DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 27/06/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


Regulament de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale, 2008Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Comisia de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale, denumita in continuare Comisia de coordonare, este constituita si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale.

Art. 2
Comisia de coordonare isi exercita atributiile in limitele competentelor stabilite prin Legea nr. 346/2007.


Capitolul II - Componenta, reguli de organizare si functionare


Art. 3
Comisia de coordonare se constituie in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 346/2007.

Art. 4
(1) Presedintele Comisiei de coordonare este reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor. In lipsa presedintelui, Comisia de coordonare este coordonata de reprezentantul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(2) Presedintele Comisiei de coordonare conduce reuniunile acesteia, convoaca membrii acesteia la sedintele de lucru si propune primului-ministru modificarea componentei nominale a Comisiei de coordonare, atunci cand este cazul, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 346/2007.

Art. 5
Comisia de coordonare se intruneste in conditiile prevazute la art. 4 alin. (3) si la art. 5 alin. (6) din Legea nr. 346/2007, precum si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Comisiei de coordonare sau, in lipsa acestuia, la convocarea persoanei desemnate de presedintele Comisiei de coordonare.

Art. 6
Principalele atributii ale Comisiei de coordonare sunt:
a) elaboreaza anual Planul de actiune pentru situatii de urgenta, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 346/2007;
b) avizeaza si monitorizeaza masurile necesare pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale;
c) comunica Comisiei Europene Planul de actiune pentru situatii de urgenta;
d) realizeaza intalniri periodice cu rol consultativ cu principalii factori de influenta in sectorul energetic - asociatii profesionale, sindicate, patronate, alte ministere sau autoritati publice, reprezentanti ai sectorului privat, organizatii neguvernamentale - in scopul asigurarii unui consens cat mai larg asupra deciziilor luate;
e) semnaleaza presedintelui grupului de coordonare pentru gaze naturale de pe langa Comisia Europeana, cu aprobarea prealabila a Guvernului, cazurile pe care le considera imposibil de gestionat dupa aplicarea Planului de actiune pentru situatii de urgenta, datorita amplorii si caracterului exceptional al acestora, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 346/2007;
f) colaboreaza cu Ministerul Economiei si Finantelor la elaborarea Programului national privind limitarea si/sau sistarea furnizarii gazelor naturale, ce cuprinde lista consumatorilor intreruptibili si ordinea in care va fi limitata si/sau sistata furnizarea gazelor naturale pentru acestia, tipul si cantitatile de combustibili alternativi ce vor fi utilizate de consumatori pe perioada intreruperii, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 346/2007;
g) verifica situatiile de urgenta constatate de catre operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale si notificate de catre Dispeceratul national de gaze naturale si stabileste daca sunt indeplinite una sau mai multe dintre conditiile prevazute la art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2007;
h) confirma in termen de 24 de ore aparitia situatiei de urgenta, daca situatia de urgenta este considerata justificata dupa verificarea prevazuta la lit. g), conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 346/2007;
i) declara incetarea situatiei de urgenta in termen de cel mult 24 de ore de la notificarea Dispeceratului national de gaze naturale privind incetarea cauzelor care au determinat confirmarea acesteia, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 346/2007;
j) publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana cel tarziu la data de 31 iulie a fiecarui an, un raport care va cuprinde constatarile rezultate din monitorizarea aspectelor legate de siguranta aprovizionarii cu gaze naturale, conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 346/2007.

Art. 7
(1) Sedintele Comisiei de coordonare se desfasoara la sediul Ministerului Economiei si Finantelor, in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor Comisiei de coordonare.
(2) Deciziile Comisiei de coordonare se adopta prin votul a minimum trei patrimi din numarul membrilor prezenti la sedinta.
(3) In cazul in care cvorumul de desfasurare a sedintei Comisiei de coordonare intrunite in conditiile prevazute la art. 4 alin. (3) si art. 5 alin. (6) din Legea nr. 346/2007 nu este intrunit, in termen de o ora de la inceperea sedintei, membrii absenti ai Comisiei de coordonare sunt convocati din nou telefonic. In cazul neprezentarii membrilor Comisiei de coordonare la sedinta acesteia in urma reconvocarii, deciziile Comisiei de coordonare se adopta prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

Art. 8
Propunerile de modificare sau completare, dupa caz, a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare se adopta prin votul a minimum trei patrimi din numarul membrilor acesteia.

Art. 9
(1) Secretariatul Comisiei de coordonare este asigurat de Directia generala politica energetica din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Secretarul Comisiei de coordonare desemneaza experti din cadrul Directiei generale politica energetica pentru rezolvarea operativa a problemelor de secretariat.
(2) Data, ora si ordinea de zi ale sedintelor de lucru urmatoare pot fi stabilite de comun acord la sfarsitul fiecarei sedinte sau pot fi comunicate in scris de catre Secretariatul Comisiei de coordonare.

Art. 10
(1) In perioada dintre doua sedinte secretariatul asigura legatura dintre membrii Comisiei de coordonare prin schimbul de informatii si documente necesare pentru derularea activitatii.
(2) In cazul in care un membru al Comisiei de coordonare se afla in imposibilitatea de a participa la sedintele acesteia, acesta deleaga in scris resposabilitatea catre o alta persoana din cadrul aceleiasi institutii/societati comerciale.
(3) Inlocuitorul delegat conform alin. (2) care participa la sedinta convocata in situatii de urgenta are drept de vot.
(4) Membrii Comisiei de coordonare sunt convocati in scris, cu minimum 3 zile inaintea fiecarei sedinte, cu exceptia sedintelor convocate ca urmare a situatiilor de urgenta, caz in care convocarea se poate face si telefonic, anuntandu-li-se data si ora convocarii, precum si ordinea de zi a sedintei, la care se anexeaza documentele de lucru.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 11
La reuniunile Comisiei de coordonare pot participa si invitati, in functie de agenda reuniunilor respective.

Art. 12
(1) Propunerile si hotararile fiecarei sedinte se consemneaza in procesul-verbal intocmit in acest scop, fiecare proces-verbal fiind semnat de toti reprezentantii cu drept de vot prezenti la sedinta. Procesele-verbale ale sedintelor se inregistreaza intr-un registru. O copie a procesului-verbal aferent fiecarei sedinte se pune la dispozitia membrilor Comisiei de coordonare.
(2) Registrul cuprinzand evidenta proceselor-verbale si procesele-verbale se pastreaza la Secretariatul Comisiei de coordonare si pot fi consultate de catre toti membrii acesteia.Poate fi de interes si:
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013
OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Lege nr. 332/2009
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 122/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007
Lege privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, legea nr. 346/2007
Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole
Les Ioan

Pret: 299 lei
254.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: