
(2) Institutul National al Magistraturii organizeaza intruniri periodice ale judecatorilor si procurorilor desemnati conform alin. (1) in vederea asigurarii unei pregatiri uniforme la nivelul instantelor sau, dupa caz, al parchetelor.
(3) Responsabilii de la nivelul curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea organizeaza intalniri periodice cu judecatorii si procurorii de la nivelul instantelor sau parchetelor din subordine.

Art. 18
(1) Programul de formare continua descentralizata este aprobat anual de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, cel mai tarziu in luna noiembrie, de regula odata cu programul de formare profesionala continua centralizata.
(2) Programul de formare continua descentralizata cuprinde: analiza activitatii formarii continue descentralizate a anului in curs, tematica formarii continue descentralizate aferenta anului urmator si, dupa caz, propuneri de optimizare a sistemului in anul urmator.

Art. 19
(1) Tematica formarii continue descentralizate se stabileste pe baza propunerilor formulate potrivit art. 9 alin. (1) si a celor comunicate de catre responsabili si va corespunde obiectivelor formarii continue stabilite pentru anul urmator.
(2) Tematica formarii continue descentralizate cuprinde domenii comune, cu caracter obligatoriu, si domenii orientative. La nivelul instantelor si parchetelor se pot organiza consultari si dezbateri si asupra altor teme, in domenii specifice."

2. Dupa articolul 19 se introduc zece noi articole, articolele 2029, cu urmatorul cuprins:

"Art. 20
(1) Dupa aprobare, programul de formare continua descentralizata este transmis curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea, in vederea intocmirii planurilor de formare continua descentralizata.
(2) Responsabilul de la nivelul curtii de apel, respectiv al parchetului de pe langa aceasta alcatuieste planul unitar de formare continua descentralizata la nivelul fiecarei curti de apel, respectiv fiecarui parchet de pe langa aceasta, cu consultarea conducatorului instantei sau parchetului si a managerului economic. La intocmirea planului contribuie toti responsabilii din circumscriptie, sub coordonarea responsabililor de la nivelul curtilor de apel si al parchetelor de pe langa acestea.

Art. 21
(1) La intocmirea planului responsabilii au in vedere domeniile comune, selecteaza domeniile orientative in care exista nevoi de formare la nivelul curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta si introduc domeniile specifice conform art. 19 alin. (2).
(2) In vederea alcatuirii planului de formare continua la nivel descentralizat, responsabilii stabilesc si planifica numarul de activitati de formare pentru fiecare domeniu, identificand resursele materiale si umane pentru fiecare activitate de formare. Planul intocmit va cuprinde domeniul si tema activitatii de formare, perioada de desfasurare, locatia, numarul de participanti, sursa fondurilor utilizate.
(3) Responsabilii stabilesc forma de desfasurare a activitatilor de pregatire seminare, consultari, dezbateri, sesiuni, intalniri sau mese rotunde, in functie de domeniile incluse in plan, nevoile de formare si resursele existente. Se considera drept seminar activitatile de formare cu caracter preponderent interactiv care includ desfasurarea, in flux continuu, a cel putin 5 ore de lucrari, alocate prezentarii si dezbaterii tematicii stabilite.

Art. 22
(1) Dupa aprobarea, in prealabil, de catre presedintii curtilor de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe langa acestea, planificarea activitatilor de formare profesionala continua la nivel descentralizat este transmisa de indata Institutului National al Magistraturii, in scopul exercitarii atributiilor de coordonare.
(2) Planificarea activitatilor este, de asemenea, transmisa catre instantele sau parchetele din circumscriptia curtii de apel, respectiv a parchetului de pe langa aceasta, in scopul exercitarii dreptului de optiune a magistratilor pentru participarea la activitatile de formare continua descentralizata.

Art. 23
(1) Selectia participantilor la activitatile de formare se realizeaza de catre judecatorii sau procurorii responsabili cu organizarea activitatii de formare profesionala continua de la nivelul instantelor ori parchetelor, sub coordonarea judecatorilor sau procurorilor responsabili de la nivelul curtilor de apel ori parchetelor de pe langa acestea, si se supune aprobarii colegiilor de conducere.
(2) La selectia participantilor sunt avute in vedere urmatoarele criterii: optiunea judecatorului sau procurorului, competenta materiala a instantei sau parchetului de la care provine magistratul respectiv, specializarea acestuia si recomandarile comisiilor de evaluare. Sunt inclusi cu prioritate pe lista de participanti judecatorii sau procurorii care nu participa in anul respectiv la seminare cu tematici similare organizate de Institutul National al Magistraturii la nivel centralizat ori de alte institutii sau organisme nationale sau internationale.

Art. 24
(1) Dupa desfasurarea seminarului, responsabilii alcatuiesc un raport de seminar, continand informatii privind: perioada de desfasurare si tema seminarului, aprecieri privind calitatea si utilitatea acestuia, acoperirea temelor aflate in agenda seminarului, aprecierile nominale asupra prestatiei moderatorilor, impresia generala asupra seminarului, sugestiile participantilor. La redactarea raportului de seminar, responsabilii tin cont in mod egal atat de propriile observatii, cat si de fisele de evaluare completate de participanti.
(2) Raportul de seminar, impreuna cu agenda seminarului si lista de participanti, sunt transmise de responsabili in cel mult doua saptamani de la desfasurarea seminarului Institutului National al Magistraturii.
(3) Celelalte activitati de formare prevazute la art. 21 alin. (3) sunt cuprinse in raportul semestrial transmis Institutului National al Magistraturii. Raportul semestrial cuprinde domeniul, tema, locatia, data desfasurarii activitatii si numarul de participanti pentru fiecare activitate de formare.

Art. 25
In organizarea si desfasurarea activitatilor de formare continua descentralizata, Institutul National al Magistraturii exercita urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare continua descentralizata;
b) transmite instantelor si parchetelor Programul de formare continua descentralizata;
c) realizeaza formarea formatorilor;
d) transmite responsabililor, din oficiu sau la cererea acestora, pentru a fi puse la dispozitia magistratilor si consultate de acestia, materialele de pregatire relevante utilizate in cadrul seminarelor sau programelor de pregatire organizate de Institutul National al Magistraturii la nivel centralizat;
e) organizeaza intruniri periodice cu responsabilii pentru prezentarea Programului de formare continua descentralizata pentru anul urmator si ori de cate ori este necesar, pentru discutarea problemelor specifice si identificarea solutiilor optime in domeniul pregatirii magistratilor;
f) ia orice masuri necesare bunei functionari sau optimizarii sistemului.

Art. 26
Responsabilul cu activitatea de formare continua descentralizata de la nivelul curtii de apel, respectiv parchetului de pe langa curtea de apel exercita urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, analizeaza si transmite Institutului National al Magistraturii propunerile de formare continua ale magistratilor din circumscriptia curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta;
b) identifica si analizeaza nevoile de formare la nivel descentralizat si propune domeniile obligatorii pentru anul urmator;
c) intocmeste si completeaza, daca este cazul, planul de formare continua la nivel descentralizat;
d) realizeaza selectia participantilor la activitatile de formare la nivel descentralizat si o supune aprobarii colegiului de conducere;
e) organizeaza activitatile de formare continua descentralizata, astfel cum au fost stabilite in planul propriu;
f) intocmeste rapoartele de seminar si raportarile semestriale privind activitatile de formare continua descentralizata organizate la nivelul curtii de apel, respectiv parchetului de pe langa aceasta, pe care le transmite Institutului National al Magistraturii;
g) identifica si comunica Institutului National al Magistraturii propuneri de optimizare a functionalitatii sistemului;
h) coordoneaza relatia cu responsabilii de la instantele/ parchetele din circumscriptia curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta;
i) ia orice alte masuri necesare bunei functionari sau optimizarii sistemului.

Art. 27
Responsabilul cu activitatea de formare continua descentralizata de la nivelul instantelor si parchetelor exercita urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, analizeaza si transmite responsabilului de la nivelul curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta propunerile de formare continua ale magistratilor din circumscriptia instantei sau parchetului de pe langa aceasta;
b) colaboreaza cu responsabilul de la nivelul curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta la intocmirea planului de formare continua descentralizata;
c) colaboreaza cu responsabilul de la nivelul curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta la realizarea selectiei participantilor la activitatile de formare la nivel descentralizat;
d) organizeaza activitatile de formare continua descentralizata de la nivelul instantei sau parchetului respectiv;
e) intocmeste rapoartele de seminar si raportarile semestriale privind activitatile de formare continua descentralizata organizate la nivelul instantei sau parchetului de pe langa aceasta si le transmite responsabilului de la nivelul curtii de apel sau parchetului de pe langa aceasta;
f) exercita orice alte atributii necesare bunei functionari sau optimizarii sistemului.

Art. 28
In domeniile obligatorii se pot realiza, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, programe comune ale Institutului National al Magistraturii si ale curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea.

Art. 29
(1) Pentru realizarea activitatilor de formare continua descentralizata, responsabilii pot folosi ca personal de instruire formatori ai Institutului National al Magistraturii, cadre didactice universitare din invatamantul juridic superior acreditat, judecatori si procurori, personal de specialitate juridica ori alti specialisti romani sau straini.
(2) Pentru folosirea personalului de instruire care nu are calitatea de formator al Institutului National al Magistraturii este necesara aprobarea colegiului de conducere al instantei sau parchetului."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta nr. 1/2016
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
OUG 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 82/2014
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotarare CSM 828/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judec
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: